inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Οικονομικά αποτελέσματα βιομηχανιών του νομού Αχαΐας, 2014

Σημείωση:

Οι εν λόγω 100 βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του νομού στον οποίο εδρεύουν, έχουν τις κύριες παραγωγικές εγκαταστάσεις τους ή το σύνολο του παραγωγικού δυναμικού τους στον νομό Αχαΐας. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις 100 εταιρείες, άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που διαθέτουν μονάδες παραγωγής στην Αχαΐα, αλλά οφείλουν το μεγαλύτερο ή το αναλογικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους σε μονάδες τους που βρίσκονται σε άλλους νομούς της χώρας.

Συμπεριλαμβάνονται εταιρείες διαλογής και τυποποίησης οπωροκηπευτικών και άλλων αγροτικών προϊόντων, κτηνοτροφικές, ιχθυοκαλλιεργειών, επεξεργασίας φύλλων καπνού, εκκόκκισης βάμβακος, εκδοτικές, παραγωγής λογισμικού και άλλων προϊόντων πληροφορικής, επισκευής και μετασκευής μεταφορικών μέσων και μηχανών, καθώς και ανακύκλωσης.

Μερικές εταιρείες είναι συγχρόνως βιομηχανικές και εμπορικές ή και τεχνικές, καθώς συνδυάζουν τη βιομηχανική με την εμπορική και κατασκευαστική δραστηριότητα.

Έχουν γίνει προσαρμογές οικονομικών μεγεθών σε περιπτώσεις εταιρειών που προήλθαν από αποσχίσεις και εισφορές κλάδων ή είναι προϊόν συγχωνεύσεων. Ορισμένες επιχειρήσεις συμπληρώνουν οικονομική χρήση στις 30 Ιουνίου. Τα στοιχεία μικρού αριθμού επιχειρήσεων είναι προσωρινά. Σε περιπτώσεις υπερδωδεκάμηνης οικονομικής χρήσης έχει γίνει αναγωγή των αποτελεσμάτων σε δωδεκάμηνη βάση ή και καταμερισμός των αποτελεσμάτων σε δύο χρήσεις.

Εκκρεμεί η γνωστοποίηση των ισολογισμών άλλων επιχειρήσεων του νομού.

Τα συνολικά οικονομικά μεγέθη των εταιρειών ενδέχεται να επηρεάζονται καθοριστικά από αυτά μικρού αριθμού επιχειρήσεων, που βελτιώθηκαν εντυπωσιακά ή επιδεινώθηκαν δραματικά λόγω έκτακτων εσόδων ή επιβαρύνσεων, αντίστοιχα.

www.inr.gr, 11 Νοεμβρίου 2015

Ακολουθεί νεότερη ανάρτηση με στοιχεία για περισσότερες επιχειρήσεις (106):

           
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ, 2014
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 04.12.2015.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
Α.ΒΙ.ΓΑΛ. ΑΧΑΪΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. 11.554 -7 10.111 1.198 401
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 257.262 -3 296.252 34.843 9.726
ΑΜΕΚΩΝ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 15.518 5 16.012 1.613 761
ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. 1.416 -10 19 352 156
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ - ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε.Β.Ε. 1.738 -11 833 183 59
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Ν. & Η. ΜΟΝΩΤΙΚΑ UNISOL A.E. 6.610 -3 3.922 463 -44
ΑΞΟΝΑΣ Μ. Β. Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΑ 3.070 -4 2.047 81 -127
ΑΣΤΗΡ ΑΕ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.729 9 2.041 166 109
ΑΤΕΜ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 6.588 17 5.270 1.241 852
ΑΧΑΪΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ - ΑΦΟΙ ΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 12.806 -3 9.846 423 -12
ΑΧΑΪΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ 423 1 163 68 27
ΑΧΑΪΚΗ ΠΛΑΚΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 5.452 -5 685 153 -503
ΑΧΑΪΚΗ AMADEUS Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΠΝΟΣΥΡΙΓΓΩΝ 1.227 13 363 163 60
ΑΧΑΪΚΟ ΕΝΤΕΛΒΑΪΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΓΩΤΑ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 6.504 1 4.957 897 146
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ 3.804 -16 458 -356 -501
ΒΗΛΜΑ - ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α. Κ. Α.Ε.Β.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1.147 -54 485 149 -1.093
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 24.391 11 22.158 2.468 1.012
ΓΙΑΛΟΥΣΗΣ Ι. Ε.Π.Ε. ΠΑΓΩΤΑ - ΤΡΟΦΙΜΑ 1.297 0 1.736 282 176
ΓΙΔΙΑΡΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΑΝΤΛΗΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ & ΣΩΛΗΝΕΣ 2.742 4 313 136 18
ΓΙΔΙΑΡΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ - ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ Α.Ε. 516 11 320 86 18
ΔΕΡΒΙΣΗ ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 1.116 5 1.307 63 30
ΔΟΥΡΟΣ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 9.709 -7 3.776 117 -738
ΔΩΤΩ Α.Β.Ε.Ε. ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ - ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ 477 72 230 10 9
ΕΒΟΞΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ - ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ 1.730 4 497 73 26
ΕΚΕΜ Α.Ε. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ 3.014 -3 1.480 205 120
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. 3.944 13 1.821 586 315
ΕΛΒΙΟ Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ 544 20 364 56 51
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. 4.767 -7 865 83 -414
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ - PIRITIUM Α.Ε. 35.984 -10 58 -2.099 -6.699
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Χ. Α.Ε. ΕΙΔΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 2.728 -7 458 -57 -384
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. - Β. ΒΕΡΡΑΣ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 8.384 4 10.033 612 146
ΘΥΡΑΤΡΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ A.Ε. 2.353 -7 1.839 482 328
ΚΑΒΙΝΟ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ - ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΑΙΓΙΟΥ Α.Β.Ε. 22.917 -3 17.123 911 146
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΧΕΛΜΟΣ - ΑΧΑΪΚΗ ΤΥΡΟΚΟΜΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 6.599 16 8.340 1.076 506
ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ Γ. Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 58.264 6 41.178 -466 -5.172
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ Μ. Η. ΦΑΝΕΛΛΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 2.359 0 343 -46 -67
ΚΑΡΕΛΑΣ Γ. Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΝΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ 1.096 -18 209 -49 -66
ΚΟΜΗΣ Α.Ε. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.447 1 1.255 133 15
ΚΟΣΜΟΣ Ε.Π.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 697 8 272 134 130
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ Π. ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΙΔΗ 1.709 45 640 127 90
ΛΑΖΑΡΗΣ Δ. Α.Β.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 1.117 -8 506 -38 -25
ΛΑΜΔΑ - Γ. ΝΑΟΥΜ Ε.Π.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΒΕΣΤΗ 257 -32 21 13 11
ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε.B.E. ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 5.629 18 1.058 -4 56
ΛΑΤΣΗΣ Α.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 519 -5 506 29 -17
ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ Δ. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. 2.964 1 1.135 353 75
ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ Κ. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. 19.274 1 7.902 1.257 37
ΛΟΥΞ - ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ & ΧΥΜΟΙ 29.584 -6 28.619 4.329 2.273
ΜΑΚΡΗΣ Α.Ε. ΑΡΤΟΣ - ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ 1.439 0 503 12 -26
ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ 27.192 3 9.497 -54 -169
ΜΑΡΓΩΝΗΣ ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Α.Ε. 993 -9 4 -5 -73
ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ - ΛΑΤΟΜΙΚΗ 485 3 21 -23 -159
ΜΑΧΡΩ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 520 -9 190 -53 -65
ΜΟΡΑΓΛΗΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΝΔΥΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. 3.209 -20 1.543 354 249
ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΚΑΓΙΑ Α.Β.Ε. 7.255 3 5.781 893 534
ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 36.715 8 35.865 3.300 1.542
ΟΙΚΟΠΛΑΣΤ ΜΕΤΑΛ Α.Β.Ε.Ε. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 3.424 -9 2.596 111 -35
ΟΙΝΟΦΟΡΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 1.529 -3 817 59 -45
ΟΚΤΩ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 6.589 -4 2.464 268 -226
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. 6.255 93 4.488 128 66
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΣΚΕΛΕΤΟΙ 3.798 26 1.646 300 77
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΦΙΔΑΣ 4.890 0 1.602 149 60
ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 2.640 8 1.618 51 23
ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ ΕΝΩΣΗ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Α.Ε. 31.346 -5 25.235 3.050 -421
ΠΑΤΡΑΪΚΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ Α.Ε. 3.636 0 1.229 132 -6
ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Α.Ε. 10.416 -1 4.014 604 8
ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 15.383 2 12.548 209 -365
ΠΕΪΠΕΡΛΑΝΤ ΓΙΟΥΡΟΠ Α.Ε. ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ 2.335 -10 1.585 134 19
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΠΑΤΡΩΝ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 375 144 1.039 306 263
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ - ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ Α.Ε. 1.734 -2 479 62 0
ΠΕΤΤΑΣ Π. Ν. Α.Β.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ 112.156 4 126.619 11.125 6.062
ΠΛΑΚΟΠΟΙΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 392 50 107 15 14
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 426 -29 21 -45 -94
ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΠΙΛΑΒΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 3.837 -7 2.663 1.082 713
ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. 1.889 -8 342 -370 -563
ΠΡΕΣΠΑΚ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε. 2.426 -10 535 59 -276
ΡΟΒΕΛ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΑΠΩΝΩΝ 1.256 8 562 95 53
ΣΙΛΣΙΟ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ 53.732 38 4.723 2.504 -5.313
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ B. Γ. Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ - ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ 27.878 1 7.072 333 -882
ΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ - ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 582 -3 339 71 24
ΤΑΧΥΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΓΡΑΒΑΝΗΣ Ε.Π.Ε. 3.701 -3 1.228 150 -29
ΤΕΤΡΑΜΥΘΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ - ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 1.492 2 389 107 58
ΤΡΙΨΑΣ Α.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ 8.964 0 4.756 312 -95
ΤΣΑΣΕΡΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΕΡΑΜΟΤΟΥΒΛΟΠΟΙΙΑ 1.447 1 197 -104 -208
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Π. Α.Ε. ΛΑΤΟΜΕΥΣΗ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥ 1.111 33 3.468 111 53
ΤΣΙΓΚΡΗΣ Ε. Γ. Ε.Π.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 642 -19 1.140 126 57
ΦΙΝΟΣΤΡΩΜ Κ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΤΡΩΜΑΤΑ 1.067 -4 320 37 -70
ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 12.204 2 4.439 805 183
ΦΡΑΟΥΛΕΣ ΚΥΡΙΑΖΗ Α.Ε. 4.194 36 9.220 306 11
ΧΗΜΙΚΑ & ΒΙΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. 28.275 4 5.869 2.031 815
ΧΙΩΝ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΑΤΟΣ 4.903 -2 4.133 559 180
ΨΥΚΤΟΘΕΡΜΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 6.564 6 2.412 167 46
ARKHON PANEL ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΛ A.E. 14.037 19 14.322 1.352 289
CROWN HELLAS CAN ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ A.E. 175.986 -2 154.329 7.036 -1.537
ECOFEED A.B.E.E. ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ 21.227 1 18.495 981 -1.074
EL - PACK Α.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 46.761 -5 33.133 3.752 53
ELVIPLAS A.E.B.E. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 5.369 -10 1.888 130 21
FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ A.B.E.E. 144.389 9 22.495 2.877 -6.184
KSB ΒΙΟΣΕΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ Α.Ε. 985 -1 351 17 3
METRICON Ε.Π.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΤΡΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1.307 8 618 58 12
MG - EQUIPMENTS Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 2.000 -11 418 80 72
MNS ΜΙΝΤΖΑΣ Α.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.477 17 579 180 113
NOVATEC A.E. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1.807 -5 2.181 317 109
RESILUX - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ A.B.E.E. 28.916 11 27.878 1.274 -1.773
SCA HYGIENE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.B.E.ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 7.569 -45 61 -545 -3.944
SOLAR CELLS HELLAS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 49.632 -14 295 -1.527 -7.736
SOLTECH A.E. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 86.339 -7 475 -186 -10.904
www.inr.gr, 4 Δεκεμβρίου 2015


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS