inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Οικονομικά αποτελέσματα βιομηχανιών του νομού Κορινθίας, 2014

Σημείωση:

Οι εν λόγω 92 βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του νομού στον οποίο εδρεύουν, έχουν τις κύριες παραγωγικές εγκαταστάσεις τους ή το σύνολο του παραγωγικού δυναμικού τους στον νομό Κορινθίας. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις 92 εταιρείες, άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που διαθέτουν μονάδες παραγωγής στην Κορινθία, αλλά οφείλουν το μεγαλύτερο ή το αναλογικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους σε μονάδες τους που βρίσκονται σε άλλους νομούς της χώρας.

Συμπεριλαμβάνονται εταιρείες διαλογής και τυποποίησης οπωροκηπευτικών και άλλων αγροτικών προϊόντων, κτηνοτροφικές, ιχθυοκαλλιεργειών, επεξεργασίας φύλλων καπνού, εκκόκκισης βάμβακος, εκδοτικές, παραγωγής λογισμικού και άλλων προϊόντων πληροφορικής, επισκευής και μετασκευής μεταφορικών μέσων και μηχανών, καθώς και ανακύκλωσης.

Μερικές εταιρείες είναι συγχρόνως βιομηχανικές και εμπορικές ή και τεχνικές, καθώς συνδυάζουν τη βιομηχανική με την εμπορική και κατασκευαστική δραστηριότητα.

Έχουν γίνει προσαρμογές οικονομικών μεγεθών σε περιπτώσεις εταιρειών που προήλθαν από αποσχίσεις και εισφορές κλάδων ή είναι προϊόν συγχωνεύσεων. Ορισμένες επιχειρήσεις συμπληρώνουν οικονομική χρήση στις 30 Ιουνίου. Τα στοιχεία μικρού αριθμού επιχειρήσεων είναι προσωρινά. Σε περιπτώσεις υπερδωδεκάμηνης οικονομικής χρήσης έχει γίνει αναγωγή των αποτελεσμάτων σε δωδεκάμηνη βάση ή και καταμερισμός των αποτελεσμάτων σε δύο χρήσεις.

Εκκρεμεί η γνωστοποίηση των ισολογισμών άλλων επιχειρήσεων του νομού.

Τα συνολικά οικονομικά μεγέθη των εταιρειών ενδέχεται να επηρεάζονται καθοριστικά από αυτά μικρού αριθμού επιχειρήσεων, που βελτιώθηκαν εντυπωσιακά ή επιδεινώθηκαν δραματικά λόγω έκτακτων εσόδων ή επιβαρύνσεων, αντίστοιχα.

www.inr.gr, 24 Νοεμβρίου 2015

Ακολουθεί νεότερη ανάρτηση με στοιχεία για περισσότερες επιχειρήσεις (95):

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ,  2014
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 04.12.2015.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
Α.Μ.Ρ. Α.Β.Ε.Ε. ΖΑΧΑΡΩΔΗ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 3.792 -6 2.254 394 156
ΑΒΕΕΞ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ 1.045 -5 586 61 14
ΑΛΚΗ Ε.Π.Ε. ΣΟΚΟΛΑΤΑΟΕΙΔΗ & ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3.554 -1 4.977 636 328
ΑΛΦΑ ΠΑΚ Α.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 2.952 15 2.488 84 3
ΑΛΦΑ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Ε.Π.Ε. ΝΩΠΑ ΦΡΟΥΤΑ 2.932 13 3.045 479 15
ΑΝΘΥΛΛΙΣ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΜΙΓΜΑΤΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 2.876 47 4.989 358 256
ΑΥΛΑΚΙ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ Ε.Π.Ε. 1.543 -12 694 25 0
ΒΙΝΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 6.193 -4 1.774 299 4
ΒΛΑΧΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 770 -5 994 75 45
ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 2.064 1 1.445 259 105
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. 6.929 18 4.124 247 148
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΦΟΙ ΟΡΦΑΝΙΔΗ GECA Α.Ε. 36.152 -15 2.270 -2.654 -7.370
ΓΕΩΜΠΡΕΣ Γ. ΣΤΑΦΙΔΕΣ ΝΕΜΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 4.318 -15 3.137 217 -11
ΓΚΕΛΗ Ν. ΑΦΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΡΕΑΤΟΣ 1.486 -1 146 10 -8
ΔΕΔΕΜΠΙΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦΙΜΑ 1.551 -9 934 74 5
ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 4.135 -10 2.958 166 6
ΔΡΙΤΣΑ - ΚΑΓΚΛΗ  Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ 3.636 -5 1.457 14 -18
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΛΕΚΤΑ ΕΛΑΙΑ Α.Ε. 7.301 -3 20.161 1.276 274
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΨΥΓΕΙΩΝ Α.Ε. 3.711 5 2.496 408 45
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ - Ε.Κ.ΑΝ. Α.Β.Ε.Ε. 9.620 15 4.586 176 146
ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ - ΝΕΡΟ ΑΡΥΜΑΝΘΟΣ Α.Ε. 670 3 621 31 -5
ΖΩΟΝΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ - ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 28.302 -6 36.558 2.408 368
ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 5.903 0 0 13 -2
ΘΑΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΞΥΔΙΟΥ 6.263 6 3.666 246 32
ΘΑΝΟΣ Σ. Ι. Α.E.Β.Ε. ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.671 -1 1.531 94 -55
ΙΣΘΜΙΑΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ & ΟΞΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 4.496 -16 1.688 148 -75
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΟΣΤΡΙΑΛΙ Α.Ε. 450 -28 237 17 3
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. 203.075 9 117.881 12.775 3.283
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΒΕΡΔΕ - ΚΥΒΙΚΑ ΛΟΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Α.Ε. 1.787 -7 1.007 224 38
ΚΑΡΤΣΩΝΑΣ - ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 1.332 -8 1.435 -206 -83
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 610 -11 0 -40 -40
ΚΙΚΕΡΩΝ ΕΛΛΑΣ - CALPAK Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ 4.906 2 3.732 415 107
ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ Γ. Α. ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 5.467 9 6.962 605 152
ΚΡΑΝΙΔΙ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 1.286 15 549 -8 -113
ΚΥΚΝΟΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ - ΠΟΛΤΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 3.089 -8 1.837 146 -87
ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΛΑΤΟΜΕΙΑ - ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε. 49.919 4 50.422 5.148 336
ΛΑΥΚΙΩΤΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ Α.Ε.Β.Ε. 2.631 -2 1.648 310 160
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 5.541 -6 4.351 666 248
ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ ΧΡΩΜΑΤΑ Α.Ε. 550 -1 159 -18 -26
ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ - EUROFILM Α.Ε. ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 23.422 8 17.434 2.107 337
ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΦΑΡΜΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 519 2 2 1 1
ΜΑΡΡΑΣ ΟΙΝΟΙ & ΠΟΤΑ Α.Β.Ε.Ε. 4.599 4 1.927 598 285
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ - ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 1.856.070 0 7.436.908 11.941 -86.986
ΜΟΥΡΙΚΗΣ Φ. Α. Α.Ε.Β.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ 20.148 0 17.328 1.290 625
ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ Γ. - Χ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΧΑΡΤΙΚΑ 2.851 -1 773 231 -4
ΜΠΑΣΑΝΙΩΤΗΣ Β. Α. ΤΡΟΦΙΜΑ - ΧΗΜΙΚΑ A.E. 2.340 8 2.578 203 54
ΜΠΑΧΤΑΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 4.111 -2 2.953 588 36
ΜΠΕΓΛΙΤΗ Σ. ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 495 -6 512 -42 -43
ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΣ Δ. Θ. & ΑΦΟΙ Α.Ε. ΑΛΑΤΙ ΠΕΡΛΑ 12.606 -12 3.885 63 -250
ΜΠΡΑΒΟΣ ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ Α.Ε. 7.428 4 4.333 587 35
ΜΥΛΟΙ ΜΑΡΡΑ Α.Ε. 31.891 1 18.326 1.696 186
ΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΦΙΛΗ Α.Ε. 44.054 -4 39.565 3.212 1.282
ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ Α.Ε. 107.861 11 210.276 11.988 5.897
ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ A.E. 12.547 8 5.657 624 -502
ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ Α.Ε. 1.728 -1 503 58 -16
ΟΡΝΙΣ Α.Γ.Ε.Ε. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 3.926 -2 2.454 182 69
ΠΑΚΟ ΒΕΛΟΥ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 4.758 3 3.278 137 -47
ΠΑΠΑΦΙΛΗΣ - ΝΩΠΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε. 1.552 -7 1.843 133 5
ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 87.295 6 61.243 7.507 3.574
ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε. 1.328 -1 0 -5 -20
ΠΙΕΤΡΗΣ - ΕΣΤΙΑΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Ε. 4.640 11 2.996 390 94
ΠΙΕΤΡΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. 8.795 61 2.394 -8 -157
ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ Α.Ε. ΠΟΡΤΕΣ - ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 7.459 -7 2.684 222 -203
ΡΕΚΚΑΣ Α.Ε. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 4.545 -2 250 -47 -68
ΣΑΝΤΙΠ Α.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ 7.541 -5 2.496 84 -1.188
ΣΕΙΡΙΟΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ Α.Ε. 1.917 -39 199 35 29
ΣΚΟΥΡΤΗΣ Π. A.B.E.E. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 55.881 -1 13.442 2.740 69
ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 4.373 1 3.212 319 64
ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.224 -11 1.651 248 193
ΤΣΑΟΥΣΗΣ Χ. Β. ΕΥΡΩΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ Α. Ε. 13.366 -11 9.556 3.161 1.884
ΤΣΩΤΟΣ - ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗ Α.Ε. 2.775 20 2.646 475 461
ΥΔΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΝΕΡΑ Α.Ε.Β.Ε. 1.918 -5 540 7 -6
ΦΑΡΜΑ ΕΦΥΡΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε. 12.457 0 7.147 384 -378
ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε. 19.507 5 20.615 2.045 70
ΦΥΡΚΟ Α.Β.Ε.Ε. ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 12.037 -1 13.548 1.001 23
ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ 26.698 11 22.380 1.855 455
ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ Α.Ε. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 43.608 21 29.187 504 -1.836
ΧΡΥΣΙΚΟΣ Κ. Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ 3.594 -1 8.901 82 58
ΨΥΧΟΓΙΟΣ Δ. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε. 2.379 -6 6.285 374 202
ΩΡΙΩΝ ΙΧΘΥΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 3.977 1 1.424 250 142
AMCO Α.Β.Ε.Ε ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 4.012 49 2.508 285 61
BEGA PLAST A.E.B.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 1.346 0 420 7 -63
ECORAP A.E. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 509 9 766 176 17
EUROFARMA A.E. ΕΚΤΡΟΦΗ ΚΟΤΟΠΟΥΛΩΝ 3.919 9 3.467 412 196
FULGOR ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 172.358 20 111.056 -8.316 -12.752
GF ENERGY A.B.E.E. ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ 36.758 -1 47.228 3.353 536
HELM ΕΛΛΑΣ A.B.E.E. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 6.255 9 4.322 666 465
KERAFINA Δ. ΝΕΟΦΥΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 10.598 0 104 57 -95
LANDIS + GYR A.E. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 33.040 11 65.163 2.589 860
MICROFILL Κ. ΖΑΦΡΑΝΑΣ Α.Ε. ΠΛΗΡΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 9.959 -1 4.599 93 -497
MONDELEZ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Α.Ε. ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΕΙΔΗ 3.303 -20 99 -493 -292
PAPER GRAPH ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 1.652 5 2.837 259 80
SEVINO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΙΝΩΝ ΚΙΑΤΟΥ Ε.Π.Ε. 2.399 9 1.443 110 39
STUDIO CANAPE Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 134 2 58 -30 -37
SULPHUR ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΘΕΙΟ - ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 35.036 -13 45.146 4.911 -2.187
           
www.inr.gr,  4 Δεκεμβρίου 2015          


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS