inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Μειωμένες ζημιές, το 2014, για τη βιομηχανία της ΑττικήςΘετικές τάσεις εκδηλώθηκαν στον βιομηχανικό και βιοτεχνικό τομέα της Αττικής το 2014, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία για 1.097 επιχειρήσεις του, παρά το γεγονός ότι ο τομέας παρέμεινε ζημιογόνος.

Σύμφωνα με το www.inr.gr, 1.097 μεταποιητικές ΑΕ και ΕΠΕ που έχουν γνωστοποιήσει τους ισολογισμούς τους του περασμένου έτους εμφάνισαν το 2014 βελτιωμένα κατά 15% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 478,9 εκατ. ευρώ, σε συνθήκες οριακής κάμψης των εσόδων τους.

Οι επιχειρήσεις αυτές παρουσιάζουν βελτιωμένα κατά 36% αποτελέσματα προ φόρων (ζημιές 302,1 εκατ. ευρώ) και μετά την πρόβλεψη για φόρους βελτιωμένα κατά 41% τελικά αποτελέσματα (ζημιές 299,4 εκατ. ευρώ).

Τα συνολικά μεγέθη επηρεάζονται δραματικά από τις ζημιές και τη μείωση πωλήσεων της μεγαλύτερης βιομηχανίας επεξεργασίας πετρελαίου, τα αποτελέσματα της οποίας επλήγησαν από την απότομη πτώση των διεθνών τιμών των προϊόντων της. Εξαιρουμένης αυτής προκύπτουν σημαντική αύξηση των πωλήσεων και των μεικτών κερδών, αλλά και θετικό τελικό αποτέλεσμα. Κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους ανέφερε το 60,4% των επιχειρήσεων (57,1% το 2013).

Οι συνολικές πωλήσεις των 1.097 βιομηχανικών και βιοτεχνικών ΑΕ και ΕΠΕ της Αττικής, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2014 σε 16,6 δισ. ευρώ.

Οι 1.097 αυτές εταιρείες παραγωγής, επεξεργασίας και τυποποίησης κάθε είδους προϊόντων, μέρος των οποίων αναπτύσσει και εμπορικές δραστηριότητες, στις 31.12.2014 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 17,3 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2%.

Αναλυτικότερα, από το σύνολο των 1.097 επιχειρήσεων:

  • 525 επιχειρήσεις (47,8% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2013, παρέμειναν και κατά το 2014 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη 279,2 εκατ. ευρώ έναντι 200,3 εκατ. ευρώ το 2013, αυξημένα κατά 78,9 εκατ. ευρώ.

  • 102 επιχειρήσεις (9,3%) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2013 με κέρδη 22,0 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2014 ζημιές 20,9 εκατ. ευρώ, έχοντας απώλειες 42,9 εκατ. ευρώ.

  • 332 επιχειρήσεις (30,3%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2013, παρέμειναν και κατά το 2014 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 607,1 εκατ. ευρώ έναντι 662,1 εκατ. ευρώ το 2013, μειωμένες κατά 55,0 εκατ. ευρώ.

  • 138 επιχειρήσεις (12,6%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2013 με ζημιές 68,3 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2014 κέρδη της τάξεως των 49,4 εκατ. ευρώ, έχοντας ωφέλεια 117,7 εκατ. ευρώ.

Ο λόγος ιδίων προς συνολικά κεφάλαια υποχώρησε στο 29,9%, από 34,1% το 2013, κυρίως λόγω σημαντικής αύξησης των υποχρεώσεων της εταιρείας επεξεργασίας πετρελαίου.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των 1.097 επιχειρήσεων στη διάρκεια της χρήσης σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) βελτιώθηκε και διαμορφώθηκε σε 2,8% το 2014 έναντι 2,5% το 2013.

Μολονότι εκκρεμεί ακόμη η γνωστοποίηση των ισολογισμών αρκετών άλλων μεταποιητικών επιχειρήσεων του νομού, εκτιμάται ότι αντίστοιχες θα είναι οι τάσεις εξέλιξης των οικονομικών μεγεθών του συνόλου των εταιρειών του τομέα που δραστηριοποιούνται παραγωγικά στην Αττική.

Οι εν λόγω 1.097 βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του νομού στον οποίο εδρεύουν, έχουν τις κύριες παραγωγικές εγκαταστάσεις τους ή το σύνολο του παραγωγικού δυναμικού τους στον νομό Αττικής. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις 1.097 εταιρείες, άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που διαθέτουν μονάδες παραγωγής στην Αττική, αλλά οφείλουν το μεγαλύτερο ή το αναλογικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους σε μονάδες τους που βρίσκονται σε άλλους νομούς της χώρας.

Σημείωση:

Συμπεριλαμβάνονται εταιρείες διαλογής και τυποποίησης οπωροκηπευτικών και άλλων αγροτικών προϊόντων, κτηνοτροφικές, ιχθυοκαλλιεργειών, επεξεργασίας φύλλων καπνού, εκκόκκισης βάμβακος, εκδοτικές, παραγωγής λογισμικού και άλλων προϊόντων πληροφορικής, επισκευής και μετασκευής μεταφορικών μέσων και μηχανών, καθώς και ανακύκλωσης. Αρκετές εταιρείες είναι συγχρόνως βιομηχανικές και εμπορικές, καθώς συνδυάζουν τη βιομηχανική με την εμπορική δραστηριότητα.Έχουν γίνει προσαρμογές οικονομικών μεγεθών σε περιπτώσεις εταιρειών που προήλθαν από αποσχίσεις και εισφορές κλάδων ή είναι προϊόν συγχωνεύσεων. Ορισμένες επιχειρήσεις συμπληρώνουν οικονομική χρήση στις 30 Ιουνίου. Σε περιπτώσεις υπερδωδεκάμηνης οικονομικής χρήσης έχει γίνει αναγωγή των αποτελεσμάτων σε δωδεκάμηνη βάση ή και καταμερισμός των αποτελεσμάτων σε δύο χρήσεις.

www.inr.gr, 24 Ιουλίου 2015ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ,  2014
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 24.7.2015.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΒΕΚ ΑΘΗΝΑΪΚΗ Α.Ε. ΚΑΠΛΑΜΑΔΕΣ - ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ 2.708 0 0 -128 -137
ΑΒΕΝΚΟ Α.Ε. ΥΛΕΣ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑΣ 6.787 14 5.343 590 230
ΑΒΕΤΕΛ Α.Ε. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.614 14 1.328 86 -8
ΑΓΑΘΗΣ ΦΟΥΡΝΟΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ Ε.Π.Ε. 1.812 -6 2.039 -80 -339
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Δ. HEC Α.Ε.Β.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ 588 -2 489 -33 -37
ΑΓΕΧ Α.Β.Ε.Ε. ΞΥΛΙΝΑ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ 2.640 13 1.886 517 248
ΑΓΚΥΡΑ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 4.411 2 1.404 204 -158
ΑΓΡΙΜΑΝΑΚΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 613 21 612 98 46
ΑΓΡΟΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΟ ΠΑΤΗΤΗΡΙ Ε.Π.Ε. ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ 449 6 612 32 8
ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 22.160 -4 17.108 -791 -309
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΓΗ Ε.Π.Ε. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΦΡΟΥΤΑ - ΛΑΧΑΝΙΚΑ 815 0 1.363 11 5
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ν. Α. Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 4.594 6 748 174 -137
ΑΘΗΝΑΙΑ - Μ. ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΕΩΣ 916 4 376 80 20
ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΤΥΠΟΒΑΦΕΙΑ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 2.269 16 1.191 170 137
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 39.009 -17 19.377 3.366 146
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ - SOFTEX Α.Ε. 76.768 -3 44.370 3.883 -4.982
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 1.051 43 2.354 43 11
ΑΪΒΑΖΗ Ν. - DIMENSION Ε.Π.Ε. ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ 324 -2 588 37 21
ΑΙΓΙΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 53 -4 5 -3 -4
ΑΚΜΩΝ Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2.245 4 925 145 -9
ΑΚΡΙΔΑ Δ. ΑΦΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε. 16.796 2 6.713 626 159
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΞΥΛΟΥ - ΚΟΡΝΙΖΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 532 -8 229 -23 -44
ΑΛΕΞΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΖΥΓΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 377 6 506 62 43
ΑΛΕΞΙΟΥ Ι. Κ. Α.Ε. ΕΙΔΗ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 2.623 4 834 3 -13
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Μ. & Π. Ε.Π.Ε. ΕΠΙΠΛΑ 803 1 1.426 44 5
ΑΛΙΜΕΝΤΑΡΙΑ Α.Ε. ΥΛΕΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 3.008 28 3.130 660 450
ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 30.469 -12 3.269 -5.229 -7.864
ΑΛΜΠΑΣΕΜ Α.Ε. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2.384 7 462 233 144
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΕΧΝΗ Α.Β.Ε.Ε. 390 20 272 30 18
ΑΛΦΑ ΠΑΚ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 3.624 -5 1.963 170 46
ΑΛΦΑ ΩΜΕΓΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. 1.169 -1 802 139 25
ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 1.905 -7 1.391 308 37
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. 4.876 7 3.964 530 130
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. 38.102 4 22.664 1.151 902
ΑΝΑΜΕΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε. 40.028 9 109.116 -225 -1.634
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α. Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ 480 3 37 7 -10
ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 4.871 12 4.681 996 409
ΑΝΔΡΕΟΥ Α. Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 3.567 -17 2.008 -45 -20
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 399 14 227 69 40
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. 757 -17 4.686 -386 -441
ΑΝΤΥΜΕΤ PLUS Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 17.161 7 3.961 1 -1.180
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 662 0 197 69 3
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ 8.240 8 6.299 1.269 737
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΨΥΓΕΙΑ 7.104 6 4.059 456 290
ΑΝΤΩΣΗ Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ 1.050 -16 1.751 -109 -177
ΑΞΕΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 1.806 -13 1.654 -55 28
ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΖΥΜΗΣ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 18.109 -3 14.105 2.008 331
ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΟΜΟΝΟΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ 2.526 -3 1.325 -65 -240
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 485 -8 401 71 -21
ΑΡΑΠΙΝΑ Α.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 7.973 7 61 -206 -288
ΑΡΑΠΟΣ Η. VELER Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟΥ 2.741 17 6.019 201 122
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Μ. Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 5.636 7 4.458 752 301
ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. 1.384 17 1.309 68 15
ΑΡΓΟΥΔΕΛΗΣ Ε.Π.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 257 10 475 31 14
ΑΡΓΥΡΑΚΗ ΑΦΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 2.946 -6 2.121 183 8
ΑΡΓΩ Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 33.770 6 26.849 5.149 2.944
ΑΡΓΩ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 1.378 -4 1.312 359 170
ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 792 3 704 -20 -56
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ν. Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ 5.256 -12 1.011 17 -417
ΑΣΗΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΡΓΥΡΑ & ΣΥΝΑΦΗ ΣΚΕΥΗ 376 -13 236 57 -5
ΑΣΙΜΤΕΚ Ε.Π.Ε. ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ 1.018 27 1.566 495 337
ΑΣΠΙΩΤΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α.Ε. 229 1 206 -10 -12
ΑΣΠΡΟΚΑΤ - ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 9.512 -15 1.451 -1.001 -2.067
ΑΣΤΕΡΙΑΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΠΛΟΙΩΝ 491 -11 52 -22 -40
ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ Α.Β.Τ.Ε. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 6.275 0 2.058 281 33
ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Μ. ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Β.Ε. 1.583 -1 84 -25 -25
ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ Α.Β.Ε.Ε. ΓΕΡΟΝΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ 8.726 17 16.458 1.001 278
ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 39.844 -3 28.683 971 424
ΑΤΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ABO - DEMAN Α.Β.Ε. 6.283 85 2.729 478 233
ΑΤΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α. ΠΙΤΤΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 35.785 1 17.699 995 -659
ΑΤΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 57 2 0 1 4
ΑΥΓΗ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Ε. 2.619 -43 2.574 -913 -1.167
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 8.820 -2 2.240 121 -181
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ Σ. Ε.Π.Ε. ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 822 2 293 46 2
Β.Ε.Τ. Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 7.165 -16 62 -256 -787
Β.Ε.ΧΑΡΤ. Ε.Π.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ 628 9 728 47 19
ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ Δ. Γ. Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 4.527 -17 0 -487 -843
ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ Χ. ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 2.631 5 1.794 451 57
ΒΑΛΙΑΔΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Α.Ε. 5.833 10 6.123 788 333
ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ Ε. Γ. - EVAL Α.Β.Ε.Ε. ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΚΑΦΩΝ 3.334 0 4.420 558 182
ΒΑΠΟΘΕΡΜ Ε.Π.Ε. ΜΟΝΩΤΙΚΑ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 266 -6 88 -1 -1
ΒΑΡΣΟΣ - ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 5.050 -20 2.303 266 -112
ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Α. ΥΙΟΙ Α.Ε. ΨΗΚΤΡΑ - ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 967 -18 830 191 114
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ Π. ΑΦΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΦΑΡΜΑΚΑ - ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 2.232 0 2.186 224 19
ΒΑΤΖΕΔΑΚΗΣ Β. Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 4.556 -2 1.072 200 -317
ΒΕΚΡΗΣ Α. Π. & ΤΕΚΝΑ Α.Ε.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΡΝΙΖΩΝ 463 5 323 65 -1
ΒΕΛΚΑ ΕΛΛΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Α.Ε.Β.Ε. 3.128 6 762 -457 -457
ΒΕΛΛΗΣ Κ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Α.Ε. 8.495 -7 3.202 -363 -615
ΒΕΛΟΥΔΑΚΗΣ Χ. Ε.Π.Ε. ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 402 -3 534 -82 -100
ΒΕΝΕΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 21.861 -12 31.105 7.320 -1.204
ΒΕΡΜΑ ΝΤΡΑΓΚΣ A.B.E.E. ΦΑΡΜΑΚΑ 12.192 -20 6.331 1.063 -22
ΒΕΡΝΙΛΑΚ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ 23.409 2 13.568 1.783 918
ΒΕΡΥΚΟΚΟΣ  Α.Β.Ε.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ & ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 15.044 -10 6.084 746 -491
ΒΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. 504 -20 549 -1 4
ΒΙΑΜΑΚ ΠΛΕΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 5.360 -3 1.845 630 150
ΒΙΑΝΑΤΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ A.B.E.E. 3.112 59 4.126 276 10
ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 134.835 -14 206.890 9.530 2.899
ΒΙΒΕΧΡΩΜ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ - ΧΡΩΜΑΤΩΝ Α.Ε. 31.639 -6 43.347 6.209 3.916
ΒΙΒΛΙΟΠΟΛΙΣ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 490 -1 162 35 0
ΒΙΕΜ - ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 1.140 -2 170 0 -16
ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΣΑΡΑΣΙΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ 9.323 1 7.256 1.569 970
ΒΙΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ Α.Β.Ε.Ε. ΡΟΛΑ - ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ 400 -2 330 4 2
ΒΙΜΗΚΕ Α.Β.Ε.Ε. ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 4.594 -2 564 133 -258
ΒΙΟ.ΠΑΝΕΛ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.971 -9 1.965 52 9
ΒΙΟΚΕΦ Ν. Θ. ΚΑΚΚΟΣ Α.Ε. ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 11.923 7 6.345 493 570
ΒΙΟΜΑΝ Α.Μ.Μ. Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 2.433 -3 1.100 28 -5
ΒΙΟΜΕΣ Α.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 8.520 6 6.266 1.688 654
ΒΙΟΡΑΛ Α.Β.Ε. ΧΥΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 6.038 7 6.284 1.299 645
ΒΙΟΣΗΠ Ν. & Γ. ΦΩΚΙΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 971 6 287 25 5
ΒΙΟΤΕΚ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 1.135 -13 277 -57 -79
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ - ΒΙΟΚΑΛ Ε.Π.Ε. 900 -21 846 110 72
ΒΙΟΤΟ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ε.Π.Ε. 480 -31 1.158 254 153
ΒΙΟΤΡΕΚ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΑ 1.025 -11 1.619 76 -14
ΒΙΟΦΛΑΝ ΑΦΟΙ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΦΛΑΝΤΖΕΣ 3.365 -2 1.358 280 137
ΒΙΟΦΥΛ - ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ 342 -1 713 191 114
ΒΙΟΧΑΡΤΕΛ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 5.072 4 11.430 363 37
ΒΙΤΟΡΓΚΑΝ Ε.Π.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.100 -3 2.150 640 441
ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ Α.Β.Ε.Ε. 2.310 2 1.416 178 104
ΒΛΑΧΑΚΗΣ Ι. - GREEN EGGS Ε.Π.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΒΓΩΝ 335 -19 1.669 -8 -10
ΒΛΑΧΟΥ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 11.162 17 14.780 948 25
ΒΜΝ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 1.187 4 196 103 50
ΒΟΪΒΟΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΙΑ 3.218 2 890 27 8
ΒΟΥΡΝΑΔΑΚΗΣ Μ. Α.Ε. ΙΜΑΝΤΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 924 10 875 150 83
ΒΡΟΧΙΔΗΣ Θ. Α.Β.Ε.Ε. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚA ΕΙΔH 2.904 -5 672 68 -76
ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΦΟΙ - ΑΣΤΗΡ Α.Β.Ε. ΠΩΜΑΤΑ ΦΙΑΛΩΝ 20.062 15 20.307 3.808 2.475
ΒΩΣΣΟΣ Δ. Χ. Ε.Π.Ε. ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 478 49 586 230 165
ΓΑΒΑΛΑΣ Κ. & Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΙΠΛΑ & ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 2.149 -5 941 28 -38
ΓΑΪΤΑΝΕΛΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 915 9 980 121 66
ΓΑΛΑΞΙΑΣ Α.Β.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 2.192 -11 644 -221 -225
ΓΑΛΥΦΙΑΝΑΚΗΣ Σ. Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 540 -28 740 191 117
ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 1.214 3 707 68 -23
ΓΕΝΜΕ Ι. ΛΕΝΤΟΥΔΗΣ ΣΤΑΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΑ 892 -3 168 16 3
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL A.E.Β.Ε. ΦΑΡΜΑΚΑ 37.009 0 28.264 2.490 192
ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 6.768 7 16.460 1.239 694
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Α.Β.Ε.Ε. 4.838 18 5.091 309 10
ΓΙΑΖΙΤΖΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 1.218 0 0 -5 -5
ΓΙΑΝΝΙΔΗ ΑΦΟΙ ΕΡΜΗΣ - VITEX Α.Β.Ε.Ε. ΧΡΩΜΑΤΑ 68.508 -3 28.573 5.284 225
ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 852 -1 438 100 29
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Π. E.Π.Ε. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 204 -2 317 10 6
ΓΙΩΤΗΣ Α. Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦΙΜΑ & ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ 5.027 12 5.328 517 162
ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 57.781 -15 70.162 6.990 3.545
ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 1.485 -1 997 60 0
ΓΚΙΛΗΣ Α.Ε. ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 1.458 2 108 62 41
ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ & ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.612 -14 1.479 85 0
ΓΚΟΒΑΣ Μ. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΡΜΑΤΩΝ Α.Ε. 270 1 224 12 3
ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 868 -8 302 -74 -109
ΓΚΟΡΗΣ Γ. - Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 2.494 18 4.544 311 132
ΓΚΟΥΜΑΣ Ν. Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.557 -1 232 180 70
ΓΚΡΕΚΟ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Ε. 1.012 -20 395 -12 -99
ΓΚΡΗΚ ΓΚΟΛΝΤ - Η. ΛΑΛΑΟΥΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ 12.035 -6 4.344 -161 -587
ΓΝΑΦΑΚΗΣ Μ. Α.Ε. ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 3.955 -1 22 -93 -181
ΓΟΥΛΙΑΡΗ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 1.097 -17 531 -95 -91
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ Θ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΥΜΑΡΙ Α.Ε. 138 -12 104 -26 -28
ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑ ΜΟΡΦΗ Ε.Π.Ε. 3.634 5 2.337 680 393
ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΜΕΛΙΣΣΑ Α.Ε. 2.790 1 906 309 98
ΓΡΑΦΟΤΥΠ Α.Β.Ε.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 1.223 0 222 18 -28
ΓΡΑΦΟΤΥΠΙΚΗ  Α.Ε. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ 1.675 -12 1.533 -50 -285
ΓΡΑΨΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1.353 22 1.123 515 281
ΓΡΙΒΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.Β.Ε. 6.547 -1 2.936 269 45
ΓΥΨΟΜΕΤΑΛ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΥΨΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 8.429 1 5.256 535 124
ΔΑΒΟΥΤΗΣ I. & ΣIA Α.Ε. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΡΕΑΤΟΣ 4.591 -8 16.262 403 100
ΔΑΚΟΣ Π. Σ. - ΗΛΙΟΣ ΖΥΜΑΡΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 9.720 -5 11.744 738 187
ΔΑΚΤΥΛ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ 108 -1 193 -40 -85
ΔΑΜΑΛΟΣ Π. Α.Β.Ε.Ε. ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 791 8 836 180 127
ΔΑΡΑΚΛΗΣ Π. Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ - ΞΥΛΕΙΑ 4.102 1 251 2 2
ΔΕΒΕΤΖΟΓΛΟΥ Β. Α. ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 864 2 457 -46 -10
ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ Ε.Π.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 1.879 0 1.001 83 34
ΔΕΛΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2.839 0 786 127 -52
ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε. 368.408 0 290.319 5.146 -21.362
ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 887 8 906 94 45
ΔΕΡΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙΔΗ 416 3 218 39 8
ΔΕΡΜΑΝΗΣ Κ. Α.Β.Ε.Ε.ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 4.599 20 4.590 165 95
ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ A.Ε. 2.306 -18 3.589 -319 -382
ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ Χ. Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ 1.264 -19 991 156 104
ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΣ Χ. Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.907 2 1.745 141 58
ΔΗΜΗΤΡΑΣ Θ. - DIPLEX A.B.E.E. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 1.221 0 0 -18 -23
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Β.Ε.Ε. 3.231 12 3.847 597 381
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΟΣ Θ. Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 6.099 3 3.734 943 424
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 11.282 13 14.887 1.002 54
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. 232.725 8 46.539 -1.672 -6.437
ΔΗΡΟΣ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 138 4 21 5 4
ΔΙΑΕΛ Α.Β.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ 2.089 0 223 -30 -36
ΔΙΑΣΤΑΣΙΣ Α.Β.Ε.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 2.100 16 2.427 416 51
ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ 24.889 -18 6.496 -1.633 -3.540
ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ 431 67 536 39 22
ΔΟΜΥΛΚΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 5.912 10 4.950 1.023 646
ΔΡΑΓΩΤΗΣ Γ. Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ - ΦΑΡΜΑΚΑ 1.023 -13 1.130 320 198
ΔΡΑΚΩΝΑΚΗΣ INTERLIGHT A.B.E.E. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 1.346 0 672 -33 -93
ΔΡΑΜΑΛΗΣ Σ. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΒΑΦΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ε.Π.Ε. 188 -7 379 74 23
ΔΡΙΒΑΣ Π. Δ. & ΥΙΟΙ Α.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ 5.588 8 6.808 776 385
ΔΡΙΤΣΑΣ Σ. Ε.Π.Ε. ΕΙΔΗ ΚΑΠΝΙΣΤΟΥ 534 -15 563 56 -41
ΔΩΡΙΚΟΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ Α.Ε. 1.165 -8 1.720 71 -5
Ε.ΒΙ.ΕΤ. - ΤΟ ΕΝΑ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 565 -31 2.077 113 36
ΕΒΓΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ & ΑΛΕΥΡΟΥ 76.291 -1 32.179 -1.092 -6.630
ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 1.001 12 1.336 214 165
ΕΘΝΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 22.143 -12 33.879 -2.696 -7.720
ΕΚΑΝ Α.Ε.Β.Ε. ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ 2.099 14 948 123 5
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ε.Π.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ 665 -22 591 105 64
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΝΙΑ Α.Ε. 1.102 401 5 120 63
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΑ Α.Ε. 618 -26 977 -207 -212
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΖΕΦΥΡΟΣ Α.Ε. 459 0 0 -26 -28
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΟ Ε.Π.Ε. 263 -15 316 45 16
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΚΑΡΟΣ Ε.Π.Ε. 936 10 916 99 67
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ Α.Ε. 1.054 -10 193 -187 -231
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ Α.Ε. 2.160 17 2.221 346 214
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΑΞΙΣ ΣΠ. ΚΟΥΚΙΔΗΣ Ε.Π.Ε. 260 20 229 29 19
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΪΤΗ Α.Ε. 3.284 7 2.219 229 29
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΚΡΙΠΤΑ Α.Ε. 283 -9 14 -32 -28
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΡΦΙ Α.Ε. 594 -3 2.007 -381 -354
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 17 -59 0 -12 -19
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 1.995 4 282 86 19
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΡΜΗΣ Ε.Π.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ 716 9 203 -7 -9
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΥΛΙΔΑΣ Α.Ε. 828 -1 793 256 61
ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ Α.Ε. ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ 3.963 5 6.962 298 123
ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΛΥΒΟΣ 112.040 11 51.708 663 -1.877
ΕΛΒΑΝ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 19.406 1 2.562 1.153 -508
ΕΛΒΑΣΟΝΙΚ Α.Ε. ΜΗΧΑΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 161 11 83 7 2
ΕΛΒΙΓΚΡΟ Α.Β.Ε.Ε. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 1.702 60 5.870 202 44
ΕΛΒΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ Α.Ε. 12.589 11 17.098 1.486 594
ΕΛΒΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 1.107 4 450 45 31
ΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε. ΕΚΤΡΟΦΗ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ 16.174 -8 2.085 375 -969
ΕΛΙΧΡΩΜ Ε. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΧΡΩΜΑΤΑ 954 -5 76 -12 -63
ΕΛΛΑΓΡΕΤ Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 9.445 10 9.711 696 67
ΕΛΛΕΝΙΚΑ Α.Ε. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 25.996 1 28.039 2.191 808
ΕΛΛΗΝΙΑΔΗΣ Α. - Α. ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΗΜΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 1.446 -5 462 -67 -72
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΧΑΤΖΗΕΛΕΝΗ Α.Β.Ε.Ε. 2.704 13 1.285 423 257
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ ΟΙΝΩΝ Δ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ Α.Ε. 34.800 1 26.348 789 -291
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ A.E. 43.936 8 46.793 2.953 920
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ Α.Ε. 7.783 1 1.548 -137 -184
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 6.792.882 11 8.750.184 -110.391 -313.550
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΩΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. 1.502 25 461 117 53
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΞΥΠΝΩΝ ΚΑΡΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε. 1.612 6 843 117 -1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑΣ - ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 904 -1 836 174 66
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Ε.Π.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 1.758 12 1.199 -222 -262
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε. 3.764 3 1.181 -136 -222
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΕΣ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 2.503 1 1.973 534 328
ΕΛΛΗΝΟΤΥΠΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΕΤΙΚΕΤΕΣ 2.560 -4 1.603 159 22
ΕΛΝΑΒΙ Ε.Π.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 411 9 258 79 64
ΕΛΣΑ - SILGAN ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε. 68.119 -11 48.823 3.304 -674
ΕΛΣΑΜΠΑΓ Π.  ΠΥΡΑΜΙΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑΣ 1.034 61 531 272 170
ΕΛΤΕΚ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΧΑΡΕΣ 125 -3 62 3 -2
ΕΛΦΟΝ Ε.Π.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 10.043 -14 5.558 167 156
ΕΜ - ΕΣ ΠΡΕΣΣ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 10.626 -6 1.903 587 -295
ΕΜΕΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. 16.181 7 19.417 1.565 688
ΕΜΠΛΟΚΟ GR Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 2.467 5 2.893 312 24
ΕΝΙΚΟΣ Α.Ε. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ 1.387 -4 909 60 19
ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ  Α.Ε.Β.Ε. 576 30 461 -292 -286
ΕΝΩΣΗ ΑΝΘΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α.Ε. 729 -13 0 -13 -16
ΕΞ-ΜΕΤΑΛ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.951 -5 1.131 -31 -78
ΕΞΑΝΤΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 492 4 152 -19 -19
ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ - ΕΞΠΛΟΡΕΡ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 3.409 -15 7.177 146 101
ΕΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Β.Ε. ΕΠΙΠΛΑ 321 13 157 51 28
ΕΠΙΝΟΙΑ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 298 10 500 30 20
ΕΠΙΝΟΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ Ε.Π.Ε. 288 -3 250 17 10
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 86 Ε.Π.Ε. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 249 6 122 22 5
ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ  Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 4.431 -4 481 -281 -258
ΕΡΓΟΣΚΑΛ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 752 1 175 -11 -13
ΕΡΓΩΝ Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 4.022 -3 1.706 142 -76
ΕΡΙΣ Α.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΗ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ 103 -6 33 -7 -7
ΕΣΚΙΜΩ Α.Ε.Β.Ε. ΠΑΓΩΤΑ - ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 685 12 510 48 9
ΕΤ PLAST Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 9.311 -2 3.571 408 28
ΕΤΡΟΞΥΛ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΕΙΑΣ 8.683 -7 3.450 65 -78
ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 56.551 7 40.837 3.611 125
ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ 1.483 2 389 -35 -35
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Β.Ε. 1.643 -5 178 20 -127
ΖΑΚΑΣ Γ. Ε.Π.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 216 0 42 7 4
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι. Σ. ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ Α.Ε. 668 -1 43 24 17
ΖΕΡΔΕΒΑΣ Α. Α. FEMALE FASHION A.B.E.E. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 1.544 -2 3 -6 -35
ΖΗΝΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 1.866 17 2.881 180 56
ΖΗΣΙΜΟΣ Ν. Ε.Π.Ε. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ 649 -3 0 -16 -17
ΖΗΤΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ Α.Ε. 1.785 -5 933 156 25
ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΙΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 3.055 -3 4.256 570 307
ΖΩΡΤΙΚΗΣ - ΙΔΕΑ GROUP Α.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 458 3 485 55 -4
ΗΛΕΚΤΡΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 324 -4 4 -20 -19
ΗΛΕΚΤΡΟΝ Α.Β.Ε.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΙΔΗ 3.350 14 2.700 502 295
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - D.P.A. Α.Ε. 17.124 6 4.528 364 -1.030
ΗΛΙΑΔΗΣ Α. Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ 694 -7 143 -30 -83
ΗΛΙΑΝΘΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 1.177 -4 808 27 15
ΗΛΙΟΑΚΜΗ A.E. ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ 12.857 -1 5.789 1.141 566
ΗΜΕ.ΠΕ.Τ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 18.288 -7 4.756 -351 -495
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 4.044 -26 5.013 -983 -1.981
ΗΝΩΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΟΙΩΝ 1.967 -5 423 70 31
ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ A.B.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 14.390 9 18.421 2.828 1.809
ΘΕΜΑΓΙ Α.Β.Ε.Ε. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ - ΑΝΔΡΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 842 -1 478 11 -12
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 18.908 9 11.632 2.852 1.874
ΘΕΟΤΙΚΟΣ - ΣΩΤΗΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Ε. 842 18 258 135 125
ΘΕΡΜΟΣΩΛ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Α.Ε. 2.045 -13 2.880 55 30
ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 29.978 -9 26.865 6.903 4.393
ΙΓΓΛΕΣΗΣ Γ. Χ. & ΥΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΠΙΠΛΑ 3 0 110 -24 -24
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ Α.Ε. 63.160 5 27.248 6.023 2.991
ΙΛΥΔΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. 10.620 -21 2.513 -385 -1.762
ΙΝΟΜΑΚ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΨΥΓΕΙΑ 9.190 -2 6.282 312 59
ΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ 263 8 1.910 48 10
ΙΝΤΕΡΜΑΡΙΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α.Ε. 2.070 9 744 360 88
ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε. ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 141.218 12 86.409 4.378 -5.202
ΙΝΤΕΡΝΗΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.156 18 3.107 76 10
ΙΝΤΕΡΠΟΥΜΠΛΙΣΙΤΑΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 153 16 106 18 21
ΙΝΤΕΡΤΖΗΝΣ Ε.Π.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 397 -9 126 19 1
ΙΝΦΟΡΜ Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΕΝΤΥΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 111.474 30 31.875 875 25.380
ΙΟΝ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΚΑΟ & ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 123.776 -4 101.284 10.673 1.089
ΙΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 1.714 -15 1.679 -173 -337
ΙΡΑΛΚΟ ΜΕΤΑΛΛΟΔΟΜΙΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 149 4 177 50 35
ΙΣΑΛΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ε.Π.Ε. 430 25 187 114 94
ΙΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ 698 -16 268 -12 -39
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Α.Ε. 2.417 5 1.550 76 9
ΙΩΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ 1.820 0 334 128 15
ΙΩΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 2.474 0 4 -7 -15
ΚΑΖΑΝΑΣ Π. Κ. Α.Ε. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 1.674 1 493 68 57
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 67.449 -1 37.626 -1.204 -7.014
ΚΑΛΑΪΤΖΗ Σ. - ΕΚΔΟΤΙΚΗ MENDOR EDITIONS A.E. 510 -18 313 32 9
ΚΑΛΑΦΑΤΑ Υ. Ε.Π.Ε. ΒΑΤΕΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 342 9 511 50 32
ΚΑΛΛΗΣ Δ. & ΥΙΟΣ Α.Β.Ε. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑΣ 2.228 -2 249 -92 -175
ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ - PROMOMESSAGE ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 406 10 229 -3 -46
ΚΑΛΠΑΚΑ Λ. Α.Β.Τ.Ε. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 872 -13 256 -125 0
ΚΑΜΠΑΣ Ν. Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΙΚΕΤΟΠΟΙΙΑ 2.818 21 2.224 815 536
ΚΑΜΠΥΛΗ Α.Β.Ε.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 2.674 3 2.419 177 55
ΚΑΟΥΣΗΣ Α. Α.Ε. ΟΧΗΜΑΤΑ - ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ 28.296 -9 24.659 4.329 2.787
ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ ΔΕΛΤΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 1.886 4 1.593 241 164
ΚΑΡΑΒΑΣ Π. Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.539 -10 1.144 39 30
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΑΦΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦΙΜΑ 3ΑΛΦΑ 24.878 -7 21.899 1.867 250
ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΟΓΛΟΥ Α.Ε. ΕΠΙΠΛΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 149 -7 46 -4 -28
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΛΟΥ Χ. Α.Β.Ε.Ε. ΥΦΑΣΜΑΤΑ 1.014 -2 842 162 85
ΚΑΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ Ε.Π.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 511 28 640 342 277
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. 109.926 -4 61.690 11.057 1.014
ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ Χ. ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. 737 -3 720 28 -31
ΚΑΡΑΝΤ Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 7.549 1 4.197 387 -94
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Χ. ΒΙΟΚΑΡ Α.Β.Ε.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ 5.129 -7 1.147 -22 -82
ΚΑΡΒΕΛΑΣ - ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 1.180 -9 0 -19 -76
ΚΑΡΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε.Β.Ε. 736 0 1.144 38 -66
ΚΑΡΥΑΤΙΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ 4 -43 0 -3 -3
ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ Σ. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 23.603 23 14.461 3.926 1.807
ΚΑΡΥΛΑΚΗΣ Α. Ε.Π.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ 2.026 -4 5.541 -60 -88
ΚΑΣΙΝΑΚΗΣ Π. Ε. Α.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 4.604 2 4.233 163 -18
ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Α. Α. ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 12.858 -3 2.667 60 -751
ΚΑΣΤΡΙ Α.Ε.Β.Ε. ΠΑΡΚΕΤΑ - ΞΥΛΕΙΑ 5.128 -8 810 -122 -305
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Τ.Ε.ΒΙΟΜ.Ε. Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 3.866 0 3.995 610 334
ΚΑΤΣΑΜΑΚΗΣ Π. - Ι. ΝΙΔΡΙΩΤΑΚΗΣ Α.Ε. ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ 519 -3 605 58 47
ΚΑΤΣΑΤΣΟΣ Χ. & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΜΗΧΑΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 98 42 106 55 27
ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ Γ. Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 1.153 3 941 88 47
ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Ε. 469 26 193 51 52
ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Π.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 547 -6 288 64 56
ΚΕΣΤΕΚΟ Α.Ε. ΧΗΜΙΚΑ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 259 10 327 24 17
ΚΙΒΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Β. Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 1.180 14 1.266 119 76
ΚΙΜΕΤ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 2.359 11 9.435 29 -34
ΚΙΝΕΜΑΤΙΚ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 914 12 378 67 40
ΚΙΟΣΕΦΙΔΗΣ Χ. Α.Β.Ε.Ε. ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2.703 -19 837 18 -87
ΚΙΤΑ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ 1.077 -14 49 -35 -3
ΚΛΑΠΑΚΗΣ Μ. Α.Β.Ε.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 435 -18 503 52 -6
ΚΛΑΠΑΚΗΣ Μ. ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 4.172 0 1.381 107 20
ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜ ΚΑΤΣΑΜΠΑ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 945 1 495 9 -5
ΚΝΙΤΤΕΧ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΕΚΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ 662 -2 224 2 2
ΚΟΚΚΙΝΗ Ε. - Ν. ΛΑΓΟΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 310 -6 172 47 18
ΚΟΚΚΟΣ - ΠΟΓΑΤΟΣ Α.Β.Ε. ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.433 -4 1.724 134 -47
ΚΟΚΛΑ Α.Ε. ΕΠΙΠΛΑ - ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 845 -4 308 92 10
ΚΟΚΩΝΗΣ Θ. Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.940 0 786 41 4
ΚΟΛΙΟΣ Σ. Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 948 -4 2.174 56 34
ΚΟΛΛΑΡΟΥ Δ. Ι. & ΣΙΑ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Α.Ε. 3.625 1 1.057 47 -74
ΚΟΛΤΣΙΔΑ Β. ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.958 5 426 171 69
ΚΟΝΤΖΟΓΛΟΥ Ε. & Δ. Α.Β.Ε.Ε. ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ - ΛΕΒΗΤΕΣ 2.525 -8 262 -155 -233
ΚΟΝΤΟΒΕΡΟΣ A.E.B.E. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ 33.349 1 40.094 3.028 -87
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ 2.378 -6 4.263 733 339
ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ Ν. Α.Ε. ΣΙΔΗΡΟΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.566 7 6 -7 24
ΚΟΠΕΡ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. 13.506 21 14.164 3.423 1.566
ΚΟΡΜΟΣ - Π. ΟΡΦΑΝΟΣ Α.Ε. ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 395 5 121 4 -2
ΚΟΡΝΗΛΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΗΤΙΝΩΝ 3.909 -5 1.114 286 57
ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑ ΚΟΥΖΟΥΠΗ Α.Ε. 3.403 5 202 65 33
ΚΟΣΜΟΣ ΓΚΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ - ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ 552 -8 79 -53 -40
ΚΟΣΜΟΣ ΚΟΠΥ ΧΑΡΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 2.038 1 2.660 273 32
ΚΟΥΒΕΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 670 35 444 154 143
ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ - ASEPTA Α.Β.Ε.Ε. ΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 9.823 -15 5.810 1.449 299
ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ Χ. Α.Β.Ε.Ε. ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ 3.576 4 1.564 105 -108
ΚΟΥΚΟΥΡΑ ΑΦΟΙ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. 2.564 54 1.506 171 1
ΚΟΥΡΜΠΕΤΗ ΑΦΟΙ - ΑΝΑΓΟΜΩΣΕΙΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ Α.Β.Ε.Ε. 127 -38 288 -9 -34
ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ Ν. Ε.Π.Ε. ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΩΝ 560 -4 111 18 1
ΚΟΥΣΤΕΝΗ Ν. Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ - ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΕΙΔΗ 5.465 -23 2.547 -443 -597
ΚΟΥΤΡΟΥΔΙΤΣΟΣ Δ. - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 1.084 -5 542 37 -69
ΚΟΥΤΣΟΜΙΧΟΣ Δ. ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. 1.269 -14 820 -44 -57
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ Π. Α.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 718 -38 124 -15 -141
ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗΣ Α. Γ. Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΩΜΑΤΩΝ 1.032 22 719 57 20
ΚΡΑΧΤΗΣ Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 35 -17 133 -14 -16
ΚΡΕΟΤΕΧΝΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΡΕΑΤΟΣ 1.169 -10 820 115 -1
ΚΡΙΝΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ Α.Ε. 715 2 204 4 -14
ΚΤΗΜΑ Γ. ΚΟΚΟΤΟΥ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΩΝ 1.163 6 111 -41 -87
ΚΤΗΜΑΤΑ Ν. ΣΩΣΣΙΔΗ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. 119 -21 12 -111 -160
ΚΥΖΙΡΙΔΗΣ Σ. Α.Ε. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 2.891 1 1.285 172 109
ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΒΑΘΥΤΥΠΙΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε. 3.299 14 4.203 459 323
ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ BIOTEXNIKH & EMΠOΡIKH A.E. ΕΙΔΗ ΧΑΡΤΟΥ 571 0 0 0 0
ΚΥΠΕΛΛΑ ΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ - ΔΩΡΑ 715 -9 190 13 2
ΚΥΠΡΑΙΟΥ Γ. Ρ. Α.Ε.Β.Ε. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 1.380 2 689 130 36
ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ Α. Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 895 -2 210 -46 -54
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ. Κ. - ΓΙΑΝΝΑ Α.Ε. ΚΑΛΤΣΟΠΟΙΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗ 1.410 -9 358 -83 -145
ΚΩΣ - ΕΛΛΑΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ Ε.Π.Ε. 111 -6 106 -10 -10
ΚΩΣΤΕΛΕΝΟΣ Α.Ε. ΦΥΤΩΡΙΑ 852 -1 53 -6 -8
ΚΩΣΤΗΣ Α.Ε. ΦΡΑΟΥΛΕΣ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 1.064 -18 2.986 181 3
ΚΩΤΣΗΣ Α. Α. Κ. ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ - ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ Α.Ε. 2.465 3 5.946 643 224
Κ24 Ε.Π.Ε. ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 24 167 23 13 9
ΛΑΜΠΡΑΝΟ ΕΛΛΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 2.129 -33 3.552 329 198
ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ Σ. Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ 538 -3 154 -23 -22
ΛΑΜΨΗ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 5.725 2 4.305 181 -102
ΛΑΣΚΑΡΗΣ Π. Α.Β.Ε. ΒΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 12.728 -4 3.061 937 -445
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ Γ. ΦΩΣ Α.Ε. ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ 616 -47 2.217 185 135
ΛΑΣΤΙΩΤΗΣ Ε.Π.Ε. ΜΕΡΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 120 1 133 46 29
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 18.850 1 2.452 909 118
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΞΗΡΟΡΕΜΑΤΟΣ Α.Ε. 2.211 0 13 -29 -29
ΛΙΑΝΟΣ Γ. - Π. ΒΑΡΒΑΡΗΓΟΣ Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1.850 34 8.851 53 21
ΛΙΑΠΗΣ Ν. ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΗ Α.Ε. 791 -33 2.388 -21 -342
ΛΙΒΑΝΗ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ Α.Β.Ε. 23.005 -26 5.367 -1.810 -3.042
ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 2.227 0 1.350 109 9
ΛΟΥΜΠΡΙΚΟ Α. ΤΣΑΚΑΛΗΣ Ε.Π.Ε. ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 4.187 16 6.442 511 130
ΛΩΛΟΣ Σ. Α.Ε. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 474 -11 131 -26 -50
Μ.Μ. ΝΑΒΕΠ Α.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ 1.795 46 674 224 156
Μ.Μ. ΝΑΒΕΠ Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ 4.789 0 0 -13 -13
ΜΑΓΕΙΡΑ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΓΕΥΜΑΤΑ 1.183 8 3.782 221 114
ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. 20.257 -1 12.321 678 -418
ΜΑΚΡΗ Π. ΑΦΟΙ - ΠΛΟΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 426 -2 0 -16 -11
ΜΑΛΑΚΑΤΕ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Ε. 2.776 5 926 99 31
ΜΑΛΙΚΟΥΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΣΑΠΩΝΟΣ - ΑΡΚΑΔΙ Α.Ε. 1.715 -3 1.963 86 6
ΜΑΛΤΕΖΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2.233 -18 3.876 -357 -688
ΜΑΝΟΥΕΛ ΕΝΔΥΜΑΤΑ Α.Ε.Β.Ε. 515 7 596 12 4
ΜΑΝΤΖΙΑΡΛΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ 3.525 0 7.040 61 -62
ΜΑΝΤΟΣ Ζ. Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ 2.453 4 977 126 16
ΜΑΝΤΟΥΔΗΣ Σ. Κ. ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΧΡΩΣΤΗΡΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 3.461 3 2.232 9 7
ΜΑΡΑΜΕΝΟΣ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ 2.850 1 144 69 7
ΜΑΡΚΟΓΛΟΥ Ε. ΑΒΕΧΑΡΤ Ε.Π.Ε. ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ 1.146 2 991 96 -2
ΜΑΡΚΟΥ Ι. & Μ. Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ - ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 3.288 37 4.627 269 52
ΜΑΡΛΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΝΤΟΠΟΙΙΑΣ 2.174 14 1.243 159 62
ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΤΛΑΝΤΙΣ Ε.Π.Ε. 130 9 68 5 1
ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΙΚΕΛΗ Α.Ε.Β.Ε. 1.817 -9 298 48 -44
ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 1.577 -4 52 -5 -26
ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ Κ. Π. Α.Ε. 552 -12 220 33 19
ΜΑΡΜΑΡΑ ΨΩΦΑΚΗ Α.Ε. 11.087 4 1.309 464 3
ΜΑΣΣΕΛΟΣ - NOTA Α.Ε. ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ 2.175 8 1.445 96 22
ΜΑΣΤΟΡΙΔΗΣ & ΤΟΜΑΣΚΕΣΗ Ε.Π.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 712 -10 494 108 6
ΜΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ Α. Ν. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 56 -39 37 -46 -47
ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 6.408 -8 1.891 597 44
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Α.Ε. ΔΟΜΙΚΑ - ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 5.317 -8 902 -86 -366
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ 2.717 -6 2.211 270 49
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ Ε.Π.Ε. 553 32 221 105 95
ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε. 76.704 32 112.914 9.087 3.375
ΜΕΓΑΣ ΓΥΡΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΡΕΑΤΟΣ 12.986 56 21.230 2.497 1.503
ΜΕΛΙ ΔΕΛΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 813 -22 564 133 -15
ΜΕΛΚΟ ΠΕΤΡΟΛΕΟΥΜ Α.Ε.Β.Ε. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ 41.141 0 16.088 2.145 873
ΜΕΛΛΟΝ GROUP A.E. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 1.146 -25 2.298 -650 -1.036
ΜΕΡΚΟΛΑ Α.Β.Ε.Ε. ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 7.140 -2 298 43 -682
ΜΕΡΚΟΥΡΑΚΗΣ Ι. ΚΕΝΤΡΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε. 327 -15 0 -29 -55
ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ A.Ε. 10.105 -5 7.435 1.481 216
ΜΕΤΑΛΛΟΔΟΜΗ Α. ΜΟΙΡΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 2.590 17 1.787 155 7
ΜΕΤΑΛΛΟΔΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε. 2.816 -10 2.103 -99 -288
ΜΕΤΑΛΛΟΝ ΕΛΛΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ Α.Ε. 368 2 652 111 80
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. 9.149 -1 1.157 7 -64
ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ Α.Ε.Β.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 9.624 -10 4.406 -266 -797
ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ Α. Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΙΠΛΑ 3.784 -7 1.967 204 -58
ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ M - MEDIA Α.Ε. 887 -22 535 76 -43
ΜΗΛΕΣΗΣ Χ. Ι. & ΥΙΟΣ Α.Ε. ΚΡΑΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.483 -1 3.060 66 -66
ΜΗΧΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 385 0 161 1 1
ΜΙΚΕΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΧΑΡΤΟΥ 1.505 10 1.404 292 89
ΜΙΝΤΖΗ Ε. Ε.Π.Ε. ΥΛΙΚΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ - ΒΑΦΗΣ 56 -5 39 30 21
ΜΙΝΩΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 4.448 -12 3.012 350 8
ΜΙΝΩΣ Ε.Π.Ε. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 2.391 -2 1.748 292 68
ΜΙΧΑΗΛΟΒΙΤΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 339 -41 704 54 -46
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Α.Ε.Β.Ε. ΞΥΛΙΝΑ ΕΠΙΠΛΑ 3.122 -5 136 -267 -358
ΜΟΛΝΤΠΛΑΣΤ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 1.296 -14 1.923 238 120
ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 2.402 -1 1.041 127 12
ΜΟΥΖΑΚΗΣ Ε. Δ. Α.Ε. ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 58.658 -9 7.297 -1.825 -5.630
ΜΠΑΖΙΓΟΣ Ν. Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΛΟΥΠΙΑ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 6.889 0 2.602 671 225
ΜΠΑΚΑΣ Γ. ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. 317 -25 550 -52 -93
ΜΠΑΚΛΗ ΑΦΟΙ ΑΕΒΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ 33.298 9 31.256 2.977 1.930
ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ Σ. Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΛΟΥΠΙΑ 534 7 332 84 45
ΜΠΑΝΤΗΛΑΣ Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ Α.Ε. 959 0 1.416 215 163
ΜΠΕΚΡΗΣ Θ. & ΣΙΑ ΕΠΕ ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ - ΜΑΡΙΝΑ 539 -31 276 -8 -9
ΜΠΕΝΕΤΟΣ Μ. Α.Ε.Β.Ε. ΔΑΝΤΕΛΛΕΣ - ΥΦΑΣΜΑΤΑ 1.202 -6 1.073 252 41
ΜΠΕΤΟΝ ΑΥΛΩΝΑΣ Ε.Π.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 86 -1 370 -14 -18
ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 24.433 1 20.820 -470 -1.727
ΜΠΙΛΛΗΣ - ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Ε.Β.Ε. 2.170 -8 301 -121 -174
ΜΠΟΝΙΤΟ Α.Ε.Β.Ε. ΠΑΓΩΤΑ - ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ 4.329 -6 3.484 740 402
ΜΠΟΝΤΙΣΑΤΤΒΑ Α.Ε.Β.Ε. ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 126 -10 67 48 41
ΜΠΟΥΖΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2.751 8 594 -51 -80
ΜΠΟΥΖΙΟΥΡΗΣ Α. Ε.Π.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 298 -10 25 -7 -8
ΜΠΟΥΡΔΟΣ Ι. - Σ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ε.Π.Ε. ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 2.233 13 4.176 673 363
ΜΠΟΥΡΜΠΑΚΗΣ Ε. Ε.Π.Ε. ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ 115 -7 81 18 5
ΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ 9.855 5 13.497 1.902 1.138
ΜΠΡΙΓΙΑΝ ΚΛΩΣΤΕΣ ΡΑΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 4.009 4 4.536 466 278
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 1.482 -19 882 134 22
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 774 -11 725 19 -2
Ν.Κ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 2.512 18 3.910 596 342
ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΤΕΧΝΟΚΥΤ Α.Ε. 2.440 5 1.576 258 185
ΝΑΝΟΣ Ι. & ΣΙΑ Α.Ε.Β.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 6.190 5 14.052 1.272 487
ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΚΥΝΟΣΟΥΡΑΣ Α.Ε. 1.135 -5 467 -27 -40
ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΟΣ Α.Ε. 5.306 -1 17 -215 -237
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 17.564 -9 5.851 -2.497 -4.001
ΝΑΥΤΕΞ Ε.Π.Ε. ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1.356 8 914 231 97
ΝΑΥΤΟΣΩΛ Α.Ε. ΝΑΥΠΗΓΙΚΑ ΕΡΓΑ 1.426 -30 383 217 -3
ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.430 -35 -4 -60 -80
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε. 6.342 46 3.897 517 85
ΝΕΟΚΕΜ Α.Ε. ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 14.487 3 16.329 2.497 854
ΝΕΟΤΕΧ Ε.Π.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 480 2 111 16 4
ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ Ι. - Χ. ΚΑΡΑΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 996 -1 455 6 2
ΝΕΟΧΑΡΤ Α.Β.Ε.Ε. ΧΑΡΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 3.339 9 2.039 180 -43
ΝΙΚΑΣ Π. Γ. Α.Β.Ε.Ε. ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ 62.710 -30 51.439 -14.035 -22.302
ΝΙΚΗΤΑΣ - Ν. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε. ΕΡΓΑΛΕΙΑ 1.570 -18 760 108 5
ΝΙΚΜΑΝ ΠΡΕΣ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 1.089 -12 20 -95 -141
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Θ. Μ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 3.369 -15 3.867 -453 -543
ΝΙΚΟΛΗΣ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε.Β.Ε. ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΟΔΑΣ - ΔΩΡΑ 6.250 -5 8.452 1.216 393
ΝΙΚΟΛΗΣ Λ. & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 4.195 -4 2.015 159 -47
ΝΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 6.754 7 5.816 771 351
ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 12.247 -24 12.032 571 185
ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗΣ Μ. Α.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 3.041 -9 1.732 -160 -306
ΝΤΑΚΑΡ ΣΕΡΒΙΣ Α.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 652 -8 186 -92 -114
ΝΤΕΡΠΟΥΛΗ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΝΔΥΣΗΣ 6.561 -5 3.373 660 91
ΝΤΟΝΖΕΛ Μ. - Β. Α. ΨΑΡΑΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ TRAIT D' UNION Α.Ε. 1.436 -15 1.069 209 125
ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 74.750 0 39.629 3.722 -490
ΞΑΝΘΑΚΟΣ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 128 -26 9 -9 -14
ΞΗΡΑΔΑΚΗΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 4.999 -12 4.170 322 -10
ΞΥΛΚΟ Α.Ε.Β.Ε. ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 2.152 -1 756 121 4
ΟΒΑΚΙΜΙΑΝ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ - ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Β.Ε.Ε. 5.687 -6 9.488 981 466
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 8.591 10 10.428 2.965 1.528
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - Ο.Α.Κ. Α.Ε. 2.021 -1 67 -31 -66
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Π. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε. 4.667 -10 3.423 624 339
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ 1.270 6 1.196 23 17
ΟΙΚΟΧΗΜΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΧΗΜΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 6.172 -2 4.455 1.374 950
ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΜΠΑΣΣΗ Α.Ε. 1.938 0 439 27 -15
ΟΙΧΑΛΙΑ Ε.Π.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥ 2.863 32 3.186 -113 -96
ΟΚΤΩΡΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΗ Α.Ε. 1.046 -12 135 70 -155
ΟΛΕΦΙΝΗ Α.Ε.Β.Ε. ΜΗΧΑΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 4.227 -7 4.401 992 87
ΟΞΥ ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Α.Ε. 1.569 -7 11 15 -22
ΟΠΤΟΓΥΑ ΝΕΑ ΟΡΑΣΗ A.E. ΟΠΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 3.560 -1 2.503 304 -61
ΟΡΘΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΟΜΟΡΦΙΑΣ 3.575 -5 1.955 344 128
ΟΡΝΙΘΑ Α.Β.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 2.397 -3 4.891 223 37
ΟΡΦΑΝΟΣ Μ. Α.Ε.Β.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 4.309 3 2.216 405 123
ΟΥΑΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 44 -31 87 -27 -28
ΠΑΓΩΤΑ ΔΩΔΩΝΗ Α.Β.Ε.Ε. 26.084 -5 10.249 460 -2.274
ΠΑΪΡΗΣ Ε. Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 18.960 -7 10.902 1.034 -301
ΠΑΛΑΜΙΔΗΣ Λ. - ΥΙΟΙ Δ. ΤΕΛΩΝΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. 4.998 -6 6.647 1.283 702
ΠΑΛΗΟΚΩΣΤΑ ΑΦΟΙ - LAST Α.Β.Ε. ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 467 -8 262 -28 -64
ΠΑΛΜΙΝ Α.Β.Ε.Ε. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1.706 0 208 28 -21
ΠΑΛΤΟΓΛΟΥ Ν. ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 1.303 5 967 157 28
ΠΑΛΤΟΓΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡ ΠΛΑΣΤ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 3.340 -4 2.996 94 -48
ΠΑΝΚΟ Ε.Π.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 557 -14 295 -5 -5
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 13.088 5 13.775 901 90
ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 1.735 -2 853 21 8
ΠΑΝΤΕΛΑΚΟΣ Π. Ε.Π.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ 1.888 -4 844 114 3
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΤΟΛΙΧΟΥΔΙΕΣ Ε.Π.Ε. 62 -52 501 94 59
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 2.472 -8 1.261 170 53
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ - METALTECH A.B.E.E. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.558 17 906 126 64
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε. ΡΗΤΙΝIKA ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.133 -6 7 9 -59
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ε. Ι. Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ 169.292 1 133.694 13.960 8.238
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ν. & Κ. Ε.Π.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1.607 15 1.774 530 287
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ. ΤΥΠΟΒΑΦΕΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. 5.099 6 1.721 272 79
ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ Α. ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ DECOR Α.Β.Ε. ΕΠΙΠΛΑ ΜΠΑΝΙΟΥ 5.796 -15 472 -819 -1.081
ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΤΛΗΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 2.475 -13 2.576 355 117
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ 333.325 -7 202.422 16.803 4.632
ΠΑΠΑΦΩΤΗΣ Ι. Α.Ε. ΠΛΕΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 2.158 -10 61 -91 -310
ΠΑΠΠΟΥΣ Σ. Ε.Π.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 677 -10 979 70 32
ΠΑΠΥΡΟΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 5.407 -2 307 -55 -2
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΑΛΤΣΕΣ - ΣΑΛΑΤΕΣ 831 15 2.163 189 154
ΠΑΡΑΜΙΝΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε. 1.892 1 2.252 343 214
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ 6.078 2 2.290 381 64
ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Ε.Π.Ε. ΙΑΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 60 -3 2 -8 -8
ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 5.454 -14 2.888 139 -125
ΠΑΤΑΚΗΣ Σ. ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 24.047 -1 12.383 1.540 605
ΠΑΤΑΤΟΣΠΟΡΙΚΗ ΤΣΙΡΑΚΗΣ - ΓΕΩΡΓΑΤΣΟΣ Α.Ε. 4.423 2 2.459 195 75
ΠΑΤΣΗΣ Λ. Α.Β.Ε.Ε. ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ 3.986 -11 1.735 367 112
ΠΑΥΛΑΤΟΣ PACK A.E. ΧΑΡΤΙΝΑ ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 418 8 236 28 -4
ΠΑΥΛΟΥ ΑΦΟΙ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 230 7 221 27 23
ΠΕΙΡΑΪΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 3.139 0 1.852 226 20
ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Β.Ε.Ε. 6.350 2 6.370 524 29
ΠΕΛΑΣΓΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ Α.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΗ & ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ 1.249 5 5.160 -12 -50
ΠΕΠΠΑΣ Ι. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 1.728 6 1.439 335 115
ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ - ΤΡΟΦΙΜΑ 1.590 11 1.249 96 -13
ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑ Α.Ε.Β.Ε. 4.264 -3 3.105 529 266
ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε. ΥΓΡΑΕΡΙΑ 39.903 -7 143.377 4.518 1.050
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΕΑ ΑΦΟΙ TOP MEAT Ε.Π.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΡΕΑΤΟΣ 3.651 49 7.279 120 41
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Θ. & ΥΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ - ΕΛΙΕΣ 1.983 6 1.909 105 17
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. Α.Ε.Β.Ε. ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ - ΟΧΗΜΑΤΑ 59.161 -6 66.427 3.245 1.148
ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ Ν. Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 13.542 1 15.616 1.371 452
ΠΗΛΙΑΤΗ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Ε.Β.Ε. 791 3 175 21 1
ΠΗΝΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΗΝΙΩΝ 929 14 698 157 104
ΠΛΑΜΑΛ Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 3.053 -10 3.017 185 -14
ΠΛΑΝΑΚΟ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΑΦΩΝ 11.034 1 426 -474 -705
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ 30.770 15 50.471 4.511 403
ΠΛΑΣΤΙΝ Ν. ΜΑΚΡΗΣ Ε.Π.Ε. ΔΟΜΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 544 13 85 -7 -9
ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΠΛΕΣΣΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΟΥΛΙΑ - ΠΛΕΚΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ 3.020 3 2.828 101 -84
ΠΟΓΙΑΣ Α. Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΒΥΛΩΝ - ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 3.348 -1 15 -14 -15
ΠΟΛΥΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. CLIMACHROM A.E.T.B.E. ΜΗΧΑΝΕΣ 1.053 5 221 60 42
ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝ Α.Ε. 3.959 -5 1.503 107 -183
ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ Π. Α.Ε. ΡΕΚΤΙΦΙΕ 490 -8 86 -15 -28
ΠΡΙΜΑΓΚΑΖ ΥΓΡΑΕΡΙΑ Α.Ε. 2.601 11 5.244 198 5
ΠΡΟΕΤ Α.Ε. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 15.196 -7 5.316 328 -15
ΠΡΟΜΕΤΑΛ Α.Ε. ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 44.609 11 41.851 1.388 974
ΠΡΟΣΥ Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 374 -14 0 -52 -3
ΠΡΩΤΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 482 -8 95 -33 -59
ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ Ε. Α.Ε.Β.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ 1.061 -3 728 77 75
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 433 21 501 104 80
ΠΤΗΝΕΚ Α.Ε. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 1.149 2 779 69 9
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 2.709 -12 1.295 313 233
ΠΥΡΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 92 -27 93 -155 -209
ΠΥΡΡΟΣ Α.Ε. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 92 11 36 4 3
ΡΑΒΑΝΗΣ Θ. ΘΕΡΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΚΑΛΤΣΟΠΟΙΙΑΣ - ΕΝΔΥΣΗΣ 321 -22 238 -15 -19
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Μ. Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ 945 1 76 24 5
ΡΑΜΝΟΥΣΙΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Α.Β.Ε.Ε. 297 1 6 -1 -1
ΡΑΠΤΗΣ Ι. Ε.Π.Ε. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 861 13 331 78 55
ΡΑΦΑΡΜ Α.Ε.Β.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 42.547 10 38.829 1.598 170
ΡΕΒΑΝ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ - ΧΑΡΤΟΥ 2.946 8 2.301 251 149
ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΑΛΦΑ Ε.Π.Ε. 263 11 103 13 8
ΡΗ-ΜΕΤ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 74 7 40 5 4
ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 475 -1 159 36 23
ΡΙΖΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - RELEC Ε.Π.Ε. 204 -9 113 -18 -19
ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ Α. Ε.Π.Ε. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 2.996 2 1.663 84 39
ΡΟΗ ΑΦΟΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 6.118 4 5.756 275 -77
ΡΟΗΛ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 811 4 248 4 2
ΡΟΚΑΣ Β. & ΥΙΟΙ - ΓΛΑΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΠΟΡ 559 4 153 28 22
ΡΟΛΟΠΑΚ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ - ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 3.365 65 5.359 1.143 748
ΡΟΜΒΟΣ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ Α.Ε.Β.Ε. 4.666 1 2.923 218 100
ΡΟΜΒΟΣ ΠΑΚ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 748 -8 461 103 43
ΡΟΞΑΝΙΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 644 -9 162 -25 -25
ΣΑΒΒΑΛΑΣ Α. & Σ. ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΒΙΒΛΙΟΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 13.748 -7 6.901 1.878 1.050
ΣΑΒΒΙΔΗ Γ. ΑΦΟΙ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. 916 2 603 84 42
ΣΑΓΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 785 4 523 60 38
ΣΑΚΑΛΑΚΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΑΦΡΩΔΗ ΕΛΑΣΤΙΚΑ 4.690 2 5.033 584 382
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Μ. Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 7.345 -3 6.951 207 -60
ΣΑΚΟΦΛΕΞ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 347 0 1.253 31 -5
ΣΑΜΑΡΑΣ Π. Α.Ε. ΛΑΤΟΜΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 35.538 12 10.011 3.142 366
ΣΑΜΠΑ - ΧΥΤΟΜΕΤΑΛ I.K.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ 743 16 590 147 95
ΣΑΞΙΩΝΗΣ - FLEXO ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 1.692 13 1.755 358 135
ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α. Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 470 -1 14 -6 -6
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Α.Ε. 20.611 -6 19.206 127 -661
ΣΑΡΙΔΗΣ Α.Ε. ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑ 1.609 -1 0 0 -11
ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 3.433 -2 70 36 7
ΣΕΡΒΗ Δ. ΑΦΟΙ Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ 288 6 253 16 16
ΣΕΡΚΟ Ε.Π.Ε. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ 1.399 -12 348 -43 -62
ΣΗΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΥΛΙΚΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 1.588 3 2.046 210 96
ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ Α. & ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΑ 7.666 5 1.851 270 -80
ΣΙΓΜΑ ΠΑΚ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 2.405 -47 5.102 366 87
ΣΙΔΕΡΗΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 64 -10 101 -16 -16
ΣΙΔΗΡΟΣΚΡΑΠ Ε.Π.Ε. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 1.616 -2 8.651 292 155
ΣΙΔΜΑ - ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. 101.564 -7 56.176 624 -9.095
ΣΙΜΑΚΟΜ Ε.Π.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 1.289 -17 1.109 7 -34
ΣΙΜΑΤΟΥ ΑΦΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 779 -14 522 146 -20
ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Φ. Α.Β.Ε.Ε. ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 3.108 9 3.375 188 32
ΣΙΤΥ ΠΡΕΣ Ε.Π.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 39 -3 12 4 9
ΣΙΨΗΣ Γ. ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1.389 -13 514 -74 -73
ΣΚΑΒΑΣ - ΚΟΡΜΠΑΚΗΣ AUTO ΣΕΡΒΙΣ Ε.Π.Ε. 254 3 643 -128 -146
ΣΚΑΓΙΑΣ Θ. Κ. ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 19.897 7 10.544 1.086 52
ΣΚΑΛΤΣΑΣ Α. Α.Β.Ε.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 3.948 -6 3.404 504 216
ΣΚΑΝΤΡΑΚ ΣΕΡΒΙΣ Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2.189 -7 2.470 244 129
ΣΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ΕΠΙΠΛΑ Α.Ε. 134 20 171 29 26
ΣΜΑΛΤΟΛΙΝ Α.Β.Ε. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ 2.802 4 1.947 202 -3
ΣΟΛΕ Α.Β.Ε.Ε. ΗΛΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 2.452 19 4.574 146 -1
ΣΟΥΛΑΚΟΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 6.264 -7 4.585 806 186
ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Χ. & ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΜΗΧΑΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 548 14 388 144 100
ΣΟΥΠΡΙΜ ΠΛΑΣΤ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 1.697 0 1.312 212 46
ΣΟΥΡΗΣ Δ. & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 3.737 -10 4.944 460 283
ΣΟΦΜΑΝ - Δ. ΣΟΦΡΑΣ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 4.047 -35 5.709 123 3
ΣΠΑΝΕΛΑΣ A.E. ΠΛΑΣΤΙΚΑ 1.749 24 2.231 332 179
ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΙΠΛΑ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ 2.080 3 1.263 125 67
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Β. Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΤΕΝΤΟΠΟΙΙΑΣ 1.810 -4 1.285 71 15
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Θ. Α.Β.Ε.Ε. ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙΔΗ 614 2 564 39 22
ΣΠΥΡΙΔΗΣ Σ. Α.Ε.Β.Ε. ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ - ΣΤΑΦΙΔΕΣ 1.044 2 2.058 91 36
ΣΠΥΡΟΥ Μ. & ΣΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε. 3.690 2 2.710 241 152
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Χ. & ΥΙΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 15.317 -5 7.570 485 -269
ΣΤΑΜΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 4.663 25 8.393 988 476
ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΑΦΟΙ Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 754 15 554 128 73
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.102 -37 769 3 0
ΣΤΕΓΑΛ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 3.512 -7 2 159 128
ΣΤΕΡΕΩΜΑ Α.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΗ 530 -1 218 71 38
ΣΤΡΙΓΓΟΥ Ε. & Α. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΛΥΧΝΑΡΙ Α.Β.Ε.Ε. 1.451 -22 933 165 88
ΣΤΡΙΠΤΗΡΙΑ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΙΝΩΝ 1.072 -1 4 -9 -28
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 3.942 -4 5.478 1.152 1.234
ΣΥΝΕΡΤΖΙ Α.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 3.012 -2 4.592 355 89
ΣΥΡΤΕΞ Α.Β.Ε.Ε. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 4.021 0 443 183 29
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Α.Ε. 3.170 -12 777 -448 -387
ΣΩΚΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ - ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 5.315 16 4.676 742 421
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΚΗ  - ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ Ε.Π.Ε. 223 24 159 43 30
ΣΩΤΗΡΙΟΥ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ 4.737 -2 1.185 230 5
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν. & ΥΙΟΙ Α.Ε. ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 7.473 -1 1.986 -302 -454
ΤΑΒΙΑΝΑΤΟΣ Α. - ALUART Ε.Π.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 142 78 176 68 53
ΤΑΓΑΡΟΥΛΙΑ Σ. & Ε. Ε.Π.Ε. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 3.190 26 3.256 178 19
ΤΑΛΑΡΗΣ Β. ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 1.797 -3 58 -55 -55
ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ Δ. Π. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε. 3.745 4 1.181 144 -5
ΤΕΜΑΚ Α.Ε. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ 5.333 -9 5.125 820 250
ΤΕΜΑΞ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ - ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ 5.092 147 1.970 264 50
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΡΜΟΝΙΑ Ε.Π.Ε. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΟΙΩΝ 828 48 976 93 61
ΤΕΧΝΟΓΡΑΜΜΗ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 425 -7 186 -29 -38
ΤΕΧΝΟΚΑΝ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 16.599 -5 10.536 1.361 485
ΤΕΧΝΟΚΙΝΗΣΗ - ΦΑΝΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 296 4 276 19 5
ΤΕΧΝΟΜΟΡΦΗ Ε.Π.Ε. ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 748 -1 1.069 142 91
ΤΕΧΝΟΧΡΩΜ Α.Ε.Β.Ε. ΒΕΡΝΙΚΙΑ - ΧΡΩΜΑΤΑ 2.332 -8 3.609 741 411
ΤΖΑΤΖΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. 1.430 -7 102 20 -81
ΤΖΙ - EΣ A.B.E.E. ΑΝΤΙΚΟΥΝΟΥΠΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 3.333 10 3.773 20 -59
ΤΖΙΑΚΟΣ Χ. Ε.Π.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 395 11 464 7 7
ΤΖΙΟΒΑΝΙ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 242 -4 455 -3 -24
ΤΖΙΩΤΗΣ Ν. Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΣΙΔΗΡΟΥ 2.141 0 708 48 8
ΤΗΛΕΡΑΜΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 4.371 -6 10.384 1.116 809
ΤΟΓΙΑΣ Ν. & Κ. Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 1.372 -9 311 47 -93
ΤΟΠΠΑΝ ΕΛΛΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε. 1.065 9 422 100 60
ΤΟΤΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.Β.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 1.540 15 764 112 84
ΤΟΥΜΠΑΝΙΑΡΗΣ Π. Ε.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 582 9 855 115 49
ΤΟΥΜΠΗΣ Μ. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 4.542 2 1.781 231 -5
ΤΟΥΡΜΠΟ ΜΑΡΕ Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 1.834 15 1.885 140 57
ΤΟΥΡΜΠΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ 1.245 2 426 42 24
ΤΟΥΤΣΙΔΗ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ - ΕΤΙΚΕΤΕΣ 2.625 0 2.999 588 382
ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. 2.030 -14 208 -257 -322
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ Ν. Ε.Π.Ε. ΜΗΧΑΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 5.608 9 1.368 295 2
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Θ. Α.Β.Ε.Ε. ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 4.070 -10 1.518 37 -208
ΤΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε. ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 4.442 4 4.963 1.293 306
ΤΡΙΤΟΞΟ Ε.Π.Ε. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 105 -28 41 19 8
ΤΡΟΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 7.239 -5 1.496 250 214
ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Μ. - ΑΡΜΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1.538 -4 751 63 70
ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΣ Ν. Π. & ΥΙΟΣ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 7.686 -10 3.451 1.083 405
ΤΣΑΛΕΡΑΣ Κ. Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ 2.831 7 2.201 293 57
ΤΣΑΝΑΗΣ - ΓΑΛΒΑΝΟΔΟΜΗ Α.Β.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 4.397 0 1.892 270 39
ΤΣΑΦΑΡΑΣ Ι. Μ. & Κ. Α.Ε. ΕΠΙΠΛΑ 393 -10 161 1 -25
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ Α. & Α. ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ - ΠΟΛΤΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 4.090 -13 350 -96 -392
ΤΣΙΤΟΓΛΟΥ Α. Ε.Π.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 485 7 1.527 65 15
ΤΣΟΛΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΩΝ 251 -46 811 107 16
ΤΣΟΥΜΑ ΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 981 -17 2.055 27 2
ΤΥΛΙΓΑΔΑ ΑΦΟΙ  Α.Β.Ε.Ε. ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1.949 -2 1.189 108 45
ΥΑΛΟΔΟΜΗ - ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΑΛΟΥ 12.569 -1 2.304 399 -3
ΦΑΓΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. 201.592 0 182.612 14.280 2.250
ΦΑΚΕΛΛΟΠΟΙΙΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Α.Β.Ε.Ε. 1.082 10 739 133 66
ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε. ΦΑΡΜΑΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 134.268 -7 125.696 18.217 7.165
ΦΑΝΗΣ A. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΡΗΤΙΝΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ A.E. 35.659 24 41.149 4.916 2.589
ΦΑΡΑΝΤ Α.Ε. ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 3.909 12 3.973 768 286
ΦΑΡΜΑΝΕΛ Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 17.277 -5 8.205 102 -698
ΦΑΡΜΑΠΛΑΣΤ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 2.483 -34 399 284 966
ΦΑΣΟΗΣ - FASO PLAST A.E. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ & ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 16.264 1 15.473 1.589 277
ΦΕΙΔΙΑΣ ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 1.837 1 717 87 13
ΦΕΛΛΑΧΙΔΗΣ Α. Α.Β.Ε.Ε. ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ 1.515 -1 1.382 174 41
ΦΕΛΝΙΚΟΣ Ε.Π.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 140 -10 353 12 -3
ΦΗΜΗ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Μ.ΕΛ.ΠΑ. Α.Ε. 626 -2 0 106 26
ΦΟΙΝΙΞ ΦΑΡΜ Ε.Π.Ε. ΦΑΡΜΑΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 2.856 -31 3.147 66 43
ΦΟΝΤΑΝΑ - ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 2.254 95 3.904 1.309 814
ΦΟΡΣΑ ΠΡΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1.122 16 361 74 5
ΦΟΡΤΟΥΝΑ Α.Ε. ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ 786 13 205 -54 -84
ΦΟΥΝΤΣΤΑΦ Ε.Π.Ε. ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 1.180 17 1.682 362 254
ΦΟΥΡΝΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1.934 -2 2.603 153 -80
ΦΟΥΣΑΡΑΣ - DEMPHOUS Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΕΣ 1.026 -8 229 -50 -72
ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Φ. Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1.044 -22 963 -115 -146
ΦΡΑΝΤΖΗΣ Γ. Ε.Π.Ε. ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 1.272 7 2.624 170 111
ΦΥΡΙΠΠΗΣ Α.Ε. ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 3.275 -5 1.869 -96 76
ΦΥΤΟΡΓΚΑΝ Α.Β.Ε.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ 1.026 -28 2.111 198 120
ΦΥΤΡΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 6.056 -19 2.219 -1.031 -1.317
ΦΩΚΑ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1.876 -4 3.643 116 -68
ΦΩΤΗΣ Ν. & Ι. ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 359 2 24 4 2
ΦΩΤΟΛΙΟ & ΤΥΠΙΚΟΝ Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 6.242 3 2.929 335 29
ΧΑΖΕΛΤΟΝ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 1.113 -13 0 -198 -277
ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε. 40.302 -8 18.222 1.211 -1.205
ΧΑΛΚΙΑΣ Γ. Α.Ε.Β.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 919 -10 410 -134 -154
ΧΑΛΥΨ Α.Ε. ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 94.352 9 28.752 -889 5.456
ΧΑΝΔΑΚΟΥΣ Ε.Π.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 56 -27 14 6 -8
ΧΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΠΡΕΛΕΣ - ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 2.630 6 4.042 259 56
ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ - ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Ε.Π.Ε. 1.818 4 769 172 89
ΧΑΡΜΠΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ 2.920 -31 4.914 360 -135
ΧΑΣΙΑΛΗΣ Γ. Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.676 -10 883 -186 -307
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Κ. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Ε.Π.Ε. 61 74 110 35 23
ΧΑΤΖΟΝ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ 650 -21 370 -80 -133
ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 527 -18 652 -25 -29
ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ Κ. ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΙΔΗ 6.736 -6 4.508 469 51
ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Π. Ι. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 426 14 485 80 30
ΧΟΥΜΑΣ Ι. Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 4.735 -14 6.377 129 -118
ΧΟΥΜΠΕΡ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 978 15 1.214 168 144
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.T.Ε. ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 11.744 -9 4.082 639 -979
ΧΡΥΣΑΔΑΚΟΥ Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Α.Ε. 853 -3 55 -6 64
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 5.064 3 3.317 267 -61
ΧΡΥΣΑΦΑΚΗΣ Γ. Α.Β.Ε.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ 452 -13 85 -72 -81
ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ Α.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΗ 46.739 -3 7.098 92 -2.972
ΧΡΩΜΟΛΑΚ Α.Β.Ε. ΧΡΩΜΑΤΑ - ΒΕΡΝΙΚΙΑ 2.332 -9 0 157 76
ΧΡΩΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε. ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 4.836 5 5.575 239 88
ΧΡΩΤΕΧ Α.Ε. ΧΡΩΜΑΤΑ & ΒΕΡΝΙΚΙΑ 22.478 -6 14.387 954 -631
ΨΑΡΡΑΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 861 -3 60 -9 -39
ΨΥΚΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Π.Ε. ΨΥΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 829 -13 490 5 2
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 15.745 5 14.070 1.993 1.157
A.X.F. A.E. ΕΝΔΥΜΑΤA - ΥΦΑΣΜΑΤA 56.478 3 32.575 3.394 55
ACCESS Α.Β.Ε.Ε. ETOIMA ΕΝΔΥΜΑΤA 3.818 11 5.429 391 163
ACTIVE HEALTH ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 80 -39 21 -26 -28
AGRIPHAR ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΦΥΡΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 8.611 18 12.106 617 -285
ALCHIMICA A.E. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 15.458 -7 26.347 5.708 3.784
ALFA ALFA ENERGY Α.B.Ε.E. ΑΣΦΑΛΤΙΚA ΠΡΟΪΟΝΤA 7.672 -17 5.689 -478 -460
ALKAT Α.Ε.Β.Ε. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3.912 2 2.816 119 70
ALOUETTE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. 15.126 -26 9.685 -4.131 -5.586
ALPHA EDITIONS Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 2.449 -15 12.581 -321 -261
ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. 27.183 -10 8.457 1.477 -5.059
ALTERO A.B.E.E. ΖΑΧΑΡΩΔΗ - ΣΟΚΟΛΑΤΟΕΙΔΗ 1.738 1 362 179 75
AMERICA ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑ A.E.B.E. 1.916 0 2.718 316 141
ANACONDA A.E. ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 459 1 368 40 9
ANORAK HELLAS Ε.Π.Ε. ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 510 -28 447 24 10
APIVITA A.E.B.E. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ - ΦΑΡΜΑΚΑ 48.380 -5 30.943 5.151 -132
AQUASTAR A.B.E.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 886 4 1.081 172 95
AQUATIC CONSTRUCTIONS Ε.Π.Ε. ΕΝΥΔΡΕΙΑ ΨΑΡΙΩΝ 400 20 231 67 38
ARCHER EDITIONS ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε. 346 25 449 14 2
ARCO Ε.Π.Ε. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΟΙΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.738 26 3.978 589 285
ARMAND J. Α.Ε. ΕΡΕΥΝΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ 2.317 8 2.143 118 6
ASEA BROWN BOVERI A.E. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ 68.715 10 88.415 4.475 -1.081
ASSERTIVE - ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. 581 -10 1.068 -19 -31
ASTIR - ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Δ. ΥΙΟΙ Ε.Π.Ε. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 1.030 -1 448 107 9
ATHENIAN ENGINEERING A.E. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 16.487 -1 0 -14.007 -2.023
ATLACOLL Α.Β.Ε.Ε. ΚΟΛΕΣ ΑΤΛΑΣ 3.190 -18 3.567 -7 -101
ATS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Ε. 483 14 1.338 230 180
ATTICA FRIGO A.E. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΨΥΞΗΣ 1.086 -12 364 -6 -12
AUTOFIX Α.Β.Ε.Ε. ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3.446 -6 2.430 212 84
AUTOGREEN RECYCLING Α.Ε. ΔΙΑΛΥΤΗΡΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1.211 66 4.844 -121 -170
AUTOSYNTHESIS Ε. ΣΦΥΡΙΔΗΣ Ε.Π.Ε. ΟΧΗΜΑΤΑ 44 7 115 23 14
AUTOTECHNICA HELLAS A.E. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 8.181 30 11.861 1.995 1.418
B&F Α.Β.Ε.E. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤA 54.282 -4 54.210 7.709 1.416
BAKEHELLAS Α.E. ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 4.885 -9 7.808 784 334
BELL MEAT Ε.Π.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ 3.286 21 10.405 510 216
BELLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ε.Π.Ε. ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 2.518 1 998 59 22
BELLINO A.E. ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 1.091 -4 737 57 41
BENOSTAN HEALTH PRODUCTS A.E. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 401 -25 226 -68 -110
BIC ΒΙΟΛΕΞ Α.Β.Ε.Ε. ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 193.926 0 167.059 39.706 20.732
BINGO Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦΙΜΑ 48.278 4 48.021 2.524 -131
BLACK & WHITE ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 918 -27 3.760 271 200
BLOW PLAST Ε.Π.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 2.696 6 2.687 299 116
BODYTALK Α.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 15.198 1 16.555 2.653 1.576
BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΑ 164.844 4 245.436 17.121 6.757
BONAPLAST A.E.B.E. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 6.529 -6 7.787 649 39
BRAINFOOD ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 479 10 385 49 46
BRAVO GREECE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΤΣΑΓΙΟΥ A.E. 15.782 3 24.716 352 186
BRIEF ME ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 137 -81 321 -66 -70
BROADCOM ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 4.244 27 5.216 929 451
BSH ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ A.Ε. 80.164 -1 143.397 5.283 3.073
CABER ATHENS RECYCLING Α.Ε. ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ 958 -9 75 -36 -19
CAFETEX A.Β.Ε.E. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΦΕ 5.629 22 7.076 964 400
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS Ε.Π.Ε. 86 -2 230 13 9
CANA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. 50.685 -1 18.321 -2.538 -3.798
CAPITAL.GR A.E. ΕΝΤΥΠΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 1.661 -8 3.226 430 264
CARTA ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ A.E. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 7.201 -2 3.732 450 190
CARTRIDGE WORLD GREECE A.E. ΕΙΔΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 1.018 5 1.551 117 26
CENTRAL ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ A.E.B.E. 5.202 7 1.957 283 7
CERAMETAL S.E. A.B.E.E. ΕΛΑΣΜΑΤΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ 8.612 1 12.300 1.432 836
CH.AM.ARIETE CASA Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΣΑΛΟΝΙΩΝ 3.279 2 562 0 158
CHEM PLAST HELLAS A.B.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 153 -10 144 13 6
CHOCOTIME A.E. ΣΟΚΟΛΑΤΟΕΙΔΗ - ΖΑΧΑΡΩΔΗ 3.927 -7 3.082 434 -9
COLGATE PALMOLIVE HELLAS Α.Β.Ε.Ε. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 67.724 23 17.956 4.337 54.648
COLOR NETWORK ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Ε.Π.Ε. 299 25 323 75 46
COLOUR UNIT A.B.E.E. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 317 -14 110 67 -9
COMPRO A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 578 4 434 125 -5
COMPUTER CONTROL SYSTEMS ENGINEERING A.E. 2.231 11 1.873 688 472
CONTOPLAST - Δ. ΚΟΝΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ 315 -3 29 0 -6
CORAL GAS Α.Ε.Β.Ε. ΥΓΡΑΕΡΙΑ 42.716 -3 127.444 3.383 689
CORUS ΚΑΛΠΙΝΗΣ - ΣΙΜΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 11.309 -12 10.403 -92 -1.230
COSPICO Α.Ε.Β.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 4.623 -4 775 248 -1
CRELI Ε.Π.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 2.944 10 1.359 45 23
CREPA - CREPA A.E. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ 240 -28 232 10 2
CRYPTO ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ A.B.E. 4.673 24 5.218 432 134
CRYSTAL AUDIO A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ 1.938 -12 2.561 184 40
CRYSTAL ICE Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΡΩΣΙΜΟΥ ΠΑΓΟΥ 1.622 4 922 160 38
CUBIT TECH - ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. 1.256 -20 1.740 19 5
D-TEC MARINE Ε.Π.Ε. ΚΑΣΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΑΦΩΝ 395 -1 34 -9 -9
D.A. ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ Α.Ε. 6.975 18 1.857 280 -202
D.I.S. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ A.E. 2.824 -19 2.530 348 248
D.S. MILKA A.Β.Ε.E. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 3.662 2 3.175 320 56
DALCOCHEM A.B.E.E. ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.583 16 1.422 174 112
DARLAS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ Α.Ε.Β.Ε. 255 12 273 22 19
DASYC - ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε. 11.251 20 6.939 108 -277
DATA COMMUNICATION A.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 4.748 -5 4.368 387 102
DATA PRINT A.E.Β.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 2.587 2 1.026 206 -10
DE AGOSTINI ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 3.596 -80 2.233 -7.920 -12.648
DECON A.Τ.E. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΟΙΩΝ 18.925 -7 5.876 -789 -1.969
DEMO Α.Β.Ε.Ε. ΦΑΡΜΑΚΑ 202.477 1 111.834 26.362 11.257
DENVER SLOPS Α.Ε.Β.Ε. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 949 -3 968 117 67
DIGITAL PRESS HELLAS Α.Ε. ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ 16.214 -6 3.271 49 -565
DIRECTION ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ A.E. 636 -62 815 -68 -96
DISPLAY HELLAS A.E. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 6.599 -17 6.327 1.145 490
DOCTUM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 9.364 -10 5.007 380 180
DOCULAND ΕΝΤΥΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. 1.574 13 1.297 51 -1
DOMUS ΚΛΕΙΘΡΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 7.240 -11 7.356 656 231
DON - POL A.E. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 13.425 9 12.526 218 53
DOT IMAGING - ΚΕΝΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Ε.Π.Ε. 20 -95 85 -113 -304
DOW ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΟΝΩΤΙΚΑ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 32.047 1 67.541 10.105 3.505
DRAKOR - ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 2.494 -1 981 49 -34
DUCT HELLAS A.B.E.E. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 1.442 -2 315 -3 -4
DURAL ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΣΕΩΝ Α.Β.Ε.Ε. 1.562 8 1.541 181 76
DUROSTICK Α.Β.Ε.E. ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ - ΧΡΩΜΑΤΑ 19.829 -2 18.208 -807 -1.312
ECOLAB Α.Ε.Β.Ε. ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 14.164 3 18.680 1.049 121
ELDON'S HELLAS Ε.Π.Ε. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ 1.132 -3 1.427 118 85
ELINAL A.B.E.E. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 1.979 -19 484 59 -11
ELPEN ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. 119.273 -19 113.949 7.720 -6.398
ELVIART ΚΑΛΟΪΔΑΣ A.B.E.E. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ 7.246 12 11.974 82 -494
EMBROTEX ΤΟΓΚΑΣ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ - ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ 2.441 24 6.794 604 417
EMMIS Α.Β.Ε.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 570 -5 529 1 -19
ENTARCO ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΡΚΟΜΑΝΗ A.B.E.E. 6.811 -2 3.634 231 252
ENTERSOFT Α.Ε. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 10.426 16 7.051 2.119 1.164
ER-LAC ΚΟΥΤΛΗΣ Γ. Δ. Α.Β.Ε.Ε. ΒΕΡΝΙΚΙΑ - ΧΡΩΜΑΤΑ 16.246 -2 9.547 1.187 169
EUROCHEM A.B.E.E. ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.461 13 2.201 352 227
EURODISC A.E. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 762 -12 317 -16 -30
EUROMETAL A.B.E.E. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 4.415 4 2.596 133 -37
EUROPACK - ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ Δ. & Ε. A.B.E.E. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 1.213 -2 1.257 57 6
EUROSOFT Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 7 -70 149 4 -2
EUROTEXTILES Α.Ε.Β.Ε. ΥΦΑΣΜΑΤΑ 98 1 0 -7 -7
EUROVILL E.Π.Ε. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΠΙΤΙΑ 729 13 413 65 45
EVELEN PACK Ε.Π.Ε. ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 696 12 532 154 64
EVEREST ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 6.908 -1 3.505 411 26
EVOLUTION CENTER Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 80 -2 31 8 3
EXPOFORM Ε.Π.Ε. ΕΚΘΕΣΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 653 -9 970 152 53
EXPRESS BETON A.E. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 288 -19 251 -132 -145
FAMIGLIA DI PASTA A.B.E.E. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ 11.287 36 5.657 138 -305
FARMECO A.E. ΔΕΡΜΟΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3.052 -16 3.348 737 506
FIBER TEX A.E.B.E. ΠΑΠΛΩΜΑΤΑ - ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ 1.298 -3 1.751 34 13
FINEZZA A.E. ΕΙΔΗ ΧΑΡΤΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3.194 17 4.037 839 591
FIRST CLASS FOOD SERVICES Α.Ε. ΤΡΟΦΙΜΑ 352 -46 2.215 -39 -46
FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 74.931 4 57.493 8.610 3.825
FORMULA Χ. ΚΑΡΡΑΣ A.E. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.402 -5 903 112 37
FRAME A.E. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1.006 -2 893 26 4
G.S. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ 6.353 1 3.518 659 128
GABLER A.E. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 985 -3 918 273 16
GARBY ΑΝΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 702 -5 821 91 59
GELATO A.E.B.E. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 405 -1 704 10 3
GEMCAT A.E. ΜΗΧΑΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2.582 0 607 47 -12
GENEPHARM Α.Ε. ΧΗΜΙΚΗ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 48.570 -4 32.956 4.422 7.293
GIARDINO Α.Ε. ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 2.238 -10 321 -140 -225
GIESECKE & DEVRIENT ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ Α.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 16.145 50 12.680 1.736 625
GOLD PRINT ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΕΤΙΚΕΤΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 1.314 16 1.603 601 425
GOLDEN DOOR ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ A.B.E.E. 5.125 -3 2.466 -26 -86
GOLDEN MARINE DIESEL A.E. ΜΗΧΑΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.688 5 847 342 212
GRAND MARBLES A.E. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 350 -11 71 -63 -64
GRANTEX ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΡΕΝΩΝ A.E. 10.386 -2 14.772 2.904 1.797
GREIF HELLAS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 6.180 25 5.858 736 244
GTK FASHION A.E.B.E. ΕΣΩΡΟΥΧΑ - ΜΑΓΙΟ 825 3 618 123 84
HATKAR SERVICE - ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ A.E. 5.967 2 4.774 -28 -413
HEARST ΔΟΛ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 1.213 -24 2.222 -411 -410
HEC Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 11.519 -15 15.630 533 77
HELLENIC QUALITY FOODS Α.Ε. ΕΙΔΗ ΖΥΜΗΣ & ΚΡΕΑΤΟΣ 172.501 1 82.028 5.354 -5.936
HERCO A.E. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 2.288 -8 647 7 -110
HILLSIDE PRESS ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 4.807 -1 2.179 280 248
HOME STYLE A.B.E. ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ 2.638 3 917 -12 85
HROMAXX Ε.Π.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 156 -4 32 19 18
HYPERSYSTEMS A.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 492 1 315 52 37
I.B.S. BIOMHXANIA ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ A.E. 10.947 -3 12.282 1.319 561
IDEAL A.B.E.E. ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΕΙΔΗ 1.044 -1 633 318 155
IDER Β. ΜΠΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε. ΚΑΛΤΣΟΠΟΙΙΑ 5.786 -2 3.173 410 83
IGM ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 2.411 5 1.276 250 -10
INDICO Α.Ε. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 754 2 76 72 50
INOX ΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΙΚΗ Α.Ε. 538 5 420 89 69
INTEMCO A.E.B.E. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 832 11 740 65 46
INTERAUTO A.E. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 996 -20 1.701 -73 -129
INTERMARINE ELECTRONICS A.E.B.E. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 942 -7 676 -62 -79
INTERMETAL A.B.E.E. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 6.151 -3 2.850 351 49
INTERNET COMMERCIAL Α.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.100 126 596 28 17
INTERPACK Γ. ΣΤΡΟΥΜΠΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1.313 10 1.979 182 117
INTERPLEX A.E. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ 996 -10 505 -16 -54
INTRACOM DEFENCE ELECTRONICS A.E. 88.165 -16 51.242 2.138 -736
INTRACOM TELECOM Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 292.017 -22 128.858 12.684 248
IRIS ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ A.E.B.E. 100.882 -10 49.945 -2.766 -13.918
IRIS ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Α.Ε.Β.Ε. 41 -95 2.011 47 -113
ISOTHERM A.B.E.E. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 720 1 403 49 31
JOEL BOOKS ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 3.809 -4 290 -292 -423
JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 198.678 0 95.236 11.478 1.655
KAPPAPRINT Ε.Π.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 1.808 20 1.824 460 294
KAYAK Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΓΩΤΑ - ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 4.574 0 3.449 362 -9
KENFOOD ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 5.957 -19 5.391 113 -197
KISKOT A.E. ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 2.221 -9 627 -27 -147
KLETT HELLAS ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 470 33 947 59 28
LAFARGE BETON Α.Β.Ε.Ε. ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 79.581 6 37.474 -11.067 -16.306
LAPIN HOUSE ΣΤ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ A.B.E.E. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 19.463 -2 24.602 1.111 85
LAVIPHARM Α.Β.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 94.522 -23 32.480 1.107 -26.544
LIDO Ε.Π.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 2.466 0 1.214 140 100
LIVING GREEN A.E. ΕΚΔΟΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ 347 5 148 12 1
LUI E LEI Α.Β.Ε.Ε. ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 529 -2 671 110 74
LUNA - ΜΠΕΣΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΟΤΟΡΝΕΥΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 472 2 209 48 35
M - PRESS ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε. 2.372 1 1.338 68 41
M&M A.E. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ 707 73 1.949 351 324
M-SENSIS Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 1.813 11 1.259 621 29
MADONA EXPRESS Α.Ε.Β.Ε. ΑΦΡΩΔΗ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 3.711 1 2.963 235 39
MAISON ΕΚΔΟΤΙΚΗ A.E. 57 8 36 -17 -17
MANETTI A.E. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ 3.834 13 3.163 448 234
MARIBELLE Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 680 -2 80 -46 -41
MARIGOLD PLANTS ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΥΤΩΝ Α.Ε. 556 -80 2.590 131 40
MAX TASTE A.E. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 708 32 610 91 -22
MCK WATEC TECHNOLOGY A.E. ΜΗΧΑΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 276 -15 47 -68 -66
MEDIA COMMUNICATIONS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 1.652 -6 1.587 103 23
MEDIA 2DAY ΕΚΔΟΤΙΚΗ A.E. 1.831 -10 2.388 91 -12
MEDIFORM A.E. ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 1.883 7 3.144 14 -136
MEDIHOLD ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ A.E. 854 7 340 14 0
MEDONSHELF - ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΟΣ Ι. Δ. Ε.Π.Ε. ΕΠΙΠΛΑ 728 22 659 42 12
MELOSA A.E. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 672 5 1.366 121 3
MERSEN ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΘΡΑΚΑ - ΓΡΑΦΙΤΗ 406 -25 716 28 25
MERSER N. H. ΜΑΧΑΙΡΑΣ - ΕΠΙΣΚΕΥH ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. 1.575 11 2.204 25 -60
METALOR Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ - ΣΙΔΗΡΟΥ 1.978 -6 808 -42 -15
METRORAMA ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 882 -13 488 247 219
MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ A.B.E.E. 43.845 -8 13.672 443 -802
MICHALIS A.E. ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ - ΑΡΓΥΡΑ ΕΙΔΗ 1.608 -2 197 -12 -40
MIIV ΣΙΔΕΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 275 -12 298 42 25
MIND TINT Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ 446 25 895 170 95
MINOS FOODS A.E.B.E. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1.783 -8 1.776 356 111
MONDELEZ ΕΛΛΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Α.Ε. ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ 25.226 0 11.616 2.130 339
MR POP CORN A.B.E.E. ΤΡΟΦΙΜΑ 1.220 1 1.181 93 41
MST ΤΑΣΤΣΙΑΝ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΚΑ ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1.924 11 3.509 515 315
MULTIMEDIA Α.Ε. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΥΠΟΥ 2.220 0 904 -22 -127
N.S. MARBLE Α.Ε. ΛΑΤΟΜΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 860 -20 340 39 29
NANOPHOS A.E. ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ 1.697 72 2.105 793 536
NATEX A.E.B.E. ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ - ΖΑΧΑΡΩΔΗ 4.839 -5 6.146 649 357
NEOPLAST - A. ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 7.191 19 4.464 1.152 682
NEOTEX ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ - ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ Α.Ε.Β.Ε. 6.304 3 6.569 831 363
NETCOM Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2.489 -40 0 -767 -1.558
NEUROPUBLIC A.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 10.268 36 7.705 2.551 1.846
NEW EDITIONS ΕΚΔΟΤΙΚΗ A.E. 1.978 -1 649 220 218
NEW HELLA Ε.Π.Ε. ΡΑΦΗ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ 71 -46 53 -93 -84
NEW MEDIA NETWORKS SYNAPSIS Α.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΗ 827 53 1.017 295 219
NEXT Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 1.616 -4 1.645 193 65
NEXT ONE A.E. ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ 52 -4 0 -2 -2
NIKOLIDAKIS GROUP Α.Ε.Β.Ε. ΕΠΙΠΛΑ 10.181 -6 4.723 5 -1.320
NOVATEX A.E. ΞΥΛΙΝΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΙΔΗ 2.462 9 1.998 604 409
NUTRIART A.B.E.E. ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 109.918 2 0 -298 -171
OBERTHUR TECHNOLOGIES Ε.Π.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 390 -17 0 -31 -31
OLYMPIC CATERING Α.Ε. ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 21.504 -10 25.519 -1.079 -4.299
OLYMPIC MARINE ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ A.E. 27.503 -2 3.345 1.141 210
OPTIMAL SUPPLY CHAIN Α.Ε. ΠΟΤΑ METAΞA 13.772 1 20.504 1.196 803
P.M. SYNTHESIS A.B.E.E. ΥΛΙΚΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 3.420 -4 2.318 559 45
P.S.P. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. 1.808 -4 1.254 103 -15
PALLAS Α.Ε. ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 18.130 11 18.536 1.318 577
PANMED SYSTEMS & SERVICES A.E. ΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 343 -34 137 5 -8
PAPERPACK Ι. ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε. ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 12.072 6 13.976 2.598 1.287
PARADE Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 142 80 660 131 131
PASSARELLA A.E. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 3.812 10 8.232 2.243 1.141
PEGASUS MAGAZINES ΕΚΔΟΤΙΚΗ A.Ε. 6.521 -31 7.971 -298 -2.785
PEGO Α.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 2.862 -1 569 100 5
PIEJA - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ A.E. 1.881 -13 582 39 3
PILLAR Α.Ε. ΚΛΑΣΙΚΕΣ & ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 790 3 788 77 18
POSITIVO FASHION Ε.Π.Ε. ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 893 -8 4 -55 -59
POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ε.Π.Ε. 1.020 -3 1.609 157 84
POWER LOCK A.B.E.E. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1.516 5 1.061 85 -1
PRESS TABAC Α.Ε. ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 290 -25 0 -31 -77
PRESSBOX ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 614 -37 1.722 -250 -322
PRESTIGE A.E.Β.Ε. ΥΦΑΣΜΑΤΑ - ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 6.235 5 4.602 315 2
PRIME LASER TECHNOLOGY A.B.E.E. ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1.889 -8 2.587 531 223
PRIME SERVICE Ε.Π.Ε. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 941 -14 946 129 93
PRIME SOLUTIONS A.B.E.E. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 2.860 10 2.004 478 188
PRINT STORY ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Ε.Π.Ε. 196 1 48 16 10
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 25.228 3 7.627 2.145 446
PROTEM GROUP Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ 952 -7 721 133 119
PROVET - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Α.E. 45.198 -7 12.870 -2.089 -5.358
QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. 13.118 49 6.031 1.428 728
QUALITY PACKAGING MATERIALS Ε.Π.Ε. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 519 0 659 147 55
RAYMETRICS Α.Ε. ΟΡΓΑΝΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 1.749 44 2.140 616 428
REMI A.B.E.E. ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4.876 -4 657 104 -105
RISE A.E. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 244 -32 2.352 32 16
ROADSHOW ADVERTISING Ε.Π.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 152 -18 263 -73 -74
RULIAS SWEET INDUSTRY A.E.B.E. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 1.694 -9 2.179 1 -12
SABD ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 12.328 10 9.063 619 239
SADENT A.E.B.E. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 8.194 -2 5.279 231 -29
SAMMLER Β. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ A.E. ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ 1.818 -9 3.234 120 58
SANTE ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ - ΑΦΟΙ ΜΑΡΣΕΛΟΙ A.E. 2.993 4 4.694 432 228
SCAN Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2.683 -2 3.499 33 -12
SEFCO ZEELANDIA Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 15.956 15 15.417 1.765 696
SELVEC Ε.Π.Ε. ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ 249 -6 492 -50 -54
SERVICE CENTER Ε.Π.Ε. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΟΙΩΝ 380 0 183 37 11
SIEBEN ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε.Π.Ε. 4.922 1 3.809 419 -9
SIMAK ΑΝΤΙΚΩΝΩΠΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. 211 1 260 -15 -18
SINGULARLOGIC A.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 100.694 -15 44.910 4.325 -3.249
SINTECNO - SINMAST HELLAS A.E. ΧΗΜΙΚA ΠΡΟΪΟΝΤA 2.353 1 1.354 92 0
SLEEP WELL Ε.Π.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ 730 41 679 13 -10
SLIDER Α.Β.Ε.Ε. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 4.992 18 6.394 1.150 675
SMALL & SMART SERVICES A.E. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 124 -15 220 -7 -13
SMART A.B.E.E. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 2.529 -12 315 -344 -346
SMART PRESS ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 1.215 -17 983 102 23
SMART PRINT Ε.Π.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 1.215 13 883 282 201
SOFISTIK HELLAS - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 653 40 188 -13 -66
SOFT ONE TECHNOLOGIES A.E. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 5.228 7 5.438 671 184
SOL ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΗΛΙΑΚΗΣ & ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Π.Ε. 2.204 -3 2.426 216 64
SON DE PARIS COSMETICS A.E.B.E. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 883 -20 1.756 238 112
SPECIAL PROJECTS & SAFETY Ε.Π.Ε. ΕΙΔΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.112 -25 2.195 140 71
SPORTDAY A.E. ΕΚΔΟΤΙΚΗ 1.646 -2 3.462 -279 -373
SPWR SOLAR Ε.Π.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.287 13 174 -290 -293
STAND ART DESIGN ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. 1.161 53 1.932 334 235
STEELMAX ENERGY A.B.E.E. ΜΕΤΑΛΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.761 2 1.032 95 6
STOP A.E.B.E. ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 9.785 8 9.717 1.387 679
SUNSOFT Ε.Π.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1.599 -8 1.234 284 14
SWEETS & TREATS A.E. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 507 21 653 97 64
TASTY FOODS Α.Β.Γ.Ε. ΤΡΟΦΕΣ & ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 50.924 -19 99.382 6.472 3.465
TEAM ROLL Ε.Π.Ε. ΡΟΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 835 -13 2.217 35 12
TEAM WORKS Ε.Π.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 227 4 77 39 25
TECNICA Θ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ A.E.Β.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 5.995 -12 2.694 118 -204
TERRYLAND A.E. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 210 -5 30 20 -24
THALES ΕΛΛΑΣ A.E. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 10.311 -2 5.713 -26 659
THERMOGRAFICA ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΤΙΑ 1.734 -3 1.066 133 74
TOI & MOI A.B.E.E. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 16.162 -4 13.084 1.100 -21
TRAVEL APPLICATIONS Ε.Π.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 2 -50 0 -1 -2
TRICOM Α.Ε. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1.680 3 121 36 -15
TS CONVERTING E.Π.Ε. ΥΛΙΚΑ ΕΥΚΑΜΠΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1.122 15 1.934 506 367
TSEPAS PACK Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1.859 5 1.767 216 68
UNIXFOR Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5.023 -4 2.917 253 86
UP ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 610 -45 2.068 -227 -52
VALPAK A.E. ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ 2.191 -9 1.840 395 263
VANE Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΣΚΙΑΣΗΣ 2.514 20 619 -3 -12
VASSLER ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Α.Β.Ε.Ε. 725 -6 448 -12 -18
VASSOTI Α.Ε. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 561 -2 0 -8 -7
VENCON N. ΒΑΡΣΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 5.297 -2 1.449 677 329
VENER A.E. ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ 1.241 -12 1.731 85 -166
VENUS ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Ε.Β.Ε. 32.603 0 1.356 81 -843
VETO - ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ A.E. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 504 -18 0 -41 -41
VIOLASTEX Κ. Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΝΗΜΑΤΑ Α.Ε. 3.000 -6 2.014 235 85
VULCAN ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ Ε.Π.Ε. 202 -6 39 21 8
WATT Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 20.551 3 9.410 983 174
WEISS HELLAS - INTERNA Α.Β.Τ.Ε.Ε. ΠΡΟΦΙΛ ΣΙΔΗΡΟΥ 4.107 -7 1.367 396 17
WILCKENS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ A.E.B.E. 5.440 2 1.650 291 -158
YACHTING PROTECTION Ε.Π.Ε. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ 15.995 -10 51.015 5.066 2.973
ZIC ZAC Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 1.743 2 3.229 157 28
2Π ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΥΨΩΤΙΚA ΜΗΧΑΝΗΜΑΤA 743 -8 303 73 -41
4Μ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. 3.319 -5 616 125 -18
www.inr.gr,  24 Ιουλίου 2015


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS