inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Οικονομικά αποτελέσματα βιομηχανιών του νομού Λάρισας, 2014

Σημείωση:

Οι εν λόγω 115 βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του νομού στον οποίο εδρεύουν, έχουν τις κύριες παραγωγικές εγκαταστάσεις τους ή το σύνολο του παραγωγικού δυναμικού τους στον νομό Λάρισας. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις 115 εταιρείες, άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που διαθέτουν μονάδες παραγωγής στην Λάρισα, αλλά οφείλουν το μεγαλύτερο ή το αναλογικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους σε μονάδες τους που βρίσκονται σε άλλους νομούς της χώρας.

Συμπεριλαμβάνονται εταιρείες διαλογής και τυποποίησης οπωροκηπευτικών και άλλων αγροτικών προϊόντων, κτηνοτροφικές, ιχθυοκαλλιεργειών, επεξεργασίας φύλλων καπνού, εκκόκκισης βάμβακος, εκδοτικές, παραγωγής λογισμικού και άλλων προϊόντων πληροφορικής, επισκευής και μετασκευής μεταφορικών μέσων και μηχανών, καθώς και ανακύκλωσης.

Μερικές εταιρείες είναι συγχρόνως βιομηχανικές και εμπορικές ή και τεχνικές, καθώς συνδυάζουν τη βιομηχανική με την εμπορική και κατασκευαστική δραστηριότητα.

Έχουν γίνει προσαρμογές οικονομικών μεγεθών σε περιπτώσεις εταιρειών που προήλθαν από αποσχίσεις και εισφορές κλάδων ή είναι προϊόν συγχωνεύσεων. Ορισμένες επιχειρήσεις συμπληρώνουν οικονομική χρήση στις 30 Ιουνίου. Τα στοιχεία μικρού αριθμού επιχειρήσεων είναι προσωρινά. Σε περιπτώσεις υπερδωδεκάμηνης οικονομικής χρήσης έχει γίνει αναγωγή των αποτελεσμάτων σε δωδεκάμηνη βάση ή και καταμερισμός των αποτελεσμάτων σε δύο χρήσεις.

Εκκρεμεί η γνωστοποίηση των ισολογισμών άλλων επιχειρήσεων του νομού.

Τα συνολικά οικονομικά μεγέθη των εταιρειών ενδέχεται να επηρεάζονται καθοριστικά από αυτά μικρού αριθμού επιχειρήσεων, που βελτιώθηκαν εντυπωσιακά ή επιδεινώθηκαν δραματικά λόγω έκτακτων εσόδων ή επιβαρύνσεων, αντίστοιχα.

www.inr.gr, 21 Οκτωβρίου 2015

Ακολουθεί νεότερη ανάρτηση με στοιχεία για περισσότερες επιχειρήσεις (121):

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, 2014
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 04.12.2015.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΒΓΟ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗ ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΒΓΟΥ 713 -2 386 34 0
ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ - ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗΣ Α.Ε. 12.903 -6 4.157 -279 -764
ΑΝΤΡΙΤΕΚ ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2.733 21 2.616 138 2
ΑΡΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 24.051 7 17.260 2.823 1.643
ΑΡΜΟΣ ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 4.782 -18 6.423 368 -44
ΑΡΣΗ Α.Ε. ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 1.476 6 43 -9 -5
ΒΑΚΡΕΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. 2.888 2 4.740 410 7
ΒΕΛΛΗΣ - ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 2.077 2 1.661 219 36
ΒΙΓΛΑ ΟΛΥΜΠΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 18.565 9 14.775 -263 -1.054
ΒΙΜΑΛ Α.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 5.842 -5 117 -86 -302
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΤΑΠΗΤΕΣ - ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ 57.128 -10 8.941 -2.008 -4.739
ΒΙΟΚΕΞ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ 340 8 68 28 14
ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 40.998 -10 112.393 1.630 -696
ΒΙΟΜΑΡ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΑΡΜΕΛΑΔΑΣ 7.997 0 5.228 416 122
ΒΙΟΜΠΛΟΚ - ΧΛΙΑΠΗΣ Α.Ε. ΔΟΜΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3.093 -4 799 165 45
ΒΙΟΤΡΟΧΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ A.Ε. 6.668 -3 391 96 -206
ΒΙΟΦΥΡΑΛ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΥΡΑΜΑΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 200 9 264 -3 -3
ΒΟΟΤΡΟΦΙΚΗ ΝΑΣΕΛΟΣ Α.Ε. 3.452 5 671 228 0
ΒΡΥΣΣΑΣ Α.Ε. ΠΟΤΑ - ΟΙΝΟΙ - ΑΕΡΙΟΥΧΑ ΠΟΤΑ 2.178 -3 1.209 69 9
ΓΕΝΝΗΤΩΡ Α.Ε.Β.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3.428 7 3.880 295 38
ΓΕΩΡΓΕΙΝ Α.Ε. ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 761 17 176 49 -14
ΓΕΩΦΥΡΑΜ  Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΥΡΑΜΑΤΩΝ 1.187 7 753 103 1
ΔΕΜΕΡΛΙΩΤΗΣ Α. Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΕΝΤΗΜΑΤΩΝ 297 -1 31 -4 -11
ΕΛ.ΒΙ.ΘΕΡΜ. Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ 329 12 302 5 3
ΕΛΒΑΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ Α.Ε. 31.060 0 34.061 2.142 -956
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΔΟΠΟΙΙΑ - ΕΛΛΒΙΔΟ Α.Ε.Β.Ε. 424 -5 81 -6 -11
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Α.Ε. 350 3 199 34 18
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ Α.Β.Ε.Ε. 18.747 29 17.587 4.093 2.032
ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΞ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΜΠΙΩΝ 4.641 -2 761 -49 -238
ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 97.655 -3 63.509 1.500 -3.993
ΕΞΑΡΧΟΣ Α.Ε. ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 10.795 5 12.931 838 379
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 119.950 0 37.461 1.770 -4.787
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑ - EUROFOOD A.E. 8.534 50 4.055 439 -1.225
ΖΑΒΑΛΟΣ Α. ΧΑΡΤΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 7.885 41 8.942 1.468 527
ΖΕΪΚΟΣ Γ. Δ. Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΖΩΩΝ 10.024 44 23.727 450 -68
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ Κ. & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 186 -13 247 1 0
ΘΕΣΓΑΛΑ - ΠΙΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ 5.845 4 24.731 624 304
ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε. 757 -5 258 46 5
ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 756 -14 506 84 11
ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 1.772 2 170 34 10
ΚΑΡΠΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΚΚΟΚΚΙΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 5.627 -42 1 -33 82
ΚΑΡΥΩΤΗΣ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 735 56 678 169 159
ΚΑΤΣΙΦΑΣ Γ. Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΦΕΔΕΣ - ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ 3.083 9 2.200 590 429
ΚΟΚΟΤΗ ΑΘ. ΑΦΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΠΟΔΗΛΑΤΑ - ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ 5.762 -12 4.628 763 284
ΚΟΣΜΟΒΑΤ Α.Β.Ε.Ε. ΥΛΙΚΑ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ 4.380 -14 1.074 -123 -620
ΚΟΣΜΟΒΑΤ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 2.329 0 1.620 205 -8
ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ 1.493 -5 54 -34 -147
ΚΩΣΤΑΚΗΣ Ι. Α. - ΦΩΣ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ - ΕΠΙΠΛΑ 1.251 2 314 3 -12
ΛΑΒΥΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 5.526 -6 3.416 111 -55
ΛΑΝΑΡΑ Ε. - ΑΓΚΡΟΝΑΤΣ Α.Ε. ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ 6.284 3 2.549 285 6
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Α.Β.Ε.Ε. 596 -29 407 148 -77
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε. 9.021 -7 10.519 1.891 1.061
ΛΕΓΓΕΡΑ Γ. Κ. - NICE - TEXTILE A.Ε. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 1.939 -15 4.575 108 43
ΛΙΑΠΗΣ Α.Ε. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΙ ΛΙΘΟΙ - ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 1.096 26 530 99 59
ΜΑΚΡΗΣ Θ. ΜΕΤΑΛΛΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΛΥΒΑ 34.593 0 12.153 864 201
ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 72.029 7 55.380 4.766 1.511
ΜΟΝΤΕΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ A.B.E.E 2.107 6 2.466 264 94
ΜΠΑΛΑΗΣ Γ. Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 1.097 14 862 159 82
ΜΠΕΤΤΙΝΑ - ΕΙΔΗ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 17.113 -9 9.914 378 -261
ΜΠΙΖΙΟΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 29.463 7 22.911 2.273 415
ΜΠΟΥΧΛΑΡΙΩΤΗΣ ΧΟΙΡΙΝΑ Α.Ε. 1.902 -3 1.079 145 7
ΝΙΚΖΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. 10.921 10 12.764 1.395 613
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. ΛΑΤΟΜΕΙΑ - ΛΑΤΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. 1.878 32 1.177 409 306
ΝΤΙΝΑ Β. ΑΦΟΙ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ 3.073 4 1.131 405 160
ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ Α.Ε. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ 1.584 -2 1.422 -14 -14
ΞΥΛΟΛΑΪΝ Ε.Π.Ε. ΕΠΙΠΛΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ 266 -6 179 -37 -40
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 965 -11 149 -43 -64
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. 1.264 -4 78 -56 -107
ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΙΠΙΔΗ Α.Ε. 8.248 3 886 225 1
ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. 136.703 2 163.197 15.750 6.230
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE A.Β.Ε.E. ΕΙΔΗ ΚΡΕΑΤΟΣ 16.116 17 38.838 3.886 1.893
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΦΟΙ ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 17.046 -3 11.054 974 37
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Ε.Π.Ε. 275 9 95 27 12
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΦΟΙ PROTEAS Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 5.780 -4 974 26 -520
ΠΕΛΑΣΓΙΣ Α.Ε.Β.Ε. ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ 3.297 -6 6 -80 -53
ΠΗΛΕΑΣ AGRO A.E. ΒΑΜΒΑΚΙ - ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ 635 24 11.052 384 240
ΠΟΤΑΚΙΔΗΣ Α.Β.Ε. ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 869 -9 299 29 5
ΠΡΟΚΕΛ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 5.639 18 2.464 143 28
ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΕΡΓΑ 554 -9 586 1 -18
ΡΟΥΣΣΕΤΟΣ Δ. Ε. ΠΑΡΚΕΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. 16.454 -1 1.533 -208 -1.969
ΣΕΡΛΕΤΗ ΑΦΟΙ ΕΒΑΛ Ε.Π.Ε. ΒΑΦΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 303 -25 430 5 -52
ΣΕΦ Α.Β.Ε.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 8.822 -6 1.870 196 -294
ΣΟΛΟΥΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1.530 -3 552 114 5
ΣΥΝΚΑΦΕ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΦΕ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ 1.801 12 5.439 609 394
ΣΦΑΓΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. 3.556 -13 1.421 221 129
ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε. 5.792 15 5.791 398 93
ΤΖΙΑΣΤΟΥΔΗΣ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 2.026 -6 210 -53 -237
ΤΖΙΟΥΜΑΚΗ ΑΦΟΙ ΚΑΡΦΟΒΕΛΟΝΟΠΟΙΙΑ ΘΑΡΡΟΣ Α.Ε. 1.447 1 389 162 2
ΤΣΙΚΡΙΚΗΣ Χ. - ΒΙΟΜΕΤ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 4.643 4 582 163 -121
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Θ. Α.Ε. ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ 5.719 6 8.181 194 33
ΧΑΤΖΗΣΑΛΑΤΑΣ Α.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΡΟΥΤΑ 9.275 9 13.726 832 69
ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΚΤΡΟΦΗ ΧΟΙΡΟΕΙΔΩΝ 227 0 88 1 -2
ΧΩΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 15.824 10 18.244 3.065 1.642
AGROIL ENERGY A.B.E.E. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 2.806 -7 1.200 -16 -329
ALFA SEEDS A.B.E.E. ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ 3.599 3 4.269 364 182
ALFA WOOD Α.Ε.Β.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ 80.142 -2 27.836 402 -5.461
BETOMIX A.E. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 2.018 -9 631 -71 -177
BRETAS Ε.Π.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 11.949 -1 17.695 2.033 1.268
BRETAS FAMILY A.B.E.E. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 3.443 3 3.399 612 473
COSMOS PROFIL A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 37.280 7 59.943 2.796 -675
DEL MONTE ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 45.212 36 23.572 1.164 362
ELITE A.E.B.E. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΥ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 390 68 706 122 121
EUROSAL ΣΤΑΪΚΟΣ Α. - Σ. ΨΥΡΡΑΣ Α.Ε. ΕΔΕΣΜΑΤΑ 1.296 -5 585 93 26
FARMHOUSE Α.Ε.Β.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 17.290 4 6.205 507 -220
FRACASSO HELLAS A.E. ΕΙΔΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 5.106 6 8.408 173 141
INOX DESIGN ΚΑΤΕΡΗΣ Α.Ε. ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.537 -9 1.585 265 155
INTER HOUSE A.E. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΠΙΤΙΑ 3.985 1 126 -96 -96
INTERCOMM FOODS A.E. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 70.154 16 77.556 10.951 6.455
M.L.A. OSCAR A.B.E.E. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ 1.000 7 623 17 12
ORASYS - ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 1.124 -14 374 28 -7
OSCAR A.B.E.E. ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 2.042 0 561 65 -35
PRIMA ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Ε. 1.042 -5 980 98 37
PROGNOSIS BIOTECH Ε.Π.Ε. ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 293 24 343 88 11
SHELTER A.B.E.E. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΟΙΚΙΣΚΟΙ 5.253 -4 3.503 93 -20
SOUKOS ROBOTS Α.Ε. ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 30.985 37 5.801 2.826 2.002
STAFF Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 52.597 -3 21.320 2.729 -524
STAFF COLOUR ENERGY A.B.E.E. ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ 6.539 18 4.966 1.089 499
TERRA Α.Ε. ΔΟΜΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ - ΜΟΝΩΤΙΚΑ 24.349 1 175 -124 -284
TOPFEEL A.B.E.E. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΧΑΡΤΙΚΑ 867 -1 870 38 2
VETHELLAS A.E. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ 4.238 5 2.527 421 244
WOOD PLUS Ε.Π.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ 2.589 -4 144 30 -131
www.inr.gr,  4 Δεκεμβρίου 2015 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS