inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Στα 385,1 εκατ. ευρώ τα έσοδα της Nestle Ελλάς το 2014Μειωμένα κατά 5,5% έσοδα και κατά 16,9% κέρδη προ φόρων, αλλά αυξημένα κατά 3,7% κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, κατέγραψε το 2014 η Nestle Ελλάς, μεγαλύτερη βάσει πωλήσεων ελληνική βιομηχανία τροφίμων, με κριτήριο τα εταιρικά μεγέθη.

Σύμφωνα με τον ισολογισμό της, τα έσοδα της επιχείρησης τον περασμένο χρόνο περιορίστηκαν σε 385,1 εκατ. ευρώ, από 407,5 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση (434,5 εκατ. ευρώ το 2012, 425 εκατ. ευρώ το 2011 και 420,8 εκατ. ευρώ το 2010), παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 5,5% (-22,4 εκατ. ευρώ), σε ετήσια βάση.

Η θυγατρική του ομώνυμου ελβετικού οίκου τροφίμων παρουσίασε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 45,4 εκατ. ευρώ, οριακά αυξημένα σε σύγκριση με εκείνα του 2013 (+0,1%) και ίσα προς το 11,8% του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2014 (11,1% το 2013).

Υπολογίζεται ότι ποσοστό άνω του 60% των εσόδων αυτών προήλθε από τις πωλήσεις παγωτών, καφέ, εμφιαλωμένου νερού και άλλων προϊόντων που παράγονται στην Ελλάδα, στα εργοστάσια που λειτουργεί στον Ταύρο Αττικής, στα Οινόφυτα Βοιωτίας και στη Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας.

Η Nestle Ελλάς, την οποία διευθύνουν οι Παύλος Κιόρτσης (διευθύνων σύμβουλος) και Ευάγγελος Καλούσης (πρόεδρος), παρουσίασε κέρδη προ φόρων 18,6 εκατ. ευρώ το 2014 έναντι αντίστοιχων κερδών 22,4 εκατ. ευρώ το 2013, μειωμένα κατά 16,9% και ίσα προς το 4,8% των πωλήσεων (5,5% το 2013) και το 30,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της χρήσης (38,6% το 2013).

Μετά την πρόβλεψη για φόρους (8,3 εκατ. ευρώ έναντι 12,5 εκατ. ευρώ το 2013, μειωμένοι κατά 33,3%) τα καθαρά κέρδη ήταν 10,3 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 9,95 εκατ. ευρώ το 2013, αυξημένα κατά 3,7% και ίσα προς το 2,7% των πωλήσεων (2,4% το 2013) και το 16,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της χρήσης (17,1% το 2013).

Οι χρεωστικοί τόκοι και τα συναφή έξοδα ήταν 13,5 εκατ. ευρώ (16,5 εκατ. ευρώ το 2013), αλλά το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος ανήλθε σε 23,3 εκατ. ευρώ (13,2 εκατ. ευρώ το 2013).

Τα τελικά αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με προβλέψεις 1,5 εκατ. ευρώ για πρόσθετες επιβαρύνσεις φορολογίας εισοδήματος. Επίσης, στη χρήση καταχωρήθηκε πρόβλεψη απομείωσης της συμμετοχής της στη θυγατρική Nestle Waters Direct, ύψους 11,5 εκατ. ευρώ. Αντιθέτως, τα τελικά αποτελέσματα ευνοήθηκαν με έσοδο 6,1 εκατ. ευρώ από μερίσματα θυγατρικής εταιρείας.

Οι δαπάνες της εταιρείας για αγορές ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων ήταν 5,9 εκατ. ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαια της Nestle Ελλάς, η οποία με την παρούσα εταιρική μορφή ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1970 και έχει εξελιχθεί στη μεγαλύτερη βάσει των πωλήσεων ελληνική βιομηχανική και συνάμα εμπορική εταιρεία τροφίμων, σύμφωνα με τα εταιρικά αποτελέσματα όλων των επιχειρήσεων του τομέα, στις 31.12.2014 ανέρχονταν σε 59,1 εκατ. ευρώ (63,5 εκατ. ευρώ στις 31.12.2013) και ήταν ίσα προς το 18% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων της, ύψους 327,9 εκατ. ευρώ, μεγάλο μέρος των οποίων αφορά βραχυπρόθεσμα δανειακά κεφάλαια (185 εκατ. ευρώ), κυρίως από το εξωτερικό, που λαμβάνονται σε συνεννόηση με τον ελβετικό όμιλο.

Στις 31.12.2014 το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (135,7 εκατ. ευρώ) ήταν ίσο προς το 53,3% των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της (254,6 εκατ. ευρώ).

Η επιχείρηση διαθέτει προς τη μητρική ελβετική Nestle μέρισμα ύψους 9,3 εκατ. ευρώ, από τα κέρδη του 2014 και παρελθόντων ετών.

Στα τέλη του 2014 η Nestle Ελλάς απασχολούσε 873 εργαζομένους έναντι 912 στα τέλη του 2013 (-4,3%). Για τους μισθούς, τα ημερομίσθια και λοιπές παροχές δαπάνησε 47,2 εκατ. ευρώ έναντι 50,1 εκατ. ευρώ το 2013 (-5,8%). Ειδικότερα οι αμοιβές των ανώτερων διοικητικών-διευθυντικών στελεχών ανήλθαν σε 5,7 εκατ. ευρώ έναντι 5,3 εκατ. ευρώ το 2013 (+7,5%).

Η επιχείρηση βρίσκεται σε εκκρεμοδικία με τις ελληνικές φορολογικές αρχές για ποσό 32,2 εκατ. ευρώ. Δεν σχημάτισε σχετική πρόβλεψη, επειδή πιστεύει ότι η εκκρεμοδικία θα τελεσιδικήσει προς όφελός της.

Μπορείτε να δείτε στα Εταιρικά Νέα του site την ετήσια οικονομική της για το έτος 2014.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 18 Ιουνίου 2015ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS