inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Οικονομικά αποτελέσματα βιομηχανιών του νομού Δωδεκανήσου, 2014

Σημείωση:

Οι εν λόγω 52 βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του νομού στον οποίο εδρεύουν, έχουν τις κύριες παραγωγικές εγκαταστάσεις τους ή το σύνολο του παραγωγικού δυναμικού τους στον νομό Δωδεκανήσου. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις 52 εταιρείες, άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που διαθέτουν μονάδες παραγωγής στη Δωδεκάνησο, αλλά οφείλουν το μεγαλύτερο ή το αναλογικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους σε μονάδες τους που βρίσκονται σε άλλους νομούς της χώρας.

Συμπεριλαμβάνονται εταιρείες διαλογής και τυποποίησης οπωροκηπευτικών και άλλων αγροτικών προϊόντων, κτηνοτροφικές, ιχθυοκαλλιεργειών, επεξεργασίας φύλλων καπνού, εκκόκκισης βάμβακος, εκδοτικές, παραγωγής λογισμικού και άλλων προϊόντων πληροφορικής, επισκευής και μετασκευής μεταφορικών μέσων και μηχανών, καθώς και ανακύκλωσης.

Μερικές εταιρείες είναι συγχρόνως βιομηχανικές και εμπορικές ή και τεχνικές, καθώς συνδυάζουν τη βιομηχανική με την εμπορική και κατασκευαστική δραστηριότητα.

Έχουν γίνει προσαρμογές οικονομικών μεγεθών σε περιπτώσεις εταιρειών που προήλθαν από αποσχίσεις και εισφορές κλάδων ή είναι προϊόν συγχωνεύσεων. Ορισμένες επιχειρήσεις συμπληρώνουν οικονομική χρήση στις 30 Ιουνίου. Τα στοιχεία μικρού αριθμού επιχειρήσεων είναι προσωρινά. Σε περιπτώσεις υπερδωδεκάμηνης οικονομικής χρήσης έχει γίνει αναγωγή των αποτελεσμάτων σε δωδεκάμηνη βάση ή και καταμερισμός των αποτελεσμάτων σε δύο χρήσεις.

Εκκρεμεί η γνωστοποίηση των ισολογισμών άλλων επιχειρήσεων του νομού.

Τα συνολικά οικονομικά μεγέθη των εταιρειών ενδέχεται να επηρεάζονται καθοριστικά από αυτά μικρού αριθμού επιχειρήσεων, που βελτιώθηκαν εντυπωσιακά ή επιδεινώθηκαν δραματικά λόγω έκτακτων εσόδων ή επιβαρύνσεων, αντίστοιχα.

www.inr.gr, 30 Οκτωβρίου 2015

Ακολουθεί νεότερη ανάρτηση με στοιχεία για περισσότερες επιχειρήσεις (55):

           
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ,  2014
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 04.12.2015.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ Κ. & ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.629 -5 153 -51 -240
ΑΣΠΡΑΚΗΣ - ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Ε.Π.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΕΣ 638 39 137 62 24
ΑΤΛΑΣ CONCRETE A.E. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 286 -28 0 -18 -49
ΑΤΣΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 1.243 -7 1.036 -27 -98
ΒΑΠ Π. ΚΟΥΓΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ - ΠΟΤΑ 23.540 -5 12.082 2.898 390
ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΑΦΟΙ - RODOS GOLD Α.Ε. ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ 4.829 2 352 212 126
ΓΕΡΓΑΤΣΟΥΛΗΣ Α.Ε. ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ 6.127 -6 3.454 290 92
ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥ 1.157 -1 348 -42 -107
ΕΛΑΨ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΙΚΗ - ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ 5.975 -1 416 120 60
ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 2.808 8 876 285 104
ΕΥΡΥΠΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 4.136 13 606 42 33
ΖΑΣΠΑ ΓΕΩΡΓΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε. 1.573 -3 2.526 108 1
ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΠΑΣΤΡΙΚΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 2.239 2 3.737 229 101
ΙΒΙΣΚΟΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Ε. 7.084 0 16.687 1.155 568
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΑΛΚΗΣ Α.Ε. 848 5 225 78 53
ΚΑΪΡ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Γ.Β.Ε. ΡΟΔΟΥ 18.158 -7 5.136 11 -719
ΚΑΜΠΥΛΑΥΚΑΣ Β. ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 1.838 12 1.250 305 168
ΚΛΑΔΑΣ Μ. & Η. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 1.660 -4 565 181 25
ΚΛΑΔΑΣ Μ. - ΤΕΧΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. 1.501 -6 960 52 77
ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ I. ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ FAMILY Α.Ε. 12.126 0 439 -1.729 -3.071
ΚΟΚΚΙΝΟΣ Β. Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΩΝ - ΟΣΤΡΑΚΩΝ 847 -37 625 59 16
ΚΟΜΠΕΛ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 842 1 560 46 21
ΚΟΝΤΟΥΖΟΓΛΟΥ Α. & ΣΙΑ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 2.230 -4 287 73 -28
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 20.381 -1 2.542 1.226 -821
ΛΑΒΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ & ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε. 11.380 10 7.423 1.238 1.114
ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε. ΕΞΟΡΥΞΗ ΛΙΘΩΝ 608 -3 106 46 -2
ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ - ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΕΡΟΥ Α.Ε. 14.634 1 7.264 437 -718
ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΣΙΛΑ Α.Ε. 3.869 -1 654 141 -28
ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ Α.Ε. 561 -10 344 65 20
ΝΕΟ ΡΟΔΟΓΑΛ Α.Ε.Β.Ε. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.938 7 1.504 186 107
ΝΕΟΦΥΤΟΥ Κ. & Ν. - ΚΕΡΑΜΙΚ Α.Ε. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 784 0 1 -4 -4
ΝΗΣΟΓΚΑΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε. ΥΓΡΑΕΡΙΑ 3.132 5 6.611 334 140
ΝΙΚΟΣ Β.Λ.Τ. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΛΑΤΟΜΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 8.391 7 2.967 577 146
ΝΙΜΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΜΗΣ Α.Ε. 13.415 15 5.564 526 236
ΝΥΜΦΗ Α.Ε. ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ 3.180 -5 895 236 -34
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ Α. - RODOS MEAT A.E. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 4.422 8 5.905 193 15
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε. Α.Ε. ΜΠΙΡΕΣ - ΧΥΜΟΙ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 16.763 -5 5.724 2.184 -146
ΠΑΤΟΥΝΑΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.076 -5 453 -1 -65
ΠΕΜΠΕ Χ. - ΑΓΝΟΓΑΛ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 480 13 984 31 7
ΠΕΡΛΙΤΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ 10.290 -2 2.128 618 2
ΠΕΤΑΛΑ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 9.982 18 7.490 708 442
ΠΙΚΟΥΛΑΣ Μ. & ΥΙΟΙ Α.Ε. ΞΥΛΙΝΑ ΕΠΙΠΛΑ 2.629 -3 554 136 -50
ΠΙΤΡΟΠΑΚΗ Θ. ΥΙΟΙ & ΣΙΑ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΙΡΟΥ 820 -2 633 32 -16
ΠΛΑΚΑΓΕ ΠΛΑΚΟΠΟΙΙΑ ΚΑΚΛΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ε.Π.Ε. 911 3 58 20 18
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ - ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ Α.Ε. 1.263 -1 131 -2 -40
ΡΟΔΟΓΚΑΖ Α.Ε. ΥΓΡΑΕΡΙΑ 21.830 1 10.452 1.035 450
ΣΑΛΑΧΟΥΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΙΠΛΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 7.934 9 1.503 444 45
ΤΕΧΝΙΚΗ - ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Α.Ε. 3.102 1 657 156 5
ΤΖΟΓΙΑΣ Φ. & Ε. - ΣΙΝΤΕΡ Ε.Π.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΛΥΒΑ 1.079 6 1.229 88 39
ΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 3.480 1 661 141 -97
ΦΟΥΡΝΟΙ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 2.591 -5 1.953 -2 -43
ΦΡΑΓΚΕΣΚΑΚΗ  Β. ΥΙΟΙ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 6.751 0 476 273 22
MAKERS GROUP Ε.Π.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 7 -50 56 2 -10
METALUX ΚΑΨΥΛΛΙΑ ΕΠΙΠΩΜΑΤΩΣΗΣ Α.Ε. 7.985 5 5.533 1.192 534
NATUR - ΓΑΛΑΘΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ - ΠΟΤΑ 4.204 4 5.501 781 446
           
www.inr.gr,  4 Δεκεμβρίου 2015          


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS