inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Τράπεζα Πειραιώς: Συμφωνίες συμβολαιακής γεωργίας και κτηνοτροφίας, αξίας 680 εκατ. ευρώΥπερβαίνουν τα 680 εκατ. ευρώ τα εγκεκριμένα όρια πιστώσεων της Τράπεζας Πειραιώς στον τομέα της συμβολαιακής γεωργίας και κτηνοτροφίας, με το σχετικό πρόγραμμα που ξεκίνησε το 2013 να περιλαμβάνει ήδη 17.000 παραγωγούς και περισσότερες από 170 μεταποιητικές επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς.

Οι επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί μεταποίησης αγροτικών προϊόντων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα πραγματοποιούν σε 73 χώρες εξαγωγές άνω του 1,35 δισ. ευρώ, δηλαδή αξίας αντίστοιχης προς το 20% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών αγροτικών προϊόντων.

Η Τράπεζα συμπληρώνει την ολοκληρωμένη προσφορά της για τη χρηματοδότηση του αγροτικού τομέα με πλήρη γκάμα προϊόντων που καλύπτουν κάθε εξειδικευμένη ανάγκη, όπως το πρόγραμμα εγκατάστασης νέων αγροτών, την αγορά γης και εξοπλισμού και την ενεργητική προστασία της εκμετάλλευσης. Χρηματοδοτεί περισσότερους από 60.000 επαγγελματίες αγρότες μέσω των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της. Επίσης, έχει σχεδιάσει τις απαραίτητες υποδομές και πολιτικές για την υποστήριξη της αξιοποίησης του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και ειδικότερα τη στοχευμένη χρηματοδότηση βιώσιμων επενδύσεων.

Στην 26η Agrotica, η Τράπεζα είχε τη δική της συμμετοχή μέσω και του Κέντρου Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας «Εξέλιξη», το οποίο σχεδιάζει και προσφέρει σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα και συμβουλευτικές υπηρεσίες, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των αγροτών, για την προώθηση της βιώσιμης αγροτικής επιχειρηματικότητας. Προτεραιότητες των δράσεων της Τράπεζας στον τομέα αυτό είναι η εξασφάλιση των απαραίτητων κεφαλαίων τόσο για κεφάλαια κίνησης όσο και για τις επενδυτικές ανάγκες των αγροτών. Με στοχευμένες και ορθολογικές χρηματοδοτήσεις βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα, όπως σημειώνει, διαμορφώνει τις προϋποθέσεις μείωσης του κόστους παραγωγής, το οποίο αποτελεί καίριο ζήτημα για την ελληνική γεωργία.

Συγχρόνως, η Τράπεζα συνεχίζει δυναμικά την υλοποίηση του προγράμματος συμβολαιακής γεωργίας και κτηνοτροφίας που έχει επιλέξει, με στόχο για την ενίσχυση της αγροτικής οικονομίας και τη στήριξη του γεωργικού εισοδήματος σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Μέσω των σχετικών συμφωνιών αυτών, ως γνωστόν, οι παραγωγοί έχουν στη διάθεσή τους την απαιτούμενη ρευστότητα για την αγορά των απαραίτητων καλλιεργητικών εφοδίων, με άκρως ανταγωνιστικούς όρους, τη στιγμή που τη χρειάζονται, αλλά και εγγυημένη τη διάθεση και πληρωμή της παραγωγής τους.

Οι περισσότερες από 170 συμφωνίες συμβολαιακής γεωργίας και κτηνοτροφίας που έχει συνάψει με μεταποιητικές εταιρείες και συνεταιρισμούς, αφορούν ολοκληρωμένες χρηματοδοτικές προτάσεις και πιστοποιούν τη σταθερή βούληση της Τράπεζας Πειραιώς για την υποστήριξη και ενθάρρυνση των υγιών και παραγωγικών προσπαθειών στον πρωτογενή και τον μεταποιητικό τομέα της οικονομίας.

Συμφωνία με τη ΝΕΟΓΑΛ

Στις 13 Ιουνίου 2016 η Τράπεζα ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνίας συμβολαιακής κτηνοτροφίας με τη δραμινή γαλακτοβιομηχανία ΝΕΟΓΑΛ.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1964 στη Δράμα, από συνεταιρισμό αγελαδοτρόφων. Είναι μία από τις πρώτες γαλακτοβιομηχανίες της Βορείου Ελλάδος. Το 1999 εισήλθαν στη μετοχική της σύνθεση παραγωγοί γάλακτος και σε δεύτερη φάση οι εργαζόμενοι της βιομηχανίας, γεγονός που ενίσχυσε την ανάπτυξη και την υγιή λειτουργία της.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων (γάλα, γιαούρτι, τυρί, βούτυρο, κρέμα γάλακτος, παγωτά), με σημαντική παρουσία κυρίως στην τοπική αλλά και στην ευρύτερη ελληνική αγορά, κατέχοντας μερίδιο αγοράς περίπου 4,5% στην αγορά του φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος. Καθημερινά παραλαμβάνει αγελαδινό και αιγοπρόβειο γάλα από παραγωγούς των περιοχών Δράμας, Καβάλας και Σερρών. Διαθέτει τα προϊόντα της στους νομούς Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Σερρών, Ροδόπης, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης και Αττικής.

Εχει πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις εκσυγχρονισμού και βελτιώσεων κτιριακών εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού και λειτουργεί με υπερσύγχρονο εξοπλισμό, που πληροί όλους τους ευρωπαϊκούς και ελληνικούς κανονισμούς. Βασική της αρχή είναι η διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας των εισερχόμενων πρώτων και βοηθητικών υλών, της επεξεργασίας τους, αλλά και της διακίνησης των τελικών προϊόντων. Εφαρμόζει πιστοποιημένα συστήματα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005. Παράλληλα, φροντίζει το περιβάλλον με την εφαρμογή πιστοποιημένου συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004.

Μέσω του προγράμματος συμβολαιακής κτηνοτροφίας της Τράπεζας Πειραιώς, ο παραγωγός έχει στη διάθεσή του την απαιτούμενη ρευστότητα με άκρως ανταγωνιστικούς όρους, τη στιγμή που τη χρειάζεται, αλλά και εγγυημένη την έγκαιρη πληρωμή της παραγωγής που έχει συμφωνήσει να παραδώσει στην εταιρεία.

Η νέα αυτή συμφωνία συμβολαιακής κτηνοτροφίας αφορά σε ολοκληρωμένη χρηματοδοτική πρόταση και πιστοποιεί τη σταθερή βούληση της Τράπεζας Πειραιώς για την υποστήριξη και ενθάρρυνση κάθε υγιούς και παραγωγικής προσπάθειας στον πρωτογενή και τον μεταποιητικό τομέα της οικονομίας.

Οι συνολικές πωλήσεις της ΝΕΟΓΑΛ την περίοδο 2005-2015 ανέρχονται σε 190,9 εκατ. ευρώ. Στο διάστημα των έντεκα αυτών χρόνων η επιχείρηση κατέγραψε συνολικά κέρδη προ φόρων 18,8 εκατ. ευρώ και συνολικά καθαρά κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 14,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,7% των πωλήσεων και προς το 7,4% των μέσων ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα έσοδά της το 2015 ήταν ύψους 17,7 εκατ. ευρώ. Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2015 ήταν 21,6 εκατ. ευρώ, επί συνόλου απασχολουμένων κεφαλαίων 25,7 εκατ. ευρώ (83,8%).

Αγροτικό Επιχειρηματικό Πάρκο

Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ., εξάλλου, προχωρά στη δημιουργία Αγροτικού Επιχειρηματικού Πάρκου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στον νομό Πέλλας, σε ιδιόκτητη έκταση 2.000 στρεμμάτων.

«Πραγματοποιούμε αυτή τη μεγάλη επένδυση έχοντας κατά νου την καινοτομία, την εξωστρέφεια και την πράσινη επιχειρηματικότητα, και πάνω απ’ όλα επειδή πιστεύουμε στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας μέσα από οργανωμένο και αειφορικό σχεδιασμό», ανέφερε ο Βρασίδας Ζάβρας, διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. και γενικός διευθυντής Green Banking του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς. «Η Κεντρική Μακεδονία έχει ιδιαίτερα ποιοτική πρωτογενή παραγωγή και μεγάλη ανάγκη από μεταποιητικές μονάδες που θα αξιοποιούν τα πλεονεκτήματά της με τον πιο ανταγωνιστικό τρόπο. Με την εμπειρία και την τεχνογνωσία της, η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. έρχεται να ανταποκριθεί σε αυτή την ανάγκη, θέτοντας παράλληλα υψηλούς στόχους περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιδόσεων, προς όφελος των παραγωγών, της τοπικής κοινωνίας και συνολικά της ελληνικής οικονομίας», συμπλήρωσε.

Ένα από τα καινοτόμα χαρακτηριστικά του έργου συνίσταται στο γεγονός ότι το Αγροτικό Επιχειρηματικό Πάρκο Πέλλας θα είναι το πρώτο Eπιχειρηματικό Πάρκο μηδενικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος (CO2 neutral) και υψηλής κοινωνικής ανταποδοτικότητας, με τη δημιουργία σύγχρονων τεχνικών, διοικητικών και επιχειρηματικών συνθηκών. Ήδη λειτουργούν στο Πάρκο δύο φωτοβολταϊκοί σταθμοί συνολικής ισχύος 9 μεγαβάτ (MW). H παραγόμενη ενέργεια ισοδυναμεί με το σύνολο των μελλοντικών ενεργειακών αναγκών όλων των επιχειρήσεων που θα εγκατασταθούν.

Τα έργα υποδομής θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την «έξυπνη» πολεοδόμηση της περιοχής, ώστε να διευκολύνεται η καθημερινή λειτουργία των επιχειρηματικών μονάδων, την κατασκευή εσωτερικής οδοποιίας, των δικτύων ηλεκτροφωτισμού, της ύδρευσης με σύγχρονα συστήματα επαναχρησιμοποίησης, της αποχέτευσης υγρών αποβλήτων και ομβρίων υδάτων, τη μονάδα καθαρισμού αποβλήτων και το δίκτυο οπτικών ινών.

Η χρηματοδότηση της δημιουργίας αυτών των υποδομών θα γίνει με πόρους της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ., καθώς και με χρηματοδότηση από ειδικά προγράμματα στήριξης συνεργατικών σχηματισμών (clusters) και από διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, με φροντίδα της Τράπεζας Πειραιώς.

Εκτός από την χρηματοδότηση των υποδομών, η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. θα στηρίξει την οικονομική βιωσιμότητα των πρώτων νέων επενδύσεων που θα εγκατασταθούν στο Πάρκο, μέσω του αμοιβαίου κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών (Α.Κ.Ε.Σ.) με την επωνυμία «Ελληνικό Ταμείο Βιώσιμης Ανάπτυξης» (Ε.Τ.Β.Α.), αλλά και εξειδικευμένων στοχευμένων προγραμμάτων της Τράπεζας Πειραιώς.

Έως τα τέλη του καλοκαιριού θα έχει δημιουργηθεί η ΕΤΒΑ Mentoring, εταιρεία που θα παρέχει συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες σε νέες επιχειρήσεις, με στόχο να τις διευκολύνει τόσο στο στάδιο της ίδρυσης όσο και κατά τη λειτουργία και την ανάπτυξή τους, με υπηρεσίες για την αδειοδοτική διαδικασία, τα επιχειρηματικά σχέδια, τη νομική στήριξη, τις χρηματοδοτικές προτάσεις, τις συνέργειες με την ελληνική και διεθνή επιχειρηματική κοινότητα, τη συμβουλευτική σε θέματα συμβολαιακής τραπεζικής, την προώθηση εξαγωγικού χαρακτήρα επιχειρήσεων ή και τις πιστοποιήσεις προστιθέμενης αξίας.

Η πρώτη φάση του έργου θα αποδώσει 400 στρέμματα επιχειρηματικών γηπέδων με βιομηχανική-βιοτεχνική χρήση, ικανά να φιλοξενήσουν ως 80 μικρομεσαίες εταιρείες. Η κατασκευή θα έχει ολοκληρωθεί πλήρως το πρώτο εξάμηνο του 2018, οπότε και οι προς εγκατάσταση επιχειρήσεις θα μπορούν να ξεπεράσουν τις 200. Η ανάπτυξη του επιχειρηματικού πάρκου θα δημιουργήσει 100 περίπου θέσεις εργασίας στη διετή περίοδο κατασκευής και 400 περίπου θέσεις εργασίας σε βάθος δεκαετίας από την έναρξη λειτουργίας.

Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. ιδρύθηκε το 2003, όταν απορροφήθηκε η ΕΤΒΑbank από την Τράπεζα Πειραιώς και αποσχίστηκε ο κλάδος των βιομηχανικών περιοχών. Ανήκει κατά 65% στην Τράπεζα Πειραιώς και κατά 35% στο Ελληνικό Δημόσιο. Διαχειρίζεται 26 βιομηχανικές περιοχές σε όλη την Ελλάδα, εντός των οποίων λειτουργούν 1.502 επιχειρήσεις που απασχολούν περίπου 30.000 εργαζόμενους. Αυτές δραστηριοποιούνται σε περισσότερους από 50 κλάδους οικονομικής δραστηριότητας κι έχουν συνολικό κύκλο εργασιών άνω των 9 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 5% περίπου του ΑΕΠ της χώρας.

Το Ελληνικό Ταμείο Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ε.Τ.Β.Α.) είναι αμοιβαίο κεφάλαιο της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. και του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, με σκοπό να διευκολύνει τις επιχειρήσεις για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής σε νέες επενδύσεις που αφορούν την αειφόρο ανάπτυξη, με μετρήσιμους κοινωνικούς ανταποδοτικούς και περιβαλλοντικούς δείκτες.

www.inr.gr, 14 Ιουνίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS