inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία


Αυξήθηκε κατά 10% η παραγωγή λιπασμάτων το 2015Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο όγκος παραγωγής λιπασμάτων κάθε είδους, αμμωνίας, νιτρικού οξέος και σουλφονιτρικών οξέων την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2015 παρουσίασε αύξηση της τάξεως του 10%, σε σύγκριση με την ίδια χρονική περίοδο του 2014. Επίσης, ήταν υψηλότερος κατά 3,1% από τον αντίστοιχο όγκο παραγωγής του έτους 2010.

Τα συνολικά έσοδα 23 ελληνικών βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων του τομέα, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων για το 2014 έχουν γίνει γνωστά, είχαν ανέλθει το έτος αυτό σε 325,2 εκατ. ευρώ και ήταν μειωμένα κατά 1% (-4,2 εκατ. ευρώ).

Εκτιμάται ότι από το 2013 σημειώνεται ανακοπή της εισαγωγικής διείδσυσης λιπασμάτων στην ελληνική αγορά.

Οι εν λόγω 23 εταιρείες έχουν βασικό ή αποκλειστικό αντικείμενο την παραγωγή και τυποποίηση λιπασμάτων κάθε είδους σε δικές τους εγκαταστάσεις ή και σε εγκαταστάσεις τρίτων. Ωστόσο, αρκετές ασχολούνται συγχρόνως και με την εισαγωγή και εμπορία λιπασμάτων, αλλά και με την παραγωγή ή εμπορία διαφορετικών χημικών και άλλων προϊόντων. Συνεπώς, δεν οφείλεται στην παραγωγή ή τυποποίηση λιπασμάτων το σύνολο των εσόδων τους.

Βάσει των αποτελεσμάτων αυτών των 23 επιχειρήσεων, ο τομέας εμφάνισε το 2014, σε σύγκριση με το 2013, βελτιωμένα κατά 48% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 28,4 εκατ. ευρώ και ίσα προς το 8,7% των εσόδων του (5,9% το 2013), σε συνθήκες κάμψης των εσόδων του κατά 1% και βελτίωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του κατά 1,1 εκατοστιαία μονάδα (12,5% το 2014, από 11,4% το 2013). Επίσης, παρουσίασε μειωμένες ζημιές, κυρίως λόγω συρρίκνωσηςτων ζημιών της μεγαλύτερης βιομηχανίας λιπασμάτων. Η συγκεκριμένη εταιρεία αναθεώρησε τα αποτελέσματα που είχε παρουσιάσει το έτος 2013, συντάσσοντας εκ νέου ισολοηισμό σύμφωνα με το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο.

Οι 23 εταιρείες στις 31.12.2014 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 561 εκατ. ευρώ και ως σύνολο κατέγραψαν:

  • Μεικτά κέρδη 40,6 εκατ. ευρώ περίπου, αυξημένα κατά 8% (+9,2 εκατ. ευρώ).

  • Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 28,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 48% (+9,2 εκατ. ευρώ).

  • Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 2,6 εκατ. ευρώ, βελτιωμένα κατά 9,7 εκατ. ευρώ (ζημιές 7,1 εκατ. ευρώ το 2013) και ίσα προς το 0,8% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -0,2% το 2013.

  • Ζημιές προ φόρων 17,3 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με βελτίωση κατά 46% σε ποσοστό και κατά 15 εκατ. ευρώ σε αξία (ζημιές 32,3 εκατ. ευρώ το 2013) και είναι ίσες προς το -5,3% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -9,8% το 2013.

  • Τελικές ζημιές, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 22,1 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με βελτίωση κατά 38% σε ποσοστό και κατά 13,3 εκατ. ευρώ σε αξία (ζημιές 35,4 εκατ. ευρώ το 2013) και είναι ίσες προς το 6,8% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 10,8% το 2013.
Τα ίδια κεφάλαια των 23 επιχειρήσεων (185,2 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014) μειώθηκαν το 2013 κατά 13% (-26,5 εκατ. ευρώ). Παράλληλα, μειώθηκε το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων τους (560,7 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) κατά 5% (-29,5 εκατ. ευρώ). Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια των επιχειρήσεων του τομέα υποχώρησε σε 33,0%, από 35,9% το 2013.

Μείωση της τάξεως του 7% παρουσίασε, εξάλλου, λόγω απομειώσεων, το πάγιο ενεργητικό τους (328,5 εκατ. ευρώ).

Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών των 23 επιχειρήσεων, που έχουν βασικό ή αποκλειστικό αντικείμενο την παραγωγή και τυποποίηση λιπασμάτων. Στις εταιρείες αυτές δεν περιλαμβάνονται άλλες βιομηχανίες, οι οποίες επίσης παράγουν ή μόνο τυποποιούν λιπάσματα, αλλά οφείλουν το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους στην παραγωγή άλλων κατηγοριών προϊόντων.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των 23 βιομηχανιών στη διάρκεια της χρήσης 2014 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) βελτιώθηκε και ανήλθε σε 5,1%, από 3,3% το 2013.

www.inr.gr, 25 Ιανουαρίου 2016
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ,  2014
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 25.01.2016.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΓΚΡΙΦΕΡΤ ΧΗΜΙΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΚΗ Α.Ε. ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 925 6 91 19 -22
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΡΜΗΣ Α.Ε. ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 196 -2 0 6 0
ΑΓΡΟΦΛΟΡΑ Α.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ 3.017 -3 1.375 296 93
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ Π. ΑΦΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΦΑΡΜΑΚΑ - ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 2.232 0 2.186 224 19
ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Α.Ε. 4.897 -2 574 353 -91
ΓΑΒΡΙΗΛ Δ. Σ. & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ - ΧΗΜΙΚΑ 21.689 11 29.670 3.749 2.255
ΓΕΩΒΕΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ 3.777 -3 810 243 -13
ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 887 8 906 94 45
ΛΑΪΦ - T ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ & ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ A.E. 34.247 -4 26.321 2.504 -274
ΛΗΔΡΑ Ε.Π.Ε. ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ 2.212 2 2.320 404 221
ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. 16.947 -24 11.262 2.239 790
ΜΕΓΚΛΑΣ Χ. Α.Β.Ε.Ε. ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ 6.868 -13 11.153 886 68
ΝΕΑ ΦΕΡΤΙΛ Α.Ε. ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ - ΦΥΤΟΧΩΜΑΤΑ 862 -7 333 -10 -61
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΞΑΝΘΗΣ - ΟΡΛΙΠ Α.Ε. 129 -23 0 0 -27
ΟΡΓΑΝΟΧΗΜΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. 1.028 19 631 -52 -95
ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ 26.698 11 22.380 1.855 455
AGROFER A.E. ΤΡΟΦΕΣ - ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 7.303 -2 1.496 -87 -293
COMPOST HELLAS Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 221 -21 48 -29 -51
ECO TERRA Α.B.E.Ε. ΟΡΓΑΝΟΧΗΜΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 3.403 4 1.638 348 2
ELFE ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ & ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε. 371.730 -6 147.836 7.274 -24.985
NATURE A.E. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 2.861 13 2.928 513 309
SULPHUR ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΘΕΙΟ - ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 35.036 -13 45.146 4.911 -2.187
ZIKO Α.Ε. ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ & ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ 13.496 8 16.048 2.698 1.770
www.inr.gr, 25 Ιανουαρίου 2016


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS