inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Οικονομικά αποτελέσματα βιομηχανιών του νομού Καβάλας, 2014

Σημείωση:

Οι εν λόγω 73 βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του νομού στον οποίο εδρεύουν, έχουν τις κύριες παραγωγικές εγκαταστάσεις τους ή το σύνολο του παραγωγικού δυναμικού τους στον νομό Καβάλας. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις 73 εταιρείες, άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που διαθέτουν μονάδες παραγωγής στην Καβάλα, αλλά οφείλουν το μεγαλύτερο ή το αναλογικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους σε μονάδες τους που βρίσκονται σε άλλους νομούς της χώρας.

Συμπεριλαμβάνονται εταιρείες διαλογής και τυποποίησης οπωροκηπευτικών και άλλων αγροτικών προϊόντων, κτηνοτροφικές, ιχθυοκαλλιεργειών, επεξεργασίας φύλλων καπνού, εκκόκκισης βάμβακος, εκδοτικές, παραγωγής λογισμικού και άλλων προϊόντων πληροφορικής, επισκευής και μετασκευής μεταφορικών μέσων και μηχανών, καθώς και ανακύκλωσης.

Μερικές εταιρείες είναι συγχρόνως βιομηχανικές και εμπορικές ή και τεχνικές, καθώς συνδυάζουν τη βιομηχανική με την εμπορική και κατασκευαστική δραστηριότητα.

Έχουν γίνει προσαρμογές οικονομικών μεγεθών σε περιπτώσεις εταιρειών που προήλθαν από αποσχίσεις και εισφορές κλάδων ή είναι προϊόν συγχωνεύσεων. Ορισμένες επιχειρήσεις συμπληρώνουν οικονομική χρήση στις 30 Ιουνίου. Τα στοιχεία μικρού αριθμού επιχειρήσεων είναι προσωρινά. Σε περιπτώσεις υπερδωδεκάμηνης οικονομικής χρήσης έχει γίνει αναγωγή των αποτελεσμάτων σε δωδεκάμηνη βάση ή και καταμερισμός των αποτελεσμάτων σε δύο χρήσεις.

Εκκρεμεί η γνωστοποίηση των ισολογισμών άλλων επιχειρήσεων του νομού.

Τα συνολικά οικονομικά μεγέθη των εταιρειών ενδέχεται να επηρεάζονται καθοριστικά από αυτά μικρού αριθμού επιχειρήσεων, που βελτιώθηκαν εντυπωσιακά ή επιδεινώθηκαν δραματικά λόγω έκτακτων εσόδων ή επιβαρύνσεων, αντίστοιχα.

www.inr.gr, 9 Νοεμβρίου 2015

Ακολουθεί νεότερη ανάρτηση με στοιχεία για περισσότερες επιχειρήσεις (78):

           
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ,  2014
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 04.12.2015.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΑΣΟΥ - ΟΛΙΣ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΑ 436 52 165 -7 -21
ΑΓΡΟΤΟΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ Α.Ε. 1.650 -3 27 96 9
ΑΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΕΥΚΟΥ ΜΑΡΜΑΡΟΥ Α.Ε. 2.591 6 1.510 247 133
ΑΚΡΟΛΙΘΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΥ 8.616 5 8.990 1.939 981
ΑΛΚΥΩΝ Α.Ε. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ - ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 5.174 11 9.072 727 308
ΑΜΠΕΛΟΕΙΣ Α.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3.363 -1 287 86 -64
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Α. ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 577 -1 3 -10 -14
ΑΤΛΑΣ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 901 -3 18 13 1
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ 1.167 -5 74 -46 -87
ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ Β. Α.Β.Ε.Ε. ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 413 -1 283 10 -7
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Σ. Α.Ε.Β.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 3.694 -9 260 119 -186
ΒΕΗ Ε. & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ 2.780 -7 3.453 166 9
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 3.461 -4 2.663 450 252
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ Α.Ε. ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 5.477 -22 1.912 624 -76
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 2.453 -12 2.004 562 371
ΓΚΟΥΣΤΕΡΑ Α.Ε. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 5.457 1 1.366 -167 -666
ΔΕΛΦΙΝΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 2.399 2 2.632 75 13
ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΟΡΥΞΗ ΜΑΡΜΑΡΟΥ 4.769 1 3.505 552 125
ΕΒΕΧ Α.Ε. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΕΙΔΗ - ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 444 -40 43 25 -231
ΕΒΙΣΑΚ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΑΚΚΩΝ 4.342 -1 3.409 265 118
ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. 12.567 5 37.103 1.063 306
ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 22.703 -20 2.736 -3.018 5.892
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΤΡΟΦΙΜΑ 45.235 16 26.423 1.864 -10
ΕΝΩΣΗ ΠΟΤΟΠΟΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. 2.082 -2 909 74 7
ΕΠΙΠΛΟ ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ Α.Ε. 1.492 -1 16 -17 -32
ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 22.517 -10 12.467 748 -1.108
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 1.963 -15 363 15 -32
ΚΑΒΑΛΑ Α.Ε. ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 1.095 -25 1.378 40 -9
ΚΑΒΑΛΑ OIL A.E. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ 25.728 -31 27.749 2.538 -7.651
ΚΑΛΕΝΗ ΑΦΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 1.050 -10 523 -81 -114
ΚΑΡΜΠΟΚΑΛ Α.Ε. ΟΡΥΚΤΑ - ΓΑΙΩΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 5.235 47 932 110 -164
ΚΑΤΣΑΓΚΙΩΤΗΣ Γ. Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 4.493 -10 4.516 114 104
ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΝΔΥΣΗΣ 606 0 278 4 -14
ΚΟΡΑΚΑΣ Ν. ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε. 1.195 19 519 178 130
ΚΟΥΚΙΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 1.722 2 845 233 91
ΚΡΕ.ΚΑ. Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ 30.234 -6 26.726 141 -3.169
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 3.823 -7 3.370 108 -192
ΛΑΖΑΡΕΛΗΣ Κ. Ε.Π.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΙΟΥ 424 152 561 14 7
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Β.Ε.Ε. 6.803 -3 236 156 -150
ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΣΚΑΡΗ ΘΑΣΟΥ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ 1.827 49 802 20 0
ΛΕΥΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΤΛΑΣ Α.Ε. 150 21 19 3 -4
ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. 14.461 0 12.318 1.853 784
ΜΑΚ ΠΑΚ Α.Ε.Β.Ε. ΥΛΙΚΑ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 7.311 9 7.893 876 278
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Ε. 20.621 -6 3.217 1.297 -1.765
ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΣΟΥ Α.Ε. 4.361 1 813 84 -11
ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΣΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ Α.Ε. 5.083 7 4.998 514 -37
ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. 11.088 -3 1.143 -273 -720
ΜΑΡΜΙΞ Ε.Π.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ 774 19 855 33 14
ΜΙΣΣΙΡΙΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΠΝΩΝ 55.921 -2 47.690 4.341 166
ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗ Δ. ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΙΠΛΑ 852 -8 263 17 0
ΜΠΕΤΟΝ ΘΑΣΟΥ - ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 1.328 0 747 69 58
ΜΥΛΟΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ Α.Ε. 1.523 -13 965 -127 -349
ΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ PS Α.Β.Ε.Ε. 6.516 -1 39 -146 -269
ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΠΕΡΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 1.070 10 888 24 -1
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Β. Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.872 -27 3.928 23 -175
ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ - ΛΑΤΟΜΕΙΟ 1.459 9 207 186 145
ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ Δ. & Α. Α.Ε. ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ 958 -2 1.679 48 1
ΠΑΤΗΡΑ Ι. ΥΙΟΙ  Α.Ε. ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 695 -4 1.019 -2 -30
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΘΑΣΟΥ Α.Ε. 2.464 -9 104 77 44
ΣΧΟΤΜΑΝ Ε. Α.Ε.Β.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 4.701 6 6.104 440 -281
ΤΑΙΝΙΟΠΛΕΚΤΙΚΗ Α.Ε. ΠΛΕΚΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 871 -31 519 -264 -349
ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ 3.171 -3 3.703 310 64
ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ Π. Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΙΠΑΣΤΩΝ 2.892 12 1.850 197 96
ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΓΗ - ΤΡΟΦΙΜΑ 5.190 1 3.768 457 183
ΤΥΠΟΠΑΚ Α.Β.Ε.Ε. ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1.122 -7 1.483 146 64
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε. 13.912 0 171 4 -1
ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ - ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α.Ε. 3.668 3 1.457 287 -117
ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Ν. - ΜΑΡΜΑΡΑ ΣΚΥΡΑ Α.Ε. 26.036 4 8.506 5.615 3.504
ΧΑΤΖΗΒΑΡΥΤΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΜΗΧΑΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 7.037 -1 1.275 174 14
ΧΑΤΖΗΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ Θ. Α.Ε. ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 7.955 0 9.105 1.135 126
ΧΡΥΣΑΝΙΔΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΩΠΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ 1.476 -3 6.334 58 30
ΩΜΕΓΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΟΡΥΞΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 419 41 142 -6 -11
ALLUTRUST - ΑΡΧΟΝΤΙΤΣΗΣ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.178 -1 606 47 10
BIGTEM ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2.908 7 1.248 -249 -499
ELFE ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ & ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε. 371.730 -6 147.836 7.274 -24.985
ENERGEAN OIL & GAS A.E. ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ 194.103 14 30.429 8.414 -9.911
MMS Α.Β.Ε.Ε. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 1.315 -3 229 135 0
RECO - ΚΑΒΑΛΑ Α.Ε. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 259 23 462 54 32
www.inr.gr, 4 Δεκεμβρίου 2015


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS