inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη το 2014, έναντι ζημιών το 2013, για τη βιομηχανία της ΗπείρουΣημαντική αύξηση των πωλήσεων και κέρδη, έναντι ζημιών το 2013, κατέγραψαν το 2014 ως σύνολο, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις της Ηπείρου, μεταξύ των οποίων δεσπόζουν οι μεγαλύτερες ελληνικές πτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, καθώς και εργοστάσια εμφιάλωσης νερού και επεξεργασίας κρεάτων.

Σε αντίθεση με ό,τι είχε συμβεί το 2013, οι κερδοφόρες υπερτερούν αριθμητικά των ζημιογόνων και ανέρχονται στο 55,9% του συνολικού αριθμού τους. Η βελτίωση του συνολικού τελικού αποτελέσματος οφείλεται κατά βάση στην αντιστροφή αποτελεσμάτων, από αρνητικά σε θετικά, επιχειρήσεων που είχαν καταγράψει ζημιές το 2013. Η καταγραφή κερδών συνοδεύτηκε από αξιοσημείωτη βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης.

Σύμφωνα με το www.inr.gr, τα διαθέσιμα στοιχεία για 68 μεταποιητικές επιχειρήσεις της Ηπείρου που συνεχίζουν τη λειτουργία τους και έχουν γνωστοποιήσει τα οικονομικά τους αποτελέσματα, αναδεικνύουν τη δυνατότητα σειράς επιχειρήσεων της περιοχήςνα επανέλθουν σε τροχιά κερδοφορίας.

Οι 68 αυτές βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις έχουν την έδρα και τις παραγωγικές εγκαταστάσεις τους στην Ήπειρο είτε έχουν την έδρα τους αλλού, αλλά όλες ή τις σημαντικότερες παραγωγικές εγκαταστάσεις τους στην Ήπειρο.

Πρόκειται για εταιρείες με παραγωγικές μονάδες στους νομούς Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας.

Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές, άλλες μεγάλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που διαθέτουν μονάδες παραγωγής στην Ήπειρο, αλλά οφείλουν σε άλλες μονάδες τους το αναλογικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους.

Οι 68 βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, μέρος των οποίων αναπτύσσει και εμπορικές δραστηριότητες, είχαν συνολικές πωλήσεις 676,5 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 10%σε σύγκριση με το 2013. Κατέγραψαν αυξημένα κατά 11% μεικτά κέρδη, ύψους 132,4 εκατ. ευρώ, με βελτίωση του μεικτού περιθωρίου (19,6% από 19,4%).Τα συνολικά κέρδη τους προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 15% (στα 55,5 εκατ. ευρώ).

Οι 68 επιχειρήσεις εμφανίζουν, ως σύνολο, βελτιωμένα κατά 95% αποτελέσματα προ φόρων (κέρδη 10,1 εκατ. ευρώ έναντι 5,2 εκατ. ευρώ). Μετά την πρόβλεψη για φόρους το τελικό αποτέλεσμα είναι κέρδη 2,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,5 εκατ. ευρώ το 2013, βελτιωμένο κατά 5,4 εκατ. ευρώ.

Παρόλο που εκκρεμεί η γνωστοποίηση των ισολογισμών αρκετών επιχειρήσεων της περιοχής, εκτιμάται ότι αντίστοιχες θα είναι και οι τάσεις εξέλιξης των οικονομικών μεγεθών του συνόλου των επιχειρήσεων του τομέα που λειτουργούν παραγωγικέςμονάδες στην Ήπειρο.

Η ποσοστιαία απόδοση του μέσου ενεργητικού των 68 επιχειρήσεων σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ανήλθε το 2014 σε 7,5%, από 6,6% το 2013.

Λόγω της αύξησης των ιδίων κεφαλαίων κατά 3%, βελτιώθηκε ο λόγος των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια (36,2%, έναντι 35,2% το 2013).

Τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία των 68 επιχειρήσεων (πάγια, αποθέματα, απαιτήσεις, διαθέσιμα) στις 31.12.2014 ήταν ύψους 742,6 εκατ. ευρώ, οριακά αυξημένα.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το www.inr.gr:

  • 22 επιχειρήσεις (32,3% του συνόλου), οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2013, παρέμειναν και κατά το 2014 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη ύψους 19,6 εκατ. ευρώ έναντι 17,0 εκατ. ευρώ το 2013, αυξημένα κατά 2,6 εκατ. ευρώ.

  • Πέντε επιχειρήσεις (7,4%), οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2013 με κέρδη 1,6 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2014 ζημιές ύψους 2,6 εκατ. ευρώ περίπου, με συνολικές απώλειες της τάξεως των 4,2 εκατ. ευρώ.

  • 25 επιχειρήσεις (36,8%), οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2013, παρέμειναν και κατά το 2014 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 16,5 εκατ. ευρώ έναντι 18,4 εκατ. ευρώ το 2013, μειωμένες κατά 1,9 εκατ. ευρώ.

  • 16 επιχειρήσεις (23,5%), οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2013 με ζημιές 2,7 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2014 κέρδη της τάξεως των 2,4 εκατ. ευρώ, με συνολική ωφέλεια 5,1 εκατ. ευρώ.

Σημείωση:

Συμπεριλαμβάνονται εταιρείες ιχθυοκαλλιεργειών, διαλογής και τυποποίησης οπωροκηπευτικών, κτηνοτροφικές, επεξεργασίας φύλλων καπνού, εκκόκκισης βάμβακος, εκδοτικές, παραγωγής λογισμικού και άλλων προϊόντων πληροφορικής, επισκευής και μετασκευής μεταφορικών μέσων και μηχανών, καθώς και ανακύκλωσης. Αρκετές εταιρείες είναι συγχρόνως βιομηχανικές και εμπορικές, καθώς συνδυάζουν τη βιομηχανική με την εμπορική δραστηριότητα.Έχουν γίνει προσαρμογές οικονομικών μεγεθών σε περιπτώσεις εταιρειών που προήλθαν από αποσχίσεις και εισφορές κλάδων ή είναι προϊόν συγχωνεύσεων. Σε περιπτώσεις υπερδωδεκάμηνης οικονομικής χρήσης έχει γίνει αναγωγήτων αποτελεσμάτων σε δωδεκάμηνη βάση ή και καταμερισμός τους σε δύο χρήσεις.

www.inr.gr, 24 Ιουλίου 2015ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ,  2014
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 24.7.2015.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ε. - Α. ΝΤΙΝΟΣ D&A LABEL A.E. ΕΤΙΚΕΤΕΣ 1.888 -5 921 293 1
ΑΝΤΕΛΚΟ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ 532 -11 76 -34 -53
ΑΧΕΡΩΝ  ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 1.932 -5 620 55 -18
ΑΧΕΡΩΝ ΜΠΕΤΟΝ - ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε. 2.910 -13 1.294 115 23
ΒΙ.Κ.Η. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. 35.918 2 21.667 864 -1.888
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. Α.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 1.486 3 1.469 59 56
ΓΙΑΝΝΕΤΑ ΑΦΟΙ - ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ Α.Ε. 463 22 489 54 28
ΔΑΒΟΥΤΗΣ - ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ 6.045 4 16.254 579 -9
ΔΩΔΩΝΗ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. 89.127 -8 92.646 7.883 1.761
Ε.Δ.Ε.Α.Λ. Α.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ 328 -3 0 -2 -7
ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Α.Ε. 2.684 -3 1.223 -125 -310
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΓΑΣ Α.Ε. 984 1 761 144 37
ΖΟΡΙΣΤΑ Α.Ε. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.512 -14 745 255 150
ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 39.248 1 34.165 4.546 1.378
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΡΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3.249 4 3.651 341 165
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ ΒΙΚΟΣ Α.Ε. 98.105 -3 66.549 15.778 9.339
ΙΓΝΑΤΙΑΔΗ ΑΦΟΙ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 2.805 1 521 252 32
ΚΑΚΩΝΑΣ ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΔΟΜΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΙΔΗ 950 0 40 -6 -11
ΚΑΛΑΤΖΟΓΛΟΥ Α. Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 1.414 5 1.076 137 43
ΚΑΡΑΛΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. 22.658 10 21.877 3.698 1.785
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΑΦΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ 6.361 0 2.453 19 -203
ΚΑΤΩΓΙ & ΣΤΡΟΦΙΛΙΑ Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ - ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 7.213 2 2.046 -299 -671
ΚΤΗΜΑ ΓΚΛΙΝΑΒΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 4.348 0 931 -634 -886
ΛΑΣΚΑΡΑ ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε. 4.003 21 2.459 77 15
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Α.Ε. 2.288 12 1.285 422 180
ΛΕΟΝΤΙΤΣΗΣ Β. Α.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 2.146 7 1.818 251 139
ΛΩΡΙΔΑ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 1.978 0 1.252 273 170
ΜΑΝΤΕΛΗΣ Β. & Ι. - MADEL Α.Ε. ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 1.580 -7 837 85 14
ΜΑΤΣΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 528 -1 0 0 -1
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. 8.040 -11 2.282 -172 -626
ΜΠΑΚΟΛΑΣ Π. Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.920 -7 483 72 20
ΜΠΕΡΡΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 1.560 -4 342 114 -10
ΜΠΟΧΩΤΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΓΩΤΑ 3.618 2 1.817 319 145
ΝΙΚΟΥ Ν. ΥΙΟΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑΣ 2.777 -1 445 79 -315
ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Θ. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε. 117.370 1 213.785 6.302 -2.270
ΞΥΛΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ 598 -13 57 -64 -108
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΕΛΙΟΥ & ΣΟΛΟΜΟΥ 12.103 36 6.262 1.567 1.018
ΠΑΠΠΑ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΩΝ 1.408 -6 1 -10 -166
ΠΑΠΠΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΕΙΟ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ 5.163 4 6.243 614 357
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK Α.Ε. 48.029 3 40.320 4.554 679
ΠΤΗΝΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΕΚΤΡΟΦΗ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 1.476 -14 730 306 42
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΡΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 19.676 17 18.558 614 -350
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε. 4.852 12 3.624 634 311
ΡΕΝΤΖΕΛΟΣ - ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ Α.Ε. ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΑ 1.442 -16 0 -107 -284
ΣΑΚΑΡΕΛΗ Γ. ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ 1.737 4 56 40 -52
ΣΔΟΥΚΟΣ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 14.067 51 14.077 895 202
ΣΚΑΛΩΜΑ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 2.726 60 2.126 159 113
ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε. ΕΚΚΟΚΚΙΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 6.129 -2 0 -86 -779
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 3.424 -3 1.552 -50 -260
ΣΥ.ΒΕ.Α.Π. Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1.270 61 1.333 -9 110
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΥΔΡΩ Α.Ε. 4.026 -4 5 11 -94
ΣΥΝΜΕΤΑΛ Ε.Π.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 343 -9 110 41 3
ΤΕΦΑΣ Ι. & Η. Λ. - ΝΑΥΠΗΓΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 4.911 3 2.597 867 577
ΦΑΡΜΑ ΝΑΚΗΣ Α.Ε. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ 5.780 27 2.597 786 373
ΦΗΜΗ Α.Ε.Β.Ε. ΨΕΥΔΟΚΟΣΜΗΜΑΤΑ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΝΔΥΣΗΣ 719 -9 347 47 28
ΦΙΛΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Α.Ε. 2.987 -5 513 -657 -975
ΦΟΥΝΤ ΜΑΣΤΕΡ Α.Ε.Β.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 2.443 -12 3.180 127 -31
ΧΕΒΑΚ Α.Ε. ΚΡΕΑΣ - ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ 2.411 -5 1.410 194 -4
ΧΗΤΑΣ Ν. Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 608 -8 129 19 -17
ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΕΡΟ ΖΑΓΟΡΙ 39.720 1 41.203 4.269 2.223
ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. 1.562 -4 2.573 100 51
BRANDA Ε.Π.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1.077 2 596 77 29
DIMSTEL STROM Α.Ε.Β.Ε. ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑ 10.696 -3 1.890 -211 -688
LAKY A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ - ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ 14.942 6 13.512 1.485 328
NESTLE WATERS DIRECT ΕΛΛΑΣ - ΥΔΑΤΑ Α.Ε. 3.077 -3 2.081 -597 -1.038
OVO FRESCO A.B.E.E. ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗ ΑΒΓΩΝ 3.394 -5 4.385 412 115
PAPPAS FRUIT ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΝΩΠΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ Α.Ε. 3.163 -3 932 135 8
SPIDER Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 36.701 -10 5.197 -2.440 -7.013
www.inr.gr,  24 Ιουλίου 2015


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS