inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Οικονομικά αποτελέσματα βιομηχανιών του νομού Ιωαννίνων, 2014

Σημείωση:

Οι εν λόγω 68 βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του νομού στον οποίο εδρεύουν, έχουν τις κύριες παραγωγικές εγκαταστάσεις τους ή το σύνολο του παραγωγικού δυναμικού τους στον νομό Ιωαννίνων. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις 68 εταιρείες, άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που διαθέτουν μονάδες παραγωγής στα Ιωάννινα, αλλά οφείλουν το μεγαλύτερο ή το αναλογικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους σε μονάδες τους που βρίσκονται σε άλλους νομούς της χώρας.

Συμπεριλαμβάνονται εταιρείες διαλογής και τυποποίησης οπωροκηπευτικών και άλλων αγροτικών προϊόντων, κτηνοτροφικές, ιχθυοκαλλιεργειών, επεξεργασίας φύλλων καπνού, εκκόκκισης βάμβακος, εκδοτικές, παραγωγής λογισμικού και άλλων προϊόντων πληροφορικής, επισκευής και μετασκευής μεταφορικών μέσων και μηχανών, καθώς και ανακύκλωσης.

Μερικές εταιρείες είναι συγχρόνως βιομηχανικές και εμπορικές ή και τεχνικές, καθώς συνδυάζουν τη βιομηχανική με την εμπορική και κατασκευαστική δραστηριότητα.

Έχουν γίνει προσαρμογές οικονομικών μεγεθών σε περιπτώσεις εταιρειών που προήλθαν από αποσχίσεις και εισφορές κλάδων ή είναι προϊόν συγχωνεύσεων. Ορισμένες επιχειρήσεις συμπληρώνουν οικονομική χρήση στις 30 Ιουνίου. Τα στοιχεία μικρού αριθμού επιχειρήσεων είναι προσωρινά. Σε περιπτώσεις υπερδωδεκάμηνης οικονομικής χρήσης έχει γίνει αναγωγή των αποτελεσμάτων σε δωδεκάμηνη βάση ή και καταμερισμός των αποτελεσμάτων σε δύο χρήσεις.

Εκκρεμεί η γνωστοποίηση των ισολογισμών άλλων επιχειρήσεων του νομού.

Τα συνολικά οικονομικά μεγέθη των εταιρειών ενδέχεται να επηρεάζονται καθοριστικά από αυτά μικρού αριθμού επιχειρήσεων, που βελτιώθηκαν εντυπωσιακά ή επιδεινώθηκαν δραματικά λόγω έκτακτων εσόδων ή επιβαρύνσεων, αντίστοιχα.

www.inr.gr, 1 Δεκεμβρίου 2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 2014
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 04.12.2015.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΓΡΟΠΑ Α.Ε. ΕΚΤΡΟΦΗ ΖΩΩΝ 4.240 -3 3.232 434 91
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ε. - Α. ΝΤΙΝΟΣ D&A LABEL A.E. ΕΤΙΚΕΤΕΣ 1.888 -5 921 293 1
ΑΝΕΤΕ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΤΑΞΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 1.814 -6 2.286 114 46
ΑΝΤΕΛΚΟ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ 532 -11 76 -34 -53
Β.Ε.Ε.Μ. ΑΦΟΙ ΝΙΚΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Ε. 3.777 -4 970 71 -96
Β.Ε.Λ. ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥ 2.743 -11 780 -166 -222
ΒΕΝΕΤΟ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 318 274 556 71 25
ΒΙΟΖΩΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΙΝΤΟΣ Α.Ε. 15.918 5 16.423 1.925 774
ΒΙΟΜΕΤΑΛ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΙΔΗ 1.846 -4 570 -82 -168
ΓΙΑΝΝΕΤΑ ΑΦΟΙ - ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ Α.Ε. 463 22 489 54 28
ΓΙΩΤΗΣ Χ. Α.Ε. ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 1.172 17 423 98 39
ΔΑΒΟΥΤΗΣ - ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ 6.045 4 16.254 579 -9
ΔΩΔΩΝΗ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. 89.127 -8 92.646 7.883 1.761
Ε.Δ.Ε.Α.Λ. Α.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ 328 -3 0 -2 -7
ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. 1.730 7 1.149 150 30
ΕΠΙΠΛΑ ΝΑΣΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 1.788 -10 134 14 -121
ΕΦΥΡΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ & ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ Α.Ε. 243 -12 57 -25 -27
ΖΟΡΙΣΤΑ Α.Ε. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.512 -14 745 255 150
ΗΠΕΙΡΑΛΟΥΜΙΝ - ΑΦΟΙ ΖΚΕΡΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.261 -7 164 -21 -53
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΡΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3.249 4 3.651 341 165
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ ΒΙΚΟΣ Α.Ε. 98.105 -3 66.549 15.778 9.339
ΙΓΝΑΤΙΑΔΗ ΑΦΟΙ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 2.805 1 521 252 32
ΚΑΛΑΤΖΟΓΛΟΥ Α. Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 1.414 5 1.076 137 43
ΚΑΤΣΙΟΣ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ 1.485 -8 323 45 -91
ΚΑΤΩΓΙ & ΣΤΡΟΦΙΛΙΑ Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ - ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 7.213 2 2.046 -299 -671
ΚΤΗΜΑ ΓΚΛΙΝΑΒΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 4.348 0 931 -634 -886
ΜΑΝΤΕΛΗΣ Β. & Ι. - MADEL Α.Ε. ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 1.580 -7 837 85 14
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. 8.040 -11 2.282 -172 -626
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Ε. Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 1.389 -10 70 25 -317
ΜΠΑΚΟΛΑΣ Π. Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.920 -7 483 72 20
ΜΠΕΡΡΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 1.560 -4 342 114 -10
ΜΠΕΤΟΝ ΜΠΑΛΑΝΤΑΝΗΣ Ε.Π.Ε. 2.184 50 2.118 492 405
ΝΑΚΟΣ Α. Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 438 -8 55 -13 -44
ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Θ. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε. 117.370 1 213.785 6.302 -2.270
ΝΟΥΣΙΑ Β. ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ 3.363 -9 2.580 14 -114
ΞΥΛΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ 598 -13 57 -64 -108
ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 3.395 -1 731 -10 -279
ΠΑΠΠΑ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΩΝ 1.408 -6 1 -10 -166
ΠΑΠΠΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΕΙΟ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ 5.163 4 6.243 614 357
ΠΕΛΕΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 320 1 12 4 2
ΠΕΠΟΝΗ Θ. & Β. Α.Ε. ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 867 2 313 -81 -65
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Α.Ε. ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ - ΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 3.364 -7 581 185 -133
ΠΙΝΔΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 147.954 0 191.720 10.840 20
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK Α.Ε. 48.029 3 40.320 4.554 679
ΠΡΙΣΤΗΡΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ 4.642 4 86 12 64
ΠΡΙΣΤΗΡΙΑ ΤΥΜΦΗΣ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ 1.596 -10 74 2 -255
ΠΤΗΝΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΕΚΤΡΟΦΗ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ 1.476 -14 730 306 42
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΒΡΑΝΟΣ Α.Ε. 2.731 13 1.691 253 127
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε. 4.852 12 3.624 634 311
ΣΔΟΥΚΟΣ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 14.067 51 14.077 895 202
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΟΗ - ΖΟΙΝΟΣ Α.Ε. 3.902 -19 3.691 336 25
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΥΔΡΩ Α.Ε. 4.026 -4 5 11 -94
ΣΥΝΜΕΤΑΛ Ε.Π.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 343 -9 110 41 3
ΤΑΜΒΑΚΟΛΟΓΟΥ - VIOTAL Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3.747 0 1.101 -9 -159
ΤΖΙΜΑΣ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. 1.012 143 638 91 33
ΤΣΟΥΤΣΟΠΛΙΔΗΣ - ΜΕΤΣΟΒΟ ΒΛΑΧΟΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ Α.Ε. 3.057 6 2.518 250 83
ΦΑΡΜΑ ΝΑΚΗΣ Α.Ε. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ 5.780 27 2.597 786 373
ΦΗΜΗ Α.Ε.Β.Ε. ΨΕΥΔΟΚΟΣΜΗΜΑΤΑ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΝΔΥΣΗΣ 719 -9 347 47 28
ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΕΡΟ ΖΑΓΟΡΙ 39.720 1 41.203 4.269 2.223
ART WOOD ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 1.193 -11 328 -37 -217
BRANDA Ε.Π.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1.077 2 596 77 29
DIMSTEL STROM Α.Ε.Β.Ε. ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑ 10.696 -3 1.890 -211 -688
GRAPHIC ARTS A.E. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 3.150 2 458 165 52
MASTER ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε. 1.282 -11 278 38 -115
NESTLE WATERS DIRECT ΕΛΛΑΣ - ΥΔΑΤΑ Α.Ε. 3.077 -3 2.081 -597 -1.038
OVO FRESCO A.B.E.E. ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗ ΑΒΓΩΝ 3.394 -5 4.385 412 115
SPIDER ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ Α.Ε. 581 238 812 -30 -39
SPIDER Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 36.701 -10 5.197 -2.440 -7.013
www.inr.gr, 4 Δεκεμβρίου 2015


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS