inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Οικονομικά αποτελέσματα βιομηχανιών του νομού Χαλκιδικής, 2014

Σημείωση:

Οι εν λόγω 65 βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του νομού στον οποίο εδρεύουν, έχουν τις κύριες παραγωγικές εγκαταστάσεις τους ή το σύνολο του παραγωγικού δυναμικού τους στον νομό Χαλκιδικής. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις 65 εταιρείες, άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που διαθέτουν μονάδες παραγωγής στη Χαλκιδική, αλλά οφείλουν το μεγαλύτερο ή το αναλογικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους σε μονάδες τους που βρίσκονται σε άλλους νομούς της χώρας.

Συμπεριλαμβάνονται εταιρείες διαλογής και τυποποίησης οπωροκηπευτικών και άλλων αγροτικών προϊόντων, κτηνοτροφικές, ιχθυοκαλλιεργειών, επεξεργασίας φύλλων καπνού, εκκόκκισης βάμβακος, εκδοτικές, παραγωγής λογισμικού και άλλων προϊόντων πληροφορικής, επισκευής και μετασκευής μεταφορικών μέσων και μηχανών, καθώς και ανακύκλωσης.

Μερικές εταιρείες είναι συγχρόνως βιομηχανικές και εμπορικές ή και τεχνικές, καθώς συνδυάζουν τη βιομηχανική με την εμπορική και κατασκευαστική δραστηριότητα.

Έχουν γίνει προσαρμογές οικονομικών μεγεθών σε περιπτώσεις εταιρειών που προήλθαν από αποσχίσεις και εισφορές κλάδων ή είναι προϊόν συγχωνεύσεων. Ορισμένες επιχειρήσεις συμπληρώνουν οικονομική χρήση στις 30 Ιουνίου. Τα στοιχεία μικρού αριθμού επιχειρήσεων είναι προσωρινά. Σε περιπτώσεις υπερδωδεκάμηνης οικονομικής χρήσης έχει γίνει αναγωγή των αποτελεσμάτων σε δωδεκάμηνη βάση ή και καταμερισμός των αποτελεσμάτων σε δύο χρήσεις.

Εκκρεμεί η γνωστοποίηση των ισολογισμών άλλων επιχειρήσεων του νομού.

Τα συνολικά οικονομικά μεγέθη των εταιρειών ενδέχεται να επηρεάζονται καθοριστικά από αυτά μικρού αριθμού επιχειρήσεων, που βελτιώθηκαν εντυπωσιακά ή επιδεινώθηκαν δραματικά λόγω έκτακτων εσόδων ή επιβαρύνσεων, αντίστοιχα.

www.inr.gr, 13 Νοεμβρίου 2015

Ακολουθεί νεότερη ανάρτηση με στοιχεία για περισσότερες επιχειρήσεις (67):

           
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ,  2014
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 04.12.2015.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Α.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΗ 570 -2 6 -4 -9
ΑΓΡΟΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. 594 18 171 -5 -16
ΑΓΡΟΦΛΟΡΑ Α.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ 3.017 -3 1.375 296 93
ΑΘΩΣ - ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΝΕΡΑ 3.626 -7 2.903 365 34
ΑΘΩΣ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 4.651 3 3.721 300 44
ΑΛΙΕΙΑ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 6.856 3 5.508 231 176
ΑΛΩΠΟΥΔΗ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Α.Ε. 2.981 1 1.662 334 84
ΑΤΛΑΣ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΠΕΤΟΝ Ε.Π.Ε. 182 -12 390 -103 -129
ΒΙΓΛΙΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΑΙΩΝ 1.714 190 2.081 192 93
ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.Ε. ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ - ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ 3.959 2 4.364 445 218
ΒΙΟΜΠΕΤΟΝ - ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε. 840 5 504 0 6
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Χ. Α.Β.Ε.Ε. ΒΡΩΣΙΜΕΣ ΕΛΙΕΣ 1.738 21 116 46 -35
ΓΚΟΤΖΑΡΙΔΗΣ Τ. & ΥΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 3.635 1 1.171 286 23
ΔΕΑΣ Α.Ε. ΕΛΑΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 39.213 -3 37.904 6.496 3.317
ΔΟΥΜΠΙΑ - ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΝΕΡΑ 3.026 -37 866 -696 -2.115
ΕΒΙΠΕ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 859 -6 765 155 87
ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 3.178 -3 708 16 -362
ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - ΧΙΓΚΑΣ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ 2.530 13 1.904 214 59
ΕΛΙΕΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ A.Ε. 6.399 43 3.169 893 590
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ 1.361 -16 677 124 23
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ROMA PIZZA A.E. 2.598 2 978 120 4
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε. 48.597 1 36.552 1.376 -1.375
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 474.731 74 62.144 -9.267 -31.576
ΘΕΡΜΟΛΙΘ Α.Ε. ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 5.548 6 3.662 367 99
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.666 -5 111 27 -57
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Α. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 2.290 -12 7.108 102 70
ΚΑΣΤΑΝΙΑ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ 701 1 209 3 0
ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ - ΨΑΛΤΙΔΗ Α.Ε. 9.522 -5 1.398 223 -503
ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 17.061 -6 1.860 -478 -1.235
ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. 19.099 4 21.199 1.064 184
ΛΑΔΑΣ Δ. Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΙΩΝ 4.604 7 2.646 333 64
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ Α.Ε. 756 0 897 32 -12
ΛΕΟΝΤΖΙΝΗ Ι. Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ 5.339 8 8.837 639 339
ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. 16.947 -24 11.262 2.239 790
ΜΑΛΑΜΗΣ Χ. E. Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΜΠΕΤΟΝ 1.119 1 234 -21 -51
ΜΑΡΩΝΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ - ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 1.849 -6 273 -52 -79
ΜΕΪΜΑΡΗ - ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ Α.Ε. 13.338 9 14.691 1.763 943
ΜΠΑΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙΔΗ 1.403 -6 580 54 23
ΝΕΤΣΙΚΑΣ Ν. - ΒΑΤΤΑΛ Ε.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 335 -8 24 -9 -44
ΝΟΥΚΑΡΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Β.Ε.Ε. 474 1 140 16 -13
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.207 -6 156 -61 -79
ΟΛΙΒΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΑΙΩΝ 8.361 15 10.848 1.619 973
ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ Γ. ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΦΕ 2.471 13 2.722 653 407
ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑ ΑΦΟΙ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. 4.397 135 2.269 87 6
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ 2.247 3 3.067 181 58
ΠΛΑΣΤΙΜΑΚ Α.Β.Ε.Ε. ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 2.867 -5 7.150 867 464
ΡΙΛΑ - ΑΛΛΤΡΑΝΣ  Ι. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. ΤΡΟΦΙΜΑ 1.599 -25 78 72 72
ΣΑΓΓΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΙΩΝ - ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ 1.405 23 479 94 43
ΣΙΜΩΝΗ ΑΦΟΙ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. 3.535 -4 263 6 -119
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Α.Ε. 2.346 16 1.076 -5 -107
ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΧΘΥΩΝ Α.Ε. 1.277 -11 277 -57 -123
ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ Ε. Α.Ε. ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ - ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ 83.362 -2 31.258 4.304 -1.663
ΤΣΙΛΙΠΑΚΟΥ Α.Ε. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 728 10 897 133 79
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 552 -5 779 2 1
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Α.Ε. 6.137 -2 2.768 454 80
ΧΥΜΟΙ ΜΠΙΛΛΙΑ Α.Ε. 5.108 0 3.394 1.129 480
ALUSOT Ι. & Μ. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1.706 39 2.954 711 407
ARI A.E. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ 16.117 26 17.734 1.769 727
C.B.S. CLOTHING BUSINESS SERVICES A.E. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 1.916 20 1.698 398 286
DELPACK Ε.Π.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 255 29 338 9 2
EUROPA OLIVES Ε.Π.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΙΩΝ 499 -16 254 12 -5
FORENA FOOD A.B.E.E. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ 3.533 3 1.452 138 3
GABRIEL Α.Ε. ΤΡΟΦΙΜΑ 1.310 6 1.017 23 10
GRUPPO BIZZARO ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ Α.Ε. 5.948 4 1.336 100 -37
INTERSAM OLIVES Ε.Π.Ε. ΒΡΩΣΙΜΕΣ ΕΛΙΕΣ 1.258 2 1.770 489 324
T. & T. A.E. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1.639 55 2.191 -95 -211
THESS PRINT Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 1.246 28 2.387 80 9
www.inr.gr, 4 Δεκεμβρίου 2015


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS