inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Οικονομικά αποτελέσματα βιομηχανιών του νομού Δράμας, 2014

Σημείωση:

Οι εν λόγω 59 βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του νομού στον οποίο εδρεύουν, έχουν τις κύριες παραγωγικές εγκαταστάσεις τους ή το σύνολο του παραγωγικού δυναμικού τους στον νομό Δράμας. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις 59 εταιρείες, άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που διαθέτουν μονάδες παραγωγής στη Δράμα, αλλά οφείλουν το μεγαλύτερο ή το αναλογικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους σε μονάδες τους που βρίσκονται σε άλλους νομούς της χώρας.

Συμπεριλαμβάνονται εταιρείες διαλογής και τυποποίησης οπωροκηπευτικών και άλλων αγροτικών προϊόντων, κτηνοτροφικές, ιχθυοκαλλιεργειών, επεξεργασίας φύλλων καπνού, εκκόκκισης βάμβακος, εκδοτικές, παραγωγής λογισμικού και άλλων προϊόντων πληροφορικής, επισκευής και μετασκευής μεταφορικών μέσων και μηχανών, καθώς και ανακύκλωσης.

Μερικές εταιρείες είναι συγχρόνως βιομηχανικές και εμπορικές ή και τεχνικές, καθώς συνδυάζουν τη βιομηχανική με την εμπορική και κατασκευαστική δραστηριότητα.

Έχουν γίνει προσαρμογές οικονομικών μεγεθών σε περιπτώσεις εταιρειών που προήλθαν από αποσχίσεις και εισφορές κλάδων ή είναι προϊόν συγχωνεύσεων. Ορισμένες επιχειρήσεις συμπληρώνουν οικονομική χρήση στις 30 Ιουνίου. Τα στοιχεία μικρού αριθμού επιχειρήσεων είναι προσωρινά. Σε περιπτώσεις υπερδωδεκάμηνης οικονομικής χρήσης έχει γίνει αναγωγή των αποτελεσμάτων σε δωδεκάμηνη βάση ή και καταμερισμός των αποτελεσμάτων σε δύο χρήσεις.

Εκκρεμεί η γνωστοποίηση των ισολογισμών άλλων επιχειρήσεων του νομού.

Τα συνολικά οικονομικά μεγέθη των εταιρειών ενδέχεται να επηρεάζονται καθοριστικά από αυτά μικρού αριθμού επιχειρήσεων, που βελτιώθηκαν εντυπωσιακά ή επιδεινώθηκαν δραματικά λόγω έκτακτων εσόδων ή επιβαρύνσεων, αντίστοιχα.

www.inr.gr, 22 Δεκεμβρίου 2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ,  2014
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 22.12.2015.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Κ. Α.Ε. ΛΑΤΟΜΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 975 -22 796 137 44
ΑΡΙΣΤΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 6.643 60 5.404 221 84
ΑΣΦΑΛΤΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΕΙΓΜΑΤΑ 280 39 256 43 32
ΒΕΛΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Β.Ε. ΞΥΛΕΙΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 4.778 8 4.941 1.128 741
ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 17.976 13 16.296 3.100 2.114
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 1.633 32 626 326 197
ΓΚΑΝΗ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΞΥΛΕΙΑ 23.376 3 4.452 1.343 48
ΓΟΥΟΝΤΕΡΠΛΑΝΤ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ Α.Ε. ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 38.646 9 15.334 3.644 289
ΔΟΥΚΑΣ Σ. Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΩΝ 2.822 2 1.457 180 8
ΔΡΑΜΙΝΗ Α.Ε.Κ.ΤΕ. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 630 -19 446 7 -6
ΕΚΑΤ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 3.027 -2 1.944 252 112
ΕΤΗΛΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 5.839 1 393 98 -176
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΙΠΕΡΙΩΝ 17.850 -5 8.477 1.282 -306
ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 15.457 -9 42.399 1.813 540
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Δ. ΚΥΚΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 1.824 5 986 139 118
ΚΛΩΝΑΡΙΔΗΣ Χ. Α.Ε.Β.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ - ΒΑΜΒΑΚΙ 12.433 36 19.977 205 -413
ΚΟΤΙΟΥ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΙΠΛΑ 1.390 2 190 5 5
ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΩΝ 36.596 -2 6.398 522 -1.724
ΚΤΗΜΑ ΠΑΥΛΙΔΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 8.745 -4 1.872 448 40
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α. Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 2.812 -11 177 -23 -504
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Φ. Α.Β.Ε.Ε. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 3.307 2 894 207 44
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Γ. ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. 45.566 0 12.833 1.490 -2.610
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ N. ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. 8.717 -1 3.534 1.001 205
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ Σ. ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 2.019 6 1.703 317 196
ΛΕΥΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΒΩΛΑΚΑ Ε.Π.Ε. 188 98 297 33 32
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ - ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 3.727 19 805 111 -5
ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΔΙΕΘΝΗΣ F.H.L. A.Β.Ε.E. 3.310 -8 3.288 -231 -937
ΜΑΡΜΑΡΑ ΒΩΛΑΚΑ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. 2.012 61 1.460 873 609
ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΡΑΗΛΙΑΣ Ε.Π.Ε. 4.642 -19 1.950 313 -72
ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ - ΠΑΡΜΟ Α.Ε. 1.725 -15 733 10 -6
ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΗΓΩΝ Α.Β.Ε.Ε. 161 3 1 2 0
ΜΑΡΟΥΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 842 -2 197 23 6
ΜΑΣΣ ΦΑΣΙΟΝ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΜΑΚΟ 2.877 -3 5.367 169 127
ΜΗΤΡΟΥ Θ. - Κ. ΓΟΥΔΟΥΤΣΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 2.090 -5 1.340 161 -79
ΝΕΟΓΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. 25.110 1 18.400 3.011 1.570
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ 82.189 8 40.659 15.331 10.491
ΡΕΗΚΑΠ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 80.988 27 75.196 6.817 4.585
ΣΑΡΗΜΠΟΓΙΑΣ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ - ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ 3.003 4 4.757 635 256
ΣΑΡΗΜΠΟΓΙΑΣ Π. - ΣΑΛΑΤΕΣ ΣΑΡΥ Ε.Π.Ε. 593 -7 219 26 -50
ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ 2.295 3 861 136 34
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. Α.Τ.Β.Ε. ΕΞΟΡΥΞΗ ΜΑΡΜΑΡΟΥ 632 -3 0 28 8
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ELITH A.B.E.E. ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 987 -8 684 39 11
ΣΟΛΑΚΗΣ Α. Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ 3.347 3 1.874 437 274
ΣΤΑΪΚΟΣ Γ. - ΣΦΑΓΕΙΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Α.Ε. 1.998 -8 429 148 -168
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ - FERON Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.356 -2 770 155 10
ΣΦΑΓΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. 1.756 -2 1.080 126 -14
ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ Σ. Α.Β.Ε.Ε. ΞΥΛΕΙΑ - ΠΑΡΚΕΤΑ 3.401 -4 2.132 273 22
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ 2.030 0 416 95 7
ΥΔΡΑΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 3.106 -7 904 -20 -227
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.B.E.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ 17.925 -5 19.457 2.540 -561
ΧΟΡΟΖΟΓΛΟΥ Σ. Α.Β.Ε.Ε. ΑΛΑΤΟΣ 1.176 -8 2.042 242 101
ΨΑΡΡΑ - ΔΗΜΗΤΡΙΑ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 2.988 10 1.587 142 26
ALFA WOOD - ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ Α.Ε.Β.Ε. ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 22.087 -16 4.731 -154 -3.300
BALKAN A.E. ΕΞΟΡΥΞΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 5.904 -8 1.579 79 -215
ELNIKO FURNITURE A.B.E.E. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 199 6 385 58 41
F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 74.278 11 41.776 16.180 6.442
K.N.C. ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ Κ. & Ν. Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ 5.998 2 1.685 307 -247
PTOLEMEO A.E. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 3.695 8 1.407 -444 -537
RETIRE Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 5.668 1 998 143 81
www.inr.gr, 22 Δεκεμβρίου 2015 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS