inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Οικονομικά αποτελέσματα βιομηχανιών του νομού Πέλλας, 2014

Σημείωση:

Οι εν λόγω 58 βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του νομού στον οποίο εδρεύουν, έχουν τις κύριες παραγωγικές εγκαταστάσεις τους ή το σύνολο του παραγωγικού δυναμικού τους στον νομό Πέλλας. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις 58 εταιρείες, άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που διαθέτουν μονάδες παραγωγής στην Πέλλα, αλλά οφείλουν το μεγαλύτερο ή το αναλογικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους σε μονάδες τους που βρίσκονται σε άλλους νομούς της χώρας.

Συμπεριλαμβάνονται εταιρείες διαλογής και τυποποίησης οπωροκηπευτικών και άλλων αγροτικών προϊόντων, κτηνοτροφικές, ιχθυοκαλλιεργειών, επεξεργασίας φύλλων καπνού, εκκόκκισης βάμβακος, εκδοτικές, παραγωγής λογισμικού και άλλων προϊόντων πληροφορικής, επισκευής και μετασκευής μεταφορικών μέσων και μηχανών, καθώς και ανακύκλωσης.

Μερικές εταιρείες είναι συγχρόνως βιομηχανικές και εμπορικές ή και τεχνικές, καθώς συνδυάζουν τη βιομηχανική με την εμπορική και κατασκευαστική δραστηριότητα.

Έχουν γίνει προσαρμογές οικονομικών μεγεθών σε περιπτώσεις εταιρειών που προήλθαν από αποσχίσεις και εισφορές κλάδων ή είναι προϊόν συγχωνεύσεων. Ορισμένες επιχειρήσεις συμπληρώνουν οικονομική χρήση στις 30 Ιουνίου. Τα στοιχεία μικρού αριθμού επιχειρήσεων είναι προσωρινά. Σε περιπτώσεις υπερδωδεκάμηνης οικονομικής χρήσης έχει γίνει αναγωγή των αποτελεσμάτων σε δωδεκάμηνη βάση ή και καταμερισμός των αποτελεσμάτων σε δύο χρήσεις.

Εκκρεμεί η γνωστοποίηση των ισολογισμών άλλων επιχειρήσεων του νομού.

Τα συνολικά οικονομικά μεγέθη των εταιρειών ενδέχεται να επηρεάζονται καθοριστικά από αυτά μικρού αριθμού επιχειρήσεων, που βελτιώθηκαν εντυπωσιακά ή επιδεινώθηκαν δραματικά λόγω έκτακτων εσόδων ή επιβαρύνσεων, αντίστοιχα.

www.inr.gr, 17 Νοεμβρίου 2015

Ακολουθεί νεότερη ανάρτηση με στοιχεία για περισσότερες επιχειρήσεις (60):

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ, 2014
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 04.12.2015.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΛΤΕΡΡΑ Α.Ε. ΦΡΟΥΤΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ 28.772 3 16.682 2.063 -228
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ 1.152 -2 112 47 39
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Β. Γ. Α.Ε. ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 1.972 15 359 274 171
ΒΙΟΑΓΡΟΣ Α.Ε. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΦΡΟΥΤΑ - ΛΑΧΑΝΙΚΑ 3.854 10 5.402 197 52
ΓΑΙΑ ΠΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 1.413 0 1.455 38 -9
ΓΑΛΑΝΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ Α.Ε. 3.404 -20 985 -580 -746
ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ Α.Ε. 3.789 20 7.129 -16 41
ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. 15.158 160 14.956 656 121
ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε. 1.858 -9 582 -61 0
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. 81.061 -9 1.309 -3.491 -8.965
ΕΥΡΩΚΕΡΑΜΙΚΗ ΤΖΤΖΙΚΛΗ Α.Ε. 998 -8 265 4 -17
ΗΛΙΑΝΑ ΦΡΟΥΤ Α.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 3.343 0 67 110 102
ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Α.Ε. ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 2.376 -8 2.088 156 -31
ΚΑΜΑΡΑΚΗΣ Ε. Χ. ΕΜΠΟΡΟΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 5.040 -5 1.589 336 1
ΚΑΜΑΡΑΚΗΣ Χ. Ε.Π.Ε. ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 7.047 2 2.193 651 15
ΚΑΡΑΒΑΤΣΗΣ Π. Γ. Α.Β.Ε.Ε. ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 2.661 0 260 23 7
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Γ. Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 9.691 -24 14.758 566 -757
ΚΟΝΕΞ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ Α.Ε. 11.196 -62 11.899 1.167 -17.128
ΚΟΥΤΣΟΥΛΑ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΕΡΑΙΩΝ 1.412 -4 474 36 -2
ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε. ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 56.096 15 49.301 8.046 4.945
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΗΣ Π. ΣΚΥΔΡΑΪΚΗ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 11.182 10 6.377 854 126
ΚΩΦΙΔΗΣ Σ. Κ. Α.Β.Ε.Ε. ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 314 -16 166 -35 1
ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΦΟΙ - ΕΛΙΖΑ ΦΡΟΥΤ Α.Ε. ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 5.277 -1 4.143 162 -211
ΛΑΜΠΡΙΔΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ 16.836 6 9.389 2.187 608
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΩΤΗΡΑΣ Α.Ε. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΕΙΓΜΑΤΑ 1.762 -5 124 -106 -163
ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΛΑΝΤΖΗ Ι. ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε. 2.041 -3 568 16 -40
ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΕΠΕΛΑΣ Ε.Π.Ε. 677 -7 41 -19 -91
ΜΗΝΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1.108 -7 316 -32 -60
ΜΟΥΤΟΥΔΗ ΠΛΙΝΘΟΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 839 -5 0 -10 -18
ΜΥΛΟΙ ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε. 3.592 -13 80 -32 -445
ΝΕΦΕΛΗ Α.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 6.546 19 12.914 59 -8
ΠΑΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΑΤΕΝ ΠΑΓΩΤΑ - ΓΛΥΚΑ Α.Ε. 3.142 15 2.166 542 326
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 6.021 -2 1.939 113 19
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. Α.Ε. ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ 75.211 2 73.551 12.854 9.756
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. ΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ 9.222 7 5.961 670 293
ΠΕΛΛΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 804 -36 24 -19 -184
ΠΗΓΑΣΟΣ EDILTECH Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 1.075 -2 197 26 -23
ΠΗΓΕΣ ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ - ΑΕΡΙΟΥΧΑ ΝΕΡΑ 118 31 79 14 9
ΠΙΛΙΤΣΙΔΗΣ Ι. - STAR WOOD Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ 5.509 -6 2.581 -390 -340
ΠΛΑΓΙΑΡΙ - ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. Α.Ε. ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 6.112 19 2.776 1.405 1.040
ΠΡΙΣΝΑΛΗΣ Ν. Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ 1.836 21 631 82 346
ΣΑΛΜΑΝΙΔΗΣ Β. ΚΙΒΩΠΛΑΣΤ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 3.413 6 3.557 191 125
ΣΑΛΜΑΝΙΔΗΣ Π. Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 5.927 3 3.631 495 289
ΣΕΞΤΟΥ ΑΦΟΙ - ΝΕΑ ΕΞΦΡΟΥΤ Α.Β.Ε.Ε. ΦΡΟΥΤΑ 14.448 27 27.201 2.023 977
ΣΟΥΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 22.680 -1 15.389 1.416 -201
ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε. 12.607 18 13.479 3.697 2.136
ΣΦΑΓΕΙΑ ΑΛΜΩΠΙΑΣ B.S.M. - ΜΕΓΑΛΟΒΑΣΙΛΗΣ B. A.E. 2.891 -8 487 132 -63
ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ Γ. Β. Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΙΠΛΑ CAMELINO 3.327 5 1.826 371 215
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ Β. & ΣΙΑ ΜΑΡΜΕΛΑΔΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 5.675 0 6.330 712 181
AGRIFREDA A.B.E.E. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 18.132 25 18.653 3.757 2.093
AGROMET ΑΓΡΟΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ A.E. 912 -2 0 19 -30
AGROSKY A.E. ΓΕΩΡΓΙΚA ΠΡΟΪΟΝΤA 10.800 0 11.741 342 33
COVITA ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Β.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ 20.510 0 17.121 -814 -4.004
EDEL A.B.E.E. ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 943 -6 220 -47 -48
ESCARCOM ΚΟΤΖΑΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ Δ. Α.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 5.854 36 11.998 1.383 740
EUROFASHION Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 1.199 0 3 -6 -6
FRESH DIAMONDS Α.Ε. ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ - ΒΟΤΑΝΑ 166 121 398 17 8
LOS AMBELES ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ Α.Ε. 1.674 0 1.521 308 148
NOVA GREEN Α.Ε. ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 3.227 11 1.416 53 -197
ROSSANA FRUIT Ε.Π.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ 7.146 249 7.009 -39 13
www.inr.gr, 4 Δεκεμβρίου 2015


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS