inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Οικονομικά αποτελέσματα βιομηχανιών του νομού Μαγνησίας, 2014

Σημείωση:

Οι εν λόγω 71 βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του νομού στον οποίο εδρεύουν, έχουν τις κύριες παραγωγικές εγκαταστάσεις τους ή το σύνολο του παραγωγικού δυναμικού τους στον νομό Μαγνησίας. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις 71 εταιρείες, άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις που διαθέτουν μονάδες παραγωγής στην Μαγνησία, αλλά οφείλουν το μεγαλύτερο ή το αναλογικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους σε μονάδες τους που βρίσκονται σε άλλους νομούς της χώρας.

Συμπεριλαμβάνονται εταιρείες διαλογής και τυποποίησης οπωροκηπευτικών και άλλων αγροτικών προϊόντων, κτηνοτροφικές, ιχθυοκαλλιεργειών, επεξεργασίας φύλλων καπνού, εκκόκκισης βάμβακος, εκδοτικές, παραγωγής λογισμικού και άλλων προϊόντων πληροφορικής, επισκευής και μετασκευής μεταφορικών μέσων και μηχανών, καθώς και ανακύκλωσης.

Μερικές εταιρείες είναι συγχρόνως βιομηχανικές και εμπορικές ή και τεχνικές, καθώς συνδυάζουν τη βιομηχανική με την εμπορική και κατασκευαστική δραστηριότητα.

Έχουν γίνει προσαρμογές οικονομικών μεγεθών σε περιπτώσεις εταιρειών που προήλθαν από αποσχίσεις και εισφορές κλάδων ή είναι προϊόν συγχωνεύσεων. Ορισμένες επιχειρήσεις συμπληρώνουν οικονομική χρήση στις 30 Ιουνίου. Τα στοιχεία μικρού αριθμού επιχειρήσεων είναι προσωρινά. Σε περιπτώσεις υπερδωδεκάμηνης οικονομικής χρήσης έχει γίνει αναγωγή των αποτελεσμάτων σε δωδεκάμηνη βάση ή και καταμερισμός των αποτελεσμάτων σε δύο χρήσεις.

Εκκρεμεί η γνωστοποίηση των ισολογισμών άλλων επιχειρήσεων του νομού.

Τα συνολικά οικονομικά μεγέθη των εταιρειών ενδέχεται να επηρεάζονται καθοριστικά από αυτά μικρού αριθμού επιχειρήσεων, που βελτιώθηκαν εντυπωσιακά ή επιδεινώθηκαν δραματικά λόγω έκτακτων εσόδων ή επιβαρύνσεων, αντίστοιχα.

www.inr.gr, 30 Δεκεμβρίου 2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ,  2014
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 30.12.2015.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΜΝΟΣ A.Ε. ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 734 19 218 175 115
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 3.310 2 1.579 548 264
ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ Α.Ε. 974 -2 466 -33 -85
ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ ΒΟΛΟΥ Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΙ Ε.Π.Ε. 2.082 5 1.326 231 38
ΑΣΤΡΑΝΕΤ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 1.389 -5 67 98 27
Β.Ε.Κ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Α.Ε. 3.182 0 1 -111 -351
ΒΙΑΛΚΟ - ΣΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ ΙΧΘΥΗΡΩΝ Α.Ε. 1.160 -3 363 67 14
ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. 42.318 0 23.187 1.858 -373
ΓΑΒΡΙΗΛ Δ. Σ. & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ - ΧΗΜΙΚΑ 21.689 11 29.670 3.749 2.255
ΓΑΛΑΝΟΣ Α. Α.Ε. ΔΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 4.768 2 1.649 346 83
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΠΙΠΛΑ - CAS CORNER Α.Ε.Β.Ε. 944 -4 346 12 -6
ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 6.301 2 4.663 498 -25
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ Α. ΑΦΟΙ Α.Ε. ΓΛΥΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ - ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1.156 20 1.153 215 147
ΔΟΜΟΤΕΚ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Α.Ε. 43 -31 13 4 3
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Μ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ A.E. 2.474 -34 1.384 -601 -726
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΒΟΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 935 -18 351 -16 -20
ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Α.Ε. ΙΜΑΝΤΕΣ 7.762 17 6.670 954 294
ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε. 34.686 9 18.965 2.166 259
ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 40.782 0 27.110 1.793 -230
ΕΨΑ Α.Ε. ΑΝΑΨΥΚΤΙΚA & ΧΥΜOI 15.433 5 11.559 583 -291
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ Α.Ε. 548.275 1 208.764 -6.231 -26.372
ΘΕΟΣΤΥΛ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.729 0 582 232 61
ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 1.041 15 1.391 134 44
ΙΝΤΕΑΛ ΜΑΥΡΙΔΗΣ - ΧΙΜΟΣ A.Ε.B.E. ΤΥΠΟΠΟΙΙΗΣΗ ΕΛΙΩΝ 8.522 15 5.277 39 -203
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΥ ΙΧΘΥ-ΠΑ Α.Ε. 4.070 4 792 21 -32
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Ι. ΑΦΟΙ Α.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΙΩΝ 8.465 10 8.132 673 490
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ - ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε. 11.699 -3 8.801 3.159 1.287
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΙΠΑΣΤΩΝ 1.723 5 1.171 99 33
ΚΑΤΣΑΡΟΣ Χ. Β. ΣΠΟΡΟΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ 7.149 3 4.765 382 52
ΚΙΟΛΕΪΔΗΣ Ν. Α.Ε.Β.Ε. ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ 41.286 -6 3.075 -2.445 -66
ΚΛΩΣΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΟΛΟΥ Κ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 1.158 2 429 48 29
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α.Ε. 9.277 13 7.045 808 85
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΒΟΛΟΥ Κ. & Β. ΝΤΑΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 4.166 1 1.780 118 -74
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. Α.Ε. ΣΥΡΜΑΤΑ - ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ 12.081 0 2.604 -486 -752
ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΣ STEEL Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 10.599 16 9.872 1.711 1.006
ΛΥΧΝΑΡΑΣ ΒΕΡΓΙΝΑ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.803 3 644 230 146
Μ.Ε.Κ. Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 20.949 -5 95 -42 -2.513
ΜΑΝΟΣ Α.Ε. ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ - ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ 30.378 6 11.233 1.001 893
ΜΕΝΤΙΤΕΡΑΝΙΑ ΤΕΞΤΙΛ Ε.Π.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 558 23 1.257 105 81
ΜΕΤΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 735.402 14 549.001 88.758 73.908
ΜΟΚΕΜΚΟ ΟΡΓΚΑΝΙΚΑ Ε.Π.Ε. ΜΗΧΑΝΕΣ - ΧΗΜΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 3.053 12 3.462 753 478
ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ Α.Ε. 1.525 -11 242 22 -103
ΜΟΣΧΑΛΗΣ Α.Ε. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 4.554 4 1.263 192 7
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. 161.303 5 88.006 9.589 3.503
ΜΩΡΑΪΤΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ 1.299 8 1.898 301 184
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε. ΟΞΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 675 -4 318 39 15
ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟΝ Α.Ε. 6.526 17 4.415 1.528 481
ΡΟΥΣΣΑΣ DAIRY PRODUCTS Α.Ε. ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 17.892 -1 20.274 1.890 545
ΣΙΟΥΡΑΣ Α.Ε. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΙΩΝ - ΤΟΥΡΣΙΩΝ 15.485 9 20.941 965 70
ΣΚΟΠΟΣ Α.Ε. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 4.199 4 4.366 207 17
ΣΥΝ.ΠΡΟ. ΣΥΝΘΕΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΔΟΚΟΙ Α.Ε. 6.400 -3 5 -156 -174
ΣΥΡΜΑ Α.Ε.Β.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ 15.063 -5 6.915 -593 -844
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 16.680 472 4.932 -284 -786
ΣΩΛΗΝ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ 5.636 -2 3.304 239 -7
ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ Α.Ε. ΧΗΜΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 1.258 0 592 40 8
ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 1.329 -6 257 13 -50
ΥΔΡΟΒΙΟΣ Ε.Π.Ε. ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 897 9 398 -40 -48
ΦΥΡΑΛ Α.Ε. ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ - ΑΛΕΥΡΑ 533 -2 435 23 -7
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 440.664 1 150.534 1.082 -15.869
ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Α. - ΚΡΕΑΤΑ ΘΕΤΤΑΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 1.525 -1 3.000 44 -70
ARGO WINE ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Α.Ε. ΟΙΝΟΙ - ΠΟΤΑ 3.195 0 2.372 187 -32
CAO HELLAS ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 7.091 6 7.274 434 -309
CONTITECH ΙΜΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΙΜΑΝΤΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 67.189 -11 42.155 -1.688 -1.957
GREENSTEEL A.E. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 3.300 -7 4.198 65 -134
KNAUF USG ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΗΣ A.B.E.E. 16.576 -22 12.966 2.232 531
M - PACK A.E. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ - ΧΑΡΤΟΥ 2.448 -9 2.226 194 156
MAST FOODS Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ 7.657 -17 6.924 758 -68
METAL DESIGN A.E. ΟΜΠΡΕΛΕΣ - ΕΠΙΠΛΑ 1.983 -7 36 -51 -118
POLISAN ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΡΗΤΙΝΗ - ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΑ PET 48.473 0 47.390 -5.989 -6.902
SERVISTEEL A.E. ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΛΥΒΟΣ 11.885 -7 2.425 379 -119
SIELMAN A.E. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 11.744 38 7.428 1.918 1.375
SOVEL A.E. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΛΥΒΟΣ 288.955 3 242.118 3.801 -12.665
www.inr.gr, 30 Δεκεμβρίου 2015 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS