inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Οικονομικά αποτελέσματα βιομηχανιών του νομού Αιτωλοακαρνανίας, 2014

Σημείωση:

Οι εν λόγω 61 βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του νομού στον οποίο εδρεύουν, έχουν τις κύριες παραγωγικές εγκαταστάσεις τους ή το σύνολο του παραγωγικού δυναμικού τους στον νομό Αιτωλοακαρνανίας. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις 61 εταιρείες, άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που διαθέτουν μονάδες παραγωγής στην Αιτωλοακαρνανία, αλλά οφείλουν το μεγαλύτερο ή το αναλογικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους σε μονάδες τους που βρίσκονται σε άλλους νομούς της χώρας.

Συμπεριλαμβάνονται εταιρείες διαλογής και τυποποίησης οπωροκηπευτικών και άλλων αγροτικών προϊόντων, κτηνοτροφικές, ιχθυοκαλλιεργειών, επεξεργασίας φύλλων καπνού, εκκόκκισης βάμβακος, εκδοτικές, παραγωγής λογισμικού και άλλων προϊόντων πληροφορικής, επισκευής και μετασκευής μεταφορικών μέσων και μηχανών, καθώς και ανακύκλωσης.

Μερικές εταιρείες είναι συγχρόνως βιομηχανικές και εμπορικές ή και τεχνικές, καθώς συνδυάζουν τη βιομηχανική με την εμπορική και κατασκευαστική δραστηριότητα.

Έχουν γίνει προσαρμογές οικονομικών μεγεθών σε περιπτώσεις εταιρειών που προήλθαν από αποσχίσεις και εισφορές κλάδων ή είναι προϊόν συγχωνεύσεων. Ορισμένες επιχειρήσεις συμπληρώνουν οικονομική χρήση στις 30 Ιουνίου. Τα στοιχεία μικρού αριθμού επιχειρήσεων είναι προσωρινά. Σε περιπτώσεις υπερδωδεκάμηνης οικονομικής χρήσης έχει γίνει αναγωγή των αποτελεσμάτων σε δωδεκάμηνη βάση ή και καταμερισμός των αποτελεσμάτων σε δύο χρήσεις.

Εκκρεμεί η γνωστοποίηση των ισολογισμών άλλων επιχειρήσεων του νομού.

Τα συνολικά οικονομικά μεγέθη των εταιρειών ενδέχεται να επηρεάζονται καθοριστικά από αυτά μικρού αριθμού επιχειρήσεων, που βελτιώθηκαν εντυπωσιακά ή επιδεινώθηκαν δραματικά λόγω έκτακτων εσόδων ή επιβαρύνσεων, αντίστοιχα.

www.inr.gr, 5 Νοεμβρίου 2015

Ακολουθεί νεότερη ανάρτηση με στοιχεία για περισσότερες επιχειρήσεις (67):

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ,  2014
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 04.12.2015.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ. Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 941 -2 327 60 1
ΑΜΑΛΘΕΙΑ  Α.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 9.485 12 12.338 1.097 518
ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Α.Ε. 92.859 -12 67.685 2.227 -2.615
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Κ. & ΣΙΑ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 3.468 6 1.379 355 176
ΑΣΤΕΡΑΣ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 1.989 7 420 66 -31
ΑΣΤΕΡΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 5.313 -4 6.294 -1.903 -1.856
ΑΥΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ 1.722 -18 146 31 -4
ΑΫΦΑΝΤΗ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 3.639 13 4.787 452 160
ΑΫΦΑΝΤΗΣ Α. & ΥΙΟΙ Α.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ 2.128 7 1.889 173 34
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 1.766 5 2.071 201 95
ΒΙΟΓΥΨ ΚΑΡΒΕΛΗΣ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΥΨΟΥ 4.517 2 834 241 -67
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΑΧΕΛΩΟΥ Α.Ε. 1.160 -3 1.056 333 221
ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε. 10.656 1 12.664 -121 -1.462
ΔΕΛΦΟΙ Α.Ε. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 19.745 2 17.644 923 10
ΔΗΜΗΤΡΑ - ΔΟΡΚΑΣ Α.Ε. ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ 205 -18 0 -14 -18
ΔΗΜΗΤΡΑ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε. 156 -5 0 8 1
ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΑΧΤΙΑΡΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 2.309 -29 1.773 231 -17
ΔΩΡΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Β.Ε.Ε. 12.773 100 3.842 692 136
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 819 -4 92 72 -62
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. 16.887 -3 5.974 1.080 222
ΖΑΪΜΗ ΑΦΟΙ - ΜΕΚΑΖ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.649 -5 564 62 -13
ΗΛΙΔΑ A.B.E.E. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΑΙΩΝ 1.925 -3 1.485 120 27
ΘΕΡΜΟΖΕΛ Α.Ε. ΤΖΑΚΙΑ - ΦΟΥΡΝΟΙ 2.555 1 907 4 -100
ΙΡΙΔΑ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 32.748 18 38.799 5.022 2.705
ΙΧΘΥΜΕ ΜΕΡΑΝΤΖΗΣ Β. & Λ. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Ε.Π.Ε. 3.375 4 2.801 203 53
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΒΟΝΙΤΣΑ ΖΕΦΡΙΟΣ Α.Ε. 1.752 25 1.166 20 10
ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ Κ. Ε. ΚΑΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΛΑΤΙ ΚΑΛΑΣ 46.763 -1 30.732 3.277 -526
ΚΑΠΟΤΗ Ι. - PALEROS Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΚΑΦΩΝ 684 20 1.138 211 192
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ - ΑΛΟΥΞΑΛ Α.Β.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.785 1 893 107 -13
ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΣΤ. Α.Ε. ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.445 2 2.865 276 119
ΚΑΤΣΙΠΑΝΟΣ Ε. & ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ 2.297 -1 97 -9 -11
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Ε. 11.262 -1 2.288 15 -592
ΚΟΡΔΑΤΟΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΙΩΝ 8.204 -17 7.406 1.278 -916
ΚΥΡΚΟΣ Θ. ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΒΟΝΙΤΣΑΣ Α.Ε. 2.982 6 1.908 131 -156
ΛΑΝΑΡΑΣ Α. - ΒΕΚΟ Ε.Π.Ε. ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 1.217 -1 132 0 -46
ΜΑΤΣΙΚΑΣ Δ. Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 1.917 -5 580 278 -3
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ A.E. 2.671 -5 1.087 124 54
ΜΕΤΑΛΛΟΔΟΜΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 939 -2 617 54 -42
ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Ε. 11.040 3 4.417 303 -44
ΜΙΧΟΣ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 360 -11 27 -18 -18
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 340.705 -4 158.012 14.354 -8.499
ΝΤΟΒΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΣΚΕΛΕΤΟΙ 3.360 -5 382 50 -85
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ι. & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 4.826 -13 6.893 486 31
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ - ΟΞΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ 7.755 0 1.679 92 5
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 2.639 -8 4.702 264 55
ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΕΥ.ΓΕ. Α.Ε. ΤΡΟΦΙΜΑ AGRINO 47.801 -4 29.242 1.961 198
ΠΟΛΟΝΥΦΗΣ ΦΑΡΜ Α.Ε. ΦΥΤΑ ΑΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ 174 -2 6 3 -2
ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ - ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ε.Π.Ε. 233 8 82 -1 -11
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Ε. 7.991 -1 13.568 792 81
ΡΟΥΣΣΗΣ Κ. Α. & ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 3.100 -7 1.128 360 149
ΣΑΜΨΩΝ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ 1.332 -7 91 -124 -267
ΣΑΩ Α.Β.Ε.Ε. ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 5.341 1 6.198 -161 -308
ΣΙΤΑΝΘΗ ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 1.501 -3 610 40 -32
ΣΚΕΠΕΤΑΡΗ Δ. ΑΦΟΙ Ε.Π.Ε. ΕΚΤΡΟΦΗ ΧΟΙΡΩΝ 1.867 -3 1.245 75 16
ΣΤΑΛΙΚΑΣ Δ. - Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Α.Ε. ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΑ 1.420 6 314 39 17
ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 696 -20 370 139 51
ΤΡΟΦΙΚΟ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΙΩΝ 2.243 -16 4.091 373 52
ΤΣΙΑΜΑΚΗ ΑΦΟΙ - SIVISTA A.E. ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ 8.403 -3 2.757 425 -110
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. 2.006 11 946 -7 -53
ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΜΠΟΥΤΣΩΛΗ Α.Ε. 12.112 16 14.138 1.067 416
ΦΥΤΩΡΙΑ DELTA TREES Ε.Π.Ε. ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ 33 0 25 4 3
ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΕΙΑ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ Κ. & Α. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.Ε. 4.266 11 2.741 391 85
KNAUF ΓΥΨΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 30.662 1 22.323 2.296 430
PIGOFARM - ΨΙΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Δ. Α.Ε. ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ 2.693 2 1.982 180 23
PLAGTON A.E. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ 4.812 -7 3.250 76 -23
SEAFARM IONIAN A.E. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 8.431 -28 7.350 -1.048 -2.067
TASTY FISH ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Ε.Π.Ε. 2.022 -2 1.788 100 3
           
www.inr.gr,  4 Δεκεμβρίου 2015          


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS