inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Οικονομικά αποτελέσματα βιομηχανιών του νομού Σερρών, 2014

Σημείωση:

Οι εν λόγω 57 βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του νομού στον οποίο εδρεύουν, έχουν τις κύριες παραγωγικές εγκαταστάσεις τους ή το σύνολο του παραγωγικού δυναμικού τους στον νομό Σερρών. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις 57 εταιρείες, άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που διαθέτουν μονάδες παραγωγής στις Σέρρες, αλλά οφείλουν το μεγαλύτερο ή το αναλογικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους σε μονάδες τους που βρίσκονται σε άλλους νομούς της χώρας.

Συμπεριλαμβάνονται εταιρείες διαλογής και τυποποίησης οπωροκηπευτικών και άλλων αγροτικών προϊόντων, κτηνοτροφικές, ιχθυοκαλλιεργειών, επεξεργασίας φύλλων καπνού, εκκόκκισης βάμβακος, εκδοτικές, παραγωγής λογισμικού και άλλων προϊόντων πληροφορικής, επισκευής και μετασκευής μεταφορικών μέσων και μηχανών, καθώς και ανακύκλωσης.

Μερικές εταιρείες είναι συγχρόνως βιομηχανικές και εμπορικές ή και τεχνικές, καθώς συνδυάζουν τη βιομηχανική με την εμπορική και κατασκευαστική δραστηριότητα.

Έχουν γίνει προσαρμογές οικονομικών μεγεθών σε περιπτώσεις εταιρειών που προήλθαν από αποσχίσεις και εισφορές κλάδων ή είναι προϊόν συγχωνεύσεων. Ορισμένες επιχειρήσεις συμπληρώνουν οικονομική χρήση στις 30 Ιουνίου. Τα στοιχεία μικρού αριθμού επιχειρήσεων είναι προσωρινά. Σε περιπτώσεις υπερδωδεκάμηνης οικονομικής χρήσης έχει γίνει αναγωγή των αποτελεσμάτων σε δωδεκάμηνη βάση ή και καταμερισμός των αποτελεσμάτων σε δύο χρήσεις.

Εκκρεμεί η γνωστοποίηση των ισολογισμών άλλων επιχειρήσεων του νομού.

Τα συνολικά οικονομικά μεγέθη των εταιρειών ενδέχεται να επηρεάζονται καθοριστικά από αυτά μικρού αριθμού επιχειρήσεων, που βελτιώθηκαν εντυπωσιακά ή επιδεινώθηκαν δραματικά λόγω έκτακτων εσόδων ή επιβαρύνσεων, αντίστοιχα.

www.inr.gr, 16 Νοεμβρίου 2015

Ακολουθεί νεότερη ανάρτηση με στοιχεία για περισσότερες επιχειρήσεις (59):

           
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ, 2014
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 04.12.2015.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΙΓΡΙΤΑΣ 800 -6 1 1 -53
ΑΚΟΓΛΑΝ Π. Ε.Π.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΝΕΡΑ 2.142 -2 1.462 584 -71
ΑΛΓΗ Α.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 1.579 7 289 15 6
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 12.069 4 7.376 824 412
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Σ. & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 424 9 167 66 42
ΑΡΤΟΤΕΛΕΙΑ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 1.418 18 895 15 -31
ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ Α.Ε. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΑ 4.343 9 2.901 227 75
ΒΛΑΔΙΚΑΣ Ν. & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ 537 1 58 31 -1
ΓΑΝΙΚΑ ΑΦΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε. 1.868 -1 607 -31 -122
ΓΑΤΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡΤΟΣ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 7.837 2 9.263 1.226 344
ΓΕΩΘΕΡΜ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε. ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ - ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ 644 -2 272 74 -2
ΔΡΟΜΕΑΣ ΕΠΙΠΛΑ - ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε. 61.388 -1 9.205 1.084 -1.955
ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - Δ.Τ. WIN Ε.Π.Ε. 161 -68 288 97 78
ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Α.Ε. 7.891 1 9.691 448 81
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΑ 785 -5 0 -2 -26
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ - ΜΑΚΑΡΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ 1.352 12 344 23 -1
ΖΑΓΚΟΤΣΗ  Χ. - Α. ΚΙΟΥΡΤΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ 4.942 -18 2.178 -513 -975
ΚΑΖΑΚΙΔΗ Π. & Α. - ΒΑΣΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 2.692 68 1.846 393 157
ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ Θ. Π. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε. 1.079 3 692 50 7
ΚΑΦΕΣΤΙΔΗΣ Α. & Β. Α.Ε. ΕΙΔΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΣΙΔΗΡΟΥ 2.361 -3 474 -1 -89
ΚΕΜ ΚΑΛΟΥΠΙΑ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ Α.Ε. 3.586 -8 648 328 205
ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΕΙΑ ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ Α.Ε. 2.720 3 76 30 -5
ΚΟΥΡΤΙΔΗ Γ. ΑΦΟΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ 6.131 8 5.575 704 396
ΚΡΙ - ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 70.515 16 77.150 6.192 3.571
ΛΑΤΟ ΓΑΛΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 4.284 -39 1.404 441 -2.405
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Ε.Π.Ε. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΙ ΛΙΘΟΙ 484 394 323 3 1
ΜΑ.ΒΙ.Λ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ Α.Ε. 2.677 -11 1.427 22 -11
ΜΕΓΚΛΑΣ Χ. Α.Β.Ε.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ 6.868 -13 11.153 886 68
ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Ε. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 17.645 -2 9.709 944 -141
ΜΟΥΖΑΚΗΣ Ε. Δ. ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε. 2.636 -14 14 -209 -445
ΜΠΙ ΕΜ ΠΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 6.050 16 3.633 185 -293
ΜΥΛΟΙ ΚΑΠΛΑΝΙΔΗ Α.Ε. 28.049 4 12.124 1.659 -276
ΝΙΚΗΤΑ Π. ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 2.361 -11 137 -268 -326
ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Ε.Π.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3.043 4 4.728 239 112
ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ Α.Ε. 5.836 0 1.904 157 21
ΠΑΝ ΜΕΤΑΛ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΑ 12.789 1 3.797 728 -149
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 4.155 4 1.479 172 -1
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 624 28 627 99 63
ΠΑΡΦΕ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 3.467 7 1.027 122 38
ΠΕΚΑΜ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε. 1.040 11 402 95 59
ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 426 8 115 -26 -31
ΡΟΥΠΕΛ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΟΣ & ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ 349 19 621 13 3
ΣΕΡΓΑΛ ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. 7.152 -8 10.611 1.296 438
ΣΙΑΡΚΟΣ Α.Ε. ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 10.200 -16 19.955 940 99
ΣΤΡΥΜΩΝΑΣ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. 616 -6 462 64 35
ΣΦΑΓΕΙΑ ΣΤΡΥΜΩΝΑ Α.Ε. 362 -2 112 9 2
ΤΑΪΡΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 7.250 -14 7.979 979 -350
ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ 2.490 -8 240 -39 -412
ΦΑΕΘΩΝ Α.Β.Ε.Ε. ΚΡΕΑΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 7.987 7 9.729 753 251
ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ 28.679 -9 23.352 2.251 -371
ALPHASYSTEM Α.Ε. ΘΥΡΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 1.665 -3 967 146 15
COIL STAINLESS STEEL A.E. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 5.567 2 46 -20 -92
FIBRAN Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.Ε. ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 68.899 3 25.357 2.285 1.540
FLOS - ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Γ. Α.Β.Ε.Ε. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 5.043 0 2.329 427 -90
MARIO Α.Ε. ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 2.058 6 561 148 -6
MARSEL A.E. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΡΕΑΤΟΣ - ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ 1.552 5 2.158 5 -42
POLIECO HELLAS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ 14.381 -7 3.547 29 -1.805
ROTOGRAN Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 510 -11 295 1 -7
SER.PA.M. A.E. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 2.463 2 2.478 233 39
www.inr.gr, 4 Δεκεμβρίου 2015


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS