inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Τράπεζα Πειραιώς: Ανανέωση συνεργασίας συμβολαιακής κτηνοτροφίας με τον όμιλο ΤΥΡΑΣΟ γαλακτοκομικός όμιλος ΤΥΡΑΣ και η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσαν την ανανέωση συνεργασιών συμβολαιακής κτηνοτροφίας, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.

Ειδικότερα, στο πρόγραμμα συμμετέχει η εταιρία ΤΥΡΑΣ, καθώς και η θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ και τους διακριτικούς τίτλους ΟΛΥΜΠΟΣ και ΡΟΔΟΠΗ, που διαθέτει παραγωγικές εκμεταλλεύσεις στη Λάρισα και στην Ξάνθη, όπου και παράγονται προϊόντα γάλακτος από πρώτη ύλη γάλακτος εκμεταλλεύσεων κτηνοτρόφων από τις περιοχές της Θεσσαλίας, της Ηπείρου και της Βόρειας Ελλάδας.

Η βιομηχανία γάλακτος ΤΥΡΑΣ, με έδρα τα Τρίκαλα Θεσσαλίας, παράγει στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της μια μεγάλη γκάμα πιστοποιημένων παραδοσιακών προϊόντων γάλακτος (τυρί, γιαούρτη, κρέμα γάλακτος). Ο λεπτομερής επιχειρηματικός σχεδιασμός της, σε συνδυασμό με την υψηλή κατάρτιση, τη γνώση, την εμπειρία και το μεράκι που διακρίνει το ανθρώπινο δυναμικό της, αποτελούν τους βασικούς παράγοντες για την ανάπτυξή της.

H εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ, με έδρα και παραγωγική εκμετάλλευση στη Λάρισα, επιβεβαιώνει μέσα από την πολύχρονη πείρα της και την ανοδική της πορεία,τη δέσμευσή της για την παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων υψηλής ποιότητας.

Η επιχείρηση, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, πιστή στις αξίες της για σεβασμό προς τους καταναλωτές, τους εργαζόμενους και το περιβάλλον, επενδύει στην καινοτομία για την παραγωγή παραδοσιακών βιολογικών προϊόντων.

Επίσης, η παραγωγική μονάδα που η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ διατηρεί στην Ξάνθη συγκεντρώνει σχεδόν ολόκληρη την ποσότητα γάλακτος που παράγεται στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης και του Έβρου. Το γαλακτοκομείο διαθέτει εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας, συνεργάζεται με κορυφαίες εταιρείες εξοπλισμού στον τομέα της συλλογής, επεξεργασίας και συσκευασίας του γάλακτος και με σύμμαχο τη φύση και την παράδοση, διασφαλίζει την παραγωγή εξαιρετικής ποιότητας προϊόντων.

Η ανανέωση των παραπάνω συνεργασιών πιστοποιεί τη σταθερή βούληση της Τράπεζας για ενίσχυση κάθε υγιούς παραγωγικής προσπάθειας που συμβάλλει στην ανάπτυξη του κλάδου της κτηνοτροφίας, ενώ παράλληλα ενισχύει τους κτηνοτρόφους με στόχο την παραγωγή κορυφαίας ποιότητας ελληνικών προϊόντων που ανταποκρίνονται σε υψηλές απαιτήσεις καταναλωτών στην εθνική και τη διεθνή αγορά.

Η θεσσαλική βιομηχανία γάλακτος ΤΥΡΑΣ, κορμός του ομώνυμου ομίλου που συμπληρώνεται στην Ελλάδα από τις ομοειδείς βιομηχανίες Όλυμπος και Ροδόπη και αναπτύσσεται παραγωγικά και εμπορικά διεθνώς, ήταν το 2014, για δεύτερο συνεχόμενο έτος, ο μεγάλος κερδισμένος των νέων δεδομένων στην εγχώρια αγορά γάλακτος.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις της εταιρείας Τυράς και των θυγατρικών της το 2014 αυξήθηκαν κατά 9%, ενώ το 2013 είχαν αυξηθεί κατά 11%. Συγκεκριμένα, ανήλθαν σε 294,3 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως των 24,9 εκατ. ευρώ σε αξία και του 9,2% σε ποσοστό.

Το μεικτό περιθώριο του ομίλου βελτιώθηκε κατά 3,1 εκατοστιαίες μονάδες και ανήλθε σε 29,8%, από 26,1% το 2013, γεγονός που οδήγησε σε αύξηση των μεικτών κερδών κατά 22% στο επίπεδο των 87,75 εκατ. ευρώ. Η βελτίωση αυτή με τη σειρά της οδήγησε σε αύξηση των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά 22% στο επίπεδο των 45,1 εκατ. ευρώ και των κερδών προ φόρων και τόκων (EBIT) κατά 37% στο επίπεδο των 30,3 εκατ. ευρώ.

Κατόπιν αυτών, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων της επιχείρησης ανήλθαν σε 20,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 57% έναντι των αντίστοιχων κερδών του 2013. Επίσης, μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας, η οποία εδρεύει στα Τρίκαλα και στα τέλη του 2014 απασχολούσε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 1.092 εργαζομένους (1.001 το 2013, 988 το 2012 και 942 το 2011), ανήλθαν σε 16,8 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 8,1 εκατ. ευρώ το 2013, αυξημένα κατά 107%.

Τα αποτελέσματα αυτά επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις της τάξεως των 14,7 εκατ. ευρώ. Επίσης, επιβαρύνθηκαν με χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα 10,1 εκατ. ευρώ.

Ο όμιλος κατέγραψε, συγχρόνως, μείωση των πάσης φύσεως μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων οφειλών του. Στις 31.12.2014 το πάγιο ενεργητικό του ανερχόταν σε 206,5 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσε στο 58,6% του συνολικού ενεργητικού του, ύψους 352,6 εκατ. ευρώ. Την ίδια ημερομηνία τα ίδια κεφάλαιά του, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων τρίτων, ανέρχονταν σε 135,2 εκατ. ευρώ.

Οι βασικοί στόχοι του ομίλου για το 2015 συνίστανται στη διατήρηση και την αύξηση του μεριδίου του στην ελληνική αγορά, την περαιτέρω αύξηση του κύκλου εργασιών του με επίκεντρο προϊόντα στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξή του, τη μεγιστοποίηση των επενδύσεών του στη Ρουμανία, τη διεύρυνση της εμπορικής παρουσίας του στις ΗΠΑ, την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του στις αγορές της Ιταλίας και της Γερμανίας και την αναδιοργάνωση των παραγωγικών διαδικασιών και των δικτύων διανομής των προϊόντων του.

Το 2014 ο όμιλος ίδρυσε στη Γερμανία θυγατρική εμπορική εταιρεία. Οι διεθνείς πωλήσεις του εξαπλώνονται σε 34 χώρες, ευρωπαϊκές και άλλες, όπως η Αυστραλία, η Ινδία και η Κίνα.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr , 8 Οκτωβρίου 2015ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS