inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Οικονομικά αποτελέσματα βιομηχανιών του νομού Έβρου, 2014

Σημείωση:

Οι εν λόγω 96 βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του νομού στον οποίο εδρεύουν, έχουν τις κύριες παραγωγικές εγκαταστάσεις τους ή το σύνολο του παραγωγικού δυναμικού τους στον νομό Έβρο. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις 96 εταιρείες, άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που διαθέτουν μονάδες παραγωγής στον Έβρο, αλλά οφείλουν το μεγαλύτερο ή το αναλογικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους σε μονάδες τους που βρίσκονται σε άλλους νομούς της χώρας.

Συμπεριλαμβάνονται εταιρείες διαλογής και τυποποίησης οπωροκηπευτικών και άλλων αγροτικών προϊόντων, κτηνοτροφικές, ιχθυοκαλλιεργειών, επεξεργασίας φύλλων καπνού, εκκόκκισης βάμβακος, εκδοτικές, παραγωγής λογισμικού και άλλων προϊόντων πληροφορικής, επισκευής και μετασκευής μεταφορικών μέσων και μηχανών, καθώς και ανακύκλωσης.

Μερικές εταιρείες είναι συγχρόνως βιομηχανικές και εμπορικές ή και τεχνικές, καθώς συνδυάζουν τη βιομηχανική με την εμπορική και κατασκευαστική δραστηριότητα.

Έχουν γίνει προσαρμογές οικονομικών μεγεθών σε περιπτώσεις εταιρειών που προήλθαν από αποσχίσεις και εισφορές κλάδων ή είναι προϊόν συγχωνεύσεων. Ορισμένες επιχειρήσεις συμπληρώνουν οικονομική χρήση στις 30 Ιουνίου. Τα στοιχεία μικρού αριθμού επιχειρήσεων είναι προσωρινά. Σε περιπτώσεις υπερδωδεκάμηνης οικονομικής χρήσης έχει γίνει αναγωγή των αποτελεσμάτων σε δωδεκάμηνη βάση ή και καταμερισμός των αποτελεσμάτων σε δύο χρήσεις.

Εκκρεμεί η γνωστοποίηση των ισολογισμών άλλων επιχειρήσεων του νομού.

Τα συνολικά οικονομικά μεγέθη των εταιρειών ενδέχεται να επηρεάζονται καθοριστικά από αυτά μικρού αριθμού επιχειρήσεων, που βελτιώθηκαν εντυπωσιακά ή επιδεινώθηκαν δραματικά λόγω έκτακτων εσόδων ή επιβαρύνσεων, αντίστοιχα.

www.inr.gr, 9 Δεκεμβρίου 2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ,  2014
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 09.12.2015.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΓΚΡΙΦΕΡΤ ΧΗΜΙΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΚΗ Α.Ε. ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 925 6 91 19 -22
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΕΛΜΑΡ Α.Ε. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΟΤΩΝ 3.253 -3 246 69 -137
ΑΓΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 432 3 0 -6 -52
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 7.524 -8 0 -7 -3.526
ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ 77.170 -6 25.539 -3.786 -10.903
ΑΝΔΡΑΒΙΖΟΥ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ 560 4 85 19 2
ΑΝΚΩ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΞΥΛΕΙΑΣ 6.839 -8 1.678 -16 -755
ΑΡΔΑΣ FROST Α.Ε. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 2.917 -17 2.314 317 -2
ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ ΕΒΡΟΥ Α.Ε. 416 -2 38 -15 -11
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΒΡΟΥ Α.Τ.Ε. 1.063 -1 539 121 44
ΒΙΟΚΟΤ Α.Ε. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 50.871 41 80.051 8.383 -274
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΒΡΟΥ Α.Ε. 2.307 -1 996 70 -57
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΛΗΣ Ν. Α.Ε. ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ 631 -11 69 -22 -68
ΓΙΟΥΡΟΓΚΑΖ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ A.E. 1.793 -11 282 61 -30
ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ Α. & Γ. Α.Ε. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 945 1 312 31 11
ΔΑΓΡΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 2.817 -6 138 47 -266
ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ Ν. Α.Β.Ε.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΕΡΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 6.002 -3 4.549 650 206
ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΑΚΗΣ Β. & Ε. ΠΑΓΩΤΑ - ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ Α.Ε. 1.043 -2 556 34 -6
ΔΕΛΗΠΟΥΛΙΟΣ Α. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Α.Ε. 1.535 -11 3.485 137 115
ΔΕΛΙΝΤΖΗΣ Α. Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΕΑΤΩΝ 1.170 -5 1.265 103 19
ΔΗΑΛΟΥΣ Ε.Π.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 30 -80 38 -11 -11
ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Ε. ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΔΕΤΣΑΡΙΔΟΥ 6.137 1 593 106 1
ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝ 5 - ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε. 774 -3 490 47 18
ΔΟΥΛΟΥΔΗΣ Κ. - ΕΒΡΟΚΡΙΣΤΑΛ Α.Ε.  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΑΛΟΥ 243 -4 33 3 -6
Ε.Β.Α.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 1.833 -6 1.001 20 -36
ΕΒΡΙΤΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΟΙΝΟΙ - ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ 3.158 -2 1.281 345 -114
ΕΒΡΟΓΑΛ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 1.045 -7 48 -23 -111
ΕΒΡΟΣ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 2.703 0 41 -2 -3
ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 40.031 -1 24.737 2.452 -539
ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ 5.473 -6 2.928 107 -199
ΕΛΛΑΣ ΦΙΜΠΡΕ Α.Ε.Β.Ε. ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 1.794 0 0 -7 1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 2.219 17 2.103 277 61
ΕΜΜΑΝΟΥΗΗΛΙΔΟΥ Χ. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 152 -57 82 9 -5
ΕΥΡΟΣ Ε.Π.Ε. ΚΕΡΙΑ - ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΑ 676 -18 108 24 -124
ΕΥΡΩΘΗΡΑΜΑ - ΜΟΝΑΔΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1.160 2 259 92 20
ΖΟΥΡΑΣ ΦΑΡΜ Α.Ε. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 45.083 -7 24.472 6.842 -2.486
ΘΡΑΚΙΚΗ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 601 -2 189 13 -8
ΘΡΑΚΙΚΗ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.724 13 3.291 101 18
ΘΡΑΚΩΝ ΔΟΜΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 7.533 10 5.842 291 -134
ΘΥΡΕΑΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε. 628 -27 113 -233 -233
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΑΦΟΙ Ε.Π.Ε. ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ - ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ 275 3 517 42 25
ΚΑΣΑΠΙΔΗ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 193 -4 99 2 -2
ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ Α. ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Α.Ε. 437 -4 109 2 -5
ΚΟΝΔΥΛΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.019 1 220 48 9
ΚΟΣΜΟΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ 1.188 -12 560 -42 -127
ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ Κ. ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 6.229 -1 2.374 206 -334
ΚΥΚΛΩΠΑΣ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ Α. ΚΕΛΙΔΗ Α.Ε. 771 -1 388 68 1
ΚΥΚΛΩΨ Α.Ε. ΣΚΟΥΠΕΣ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ 12.320 4 5.545 1.019 170
ΚΩΤΣΙΟΥ Α.Ε. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΚΑΥΣΙΜΑ 977 2 25 11 -6
ΛΑΝΤΣΙΟΝ ΜΗΤ ΕΒΡΟΥ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ 29.206 -2 35.692 4.453 2.368
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΚΡΗΣ Α.Ε. 2.508 1 964 176 51
ΜΑΛΑΜΗΣ Κ. - Β. ΜΑΛΑΜΗ I.K.E. COFFEE HOME 479 14 344 43 21
ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 9.929 -11 688 -1.276 -1.925
ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΑΛΙΑΝΤΖΗ Α.Ε. 355 -7 20 -4 -8
ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΙΑ ΤΣΙΑΚΙΡΗ Α.Ε. 591 -25 172 -84 -122
ΜΗΛΙΩΤΗΣ Δ. ΕΒΡΟΣΙΜΠΟΡΤ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ 719 -6 444 -47 -50
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Ι. ΑΕΡΙΟΥΧΑ ΠΟΤΑ ΕΣΠΕΡΙΑ Α.Ε. 992 1 1.307 79 41
ΜΟΥΤΛΙΑ ΑΦΟΙ & ΥΙΟΙ Α.Ε. ΚΡΕΑΣ - ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ 1.167 -1 1.327 84 17
ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ Α. ΥΦΑΣΜΑΤΑ - ΜΕΤΑΞΩΤΑ Α.Ε. 1.996 1 324 57 -1
ΜΠΕΤΟΝΤΑΚ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 337 5 1.167 23 3
ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. 35.123 -5 34.360 2.101 223
ΝΤΙ Α.Ε. ΠΑΝΕΛΣ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 607 -12 53 -38 -79
ΟΙΚΟΠΑΚ Α.Ε. ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 2.979 -2 945 252 8
ΠΑΠΑΡΑΔΗΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ - ΝΑΤΟΥΡΑ Α.Ε. 1.080 -2 1.523 103 24
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΕΚΟΘΡΑΚ Α.Ε. 485 42 129 0 -11
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Α.Ε. 1.571 -4 21 6 -36
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΣΑΛΑΤΕΣ 7.027 3 2.087 277 -354
ΠΑΣΙΑΛΗΣ Γ. ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε. 1.583 4 195 -28 -90
ΠΕΝΤΙΔΗ ΑΦΟΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΨΗΚΤΡΩΝ - ΣΑΡΩΘΡΩΝ Α.Ε. 4.472 -4 2.182 193 -151
ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΓΟΪΔΑ Α.Β.Ε.Ε. 1.016 -5 933 -12 -73
ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Α.Ε. 7.884 -2 4.075 896 23
ΣΕΦΕΡΙΑΔΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΣΟΥΣΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 4.287 3 1.315 -65 -71
ΣΥΡΜΟΥΔΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2.658 0 50 -3 -3
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΥ Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ 1.499 27 682 78 55
ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ Σ. & ΥIΟΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε. 3.272 3 672 149 33
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ Ν. Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 868 0 573 82 -5
ΧΑΝΤΗΡΙΔΗΣ Β. ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑ - EVROSTROM Α.Ε. 377 -4 67 8 -3
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ. & ΣΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε.Π.Ε. 489 -11 120 7 -15
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Ε.Π.Ε. ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ 1.390 -9 175 -48 -223
ΧΙΛΙΑΡΙΔΗΣ Κ. & ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ 1.613 0 559 26 12
ΧΡΥΣΟΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 13.454 38 0 -1.658 -2.923
AGROFER A.E. ΤΡΟΦΕΣ - ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 7.303 -2 1.496 -87 -293
BEST CATERING A.E. ΤΡΟΦΙΜΑ 6.717 1 2.054 189 -106
BOBOS A.E.B.E. ΤΡΟΦΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΖΩΩΝ 1.817 8 1.601 173 16
CAMPUS ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ A.E. 10.880 5 4.577 1.030 258
DANCO A.E. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 2.231 7 3.676 137 0
DASTERI SYSTEMS A.E. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΙΔΗ 4.700 0 3.228 818 443
DIEM ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ 5.950 -7 4.445 -372 -338
EVROS LEAD Α.Ε. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΚΑΓΙΩΝ 2.452 2 1.981 212 -133
EXCELLENCE Ε.Π.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ 763 2 408 32 10
FROSTEEL Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΨΥΓΕΙΑ 398 22 72 40 40
ILK Ε.Π.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΩΤΩΝ 194 70 73 -9 -21
INFORMATICA A.E. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1.471 -6 382 -17 -92
PROVERTIA A.B.E.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 2.771 -2 11.023 71 56
SANTE HELLAS ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΡΟΥ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ Α.Ε. 735 1 95 25 9
YTONG ΠΟΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. ΚΥΨΕΛΩΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 6.979 -9 3.643 73 -885
www.inr.gr, 9 Δεκεμβρίου 2015


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS