inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Οικονομικά αποτελέσματα βιομηχανιών του νομού Ξάνθης, 2014

Σημείωση:

Οι εν λόγω 59 βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του νομού στον οποίο εδρεύουν, έχουν τις κύριες παραγωγικές εγκαταστάσεις τους ή το σύνολο του παραγωγικού δυναμικού τους στον νομό Ξάνθης. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις 59 εταιρείες, άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που διαθέτουν μονάδες παραγωγής στην Ξάνθη, αλλά οφείλουν το μεγαλύτερο ή το αναλογικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους σε μονάδες τους που βρίσκονται σε άλλους νομούς της χώρας.

Συμπεριλαμβάνονται εταιρείες διαλογής και τυποποίησης οπωροκηπευτικών και άλλων αγροτικών προϊόντων, κτηνοτροφικές, ιχθυοκαλλιεργειών, επεξεργασίας φύλλων καπνού, εκκόκκισης βάμβακος, εκδοτικές, παραγωγής λογισμικού και άλλων προϊόντων πληροφορικής, επισκευής και μετασκευής μεταφορικών μέσων και μηχανών, καθώς και ανακύκλωσης.

Μερικές εταιρείες είναι συγχρόνως βιομηχανικές και εμπορικές ή και τεχνικές, καθώς συνδυάζουν τη βιομηχανική με την εμπορική και κατασκευαστική δραστηριότητα.

Έχουν γίνει προσαρμογές οικονομικών μεγεθών σε περιπτώσεις εταιρειών που προήλθαν από αποσχίσεις και εισφορές κλάδων ή είναι προϊόν συγχωνεύσεων. Ορισμένες επιχειρήσεις συμπληρώνουν οικονομική χρήση στις 30 Ιουνίου. Τα στοιχεία μικρού αριθμού επιχειρήσεων είναι προσωρινά. Σε περιπτώσεις υπερδωδεκάμηνης οικονομικής χρήσης έχει γίνει αναγωγή των αποτελεσμάτων σε δωδεκάμηνη βάση ή και καταμερισμός των αποτελεσμάτων σε δύο χρήσεις.

Εκκρεμεί η γνωστοποίηση των ισολογισμών άλλων επιχειρήσεων του νομού.

Τα συνολικά οικονομικά μεγέθη των εταιρειών ενδέχεται να επηρεάζονται καθοριστικά από αυτά μικρού αριθμού επιχειρήσεων, που βελτιώθηκαν εντυπωσιακά ή επιδεινώθηκαν δραματικά λόγω έκτακτων εσόδων ή επιβαρύνσεων, αντίστοιχα.

www.inr.gr, 26 Νοεμβρίου 2015

Ακολουθεί νεότερη ανάρτηση με στοιχεία για περισσότερες επιχειρήσεις (63):

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ,  2014
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 04.12.2015.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 5.361 3 3.659 286 110
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 1.727 8 2.438 208 22
ΑΛΣΑΜΑΡ Α.Β.Ε.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ 1.583 -8 115 -76 -473
ΑΦΡΟΤΕΞ Α.Β.Ε.Ε. ΑΦΡΩΔΗ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 2.968 0 1.035 66 4
ΒΙΔΑΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ & ΧΑΡΤΟΥ 1.350 0 2.852 47 16
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΑΡΤΟΕΔΕΣΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε. 179 0 309 30 4
ΒΡΕΝΟΥ Ν. ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ Ε.Π.Ε. ΞΗΡΑΝΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 648 -6 290 8 -2
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Α. - COTTON SOFT A.E. ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ 1.266 4 113 1 4
ΓΡΑΜΜΗ ΞΑΝΘΗ Α.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 996 -1 87 18 -146
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΞΑΝΘΗΣ - ΤΑΣΙΟΣ Ε.Π.Ε. 4.192 5 3.214 721 238
ΔΡΑΚΟΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ 4.058 14 2.138 472 37
ΕΛΒΙΤΕΞ ΕΞΠΟΡΤ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 4.769 0 4.008 122 70
ΕΠΙΠΛΟΔΕΙΚΤΗΣ Α.Ε. ΕΠΙΠΛΑ ITALKO 479 -36 91 -81 -82
ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Ν. Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 308 -4 195 4 -15
ΕΡΑΣΜΙΟ Ε.Π.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 149 16 882 83 164
ΖΑΡΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 3.127 10 3.134 781 646
ΚΑΛΛΟΝΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ 11.378 0 3.423 562 -11
ΚΑΜΠΑΚΑΣ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ 37.971 1 4.312 -651 -1.776
ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΣ Κ. Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΛΤΣΟΠΟΙΙΑ SEMINA 882 -5 233 -36 -45
ΚΡΕΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΕΑΤΩΝ 2.360 2 260 106 -21
ΚΤΗΜΑ ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 493 -17 176 -45 -80
ΚΥΚΛΟΣ Α.Ε. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 2.744 -7 658 -79 -210
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Μ. ΚΑΠΝΙΚΗ Α.Ε. 352 -18 67 27 18
ΜΑΪ - ΤΕΞ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 7.230 1 4.975 176 -142
ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Α.Ε. 874 0 199 36 -1
ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 2.798 -5 1.524 115 -18
ΜΕΝΕΞΕΣ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 2.094 10 742 62 -6
ΜΠΑΪΡΑΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 792 -2 0 -9 -6
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΞΑΝΘΗΣ - ΟΡΛΙΠ Α.Ε. 129 -23 0 0 -27
ΠΑΝΤΕΛΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. 12.956 -18 6.567 -395 -2.704
ΠΑΠΑΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 2.294 -7 2.395 568 273
ΠΙΛΟΤΟΣ Α.Ε. ΧΑΡΤΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 728 7 267 19 -6
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 105.104 -1 16.980 659 -1.577
ΠΛΩ - ΚΑΤ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.356 -6 399 -23 -63
ΠΟΝΤΙΚΗΣ Γ. ΑΓΡΟΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 576 6 597 -8 3
ΠΟΥΛΙΟΣ Α. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Ε. 4.606 11 3.996 1.073 709
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ Α.Ε. 1.780 0 1.015 191 23
ΡΟΔΟΠΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε. 31.465 17 53.036 3.407 1.408
ΣΕΪΜΕΚΗΣ Γ. Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 848 -3 178 31 6
ΣΕΚΑΠ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 72.959 27 21.247 2.656 -814
ΣΕΚΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 53.617 -6 30.721 2.413 29
ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ Α.Ε. ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 886 20 438 68 2
ΣΚΟΥΜΠΡΗΣ Δ. ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΠΥΡΓΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 1.931 -3 55 -2 -135
ΣΜΥΡΔΕΞ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΕΙΑΝΤΙΚΩΝ 14.129 -18 12.282 4.621 3.415
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 149.607 -6 119.572 10.220 -29.748
ΣΦΑΓΕΙΑ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε. 1.338 10 709 299 14
ΤΕΚΤΩΝ Α.Ε. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 6.368 -6 1.484 -127 -555
ΤΖΑΦΕΡΗΣ - ΑΝΟΔΙΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 559 15 296 14 6
ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ ΑΦΟΙ ROYAL Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 15.844 0 11.148 1.221 156
ΥΦΑΝΤΗΡΙΑ ΞΑΝΘΗΣ - ΥΦΑΝΕΞ Α.Β.Ε.Ε. 3.985 -4 610 17 -137
ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΙΑ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε. ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 582 5 316 32 -49
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ Α.Ε. ΚΑΛΤΣΕΣ - ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ 18.724 -7 -127 -1.567 -2.995
ΧΗΜΒΙΟΞΑΝ ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΑΝΘΗΣ Ε.Π.Ε. 841 3 577 -41 -48
BIOS AGROSYSTEMS A.B.E.E. ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ 6.891 18 5.284 987 477
CAISSON Α.Ε. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3.372 -21 0 -90 -504
COCO - MAT A.B.E.E. ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑ 38.703 0 15.949 1.675 763
G.M.S. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ Α.Ε. 4.657 -12 378 8 -268
KOMOTEX Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ 16.257 1 9.901 608 234
MAXI COLOR A.E. ΧΡΩΜΑΤΑ 9.848 -2 2.509 542 -272
NESTOS FOODS A.B.E.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 6.586 3 1.964 252 39
SUPERIOR UNDIES A.B.E.E. ΚΑΛΤΣΕΣ - ΕΝΔΥΜΑΤΑ 15.438 -10 15.345 1.222 -1.378
THRACE ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 4.384 -12 3.229 106 -141
THRACE NONWOVENS Α.Β.Ε.Ε. ΜΗ ΥΦΑΝΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ 59.825 2 77.876 5.644 1.314
www.inr.gr, 4 Δεκεμβρίου 2015


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS