inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Οικονομικά αποτελέσματα βιομηχανιών του νομού Εύβοιας, 2014

Σημείωση:

Οι εν λόγω 94 βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του νομού στον οποίο εδρεύουν, έχουν τις κύριες παραγωγικές εγκαταστάσεις τους ή το σύνολο του παραγωγικού δυναμικού τους στον νομό Εύβοιας. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις 94 εταιρείες, άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που διαθέτουν μονάδες παραγωγής στην Εύβοια, αλλά οφείλουν το μεγαλύτερο ή το αναλογικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους σε μονάδες τους που βρίσκονται σε άλλους νομούς της χώρας.

Συμπεριλαμβάνονται εταιρείες διαλογής και τυποποίησης οπωροκηπευτικών και άλλων αγροτικών προϊόντων, κτηνοτροφικές, ιχθυοκαλλιεργειών, επεξεργασίας φύλλων καπνού, εκκόκκισης βάμβακος, εκδοτικές, παραγωγής λογισμικού και άλλων προϊόντων πληροφορικής, επισκευής και μετασκευής μεταφορικών μέσων και μηχανών, καθώς και ανακύκλωσης.

Μερικές εταιρείες είναι συγχρόνως βιομηχανικές και εμπορικές ή και τεχνικές, καθώς συνδυάζουν τη βιομηχανική με την εμπορική και κατασκευαστική δραστηριότητα.

Έχουν γίνει προσαρμογές οικονομικών μεγεθών σε περιπτώσεις εταιρειών που προήλθαν από αποσχίσεις και εισφορές κλάδων ή είναι προϊόν συγχωνεύσεων. Ορισμένες επιχειρήσεις συμπληρώνουν οικονομική χρήση στις 30 Ιουνίου. Τα στοιχεία μικρού αριθμού επιχειρήσεων είναι προσωρινά. Σε περιπτώσεις υπερδωδεκάμηνης οικονομικής χρήσης έχει γίνει αναγωγή των αποτελεσμάτων σε δωδεκάμηνη βάση ή και καταμερισμός των αποτελεσμάτων σε δύο χρήσεις.

Εκκρεμεί η γνωστοποίηση των ισολογισμών άλλων επιχειρήσεων του νομού.

Τα συνολικά οικονομικά μεγέθη των εταιρειών ενδέχεται να επηρεάζονται καθοριστικά από αυτά μικρού αριθμού επιχειρήσεων, που βελτιώθηκαν εντυπωσιακά ή επιδεινώθηκαν δραματικά λόγω έκτακτων εσόδων ή επιβαρύνσεων, αντίστοιχα.

www.inr.gr, 7 Δεκεμβρίου 2015

           
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ,  2014
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 07.12.2015.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΓΡΟΖΩΗ Α.Β.Ε.Ε. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 16.540 0 21.351 1.104 64
ΑΙΓΙΣ BIOMHXANIA ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε. 6.545 3 8.443 219 -978
ΑΝΕΠΑΛ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. 5.482 21 2.684 411 107
ΑΝΤΙΠΟΛΙΣ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ - ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 5.210 -1 14 -70 -102
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ 213 -69 183 26 -438
ΑΡΤΟΣ & ΖΥΜΗ - ΑΛΙΜΠΙΝΙΣΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 4.595 -6 3.371 338 -102
ΑΣΦΑΛΤΟΣ ΕΥΒΟΙΑ Ε.Π.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ 506 49 747 27 5
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β. - VINTERGLASS Ε.Π.Ε. ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 1.139 -6 230 14 -109
ΒΙΔΟΜΕΤ ΒΙΔΟΠΟΙΙΑ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 4.929 0 2.417 110 -26
ΒΙΟΜΑΛ Α.Ε. ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 11.472 -12 10.579 314 -359
ΒΙΟΜΕΚ Α.B.Ε.T.E. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 465 -81 74 -133 -408
ΔΕΟΝ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 1.012 -6 160 -1 -49
ΔΙΡΦΥΣ Α.Ε. ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ & ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ 12.401 -3 4.458 748 248
ΕΒΙΟΠ - ΤΕΜΠΟ Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ 19.802 8 27.508 1.941 1.142
ΕΛ-ΜΑΤ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 3.482 -4 471 20 -105
ΕΥΒΙΟΤΟΠΟΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. 58 45 472 -4 -8
ΕΥΒΟΙΑ ΣΤΑΡ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 448 -18 486 -24 -70
ΕΥΒΟΪΚΗ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 64 -18 9 5 0
ΕΥΒΟΪΚΗ ΖΥΜΗ Α.Β.Ε.Ε. 4.889 2 6.402 670 132
ΕΥΒΟΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε. ΧΑΡΤΙΚΑ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ 1.614 11 1.362 196 133
ΕΥΡΙΠΟΣ - ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΑ Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 2.372 -6 1.873 49 -102
ΖΑΡΓΑΝΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΒΙΟΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. 492 7 264 57 25
ΖΑΡΟΓΚΙΚΑ Σ.Η.Β.Α. - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ Α.Ε. 271 -27 336 28 1
ΖΕΡΒΑΣ - ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ  Α.Ε.Γ.Ε. 2.425 77 528 27 6
ΙΝΤΕΑΛ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Β.Ε. 1.626 -28 78 6 -108
ΙΧΘΥΟΕΥΒΟΪΚΗ Ε.Π.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 1.785 -22 1.239 138 37
ΙΧΘΥΟΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ Ε.Π.Ε. 330 -2 119 18 11
ΚΑΜΑΤΖΗΣ Α.Ε. ΠΑΓΟΠΟΙΙΑ - ΨΥΓΕΙΑ 1.180 -17 445 -79 -174
ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ Ε. Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 3.054 6 1.599 141 16
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Ε.Π.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.998 -7 3.378 105 9
ΚΑΡΠΑΣΙΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 1.666 -8 1.008 24 2
ΚΑΡΥΣΤΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 683 -6 228 43 3
ΚΕΛΑΪΔΙΤΗΣ Δ. & ΣΙΑ Α.Ε. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ - ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ 19.722 -2 12.858 597 -1.162
ΚΟΡΕ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΤΡΟΦΙΜΑ 45.370 8 65.549 2.813 434
ΚΟΤΙΝΟ Α.Ε.Β.Ε. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ 3.689 17 10.283 251 107
ΚΟΥΣΟΥΛΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. 1.511 -1 425 -12 -178
ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ε.Π.Ε. 8.919 -4 3.867 941 259
ΚΤΗΜΑ ΑΒΑΝΤΙΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 1.399 4 1.258 316 157
ΛΑ.ΚΡΕ. Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ 8.015 1 7.168 411 3
ΛΑΛΑΝΙΤΗΣ Α.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 4.713 -19 5.728 326 -14
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. 767 22 682 185 99
ΜΑΓΓΕΛΑΚΗΣ - ΥΑΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ 793 0 742 11 3
ΜΑΓΚΑΦΑ Α. ΑΦΟΙ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 451 -4 76 -15 -16
ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Α.Ε. 2.971 -9 1.808 71 27
ΜΑΡΜΑΡΑ ΣΚΥΡΟΥ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΙΚΗ 1.437 -2 311 85 47
ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ Κ. BA-CO A.B.E.E. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 2.454 -1 747 75 -44
ΜΥΡΤΩΑ Α.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 3.119 -1 37 -30 -74
ΝΑΤΚΟ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ & ΚΑΦΕΔΩΝ 1.387 0 1.012 48 -30
ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Α.Ε. 5.273 -3 10.567 158 -47
ΝΙΚΟΦΑΡΜ Ε.Π.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 1.359 -9 1.664 148 39
ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1.952 4 464 77 60
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 59.804 -3 52.625 5.658 -773
ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ - ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ ΦΑΓΗΤΩΝ 24.298 27 35.124 4.152 2.005
ΠΑΝΤΕΛΗΣ - ΛΕΜΟΝΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε. 831 -14 707 39 69
ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 7.578 0 6.656 -269 -430
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ Γ. A. Ε.Π.Ε. ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 5.322 -2 969 420 238
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ 36.622 2 17.170 2.035 -68
ΠΑΠΠΑΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε. 1.790 -8 1.144 262 31
ΠΛΑΚΕΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΦΕΙΔΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 904 7 208 44 6
ΣΑΜΠΑΝΗ Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΗ - ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 5.704 1 148 -82 -355
ΣΑΜΠΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑΣ 40.740 -8 41.190 9.167 6.099
ΣΑΜΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 5.016 26 5.845 309 133
ΣΑΡΑΒΑΝΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε. 1.467 -20 1.472 146 29
ΣΚΑΡΛΗ Κ. & Γ. ΜΑΡΜΑΡΑ ΣΚΥΡΟΥ Α.Ε. 3.898 -7 2.396 129 25
ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΣΠΟΡΩΝ 104.465 -17 233.320 12.969 5.431
ΣΤΑΡ ΕΝΤΕΡΠΡΑΪΖΙΣ - Α. ΜΠΑΦΕΡΟΣ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 527 0 214 -28 -28
ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ Η. Μ. Ε.Π.Ε. ΕΛΙΕΣ - ΤΟΥΡΣΙΑ 4.828 -2 6.493 -284 -498
ΣΦΥΡΙΔΗΣ Δ. Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΛΤΟΥ 1.477 -2 494 61 24
ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 51.559 220 806 -1.076 -1.776
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ Ι. ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 1.735 5 1.285 124 62
ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ - ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ 450 -15 13 -41 -103
ΦΕΙΔΩ Α.Ε. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 1.729 7 1.397 -14 -35
ΦΙΛΙΑΝΟΣ Α.Ε. ΧΥΤΟΠΡΕΣΑΡΙΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 5.119 -4 1.343 77 -148
ΧΑΛΚΙΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑΣ 21.954 -11 5.287 -1.893 -2.568
ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Κ. Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΥΜΗΣ 977 -5 160 -1 -21
ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΡΙΤΣΩΝΑΣ Γ. ΖΟΥΣΗΣ Ε.Π.Ε. 575 16 438 10 13
BLUE FARM ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ Α.Ε. 4.308 -12 5.205 625 358
ELBISCO Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΑ 152.478 4 97.780 9.518 1.548
EUROPAL A.B.E.E. ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΛΕΤΤΩΝ 756 5 127 55 40
EVIA FARM A.E. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΡΕΑΤΟΣ - ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 2.160 -8 2.564 261 44
GALENICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. 53.226 2 32.679 -802 214
GEYER HELLAS A.E.B.E. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ 8.346 4 4.153 783 93
KEGO AGRI A.E. ΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΕΙΔΗ 13.990 -25 16.690 -1.320 -1.388
LION Α.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 8.839 -2 4.930 338 -182
MAPEI HELLAS A.E.B.E. ΜΟΝΩΤΙΚΑ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 13.949 -6 8.269 -357 -1.526
MATRIX PACK A.E. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ 8.155 10 6.787 621 10
NUEVO A.E. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 5.914 18 9.760 1.082 664
PLASTIC CITY A.E. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 262 -8 304 -123 -151
SABO FILIERE A.B.E.E. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1.788 -4 1.260 120 -33
SILVES A.B.E.E. ΕΠΙΠΛΑ 1.366 -8 317 -137 -137
STRATOS Α.Ε. ΠΑΧΥΝΣΗ ΙΧΘΥΔΙΩΝ 5.763 35 3.064 92 16
TECHNOSCRAP - Α. ΤΣΟΚΟΣ A.Ε. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 1.254 -13 713 23 -92
VIKING ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ A.B.E.E. 7.084 363 68 31 -68
3I INTERNATIONAL Α.Β.Ε. ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 15.787 -2 6.047 1.180 209
www.inr.gr, 7 Δεκεμβρίου 2015


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS