inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Οικονομικά αποτελέσματα βιομηχανιών του νομού Πιερίας, 2014

Σημείωση:

Οι εν λόγω 45 βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του νομού στον οποίο εδρεύουν, έχουν τις κύριες παραγωγικές εγκαταστάσεις τους ή το σύνολο του παραγωγικού δυναμικού τους στον νομό Πιερίας. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις 45 εταιρείες, άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που διαθέτουν μονάδες παραγωγής στην Πιερία, αλλά οφείλουν το μεγαλύτερο ή το αναλογικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους σε μονάδες τους που βρίσκονται σε άλλους νομούς της χώρας.

Συμπεριλαμβάνονται εταιρείες διαλογής και τυποποίησης οπωροκηπευτικών και άλλων αγροτικών προϊόντων, κτηνοτροφικές, ιχθυοκαλλιεργειών, επεξεργασίας φύλλων καπνού, εκκόκκισης βάμβακος, εκδοτικές, παραγωγής λογισμικού και άλλων προϊόντων πληροφορικής, επισκευής και μετασκευής μεταφορικών μέσων και μηχανών, καθώς και ανακύκλωσης.

Μερικές εταιρείες είναι συγχρόνως βιομηχανικές και εμπορικές ή και τεχνικές, καθώς συνδυάζουν τη βιομηχανική με την εμπορική και κατασκευαστική δραστηριότητα.

Έχουν γίνει προσαρμογές οικονομικών μεγεθών σε περιπτώσεις εταιρειών που προήλθαν από αποσχίσεις και εισφορές κλάδων ή είναι προϊόν συγχωνεύσεων. Ορισμένες επιχειρήσεις συμπληρώνουν οικονομική χρήση στις 30 Ιουνίου. Τα στοιχεία μικρού αριθμού επιχειρήσεων είναι προσωρινά. Σε περιπτώσεις υπερδωδεκάμηνης οικονομικής χρήσης έχει γίνει αναγωγή των αποτελεσμάτων σε δωδεκάμηνη βάση ή και καταμερισμός των αποτελεσμάτων σε δύο χρήσεις.

Εκκρεμεί η γνωστοποίηση των ισολογισμών άλλων επιχειρήσεων του νομού.

Τα συνολικά οικονομικά μεγέθη των εταιρειών ενδέχεται να επηρεάζονται καθοριστικά από αυτά μικρού αριθμού επιχειρήσεων, που βελτιώθηκαν εντυπωσιακά ή επιδεινώθηκαν δραματικά λόγω έκτακτων εσόδων ή επιβαρύνσεων, αντίστοιχα.

www.inr.gr, 27 Οκτωβρίου 2015

Ακολουθεί νεότερη ανάρτηση με στοιχεία για περισσότερες επιχειρήσεις (54):

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ, 2014
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 04.12.2015.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΒΑΚΙΑΝ Δ. & ΥΙΟΙ Α.Ε. ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ 665 -5 529 54 6
ΑΓΡΟΚΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1.037 5 724 41 -25
ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΕΞΟΧΗΣ 43.743 29 67.937 3.137 267
ΑΣΦΑΛΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΟΓΥΡΟΣ Ε.Π.Ε. 1.373 34 1.552 178 110
ΒΙΟΖΩΚΑΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε. 10.618 -1 13.480 1.177 438
ΒΙΟΡΟΛ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 4.353 0 4.222 179 52
ΔΑΒΛΕΡΗΣ - ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΣ Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1.413 -1 544 42 2
ΔΕΝΗΣ Α. Ε.Π.Ε. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 4.205 17 2.387 757 621
ΔΙΟΓΕΝΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ 2.698 1 997 4 -28
ΔΟΜΝΑ - VERO COLLECTION Α.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 2.518 -3 675 67 3
ΕΒΗΛ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ 3.805 4 3.146 262 96
ΕΛΑΙΟΚΡΗΤΗ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 879 -3 359 0 -18
ΕΦ ΕΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΚΤΡΟΦΗ ΧΟΙΡΟΕΙΔΩΝ 1.142 -2 876 52 -40
ΖΕΥΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ Α.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 5.052 4 5.571 538 103
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Α.Ε. 5.471 -5 3.903 265 29
ΗΛΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 999 0 477 105 33
ΙΝΤΕΡΟΛΙΒΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΙΩΝ 4.759 -1 1.646 -20 -258
ΚΑΛΥΜΝΟΣ Σ. Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ 955 -21 471 -151 -163
ΚΟΛΛΙΑΣ Ε.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.169 7 1.971 232 93
ΚΟΥΠΕΡ ΓΙΟΥΝΙΒΕΛ Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΙΔΗ 1.493 -33 1.638 -340 -391
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ OLYMP A.E. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΙΩΝ 32.229 7 34.793 5.928 3.438
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Η. Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1.881 -4 221 -39 -49
ΛΙΝΟΣ Α. Ε.Π.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΥΔΗΝ ΥΛΙΚΩΝ 111 136 141 46 28
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥΔΗΣ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 1.140 6 1.698 163 98
ΜΑΞΙ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 43.497 5 38.347 5.184 1.120
ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ Σ. Α.Ε. ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ 9.579 5 7.561 1.230 -50
ΜΠΑΤΑΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 9.800 -3 3.471 -93 -214
ΜΠΟΖΟΓΛΟΥ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 1.007 -5 141 -14 -44
ΜΥΛΟΙ ΠΑΓΓΕΛΑ Α.Ε. 1.653 -5 829 -36 29
ΟΜΗΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ 7.973 -4 15.080 1.415 182
ΟΡΓΑΝΟΧΗΜΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. 1.028 19 631 -52 -95
ΠΑΠΥΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΡΤΙΟΥ 25.730 6 25.522 3.360 1.141
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΟΥ A.B.E. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 1.758 -5 818 69 -9
ΠΗΓΗ ΟΛΥΜΠΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ 2.083 4 1.362 134 23
ΠΙΕΡΙΚΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 945 2 384 48 28
ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε. 4.353 15 4.405 282 57
ΠΤΗΝΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Α.Ε. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ - ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΑ 6.733 14 8.864 -323 -497
ΡΟΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 8.058 -6 5.913 -132 -343
ΣΤΡΑΒΟΓΙΑΝΝΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΕΙΑ - ΚΡΕΑΣ 5.583 -1 1.523 449 -175
ΦΑΡΜΑ ΠΙΕΡΙΑΣ - Ν.Ε.Α. Ε.Π.Ε. ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3.750 13 5.499 464 143
ΦΑΡΜΑ ΦΩΤΙΑΔΗ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΠΟΥΜΠΑ Α.Β.Ε.Κ.Ε. 3.429 -5 880 84 -87
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 7.941 5 4.813 607 258
ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΩΝΗΣ Α. Δ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ Α.Ε. 593 21 440 106 38
DOM Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 891 -2 231 32 8
EPSH ΕΛΛΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 6.578 6 6.885 355 -196
FIBROTERMICA HELLAS Α.Ε. ΜΟΝΩΤΙΚΑ - ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 7.871 8 8.144 355 124
GINOX Α.Ε.Β.Ε. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΨΥΓΕΙΑ 6.402 10 4.360 651 464
GLOBAL POOL CHEMICALS A.E. XΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.047 -2 315 8 -59
NATIONAL CAN HELLAS ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε. 27.265 0 21.599 3.746 2.310
NATURE A.E. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 2.861 13 2.928 513 309
OLYMPIA ELECTRONICS ΛΑΚΑΣΑΣ Ν. - Π. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Α.Ε. 14.557 2 14.032 2.839 1.295
OPSIS Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 2.201 1 658 109 3
SMART DOORS Ε.Π.Ε. ΘΥΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.636 0 1.440 345 231
THERMIS ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ Α. Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ 1.794 -8 1.927 201 121
www.inr.gr,  4 Δεκεμβρίου 2015


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS