inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Οικονομικά αποτελέσματα βιομηχανιών του νομού Θεσσαλονίκης, 2014

Σημείωση:

Οι εν λόγω 558 βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του νομού στον οποίο εδρεύουν, έχουν τις κύριες παραγωγικές εγκαταστάσεις τους ή το σύνολο του παραγωγικού δυναμικού τους στον νομό Θεσσαλονίκης. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις 558 εταιρείες, άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που διαθέτουν μονάδες παραγωγής στη Θεσσαλονίκη, αλλά οφείλουν το μεγαλύτερο ή το αναλογικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους σε μονάδες τους που βρίσκονται σε άλλους νομούς της χώρας.

Συμπεριλαμβάνονται εταιρείες διαλογής και τυποποίησης οπωροκηπευτικών και άλλων αγροτικών προϊόντων, κτηνοτροφικές, ιχθυοκαλλιεργειών, επεξεργασίας φύλλων καπνού, εκκόκκισης βάμβακος, εκδοτικές, παραγωγής λογισμικού και άλλων προϊόντων πληροφορικής, επισκευής και μετασκευής μεταφορικών μέσων και μηχανών, καθώς και ανακύκλωσης.

Μερικές εταιρείες είναι συγχρόνως βιομηχανικές και εμπορικές ή και τεχνικές, καθώς συνδυάζουν τη βιομηχανική με την εμπορική και κατασκευαστική δραστηριότητα.

Έχουν γίνει προσαρμογές οικονομικών μεγεθών σε περιπτώσεις εταιρειών που προήλθαν από αποσχίσεις και εισφορές κλάδων ή είναι προϊόν συγχωνεύσεων. Ορισμένες επιχειρήσεις συμπληρώνουν οικονομική χρήση στις 30 Ιουνίου. Τα στοιχεία μικρού αριθμού επιχειρήσεων είναι προσωρινά. Σε περιπτώσεις υπερδωδεκάμηνης οικονομικής χρήσης έχει γίνει αναγωγή των αποτελεσμάτων σε δωδεκάμηνη βάση ή και καταμερισμός των αποτελεσμάτων σε δύο χρήσεις.

Εκκρεμεί η γνωστοποίηση των ισολογισμών άλλων επιχειρήσεων του νομού.

Τα συνολικά οικονομικά μεγέθη των εταιρειών ενδέχεται να επηρεάζονται καθοριστικά από αυτά μικρού αριθμού επιχειρήσεων, που βελτιώθηκαν εντυπωσιακά ή επιδεινώθηκαν δραματικά λόγω έκτακτων εσόδων ή επιβαρύνσεων, αντίστοιχα.

www.inr.gr, 20 Οκτωβρίου 2015

Ακολουθεί νεότερη ανάρτηση με στοιχεία για περισσότερες επιχειρήσεις (595):

           
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,  2014
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 04.12.2015.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
Α.Β. ΒΑΜΙΤΕΞ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΗΣ 1.825 -12 203 -223 -238
ΑΓΓΕΛΠΛΑΣΤ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Α.Ε. 666 -9 107 -36 -86
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΡΜΗΣ Α.Ε. ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 196 -2 0 6 0
ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 17.467 6 8.583 1.687 332
ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΗ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟΜΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 5.903 -4 2.558 371 98
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Κ. Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 3.634 -11 4.552 659 -352
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΠΝΟΥ 6.529 5 184 13 241
ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ Σ. Α.Ε.Β.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 3.320 -3 1.773 217 1
ΑΚΕΨΙΜΑΪΔΗΣ ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΕΣ Α.Ε. 1.392 -1 659 95 33
ΑΛ-ΚΟ Α.Β.Ε. ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ - ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.519 1 1.538 190 45
ΑΛΜΑ Ε.Π.Ε. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 1.341 2 598 3 1
ΑΛΜΕΚΟ A.B.E.Ε. ΕΠΙΠΛΑ - ΟΜΠΡΕΛΕΣ 9.428 -5 4.370 770 -23
ΑΛΦΑ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΤΣΑΝΤΕΣ Ε.Π.Ε. 426 -1 457 20 8
ΑΜΒΡΟΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 6.935 8 7.740 426 -3
ΑΜΠΑΤΖΗΣ Χ. & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε. ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 976 -11 1.268 -286 -300
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. 801 7 222 57 25
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ  D. NET ΔΙΟΝ Α.Ε. 7.308 60 7.268 515 149
ΑΝΕΜΟΤΡΑΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 706 81 5.683 51 28
ΑΝΤΖΕΛ Ι. A.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ 1.944 2 1.093 25 -78
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΦΟΙ & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ 527 -5 444 20 5
ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.565 2 62 -28 -17
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Γ. Α.Ε. ΙΧΘΥΗΡΑ & ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΗ 9.292 -1 324 -129 -115
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Μ. Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ 54.369 3 58.103 9.631 6.129
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ 4.272 34 7.455 363 148
ΑΡΡΗΚΤΟΝ ΠΟΡΤΑ Α.Ε. ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 464 7 399 34 7
ΑΡΧΟΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 1.216 10 745 37 6
ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ε.Π.Ε. 138 68 195 57 42
ΑΣΙΚΗΣ Ε. Α.Ε. ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ - ΜΙΚΡΟΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ 352 -16 95 -48 -50
ΑΣΠΙΣ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 5.822 7 1.635 187 29
ΑΤΡΙΟΥΜ - Α. ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ Α.Τ.Β.Ε. ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 2.082 -2 368 -31 -82
ΑΥΓΟΦΑΡΜ - ΚΟΥΡΙΤΕΝΛΗΣ Α.Ε. 1.579 -5 502 74 3
ΒΑΚΡΑΤΣΑ ΑΦΟΙ - OVAK Α.Β.Ε.Ε. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 4.141 4 771 278 50
ΒΑΜΒΑΛΗΣ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ 17.667 10 22.626 1.401 399
ΒΕΛΒΑ Α.Ε.Β.Ε. ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.331 -8 436 17 4
ΒΕΛΕΜΗΣ Σ. Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 1.170 0 658 77 7
ΒΕΛΛΕ ΠΡΙΝΤ Ε.Π.Ε. ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 1.330 4 707 102 56
ΒΕΝΜΑΝ ΤΕΧ Α.Β.Ε.Ε. ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ 817 196 718 313 249
ΒΕΡΝΙΚΟΛ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΒΕΡΝΙΚΙΑ - ΧΡΩΜΑΤΑ 6.193 22 3.787 775 336
ΒΙΔΑΛΗΣ Ν. - VIMATEC Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 1.873 0 1.756 195 26
ΒΙΕΛΤΑ ΓΟΥΤΑΣ - ΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣ Α.Ε. ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 3.106 7 1.925 310 209
ΒΙΟΔΟΜ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Α.Ε. 2.371 -4 743 -27 -430
ΒΙΟΚΑΔΟ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 7.612 -9 2.071 -88 -161
ΒΙΟΚΑΛ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Α.Ε. 3.829 4 2.535 262 143
ΒΙΟΜΕΤΑΛΚΟ Α.Ε.Β.Ε. ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 1.085 -11 287 -123 -126
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΞΑΤΜΙΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - BEDA Α.Β.Ε.Ε. 1.195 -1 683 -98 -114
ΒΙΟΜΚΑ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 652 -12 90 17 154
ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ Ε.Π.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ 6.218 6 4.984 620 240
ΒΙΟΣΤΑΜΠ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 24.120 -2 7.771 367 -401
ΒΙΤΟΜ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 15.244 -17 21.658 1.305 11
ΒΙΤΡΟΥΒΙΤ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 20.282 -19 3.572 -4.981 -6.118
ΒΜ ΒΙΤΟΥΜΙΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΑ Α.Ε. 1.793 28 1.591 160 39
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Σ. Α.Ε.Β.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΙΚΕΤΤΩΝ 467 22 313 111 97
ΒΟΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΠΙΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 302 37 254 58 40
ΒΟΣΜΑΝΔΡΟΣ Δ. - SMILE COSMETICS Α.Ε. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 6.155 8 6.872 935 402
ΒΡΑΣΙΔΑ Ι. ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 939 -2 74 -5 -8
ΓΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 2.555 -3 397 94 1
ΓΑΛΟΝΗΣ Μ. Μ. Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 2.780 12 2.576 707 348
ΓΕΡΜΑΝΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΙΠΛΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 364 4 103 13 13
ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΔΗ MULTI PACK A.B.E.E. ΕΙΔΗ ΧΑΡΤΟΥ 1.063 -3 1.277 297 212
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΩΝ 2.325 -8 2.455 249 162
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ε. ΕΡΜΗΣ Ε.Π.Ε. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.209 -13 875 151 50
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Μ. & ΥΙΟΙ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 4.430 -7 3.883 457 61
ΓΕΩΡΓΙΤΣΕΛΗΣ Ε. Α.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 6.302 -6 1.387 -280 -468
ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ Α. - NEW AGE Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 3.678 -6 7.854 720 325
ΓΙΑΛΟΨΟΣ - ΕΠΙΠΛΑ Α.Ε. ΞΥΛΙΝΑ ΕΠΙΠΛΑ 1.279 -9 219 -37 -65
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ Α.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 6.753 16 2.759 1.072 629
ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 10.924 -8 6.463 1.363 854
ΓΙΑΝΤΣΗΣ Δ. & ΣΙΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. 3.047 -4 2.756 132 137
ΓΙΟΥΚΑ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 1.427 32 1.666 93 70
ΓΙΟΥΝΙΠΡΙΝΤ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΩΝ 765 1 1.205 65 34
ΓΚΑΝΑΤΣΑ Δ. ΑΦΟΙ Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 3.667 12 2.179 375 99
ΓΚΑΡΑΓΚΟΣ Α. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 993 30 849 -48 -41
ΓΚΑΡΑΓΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 2.433 -7 1.361 176 -47
ΓΚΑΡΟΥΝΤΑ ΕΛΛΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε. 49 4 44 4 4
ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ Κ. & ΥΙΟΙ Α.Ε. ΜΗΧΑΝΕΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 3.193 -17 3.052 388 166
ΓΚΕΚΑΣ Γ. Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 2.418 -6 650 -69 -139
ΓΚΕΡΦΕΝ Ε.Π.Ε. ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 1.533 -1 0 -18 -20
ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ Ε. - JOYCE A.B.E.E. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 3.037 14 4.124 864 579
ΓΛΕΝΤΟΣ Γ. Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΟΙΚΙΣΚΟΙ 1.612 -20 1.898 149 41
ΓΛΥΚΕΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 266 21 1.800 4 -20
ΓΟΥΛΑΣΗ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 877 11 699 58 -16
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Ι. ΜΕΝΤΙΚΕΡ Α.Β.Ε.Ε. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 7.431 -3 2.663 108 -411
ΔΑΔΑΚΑΡΙΔΗ ΑΛΑΤΙ Α.Ε. 2.854 19 4.252 418 185
ΔΑΜΠΑΣΙΝΑΣ - ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΙΚΗ Α.B.E.Ε. 9.495 7 2.741 924 720
ΔΑΡΜΟΥΣΛΗΣ Α. FRUTTI DI MARE Ε.Π.Ε. ΟΣΤΡΑΚΑ 619 0 2.047 174 109
ΔΕΛΛΙΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ Α.Ε. 1.427 -4 282 -41 -52
ΔΕΛΤΑ - ΠΙ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΙΛΟ 1.909 -12 1.070 107 -29
ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ Χ. Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 1.592 -5 75 -73 -116
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Γ. ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΤΕΝΤΟΒΙΟΤΕΧΝΙΑ 3.045 -6 1.690 -45 -53
ΔΗΜΟΥΔΗ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΣΤΡΑΚΩΝ 4.013 -16 2.477 147 62
ΔΗΜΟΥΔΗΣ Β. & Γ. - ΑΓΡΟΤΡΑΣΤ Α.Β.Ε.Ε. ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΗ 2.034 65 822 31 20
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ Σ. Α.Β.Ε. ΕΠΙΠΛΑ 2.519 -3 805 169 5
ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ 11.241 1 2.724 -74 -338
ΔΙΟΠΑΣ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΧΤΥΩΝ 4.966 3 3.970 574 310
ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ Θ. - ΕΠΙΠΛΟΔΟΜΗ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 953 -3 164 -4 -24
ΔΡΑΠΕΛΗ Γ. ΑΦΟΙ Α.Ε. ΤΡΟΦΙΜΑ 1.803 -5 2.089 25 -17
ΔΥΤΙΚΟΣ - PLAISIR Α.Ε. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 259 -15 297 -11 -28
Ε.ΜΕ.ΣΙ. Ε.Π.Ε. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 145 -13 204 -4 -14
ΕΒΙΤΑ PLUS ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ε.Π.E. 863 6 1.057 -51 -79
ΕΒΥΚ Γ. ΠΕΥΤΙΤΣΕΛΗΣ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 4.044 -3 638 133 -75
ΕΓΝΑΤΙΑ ΧΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. 11.110 2 3.050 480 12
ΕΔΕΣΜΑ Α.Ε.Β.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 23.134 3 34.141 1.347 28
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. 747 -15 1.346 94 54
ΕΚΜΕ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 35.425 4 22.039 744 132
ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ - ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ Α.Ε. 189 1 51 1 -3
ΕΛΒΙΚΟ Α.Β.Ε.Ε. ΚΟΛΛΕΣ - ΒΕΡΝΙΚΙΑ - ΧΡΩΜΑΤΑ 3.551 -1 0 11 -16
ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ Ν. & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ 160 4 170 7 2
ΕΛΛΑΣ ΚΟΤΤΟΝ - ΠΛΕΚΤOΒΙΟMHΧΑΝΙΑ Α.Ε. 4.194 1 2.592 336 95
ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΠΟΛ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ 761 -2 6 -4 -5
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 3.168 22 202 -43 -94
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ 2.743 -15 372 20 -155
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. 1.682 19 256 72 2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΛΥΒΟΣ - HELLENIC STEEL Α.Ε. 71.743 4 77.379 -16.641 -44.695
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ Α.Ε. 2.593 1 2.654 129 41
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 5.411 1 3.173 91 28
ΕΛΤΕΝ ΚΑΖΑΖΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ 1.137 -17 0 -18 101
ΕΛΤΡΟ Α.Ε. ΕΛΑΙΩΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.187 15 2.449 69 20
ΕΜΜΟΓΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ Α.Ε. 154 -1 6 -1 -1
ΕΟΥΡΙΚΟΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΡΥΖΙΟΥ 15.162 11 10.547 311 -158
ΕΠΑΛ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.174 -16 1.030 110 -127
ΕΠΙΛΕΚΤΑ ΠΛΕΚΤΑ Α.Ε. 1.122 -10 1.448 102 65
ΕΠΙΠΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 8.020 1 1.373 289 41
ΕΠΙΠΛΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Α.Ε. 1.543 5 536 35 2
ΕΠΙΠΛΟΚΙΝΗΣΗ ΤΕΛΙΟΡΙΔΗΣ Ε.Π.Ε. ΞΥΛΙΝΑ ΕΠΙΠΛΑ 1.319 -15 106 -197 -228
ΕΡΜΗΣ Α. ΙΤΙΜΟΥΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΒΑΦΕΙΑ 3.169 6 4.735 94 134
ΕΣΤΙΑ - ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 6.809 4 6.989 917 74
ΕΤΗΛ Α.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ 3.919 22 8.373 415 94
ΕΥΔΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 2.375 -1 1.415 203 122
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Κ. & Ν. Α.Β.Ε.Ε. ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ 32.290 1 29.925 3.846 -565
ΕΥΡΟΚΟ Α.Ε. ΞΥΛΙΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3.794 1 428 37 12
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΕ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε. 855 -10 73 82 27
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ Α.Ε. 492 -25 101 -45 -95
ΕΥΡΩΣΝΑΚ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 3.596 18 3.685 1.192 730
ΕΥΡΩΦΟΥΝΤ Α.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΗ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ 1.219 -13 3.750 139 59
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - COMPITE-NT Α.Ε. 676 5 14 -62 -78
ΕΨΙΛΟΝ - ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε. ΔΟΜΙΚA ΣΤΟΙΧΕΙA 18.000 1 1.520 1 -1.513
ΖΑΚΟΜΑ Α.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 14.444 -1 11.188 832 202
ΖΑΜΠΟΥΡΗΣ Α.Ε. ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 3.540 0 3.539 620 202
ΖΑΝΑΕ ΖΥΜΑΙ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΝΙΚΟΓΛΟΥ Α.Ε. 30.128 1 27.760 1.677 -168
ΖΗΣΙΟΣ Α. Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ 2.560 -3 686 0 4
ΖΗΤΑ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 14.312 2 5.134 307 -290
ΖΟΡΜΠΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 1.421 0 1.105 119 30
Η.Β. BODY A.B.E.E. ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΑ - ΚΟΛΛΕΣ - ΧΡΩΜΑΤΑ 59.845 -15 37.734 9.040 6.108
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ GAS A.E. 845 -11 393 45 44
ΗΛΙΑΔΗΣ Α. Δ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΕΡΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1.868 0 0 -10 -11
ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. 957 -12 302 10 2
ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 10.201 -4 3.971 397 -184
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΕΒΗΤΟΠΟΙΕΙΟ Α.Ε. 6.562 1 1.603 408 10
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Ε. ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 3.792 -17 917 -104 -283
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΑΦΟΙ ΘΕΜΕΚΑΤ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 974 1 497 52 5
ΘΕΡΜΟ ΚΙΝΓΚ Ε.Π.Ε. ΨΥΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 397 9 416 12 -6
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.999 11 2.058 327 225
ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ Α. - Δ. ΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ A.E. ΕΙΔΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 645 -1 312 17 3
ΙΝΑ & ΠΛΕΞΗ - ΒΑΣΣΑΡΑΣ Χ. & Δ. ΠΛΕΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. 1.440 -15 1.291 138 30
ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΟΧΗΜΑΤΑ 10.358 20 2.901 402 -6
ΙΝΤΕΡΦΟΡΜ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε. 6.180 -4 2.356 263 -100
ΙΝΤΕΡΦΟΥΝΤ ΠΑΚ Α.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 1.107 25 3.123 101 72
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1.425 -9 1.597 126 41
ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΦΟΙ DELTA Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 3.816 0 1.156 310 23
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Δ. ALDIPACK A.E.B.E. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 1.771 -1 1.549 113 45
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Κ. Η. Α.Β.Ε.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ 16.773 6 17.533 2.259 1.444
ΙΩΑΝΝΟΥ Ι. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΝΩΝ Α.Ε. 1.668 -3 44 -75 -82
ΙΩΑΝΝΟΥ Χ. ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 972 4 217 30 19
ΙΩΝΙΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΩΝ 932 0 249 29 12
ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ & ΖΥΜΗΣ 12.908 8 14.564 1.881 1.009
ΚΑΔΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ - ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο. & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. 1.300 37 2.638 231 163
ΚΑΪΣΙΔΗΣ Ν. Π. Α.Β.Τ.Ε. ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 8.276 9 7.324 1.610 681
ΚΑΚΑΒΕΛΑ ΑΦΟΙ - FILLIES Α.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 2.719 -1 0 7 -36
ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ Σ. Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 2.837 -5 4.650 171 59
ΚΑΛΕΣΤΕΣΙΑ Α.B.E.Ε. ETOIMΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 4.775 -13 8.283 98 77
ΚΑΛΥΨΩ Α.Ε. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ 590 3 52 18 13
ΚΑΜΤΣΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 5.243 -11 2.199 291 79
ΚΑΠΑΝΙΚΗΣ Δ. & ΥΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑΣ 4.896 -2 3.012 409 85
ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ Γ. & ΥΙΟΙ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. 4.868 -4 2.763 327 23
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ 1.106 -1 101 -8 -53
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ Ν. ΑΦΟΙ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 41.349 22 87.895 3.283 204
ΚΑΡΑΔΗΜΟΓΛΟΥ Φ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 576 6 356 28 17
ΚΑΡΑΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 2.364 5 2.494 318 129
ΚΑΡΕΚΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 433 -46 351 70 -8
ΚΑΡΠΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ 1.412 7 2.271 51 10
ΚΑΡΤΑΜΠΙΑΝΚΑ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΣΑΚΟΙ - ΤΣΑΝΤΕΣ 1.518 17 1.779 86 3
ΚΑΡΤΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟ Α.Ε.Β.Ε. 849 -4 92 2 2
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΑΠΕΔΩΝ Ε.Π.Ε. 1.411 27 3.113 161 79
ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ Ν. - ΔΥΝΗ Α.Ε. ΜΗΧΑΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 762 -1 133 -16 -17
ΚΑΤΣΑΝΗΣ Σ. - ΞΥΛΟΚΑΤ Α.Β.Ε. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 3.977 -1 789 300 41
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΑΦΟΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΕ 3.560 -8 2.952 316 5
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ Κ. ΥΙΟΙ - PRODIPLAST A.E. ΕΙΔΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 643 1 164 -52 -58
ΚΕΝΤΗΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΙΕΡΑΤΙΚΑ ΑΜΦΙΑ 743 -2 358 29 14
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Α.Ε. 9.585 8 2.992 293 -457
ΚΙΟΥΡΤΣΟΓΛΟΥ Χ. OFFISEDIA Ε.Π.Ε. ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 360 -3 538 44 28
ΚΙΤΣΙΟΥ Θ. & ΥΙΟΙ Α.Ε. ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑ 1.580 -3 892 148 10
ΚΛΙΜΑΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 10.726 -2 9.761 167 -96
ΚΟΚΚΟΤΑΣ Ι. - ΒΕΚΕΞ Α.Ε.Β.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΞΥΛΕΙΑΣ 418 -9 34 -15 3
ΚΟΛΟΡΑ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 24.097 -13 11.307 2.177 -1.730
ΚΟΝΤΕΛΗ Γ. ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 2.172 3 1.164 235 106
ΚΟΣΚΙΝΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.161 -1 355 47 2
ΚΟΥΜΟΥΡΙΑΔΗ ΑΦΟΙ Ε.Π.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 42 14 10 2 2
ΚΟΥΡΕΜΕΝΑΣ Α. ΧΥΤΟΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. 4.132 9 2.486 429 -11
ΚΟΥΡΙΚΟΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ - ΤΡΟΦΙΜΑ 3.253 2 1.002 256 122
ΚΟΥΦΟΣ Ν. & ΥΙΟΙ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 1.093 -11 248 -7 -7
ΚΡΕΑΤΑ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε.Κ. 2.375 4 3.718 260 4
ΚΡΕΜΕΤΗ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 959 5 148 24 -24
ΚΡΙΚΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 1.812 3 2.166 216 96
ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 12.472 2 4.376 1.384 450
ΚΤΙΡΙΟ 59 - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. 1.369 -15 587 -282 -301
ΚΥΚΛΟΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 6.345 -8 4.478 552 259
ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ Β. Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 698 24 433 70 37
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Β. Α.Β.Ε.Ε. ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 9.097 3 4.472 459 36
ΚΥΡΙΑΚΟΥ Ι. Α.Ε. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 3.162 3 4.096 154 35
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 30.328 1 16.656 3.625 1.582
ΚΩΦΙΔΗΣ Σ. & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 2.958 3 4.245 139 72
ΛΑΚΙΔΗΣ Ν. Ι. Α.Β.Ε.Ε. FOOD MACHINERY 4.430 4 1.754 286 181
ΛΑΜΑΠΛΑΣΤ Α.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 8.402 -6 2.389 117 -683
ΛΑΣ ΤΟΚ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 249 -14 188 -21 -25
ΛΑΤΟ Α.Β.Ε.Ε. ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ - ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 1.401 -7 1.462 132 71
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ Α.Ε. 339 -2 0 -27 -20
ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ Κ. Α.Ε. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 1.021 -23 1.450 -54 -82
ΛΕΟΝΤΙΑΔΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΠΙΤΟΠΟΙΙΑ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ 3.408 4 3.004 221 72
ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. A.B.E. ΕΝΔΥΜΑΤΑ ELBA 563 -41 0 -27 -22
ΛΗΔΡΑ Ε.Π.Ε. ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ 2.212 2 2.320 404 221
ΛΟΓΚΟΣ Φ. Α.Ε. ΚΟΡΔΟΝΟΠΟΙΙΑ 439 16 497 23 21
ΛΟΥΦΑΚΗΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΩΝ 24.278 -2 3.629 703 -1.661
ΜΑ.ΒΙ.ΕΛ. ΥΙΟΙ Ε. ΚΟΥΛΟΥΣΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 2.312 14 1.500 385 246
ΜΑ.ΒΙ.ΚΑΛ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Α.Ε. 2.239 -3 912 16 -16
ΜΑ.ΒΙ.ΣΩ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ Α.Ε. 12.211 -6 4.648 17 -316
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ - ΠΑΝΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ 4.873 -12 2.498 -8 -369
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. 2.792 -10 615 -29 -119
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 1.599 -18 2.668 18 -48
ΜΑΚΟΤΕΞ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 1.594 -6 1.684 -60 11
ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑΣ Ε. & ΥΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ 56.333 -2 20.583 2.424 -1.836
ΜΑΛΙΟΥΡΗΣ Α.Β.Ε. ΠΛΙΝΘΟΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ 14.454 4 1.597 320 20
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ Α. - ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 4.769 -9 4.265 605 281
ΜΑΜΑΡΥΖΑ ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ Α.Ε. 694 3 972 47 15
ΜΑΝΟΣ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΦΕΔΩΝ 467 -16 0 -4 -88
ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Γ. Α.Ε. ΕΙΔΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.827 -6 1.365 209 -5
ΜΑΝΤΣΟΣ Α. & ΥΙΟΙ Α.Β.Ε. ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑ 448 -2 491 8 -6
ΜΑΝΩΛΙΑ - ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 72 -25 0 -3 -4
ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ  Α.Ε. 1.516 -4 1.189 46 11
ΜΑΡΙΟΓΛΟΥ Γ. - ΠΑΝΜΟΝΩΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 4.240 0 2.777 504 22
ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΛΑΔΑ Α.Β.Ε.Ε. 534 -2 1.022 64 32
ΜΑΡΤΙΝΙΔΗΣ - DROP Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΙΠΛΑ ΛΟΥΤΡΟΥ 4.590 1 3.113 501 222
ΜΑΤΕΛ - ΑΦΟΙ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 5.708 1 142 41 40
ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ Α. - UNITEX Ε.Π.Ε. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 493 -23 2.151 32 14
ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Ν. & ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 971 -64 827 46 108
ΜΕΒΓΑΛ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. 130.337 -5 125.704 1.995 -6.092
ΜΕΒΙΟΡ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ 746 -28 0 -43 -21
ΜΕΚΑΝΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΗΧΑΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 113 -52 384 32 1
ΜΕΛ Α.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ 85.581 -1 52.241 3.116 -2.443
ΜΕΛΕΤΙΑΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.131 -14 3.409 193 -28
ΜΕΛΕΤΙΑΔΗΣ Λ. Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΦΕ 2.509 -6 506 16 -206
ΜΕΛΤΕΜΙ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 2.141 13 2.628 90 49
ΜΕΤΑΛ ΛΑΪΝ Ε.Π.Ε. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ 518 3 60 22 16
ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΝΙΚΗΤΑΣ Ι.Κ.Ε. 479 76 631 20 14
ΜΕΤΑΜ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. 2.185 -5 2.505 -48 -74
ΜΕΤΑΦΟΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ 3.068 -7 2.155 180 54
ΜΗΔΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΗΔΙΚΗ - ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 3.278 18 4.665 496 266
ΜΙΛΤΟΣ Α.Ε. ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ - CATERING 5.993 -1 6.074 515 122
ΜΙΜΜΗΣ Θ. - ΛΕΒΗΤΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 694 -2 115 -12 -12
ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ 27.880 -4 11.815 -180 -2.507
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΣΥΡΜΑΤΑ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΑΣΣΑΛΟΙ 3.517 9 891 62 18
ΜΟΝΤΕΛΙΝΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 2.855 110 2.150 181 95
ΜΟΡΦΗ Α.Β.Ε.Ε. ΘΩΡΑΚΙΣΜΟΙ ΘΥΡΩΝ 1.630 -3 72 -13 -41
ΜΟΣΛΙΝ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 149 -10 49 -9 -17
ΜΟΣΧΟΥ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ 16.365 0 8.700 1.345 525
ΜΟΤΟΡΕ  Ε ΚΑΜΠΙΟ Ε.Π.Ε. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 287 50 351 109 79
ΜΟΥΔΙΩΤΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 664 1 705 32 19
ΜΟΥΤΣΙΟΣ Δ. Α.Ε. ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙΔΗ - ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ 1.212 -1 441 -45 -45
ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΣ Α. Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 1.613 -4 839 44 3
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 144.682 2 77.966 4.957 3.759
ΜΠΑΡΜΠΑΣ Ν. Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ - ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 4.474 -2 35 179 0
ΜΠΑΤΣΗΣ Ι. ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ Α.Ε. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ 4.112 4 1.452 88 5
ΜΠΙΣΚΟΤΙ Α.Ε. ΜΠΙΣΚΟΤΑ - ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 946 -27 1.581 -20 28
ΜΠΟΤΗΣ Ν. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. 2.013 0 3.606 66 -284
ΜΠΡΑΝΙΔΗΣ Π. Ε.Π.Ε. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 201 2 267 48 35
ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 55.404 -27 80.838 10.986 4.008
ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 4.067 3 0 244 233
ΜΥΣΤΑΚΙΔΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 22.624 0 2.382 58 -637
ΝΑΝΑ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 989 -6 49 -31 -120
ΝΑΞΙΑΔΗΣ Ζ. ΚΑΠΝΑ ΕΙΣ ΦΥΛΛΑ Α.Ε. 9.294 2 1.360 -185 -299
ΝΕΝΔΟΣ Σ. SELECT A.E. ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ 33.315 -5 19.018 3.280 1.473
ΝΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Ε. & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.201 14 11.594 123 25
ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗΣ Π. & ΣΙΑ Α.Ε. ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1.117 8 1.657 263 133
ΝΙΚΗ - ΠΡΟΤΥΠΟ ΒΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. 541 -12 614 114 69
ΝΙΚΟΤΕΞ ΑΦΟΙ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΚΕΤΩΝ 6.787 -1 5.552 -104 -204
ΝΟΡΘ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 496 -31 417 -165 -204
ΝΤΗΖΕΛ ΤΟΥΡΜΠΟ ΣΕΡΒΙΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1.647 1 461 15 2
ΞΕΝΟΣ PACKAGING Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 4.815 -5 3.697 343 100
ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. 3.001 51 2.903 77 41
ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε. 1.355 -16 929 94 44
ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 10.151 13 5.464 498 746
ΟΙΚΟΠΛΑΣΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Γ. Α.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ 1.219 1 1.021 122 21
ΟΛΙΒ Ε.Π.Ε. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΕΤΟΙΜΑ ΦΑΓΗΤΑ 658 -26 607 55 -57
ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 9.913 0 254 47 -508
ΟΜΥΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ 10.516 5 6.260 712 123
ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΑΞΙΟΥ Φ. ΤΣΙΟΤΣΚΑΣ Α.Ε. 6.283 6 7.705 314 35
ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΣΑΛΙΑΡΑ Ε.Π.Ε. 723 9 1.404 129 87
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ Χ. & Δ. Α.Β.Ε.Ε. ΜΗΧΑΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.977 -7 1.613 134 100
ΟΣΠΡΕΞ Γ. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 1.191 3 530 25 -13
ΟΣΤΡΑΚΑ ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ Ε.Π.Ε. ΟΣΤΡΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 291 2 162 31 7
ΠΑΓΙΑΝΤΖΑΣ ΑΛ. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ - ΕΤΙΚΕΤΕΣ Α.Ε. 3.814 -6 2.855 301 4
ΠΑΓΟΥΝΗ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 13.491 2 10.711 951 141
ΠΑΓΩΤΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. 1.526 2 1.141 249 0
ΠΑΛΤΣΙΔΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Α.Ε. ΤΡΟΦΙΜΑ 3.744 14 4.307 706 362
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΥΓΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Ε. 7.709 11 3.697 251 59
ΠΑΝΤΟΓΚΑΖ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ 1.283 -3 1.068 247 82
ΠΑΟΥΕΡ ΕΛΕΚΤΡΟΝΙΚΣ ΚΟΝΤΡΟΛ Ε.Π.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 786 -1 494 116 1
ΠΑΠΑΓΕΡΙΔΗΣ Δ. & ΥΙΟΙ DOLPHIN A.B.E.E. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 879 -8 373 42 -7
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Λ. Α.Ε. ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.360 -1 916 101 81
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ - ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ 3.940 -4 3.369 745 466
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ. Ε.Π.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ - ΑΚΡΥΛΙΚΑ 1.126 6 555 12 -100
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α. Α.Β.Ε.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1.956 -5 62 -32 -89
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Σ. - ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Ε. ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΡΥΖΙΟΥ 2.010 -7 3.019 127 43
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΣΑΛΟΝΙΩΝ Α.Ε. 590 -11 117 -48 -49
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν. - ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗ ΙΩΝΙΑΣ Α.Ε. 3.376 -3 315 183 -40
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗΣ Δ. Α.Β.Ε.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 3.902 -9 2.320 140 -65
ΠΑΡΑΛΙΔΗΣ Η. Α.Ε. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1.697 -7 182 -51 -92
ΠΑΡΚΕΤΑ Λ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Α.Ε. 1.414 -1 183 -43 -55
ΠΑΣΚΑΛ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΕΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 1.929 -41 2.752 252 79
ΠΑΣΣΙΑΣ Ε. Γ. Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ & ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ 16.094 4 17.368 1.398 66
ΠΑΣΧΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ - ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ 688 3 333 16 7
ΠΑΥΛΑΚΗΣ Μ. ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ε.Π.Ε. 39 -77 142 9 3
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Α. Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΟΛΕΣ 1.189 6 327 62 12
ΠΕΒΣΣΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΙΛΑΝΣΙΕ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1.323 1 17 -9 -100
ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΣΑΛΟΝΙΩΝ 1.412 5 656 57 -9
ΠΕΡΒΕΝΗΣ Α. Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 2.134 7 6.852 133 102
ΠΕΤΙΚΑΣ Α. Α.Ε.Β.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ 1.222 -5 1.584 68 -29
ΠΕΤΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 11.582 -5 10.344 1.227 297
ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε.Π.Ε. 345 -7 177 -49 -50
ΠΟΛΥΧΗΜΙΚΗ - ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ Γ. Α.Ε. 1.732 5 1.165 13 10
ΠΟΡΤΟΚΑΛΛΙΔΗΣ Β. Θ. Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 1.794 -2 3.086 131 47
ΠΟΥΛΟΥΤΙΔΗΣ Κ. Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 529 -2 178 -1 -27
ΠΟΥΡΣΑΛΙΔΗΣ Α. & ΥΙΟΙ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 1.140 -1 1.539 172 104
ΠΡΕΤΤΟ A.E. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 4.594 26 5.542 277 134
ΠΡΙΝΤΖΗ Δ. ΑΦΟΙ ΠΛΙΝΘΟΚΕΡΑΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 3.288 -6 202 -89 -259
ΠΡΟΒΥΛ - ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. 5.150 27 5.559 1.060 647
ΠΡΟΙΚΑΣ Σ. A.Ε. ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 9.867 -2 7.207 676 469
ΠΥΡΑΜΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ 67.906 -1 44.398 4.578 59
ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ Β. Α.Ε. ΜΗΧΑΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2.033 -2 137 64 7
ΡΕΚΟ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 1.653 2 387 74 3
ΡΙΖΟΣ Κ. Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ 1.325 -19 1.553 192 -315
ΡΟΔΑ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ 5.535 -7 4.598 279 5
ΡΟΤΕΞ Α.Ε.B.E. ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 3.482 -3 899 121 1
ΡΟΥΜΕΝ - ΧΗΜΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 824 -1 515 13 -17
ΣΑΒΒΑΤΗΣ Σ. Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1.655 -14 1.265 167 12
ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α. - ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. 4.452 28 1.585 450 157
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΙΠΛΑ - ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 1.422 -4 901 -1 -38
ΣΑΛΑΓΚΟΥΔΗ Α. ΑΦΟΙ & ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 1.503 3 1.259 -11 -44
ΣΑΜΑΡΑΣ Γ. Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 3.932 5 4.291 630 495
ΣΑΜΟΛΑΔΑ Μ. ΥΙΟΣ Α.Ε. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΗΣΑΜΟΠΟΙΙΑΣ 1.086 6 2.129 507 364
ΣΑΝΙΤΕΚ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 4.765 -4 2.300 333 -188
ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ Σ. & ΣΙΑ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ Ε.Π.Ε. 720 -6 1.131 14 3
ΣΑΠΟΥΝΑ ΑΦΟΙ ΖΩΟΘΡΕΠΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 6.251 14 4.641 418 27
ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗ Π. ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΚΡΕΑΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 3.225 -39 5.212 -698 -1.443
ΣΑΡΙΚΟΣ Α.Ε. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑΣ 2.149 -1 2.405 251 55
ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ Γ. Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΙΠΛΑ ΟΚΤΑΓΩΝΟ 2.751 -2 494 102 26
ΣΕΛΕΚΤ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ Α.Ε. 180 -7 92 1 -10
ΣΕΜΗΤΡΟΝ Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.317 -1 863 144 6
ΣΕΝΕΚΗΣ Α. & ΥΙΟΙ Ε.Π.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1.446 2 2.026 329 187
ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ Ν. Α.Ε.Β.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 1.674 -22 1.019 126 54
ΣΙΑΦΑΡΑΣ Α. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. 15.752 -3 5.323 767 460
ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ Α.Ε. 361.164 6 126.610 3.905 -18.063
ΣΙΔΕΡΗΣ Π. Α.Β.Ε. ΕΔΕΣΜΑΤΑ 7.271 -1 0 -4 -430
ΣΙΔΜΕΤΑΛ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 18.768 15 22.424 1.474 1.079
ΣΙΜΠΑ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΕΞΟΧΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 491 0 104 3 -1
ΣΙΝΔΟΣ CARPETS A.E. ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ 6.380 -1 546 138 -240
ΣΚΑΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 1.254 -4 368 36 13
ΣΚΑΜΑΓΚΑΣ Μ. Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ 622 2 306 17 11
ΣΚΙΡΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 686 6 622 38 25
ΣΚΛΕΡΟ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΛΥΒΩΝ 2.750 -2 968 129 -20
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΞΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 1.540 14 762 48 103
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΒΡΑΣΝΩΝ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 766 -8 576 49 -22
ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε. ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ 15.025 -5 12.375 38 -667
ΣΟΦΙΑ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 1.105 3 762 126 96
ΣΠΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΡΥΖΙΟΥ 15.942 15 8.536 960 41
ΣΠΑΝΟΣ Ο. Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 12.045 -8 800 -678 -1.061
ΣΤΑΜΑΤΗΣ Α. Α.Β.Ε.Ε. ΝΗΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ 164 -1 0 -1 -2
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. & ΣΙΑ - ABOTIS Ε.Π.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 2.007 31 2.868 97 58
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ Α.Ε. 859 5 530 27 25
ΣΤΙΒΟΣ Α.Ε.Τ.Β.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 1.803 -7 317 77 19
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ 1.025 0 638 84 17
ΣΤΥΡΟΠΑΝ - ΚΑΤΣΑΟΥΝΙΔΗΣ Ι. & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε. ΜΟΝΩΤΙΚΑ 5.560 -4 3.192 169 -107
ΣΥΡ-ΜΑΚ ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. 6.589 -17 3.929 286 -125
ΣΥΡΜΑΤΕΚ ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΑ Ε.Π.Ε. 271 1 168 3 -2
ΣΥΣΤΕΚ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.363 -7 1.428 -101 -238
ΣΦΥΓΜΟΣ ΜΟΔΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 1.580 2 2.787 119 70
ΣΩΛΒΕ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ 2.062 -3 1.152 75 25
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ Γ. ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ Α.Β.Ε.Ε. 2.120 5 961 160 104
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν. Α.Ε. ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 4.718 2 1.523 33 30
ΤΑΝΤΑΛΙΔΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ NIKI - INOX 2.518 20 1.681 403 231
ΤΑΣΟΥΛΙΔΗΣ Χ. ΤΕΧΝΟΚΟΠΗ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 1.035 -12 449 6 -16
ΤΕΛΙΔΗΣ Ν. & ΥΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΥΛΙΚΑ ΡΑΦΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 883 -10 326 29 4
ΤΕΛΚΟΜΑΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 10 0 14 -21 -22
ΤΕΜΑΚ Α.Ε.Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ 3.519 30 2.785 1.037 711
ΤΕΞΑΡΤ Α.Β.Ε.Ε. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 1.138 3 243 6 -1
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ Α.Ε. 1.273 -12 215 -193 -318
ΤΕΧΝΟΠΛΑΣΤ A.E.B.E. ΔΟΜΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 2.428 -22 2.173 -535 -415
ΤΕΧΝΟΠΛΑΣΤΙΚ Α.Ε.Β.Ε. ΣΩΛΗΝΕΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 3.276 6 2.653 481 314
ΤΕΧΝΟΦΩΤ Ε.Π.Ε. ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 529 -53 487 70 46
ΤΖΙΟΛΑ Α. & ΥΙΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 6.853 16 4.340 1.819 1.385
ΤΖΙΟΡΙΔΗΣ Α. Α.Β.Ε. ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΕΣ - ΔΩΡΑ 622 6 162 25 10
ΤΙΚΤΑΣ Γ. Α.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 19.622 -4 9.018 -206 -1.857
ΤΟΚΟΣ Α. - Χ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΦΕΙΑ Α.Β.Ε. 3.371 -1 2.177 353 136
ΤΟΠ ΓΚΑΖ Α.Ε. ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ 4.471 18 33.899 815 447
ΤΟΥΜΠΟΥΡΛΕΚΑΣ Γ. Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 2.584 2 2.065 414 237
ΤΟΥΦΕΞΗΣ Δ. Α.Β.Ε.Ε. ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ - ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΣΙΝΔΟΥ 8.862 -3 204 -6 -98
ΤΟΨΗΣ Δ. ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ A.E. 1.032 10 156 57 70
ΤΡΑΞ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 6.227 5 3.617 983 740
ΤΡΙΚΑΛΙΑΡΗΣ Η. Ι. ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ Α.Ε. 3.184 -6 1.104 347 22
ΤΡΙΚΟΠΛΕΞ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 3.987 -3 5.210 -230 -128
ΤΡΙΧΑΚΗΣ Α. ΚΥΒΟΣ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1.403 -1 439 48 -12
ΤΡΥΠΑΝΗ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 1.135 -6 502 41 -19
ΤΣΑΚΙΡΗΣ Α.Ε. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3.235 45 4.584 72 -1
ΤΣΙΒΙΚΗΣ Σ. Α.Ε. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΖΑΚΙΑ 4.514 -8 423 61 -154
ΤΣΙΟΥΜΑΚΑΣ Ν. Ε.Π.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 584 6 82 41 -2
ΤΣΟΛΑΚΙΔΗ Σ. & Χ. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 1.073 93 1.972 368 245
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΝ Α.Ε. ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 491 -18 308 27 -21
ΤΥΠΟΚΑΡΤ Ε.Π.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΩΝ 709 -1 196 65 1
ΦΑΡΚΟΜ A.E. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 6.344 7 4.239 497 72
ΦΑΡΜΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Α.Ε. ΚΡΕΑΤΑ - ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 4.249 4 4.227 647 281
ΦΡΑΠΑΣ - ΧΡΩΧΗΜ ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε. 651 4 324 -75 -20
ΦΩΤΙΑΔΗΣ Μ. & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΞΥΛΙΝΑ ΕΠΙΠΛΑ 1.127 0 199 37 10
ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ - ΧΑΡΤΕΛ Α.Ε. ΧΑΡΤΙ - ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ 56.696 -6 31.669 988 -5.724
ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 1.026 111 1.433 55 9
ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 177.974 0 83.791 10.142 -2.496
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 1.002 -13 293 51 -95
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΥΦΑΝΤΗΡΙΑ Α.Ε. 1.157 24 1.063 49 -4
ΧΑΡΔΑΛΗ Χ. ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΛΑΙΟΣΙΔΗΡΙΚΩΝ 8.128 116 20.863 1.375 948
ΧΑΡΕΝΙΑ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ 1.800 1 1.469 -65 -85
ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ Σ. Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 3.548 -5 1.183 214 -7
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΚΕΡΑΜΙΚΑ 57.412 0 19.548 -454 -3.775
ΧΑΤΖΗΖΑΦΕΙΡΙΟΥ Β. - Φ. ΚΟΧΡΗΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 3.872 8 1.454 452 372
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ Δ. Ε.Π.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΠΛΩΜΑΤΩΝ 1.000 -1 535 25 16
ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ Ν. Σ. Α.Β.Ε.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 598 0 423 85 3
ΧΑΤΖΗΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΓΛΥΚΑ 264 -15 0 8 -17
ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙΟΥ Α. - AQUA TRADE Α.Β.Ε.Ε. ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ 8.261 16 10.259 678 73
ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ Σ. Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 1.411 -9 2.742 39 -100
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε. 61.983 4 56.506 9.840 646
ΧΗΡΑΣ Γ. & ΥΙΟΙ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 2.483 14 3.975 497 184
ΧΙΛΛΕΡ Β. - ΟΤΤΙΜΟ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 823 16 1.874 64 7
ΧΟΛΗΣ Α. - ΒΙΟΚΑΡ Α.Ε. ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ - ΚΑΡΦΩΤΙΚΑ 1.040 -3 211 19 -74
ΧΟΡΤΑΡΙΔΗΣ Δ. Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ 2.906 3 873 -41 -120
ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ Γ. - Χ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 1.962 4 1.814 118 27
ΧΡΩΜΟΤΥΠ Α.Ε. ΚΑΘΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 1.999 15 2.693 171 100
ΧΥΤΗΡΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 3.288 -6 1.140 -59 -67
ΧΥΤΟ - ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 193 5 288 34 24
ΧΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.317 -7 349 -28 -75
ΩΝΑΣΗΣ Ν. Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ 2.441 12 2.698 469 129
ACRILAN - Θ. ΤΣΑΚΙΡΗ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 3.149 0 542 107 -61
ACRILIX Α.Ε. ΑΚΡΥΛΙΚΟ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ 1.796 -3 959 16 22
AGELINA - ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α. Α.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤA 3.863 -11 4.345 380 88
AGRODRIP Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ & ΥΔΡΕΥΣΗΣ 5.484 7 3.637 510 109
AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ 7.723 1 7.752 293 126
ALBETA ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ - ΓΛΥΚΑ Ε.Π.Ε. 411 -27 707 46 36
ALFA FRIGOR A.E. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΨΥΞΗΣ 3.467 -5 1.638 257 102
ALTERVISION ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Ε. 245 0 138 32 26
ANEL Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 3.462 -3 6.111 168 18
AR-CON HELLAS A.B.E.E. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 4.820 13 5.919 737 -32
ARTSTEEL ΑΝΔΡΟΝΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 4.393 2 4.025 604 188
ARVANCO A.B.E.E. ΔΟΜΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ 3.320 -38 1.535 -756 -1.284
AUTO TEXTILE Α.Ε. ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1.696 6 1.516 194 94
B & N ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΠΛΟ Α.B.E.E. 2.306 119 6.778 139 60
BARTEC A.B.E.E. ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ 1.655 22 4.219 409 290
BASF ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 31.822 28 37.265 1.882 1.751
BASIC ΧΗΜΙΚΑ Ε.Π.Ε. 424 4 245 16 -28
BERGLE A.E. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΦΕ 343 -24 127 17 10
BETA CAE SYSTEMS Α.Ε. ΕΞΕΛΙΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 26.648 -23 29.468 11.180 7.481
BIOCHEM - ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 3.128 17 457 224 147
BIOFIAL A.B.E.E. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 3.005 2 1.724 118 52
BONACHERO A.E.B.E. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 1.018 7 606 23 16
BREPOLS - BPS ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Π.Ε. 73 9 239 23 13
CANDAPLAST Α.Β.Ε.Ε. ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ- ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1.834 7 944 58 -22
CAO HELLAS ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 9.055 -5 5.363 -342 -5
CHROMETAL Α.Ε. ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 1.323 -7 1.169 40 18
COLIBRI A.E. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 545 6 474 27 17
COMPANIA MADEIRA SYSTEMS A.E. ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑ 12.415 4 5.505 877 268
COMPUCON  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε. 3.803 -19 897 -204 -1.144
COMPUTER TEAM A.E.B.E. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5.353 10 2.846 1.257 850
CONDITO Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 12.181 5 9.073 1.771 883
CONITEX SONOCO Α.Ε. ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΚΩΝΟΙ 1.732 0 2.858 27 -18
COSMIC A.B.E.E. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ 5.008 -3 785 127 42
COSMOSET Ε.Π.Ε. ΕΠΙΠΛΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 707 -7 401 -14 -27
COSMOTRADE RECYCLING Α.Ε. ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ 1.277 70 2.117 221 123
COTTON FASHION A.E. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 4.783 -30 11.492 686 289
COTTON HOUSE A.E. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 2.193 24 5.882 466 177
CREAM TEAM Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΟΜΟΡΦΙΑΣ 5.760 8 2.866 428 9
D.K.S. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. 4.942 -18 12.030 2.623 1.890
D.M.N. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. 2.014 -10 2.145 33 -126
D.N.A. ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. 442 -34 396 -57 -91
DAY A.E. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 2.664 2 3.044 129 27
DEM Α.Β.Ε.Ε. ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 391 -2 147 3 0
DI DOLLINA ΚΑΛΤΣΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 1.147 6 237 17 -2
DIEN ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ A.E. 4.140 29 7.971 905 615
DIMIS A.E. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 10.534 -24 14.505 1.670 1.003
DIVANI HELLAS Α.Ε. ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ - ΕΤΙΚΕΤΕΣ 2.510 24 4.532 191 34
DROP Ν. ΚΙΟΣΙΔΗΣ Α.Ε. ΦΙΛΤΡΑ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 1.962 -24 1.228 316 214
DSM NUTRITIONAL Ε.Π.Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 9.093 -23 16.665 1.038 636
ECO Ε.Π.Ε. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΠΝΟΥ 1.992 -6 167 40 -56
ECOMED Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 1.604 11 1.781 257 170
EDIL ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΕΠΙΠΛΑ Α.Τ.Β.Ε. 13.613 10 17.525 1.945 -16
EDWARD ΕΝΔΥΣΗ A.B.E.E. 4.499 -3 4.954 304 21
ELIN Α.Ε. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 678 -14 756 98 61
ELMAR CRETE Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.762 187 779 144 44
EPSILON NET A.B.E.E. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 15.184 3 9.477 2.107 299
EVA JO !!! Α.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 4.039 32 10.801 1.610 1.271
EXCELCO Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ 2.200 -1 3.712 246 0
FARMA Α.Β.Ε.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΡΟΦΕΣ 773 -5 0 47 -8
FASHIONET A.E. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 946 12 808 48 9
FERI TRΙ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ 5.130 -22 4.658 641 348
FIMIS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ Α.Β.Ε.Ε. 7.421 -3 1.194 138 -88
FRIGOPLAST A.E.B.E. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΨΥΞΗΣ 2.402 2 1.636 205 82
GLASS CLEANING Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 7.972 -3 5.376 512 1
GLASS STUDIO A.E. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΑΛΟΥ 2.631 15 1.776 361 163
GOLD FISH A.E. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 620 1 513 23 6
GPD GIATA PROFILES & DOORS Ε.Π.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ 754 26 1.357 136 96
GRAFO A.E. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 1.214 2 609 60 -28
GRECA ΠΙΤΣΑ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 732 39 1.169 132 89
GREENFOOD A.E. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 8.860 6 10.842 1.155 499
HELLENIC CATERING Α.Ε. ΕΤΟΙΜΑ ΦΑΓΗΤΑ - ΤΡΟΦΙΜΑ 54.410 -4 47.262 324 -1.435
HELLENIC FARMING Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 6.574 -4 6.583 166 -3
HIGH FASHION Α.Ε. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 2.822 1 1.662 190 11
IFASMATEX Ε.Π.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 475 14 1.134 31 28
INOX MARKET ΠΑΤΣΑΛΑ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ 5.499 26 6.202 586 263
INTRAWEIGH AUTOMATION Ε.Π.Ε. ΖΥΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 287 -7 207 4 -5
ISOMAT A.B.E.E. ΔΟΜΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ 46.316 3 33.065 5.684 3.077
JET ENGINEERING A.E. ΕΙΔΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 2.816 -13 193 -51 -1
KASSANDER ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. 587 -41 48 -244 -229
KINITRON Ε.Π.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 156 2 109 20 13
LAPEL A.E. ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 4.562 2 1.311 173 2
LOGISMOS Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 8.858 -6 2.051 791 -250
LOGO GRAMMA ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ A.E. 2.160 27 1.747 159 -33
MAESTRI Ε.Π.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 513 32 993 169 123
MAG ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. 1.913 60 2.728 254 151
MANOSPACK A.E.Β.Ε. ΧΑΡΤΙΝΑ ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 4.035 2 4.484 1.101 201
MARMOR KAMIN Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ - ΓΡΑΝΙΤΗ 34.483 22 28.843 5.532 2.650
MARX Α.Ε. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 130 26 57 8 4
MAVICOTTON Ε.Π.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 308 10 3.023 81 81
MENGIA Α.Ε. ΜΕΡΗ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 413 40 923 113 62
MERCURY CORPORATION ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ A.B.E. 6.616 39 12.717 1.669 1.226
MIK EUROPE Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 2.100 -9 772 58 0
MILKPLAN Α.Ε. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 10.469 14 13.141 3.476 1.799
MINISYS ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 681 -1 276 21 -10
MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ A.E. 30.130 4 14.379 5.575 1.687
MONDI PACKAGING ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ A.E. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 8.155 -6 12.959 816 144
MULTY FOAM Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 41.816 0 23.692 4.516 6.633
NEODENT - ΤΟΥΜΠΑΣ Α. Α.Ε. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 2.911 4 2.554 137 63
NEW MATIC Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 1.042 -12 1.734 58 -9
NEXT A.E. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 3.228 6 3.348 144 10
NILO Α.Β.Ε.Ε. ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 1.884 16 1.373 109 -26
O.T.S. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. 4.957 30 4.785 312 186
OHONOS SNACK Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΝΑΚΣ 12.262 11 14.755 1.737 1.035
PALAPLAST ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ Α.Β.Ε.Ε. 30.304 1 23.191 3.276 1.324
PALM TEXTILES A.E. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 488 4 1.603 16 5
PELOPAC Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 8.068 4 11.472 819 206
PETRA SG Α.Ε. ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ 365 3 27 -1 -9
POLICOS ΨΥΓΕΙΑ - ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ A.E. 3.732 -8 417 38 -35
PRIMULA A.E.B.E. ΣΙΔΕΡΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 1.067 0 1.212 220 43
PRO STERIL ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ Α.Ε. 238 3 175 -5 -13
PROPLAST A.E. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 783 3 151 30 13
PROTO - ΦΡΟΥΤΑ ΠΡΩΤΟΦΑΝΟΥΣΗ Α.Ε. 14.207 -16 22.212 1.718 590
PURIPLAST HELLAS A.E. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΟΡΜΑΪΚΑΣ 8.972 -3 3.421 165 -520
RAMINO ΚΟΥΡΤΙΝΟΞΥΛΑ - ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 1.981 -6 523 -76 -144
REAL FROST Α.Ε. ΨΥΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 2.264 154 1.602 370 315
RETHINK A.E.B.E. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 767 4 640 128 48
S.K.S. ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ Α.Β.Ε.Γ.Ε. 521 0 763 39 13
SALKO ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε. 4.859 4 3.601 452 235
SARAH LAWRENCE A.E. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 8.183 4 6.831 308 -258
SATO Α.Ε. ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΣΠΙΤΙΟΥ 38.507 -8 7.107 -1.698 -3.512
SEA SHELL Α.Ε. ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 2.416 -12 1.318 -51 -154
SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. 896 1 405 -53 7
SOLID DOORS & PANELS A.B.E.E. ΘΥΡΕΣ - ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 331 -7 341 -3 -13
SP - CARTONPACK HELLAS Α.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 49.226 1 67.054 5.773 2.810
SPECIAL ΕΔΕΣΜΑΤΑ Α.Ε. 691 -27 2.041 -203 -288
SPICES Α.Ε. ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ - ΒΟΤΑΝΑ 344 -8 195 1 0
SPRINT Α. ΛΟΥΚΑΡΗ - Β. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ A.Β.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 2.994 -7 317 53 -224
STAHL HOME ΥΛΙΚΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Α.Ε. 631 29 4 -13 -23
STANCO LAC ΦΩΤΙΟΥ A.E. ΧΡΩΜΑΤΑ - ΒΕΡΝΙΚΙΑ 3.373 0 2.161 399 203
STATHIS - Θ. ΝΤΟΥΝΑΣ & ΣΙΑ ΨΥΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Α.Β.Ε.Ε. 4.251 8 2.081 224 -56
STEMPLAST ΧΑΤΖΗΑΥΓΟΥΣΤΗΣ Α.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ 1.623 6 765 64 8
STYLE Ε.Π.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΑΛΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 554 4 502 81 37
SYNCO ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ Α.Ε. 3.273 -13 1.383 -332 -413
TOSOH ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. ΧΗΜΙΚΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 41.055 -5 32.866 2.083 443
UNION OPTIC A.B.E.E. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 9.143 6 7.530 1.280 558
UNION 3 FASHION Ε.Π.Ε. ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΕΩΣ 2.544 -12 12.394 471 291
UNIPAP ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΧΑΡΤΟΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙΔΗ 4.237 -7 2.865 58 -47
UNIVERSITY STUDIO PRESS ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 4.560 8 2.137 430 665
VAMP A.B.E.E. ΠΙΤΖΑΜΕΣ - ΕΣΩΡΟΥΧΑ - ΜΑΓΙΟ 3.597 -10 3.595 322 116
VARONIC Α.Ε. ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΜΠΛΟΥΖΩΝ 3.374 0 1.242 85 -66
VENMAN Α.B.E.Ε. ΕΙΔΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 4.508 -13 5.481 148 -118
VERFO ΕΠΙΠΛΟ Α.Ε. 1.748 -9 415 -160 -182
VERTIGO FASHION Ε.Π.Ε. ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 898 26 4.003 145 96
VIT ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε. 4.878 2 2.582 1.085 715
WHALE GRAPHICS Α.Ε. ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ 1.378 37 1.227 232 115
ZAKOS - GROUP Α.Β.Ε.Ε. ΒΥΤΙΑ - ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ 3.383 4 963 76 -20
ZEDA ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙΔΗ Α.Ε. 12.303 2 119 288 -277
ZIKO Α.Ε. ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ & ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ 13.496 8 16.048 2.698 1.770
www.inr.gr,  4 Δεκεμβρίου 2015


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS