inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Οικονομικά αποτελέσματα βιομηχανιών του νομού Ηρακλείου, 2014

Σημείωση:

Οι εν λόγω 115 βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του νομού στον οποίο εδρεύουν, έχουν τις κύριες παραγωγικές εγκαταστάσεις τους ή το σύνολο του παραγωγικού δυναμικού τους στον νομό Ηρακλείου. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις 115 εταιρείες, άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που διαθέτουν μονάδες παραγωγής στο Ηράκλειο, αλλά οφείλουν το μεγαλύτερο ή το αναλογικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους σε μονάδες τους που βρίσκονται σε άλλους νομούς της χώρας.

Συμπεριλαμβάνονται εταιρείες διαλογής και τυποποίησης οπωροκηπευτικών και άλλων αγροτικών προϊόντων, κτηνοτροφικές, ιχθυοκαλλιεργειών, επεξεργασίας φύλλων καπνού, εκκόκκισης βάμβακος, εκδοτικές, παραγωγής λογισμικού και άλλων προϊόντων πληροφορικής, επισκευής και μετασκευής μεταφορικών μέσων και μηχανών, καθώς και ανακύκλωσης.

Μερικές εταιρείες είναι συγχρόνως βιομηχανικές και εμπορικές ή και τεχνικές, καθώς συνδυάζουν τη βιομηχανική με την εμπορική και κατασκευαστική δραστηριότητα.

Έχουν γίνει προσαρμογές οικονομικών μεγεθών σε περιπτώσεις εταιρειών που προήλθαν από αποσχίσεις και εισφορές κλάδων ή είναι προϊόν συγχωνεύσεων. Ορισμένες επιχειρήσεις συμπληρώνουν οικονομική χρήση στις 30 Ιουνίου. Τα στοιχεία μικρού αριθμού επιχειρήσεων είναι προσωρινά. Σε περιπτώσεις υπερδωδεκάμηνης οικονομικής χρήσης έχει γίνει αναγωγή των αποτελεσμάτων σε δωδεκάμηνη βάση ή και καταμερισμός των αποτελεσμάτων σε δύο χρήσεις.

Εκκρεμεί η γνωστοποίηση των ισολογισμών άλλων επιχειρήσεων του νομού.

Τα συνολικά οικονομικά μεγέθη των εταιρειών ενδέχεται να επηρεάζονται καθοριστικά από αυτά μικρού αριθμού επιχειρήσεων, που βελτιώθηκαν εντυπωσιακά ή επιδεινώθηκαν δραματικά λόγω έκτακτων εσόδων ή επιβαρύνσεων, αντίστοιχα.

www.inr.gr, 29 Οκτωβρίου 2015

Ακολουθεί νεότερη ανάρτηση με στοιχεία για περισσότερες επιχειρήσεις (125):

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ,  2014
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 04.12.2015.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΓΡΟΜΕΤΑΛ Α.Ε.Β.Ε. ASKOMET - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2.350 2 744 113 0
ΑΓΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 693 23 605 186 133
ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 1.423 7 1.171 52 3
ΑΕΡΑΚΗΣ Α. Α.Ε. ΕΠΙΠΛΑ - ΥΦΑΣΜΑΤΑ 2.023 3 745 226 142
ΑΚΕΚ ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 23.297 -5 1.009 159 -1.068
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΡΓΕΡΗΣ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΝΕΡΑ 12.772 -3 6.944 1.233 542
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Ζ. Α.Ε.Β.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 1.914 2 311 165 -45
ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ Α.Ε. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 1.579 1 350 179 10
ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ 3.627 -13 1.039 534 224
ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 1.028 27 829 90 26
ΑΥΓΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ - Ν. ΣΥΝΤΙΧΑΚΗΣ Α.Π.Β.Ε. 2.645 -6 1.883 376 3
Β.Ι.Μ. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 1.067 4 311 43 -8
ΒΕ.ΜΕΤ. Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 5.210 -7 85 -90 -433
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΡΗΤΙΚΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ Ε.Π.Ε. 504 24 788 27 3
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΑΡΑΣ Α.Ε. ΝΩΠΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 1.845 4 2.094 265 141
ΒΟΘΥΛΙΑ Α.Ε. ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ 4.415 -7 1.809 360 -9
ΒΟΤΟΜΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ 16.883 -7 10.358 2.383 17
ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΦΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦΙΜΑ 5.492 -34 5.382 66 -3.538
Γ.Ε.Α. ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΑΓΝΙΟΥ Α.Ε. 2.483 13 1.609 242 127
ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ Ν. ΥΙΟΙ ΥΑΛΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 1.084 1 588 41 12
ΓΙΑΜΠΑΖΟΛΙΑΣ Ι. Α.Ε.Β.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 582 -7 349 31 1
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ Γ. Α.Β.Ε.Ε. ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 9.747 10 17.361 198 -7
ΔΑΝΔΑΛΗΣ Α. Τ. & ΥΙΟΙ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΦΕ 7.182 -4 5.756 1.466 470
ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΚΡΗΤΗΣ 2.840 13 1.665 555 331
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΜΟΙΡΩΝ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 1.283 -2 188 30 -29
ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ ΦΟΙΝΙΚΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 1.566 4 1.399 112 42
ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΣ Ε.Π.Ε. 2.369 -12 1.993 133 2
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΞΥΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 3.047 -2 306 38 -66
ΕΡΓΑΤΕΞ Α.Ε. ΜΟΝΩΤΙΚΑ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ 2.693 12 1.000 268 98
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 1.215 -10 1.129 138 6
ΕΥΡΩΠΑΚ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1.767 1 937 49 -31
ΖΗΔΙΑΝΑΚΗΣ - ΦΗΜΗ Α.Ε. ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ & ΧΥΜΟΙ 5.898 38 5.843 1.923 914
ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΜΑΝΟΥΡΑ Ε.Π.Ε. 1.320 82 2.145 114 77
ΙΝΤΕΡΦΡΟΣΤ ΠΕΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΨΑΡΙΩΝ 1.854 -13 1.865 153 5
ΙΤΑΝΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 609 38 337 31 11
ΚΑΒΒΑΛΟΣ - ΓΥΑΛΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 2.051 0 755 130 8
ΚΑΖΑΚΗΣ Α.Ε. ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 1.625 16 873 150 32
ΚΑΘΕΡΗΣ - ΣΚΡΑΠ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 5.918 -6 7.530 461 101
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΑΦΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 14.377 10 11.516 587 36
ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 139.546 -1 60.973 15.073 6.067
ΚΑΡΓΑΚΗ ΑΦΟΙ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΡΗΤΕΛ Α.Ε. 2.375 31 1.792 112 26
ΚΑΤΣΙΜΠΡΗΣ Μ. Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 2.281 -7 2.113 105 33
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΣ Α.Ε. 25.596 185 724 -382 -2.154
ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ Κ. Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 7.734 0 4.369 717 50
ΚΟΚΑΛΗΣ Ε. & Ν. Ε.Π.Ε. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 2.842 13 3.522 275 26
ΚΟΚΟΣΑΛΗ ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 3.269 -19 312 -75 -89
ΚΟΡΟΝΕΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗ Α.Ε. 1.690 -1 118 42 -1
ΚΟΥΒΙΔΗΣ Ε. Α.Β.Ε.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 8.338 -2 7.348 868 101
ΚΟΥΚΑΚΗΣ Μ. Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 553 2 254 7 3
ΚΡΕΜΕΛ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 4.943 8 4.334 381 107
ΚΡΕΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ - ΚΡΥΣΤΑΛ Α.Ε. ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ 851 -8 629 157 28
ΚΡΕΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 6.206 -2 4.376 -218 -568
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 5.289 -5 8.139 750 -18
ΚΡΥΣΤΑΛ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΩΜΑΤΑ 1.202 -11 447 74 -1
ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 3.496 -12 1.456 373 139
ΛΑΜΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 887 10 680 135 26
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΓΟΥΡΝΩΝ Α.Ε. ΟΡΥΧΕΙΑ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ 2.988 -16 2.894 -243 -453
ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ & ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΑ 19.976 12 5.827 290 -234
ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 13.722 -2 2.528 222 -619
ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 2.659 0 1.749 1.502 18
ΛΙΒΑΣ Α.Ε. ΔΟΜΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ - ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1.853 0 679 -25 -83
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ MEDIA Α.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΗ 287 -9 125 10 -10
ΜΑΛΕΒΥΖΙΩΤΙΚΟ ΛΙΟΤΡΙΒΙ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ 253 -8 143 -12 -37
ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗ Μ. Ε.Π.Ε. ΛΑΧΑΝΙΚΑ - ΦΡΟΥΤΑ 1.984 6 342 8 -46
ΜΑΡ.ΝΙ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΚΗ Α.Ε. 1.080 -5 0 59 -42
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ Ι. ΥΙΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ - ΣΙΔΗΡΟΣ 224 -5 145 -14 -5
ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΩΝΙΑΝΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 5.579 -18 2.911 383 58
ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 2.775 3 793 259 170
ΜΑΡΜΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ Α.Ε. 8.482 -4 5.155 346 -321
ΜΑΣΑΟΥΤΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Ε.Π.Ε. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.327 -21 1.332 80 50
ΜΕΛΙΣΣΕΙΔΗΣ Α. Ι. & ΣΙΑ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΦΙΔΑΣ 2.546 -21 343 225 82
ΜΕΛΚΟ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ 988 3 441 178 30
ΜΕΣΣΑΡΑ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 1.775 0 40 8 9
ΜΕΤΑΛΛΟΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ Α.Ε 18.025 -1 937 310 -34
ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΙΑ ΚΡΗΤΗΣ - CRETA CAN Α.Β.Ε.Ε. 2.593 2 1.631 173 21
ΜΙΝΩΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε. 1.688 18 1.066 30 -104
ΜΙΝΩΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Ε. ΧΑΡΤΙΝΑ ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 2.637 9 1.324 283 4
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Ε. ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 11.049 -12 2.057 302 560
ΜΠΕΤΟΝ ΜΕΣΣΑΡΑ Α.Ε. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 5.554 20 4.129 1.303 235
ΜΠΟΤΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 4.481 -1 3.180 102 -74
ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 2.375 4 914 164 153
ΜΥΚΩΝΙΑΤΗΣ Α. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 4.695 1 1.479 209 -180
ΝΤΑΓΙΑΝΤΑΣ Ι. ΤΕΧΝΟΚΡΕΤΑ Α.Ε.Β.Ε. ΜΗΧΑΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.251 21 503 -14 -40
ΝΤΕΚΟΕΞΠΕΡ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ 10.427 -15 5.732 473 -2.165
ΞΥΛΟΥΡΗΣ Α. & Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 4.156 -1 2.420 286 4
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ Α.Ε. ΣΑΛΤΣΕΣ - ΣΑΛΑΤΕΣ 1.031 8 872 164 85
ΠΑΤΣΑΚΗΣ Μ. Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ 397 2 322 17 4
ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗΣ Λ. - Γ. ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΣ Α.Ε. ΝΩΠΑ ΦΡΟΥΤΑ 5.775 -5 25.350 847 262
ΠΕΡΣΕΜΑΤΗΣ ΤΕΧΝΑΛΟΥΜΙΝ Ε.Π.Ε. ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.298 -20 533 25 4
ΠΙΚΡΑΚΗΣ Γ. Α.Ε. ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 7.612 -5 2.555 157 -183
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 153.799 5 115.569 16.253 9.449
ΠΛΕΚΤΑΜ Α.Ε. ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 2.433 -4 568 76 -44
ΠΡΕΒΕΛΙΑΝΑΚΗΣ Α. Ε.Π.Ε. ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ - ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 515 0 267 72 -32
ΣΑΒΟΪΔΑΚΗΣ Γ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ A.E. 30.286 3 14.771 1.299 -320
ΣΑΜΠΑΘΙΑΝΑΚΗΣ Ζ. Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 4.025 1 1.912 189 51
ΣΗΦΑΚΗΣ Ο. Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 1.179 16 262 191 83
ΣΠΥΡΠΑΚ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 1.313 -14 1.655 74 16
ΣΤΑΡ ΝΤΡΕΣΣΙΝΓΚΣ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 2.208 20 1.868 186 74
ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Γ. Α.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ - ΕΜΠΟΡΙΟ 10.818 -3 6.709 388 191
ΤΑΛΙΑΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ 3.433 1 1.894 412 217
ΤΙΤΑΚΗΣ Ν. Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΩΝ 3.689 8 2.157 424 55
ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ 2.202 -3 0 -7 -86
ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 6.920 5 2.326 656 113
ΤΣΙΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ Α. Α.Ε.Β.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.829 6 837 155 143
ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΟΜΗ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 2.648 -4 777 182 -15
ΤΣΙΜΠΡΑΓΟΣ Κ. Α.Ε. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.252 -6 683 12 8
ΤΥΠΟΚΡΕΤΑ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Β.Ε. 5.900 -6 3.047 613 158
ΦΑΡΑΓΓΙ Α.Ε. ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ 5.111 3 0 0 0
ΦΑΡΣΑΡΗΣ Α.Ε. ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 8.731 1 11.203 921 666
ΦΑΣΟΜΥΤΑΚΗΣ Α. Α.Ε.Β.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΨΑΡΙΩΝ 7.988 25 9.670 705 54
ΦΥΣΙΚΑ ΚΡΗΤΙΚΑ ΦΡΟΥΤΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΝΑΤΟΥΡΑΛ Α.Β.Ε.Ε. 1.213 -24 1.850 1 1
ΧΑΡΩΝΙΤΑΚΗΣ Ν. & ΣΙΑ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ 516 18 171 65 31
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ - ΜΑΝΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 482 -5 224 -14 -38
ALUDOR Μ. ΤΣΙΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1.612 -5 732 110 37
CRETA OIL ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ A.B.E.E. 241 11 100 6 -1
CRETAN HERBALCHEM Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΤΩΝ 968 -20 230 -28 -167
CRETANET A.E. ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ 750 -20 813 269 114
DOMUS ΓΕΩΡΓΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 1.342 -3 25 43 -32
MARIA MANOLIA A.E. ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ 840 3 396 40 20
MEGA PLAST A.E. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΜ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 28.302 12 18.501 4.682 1.828
OLIVEOLEA CRETA Α.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 3.589 25 1.720 214 143
PLUSPACK ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ A.E. 4.019 -1 3.349 381 40
SILK COLOUR A.B.E.T.E. ΧΡΩΜΑΤΑ - ΒΕΡΝΙΚΙΑ 861 -3 712 25 21
TRANSBETON - ΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 4.049 6 2.329 -476 -592
VATSINAS MATTRESS A.E.B.E. ΣΤΡΩΜΑΤΑ - ΕΠΙΠΛΑ 3.527 10 2.235 106 1
           
www.inr.gr,  4 Δεκεμβρίου 2015          


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS