inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Οικονομικά αποτελέσματα βιομηχανιών του νομού Ροδόπης, 2014

Σημείωση:

Οι εν λόγω 54 βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του νομού στον οποίο εδρεύουν, έχουν τις κύριες παραγωγικές εγκαταστάσεις τους ή το σύνολο του παραγωγικού δυναμικού τους στον νομό Ροδόπης. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις 54 εταιρείες, άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που διαθέτουν μονάδες παραγωγής στην Ροδόπη, αλλά οφείλουν το μεγαλύτερο ή το αναλογικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους σε μονάδες τους που βρίσκονται σε άλλους νομούς της χώρας.

Συμπεριλαμβάνονται εταιρείες διαλογής και τυποποίησης οπωροκηπευτικών και άλλων αγροτικών προϊόντων, κτηνοτροφικές, ιχθυοκαλλιεργειών, επεξεργασίας φύλλων καπνού, εκκόκκισης βάμβακος, εκδοτικές, παραγωγής λογισμικού και άλλων προϊόντων πληροφορικής, επισκευής και μετασκευής μεταφορικών μέσων και μηχανών, καθώς και ανακύκλωσης.

Μερικές εταιρείες είναι συγχρόνως βιομηχανικές και εμπορικές ή και τεχνικές, καθώς συνδυάζουν τη βιομηχανική με την εμπορική και κατασκευαστική δραστηριότητα.

Έχουν γίνει προσαρμογές οικονομικών μεγεθών σε περιπτώσεις εταιρειών που προήλθαν από αποσχίσεις και εισφορές κλάδων ή είναι προϊόν συγχωνεύσεων. Ορισμένες επιχειρήσεις συμπληρώνουν οικονομική χρήση στις 30 Ιουνίου. Τα στοιχεία μικρού αριθμού επιχειρήσεων είναι προσωρινά. Σε περιπτώσεις υπερδωδεκάμηνης οικονομικής χρήσης έχει γίνει αναγωγή των αποτελεσμάτων σε δωδεκάμηνη βάση ή και καταμερισμός των αποτελεσμάτων σε δύο χρήσεις.

Εκκρεμεί η γνωστοποίηση των ισολογισμών άλλων επιχειρήσεων του νομού.

Τα συνολικά οικονομικά μεγέθη των εταιρειών ενδέχεται να επηρεάζονται καθοριστικά από αυτά μικρού αριθμού επιχειρήσεων, που βελτιώθηκαν εντυπωσιακά ή επιδεινώθηκαν δραματικά λόγω έκτακτων εσόδων ή επιβαρύνσεων, αντίστοιχα.

www.inr.gr, 18 Δεκεμβρίου 2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ,  2014
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 18.12.2015.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΣΙΜΙΓΔΑΛΟΠΟΙΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 4.945 -7 5.304 208 34
ΑΛΦΙΝ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 11.373 -13 77 -340 -2.348
ΑΡΙΑΝΤΣΗΣ Π. Β. Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 1.331 4 594 175 80
ΒΙΜΕΚΑΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε. 4.048 -10 4.000 357 201
ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. 2.515 27 423 212 42
ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.242 -8 39 -70 -139
ΔΟΥΛΓΕΡΗ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 1.644 -7 294 -28 -214
ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ - ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 6.454 -25 5.575 700 -197
ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 19.022 -1 1.682 379 -384
ΕΞΙ ΑΛΦΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ Α.Ε. 2.761 -23 3.230 -338 -556
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΕΙΔΗ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 2.424 3 167 139 -92
ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ A.B.E.T.E. ΘΡΑΚΗΣ - ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 14.932 5 7.839 1.472 644
ΕΤΕΠΑΛ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 17.131 3 0 -66 -946
ΕΤΠΑ - PACKAGING ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ A.E. 16.194 -3 11.038 1.705 -109
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ - S&S Ε.Π.Ε. 2.517 9 3.073 143 2
ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. 21.365 12 16.995 3.427 1.060
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΚΟΣΜΙΟΥ - ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ Α.Ε. 459 -6 345 -6 -38
ΘΡΑΚΙΚΑ ΕΚΚΟKΚΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. 10.418 -58 33.904 695 -898
ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ 26.562 2 9.541 1.726 -304
ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Ε. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 5.810 -13 402 -165 -589
ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 4.192 -1 214 -108 -114
ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. 32.758 1 4.958 -1.857 -4.390
ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε. 972 8 550 113 3
ΛΑΓΑΚΗΣ Δ. ΦΡΟΥΤΥΚΟΜ Α.Ε. ΦΡΟΥΤΑ - ΛΑΧΑΝΙΚΑ 2.566 1 5.606 441 114
ΛΑΪΦ - T ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ & ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ A.E. 34.247 -4 26.321 2.504 -274
ΜΕ.ΤΕ.ΚΟ. ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. 8.857 -1 5.816 -264 -438
ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ Γ. & Χ. - ΑΝΘΟΤΕΞ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 941 0 139 18 10
ΝΕΝΤΙΜ Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΥ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 2.420 1 920 111 33
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Κ. Ι. ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε. 2.061 3 299 111 22
ΠΕΤΣΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ 12.637 -19 14.544 432 -364
ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΦΡΑΝΤΖΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΑΛΙΠΑΣΤΑ - ΕΛΑΙΑ 1.374 8 641 96 37
ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ - ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 11.117 -1 19.083 1.560 609
ΠΡΙΣΜΑ ΣΕΝΤΕΡ Α.Ε. ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 438 7 132 3 -1
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Α. Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΙΠΛΑ 883 -1 19 4 -28
ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ Ι. Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ  ΑΡΤΟΥ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 783 -1 413 84 34
ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ Α. Α.Ε. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 486 -38 131 10 -14
ΦΑΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. Α.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 5.171 1 37 -24 -24
ΦΑΡΜΑΤΕΝ Α.Β.Ε.Ε. ΦΑΡΜΑΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 188.686 5 161.273 36.290 13.502
ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. 21.443 -6 15.631 1.815 82
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ. & Ι. MAK - PLAST Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 3.373 0 153 15 -7
ΩΡΙΩΝ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 9.390 2 518 100 -123
ALBE HELLAS Ε.Π.Ε. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 718 11 1.175 -42 -46
ALFA - BETA ROTO Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 50.970 19 46.038 4.545 1.544
B.M. MEDITERRANEAN A.B.E.E. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 16.078 3 5.919 718 -770
BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. 31.919 -3 11.551 1.137 -1.173
DIAXON ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ A.B.E.E. 80.739 3 15.445 5.858 3.267
DIGITHRACE - ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΡΑΚΗΣ A.Β.Ε.Ε. 6.217 -16 127 89 -14
FANWARE Α.Β.Ε.Ε. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ 3.275 -1 0 -27 -170
HELESI - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.E. 81.279 -10 21.429 1.755 -4.599
NEW ΕΛΒΙΣ Α.Ε. ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 2.378 -11 604 49 -101
PHARMATEN INTERNATIONAL A.E. ΦΑΡΜΑΚΑ 56.767 8 35.855 7.975 589
PRISMA - ΧΑΡΑΞΕΙΣ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΒΑΘΥΤΥΠΙΑΣ Α.Ε. 5.711 4 3.513 372 51
TULIP ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε. 1.993 16 1.871 318 198
TUVUNU Α.Ε. ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ - ΒΟΤΑΝΑ 192 2 342 -163 -176
www.inr.gr, 18 Δεκεμβρίου 2015


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS