inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία


Επιταχυνόμενη πτώση της εκτυπωτικής παραγωγής το 2015Επιταχύνθηκε κατά το 2015 η πτώση των παραγωγικών μεγεθών της ελληνικής εκτυπωτικής βιομηχανίας, η οποία το 2014 είχε παρουσιάσει βελτιωμένα λειτουργικά αποτελέσματα, αλλά και ζημιές, σε συνδυασμό με μείωση των ιδίων κεφαλαίων και διόγκωση των βραχυπρόθεσμων οφειλών, που επιβάρυναν ακόμη περισσότερο την ήδη δυσχερή χρηματοοικονομική θέση της.

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο όγκος παραγωγής εκτυπώσεων και αναπαραγωγής προεγγεγραμμένων μέσων το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2015 σημείωσε πτώση της τάξεως του 5,8%, σε σύγκριση με την ίδια χρονική περίοδο του 2014, οπότε είχε παρουσιάσει μείωση της τάξεως του 2,3%.

Η παραγωγή της βιομηχανίας εκτυπώσεων και αναπαραγωγής προεγγεγραμμένων μέσων την προαναφερθείσα χρονική περίοδο ήταν κατά 46,6% χαμηλότερη από την αντίστοιχη του της ίδιας περιόδου του έτους 2010, λόγω της μεγάλης σωρευτικής μείωσης των προηγούμενων ετών.

Συγκεκριμένα, η εξέλιξη του όγκου παραγωγής του τομέα ανά μήνα, κατά το 2015, έχει ως εξής: -3,6% τον Ιανουάριο (-0,5% τον ίδιο μήνα του 2014), -5,2% τον Φεβρουάριο (+6,8%), -1,7% τον Μάρτιο (+1,7%), -17,6% τον Απρίλιο (+2,8%), -1,2% τον Μάιο (-4,6%), -7,1% τον Ιούνιο (-4,9%), -9,1% τον Ιούλιο (+0,5%), 14,0% τον Αύγουστο (+9,5%), +0,9% τον Σεπτέμβριο (-9,4%), -9,5% τον Οκτώβριο (-0,6%) και -1,9% τον Νοέμβριο (-11,8%).

Τα συνολικά έσοδα 171 βιομηχανικών και βιοτεχνικών εκτυπωτικών ΑΕ και ΕΠΕ, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων για το 2014 έχουν γίνει γνωστά, είχαν ανέλθει το έτος αυτό σε 435,7 εκατ. ευρώ και ήταν μειωμένα κατά 4,9 εκατ. ευρώ (-1%).

Οι εν λόγω εταιρείες έχουν βασικό ή αποκλειστικό αντικείμενο την παραγωγή υπηρεσιών εκτυπώσεων, γραφικών τεχνών, τυπογραφικών εργασιών και αναπαραγωγής προεγγεγραμμένων μέσων, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών, των φλεξογραφικών, των βαθυτυπικών και της επεξεργασίας και εκτύπωσης εύκαμπτων υλικών συσκευασίας, καθώς και των συναφών εργασιών, όπως είναι η προεκτύπωση, η πλαστικοποίηση, η βιβλιοδεσία και η συσκευασία εντύπων. Ωστόσο, ορισμένες ασχολούνται συγχρόνως και σε μεγάλο βαθμό με την παραγωγή προϊόντων χάρτου, πλαστικών ή συναφών βιομηχανικών προϊόντων, την έκδοση βιβλίων, εφημερίδων ή περιοδικών, την παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών και γενικότερα αναπτύσσουν ποικίλες συμπληρωματικές επιχειρηματικές δραστηριότητες και υπάγονται, για τον λόγο αυτό, σε διαφορετικούς κλάδους. Συνεπώς, δεν οφείλεται στην παροχή εκτυπωτικών υπηρεσιών το σύνολο των εσόδων τους.

Αν απομονωθούν οι εταιρείες με μεικτές δραστηριότητες και συνεκτιμηθεί η συνεχιζόμενη αποχώρηση από την αγορά εταιρειών που δεν έχουν εκδώσει ισολογισμό χρήσης 2014, η μείωση των πωλήσεων του τομέα το έτος αυτό υπερβαίνει κατά πολύ ίσως το 1%.

Βάσει των αποτελεσμάτων αυτών των 171 επιχειρήσεων που συνεχίζουν τη λειτουργία τους, συμπεριλαμβανομένης μιας εταιρείας που εμφάνισε πολύ υψηλές τελικές ζημιές με μικρά έσοδα, λόγω ανόργανων ζημιών, ο βιομηχανικός τομέας των κάθε είδους εκτυπώσεων και γραφικών τεχνών εμφάνισε το 2014, σε σύγκριση με το 2013, βελτιωμένα κατά 1% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 34,5 εκατ. ευρώ και ίσα προς το 7,9% των συνολικών εσόδων του (επίσης 7,9% το 2012), σε συνθήκες κάμψης των εσόδων του κατά 1% και βελτίωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του κατά 2,2 εκατοστιαίες μονάδες (18,0% το 2014, από 15,8% το 2013).

Οι 171 εκτυπωτικές και συναφείς εταιρείες γραφικών τεχνών και παροχής βοηθητικών υπηρεσιών συναφών με την εκτύπωση στις 31.12.2014 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 809 εκατ. ευρώ και ως σύνολο κατέγραψαν:

  • Μεικτά κέρδη 78,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 15% (+10,2 εκατ. ευρώ).

  • Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 34,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1% (+0,3 εκατ. ευρώ).

  • Ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) 1,7 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 23% (0,5 εκατ. ευρώ) και ίσες προς το -0,4% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -0,5% το 2013.

  • Ζημιές προ φόρων 76,0 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με ποσοστιαία επιδείνωση 289% και κατά 56,4 εκατ. ευρώ σε αξία (ζημιές άνω των 19,5 εκατ. ευρώ το 2013) και είναι ίσες προς το -17,4% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -4,5% το 2013. Εξαιρουμένης της εταιρείας που προαναφέρθηκε (ζημιές προ φόρων 81,75 εκατ. ευρώ) προκύπτουν κέρδη προ φόρων 5,8 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με βελτίωση κατά 25,7 εκατ. ευρώ (ζημιές 19,9 εκατ. ευρώ το 2012) και είναι ίσα προς το 1,3% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -4,6% το 2013.

  • Τελικές ζημιές, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 88,1 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με επιδείνωση κατά 274% σε ποσοστό και κατά 64,5 εκατ. ευρώ σε αξία (ζημιές 23,6 εκατ. ευρώ το 2013) και είναι ίσες προς το -20,2% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -5,5% το 2013. Εξαιρουμένης της εταιρείας που προαναφέρθηκε (τελικές ζημιές 81,8 εκατ. ευρώ) προκύπτουν ζημιές 6,3 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με βελτίωση κατά 74% σε ποσοστό και κατά 17,5 εκατ. ευρώ σε αξία (ζημιές 23,8 εκατ. ευρώ το 2013) και είναι ίσες προς το -1,4% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -5,5% το 2013.
Τα ίδια κεφάλαια των 171 επιχειρήσεων (320,6 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014) μειώθηκαν το 2014 κατά 24% (-103,9 εκατ. ευρώ), λόγω των νέων ζημιών και απομειώσεων ενεργητικού. Παράλληλα, μειώθηκε το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων τους (809,1 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) κατά 10% (-90,2 εκατ. ευρώ). Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια των επιχειρήσεων του τομέα υποχώρησε σε 39,6%, από 47,2% το 2013. Οι μεταβολές αυτές ήταν πιο συγκρατημένες, αλλά και πάλι αρνητικές, αν εξαιρεθεί η επιχείρηση που παρουσίασε πολύ υψηλές τελικές ζημιές, με μικρά έσοδα, λόγω ανόργανων επιβαρύνσεων.

Η ήδη τραγικά επιβαρημένη χρηματοοικονομική θέση του τομέα επιδεινώθηκε περαιτέρω κατά το 2014, λόγω των νέων ζημιών και της διόγκωσης των βραχυπρόθεσμων οφειλών του.

Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών των εν λόγω 171 επιχειρήσεων. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές, άλλες επιχειρήσεις με εκτυπωτικές μονάδες, οι οποίες είναι κατά βάση εκδοτικές και οφείλουν στην έκδοση εντύπων τους το μέγιστο μέρος του κύκλου εργασιών τους ή εταιρείες που προσφέρουν εκτυπωτικές υπηρεσίες στον κλωστοϋφαντουργικό τομέα. Επίσης, δεν περιλαμβάνονται εταιρείες με συμπληρωματικές προς το βασικό τους αντικείμενο εκτυπωτικές δραστηριότητες, που ανήκουν στον κλάδο της χαρτοβιομηχανίας και σε άλλους κλάδους και δεν οφείλουν σε εκτυπώσεις σημαντικό μέρος των εσόδων τους ή διενεργούν εκτυπωτικές εργασίες για ίδιο λογαριασμό, παράγοντας ετικέτες και άλλα, παρόμοια προϊόντα.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των 171 εκτυπωτικών και συναφών επιχειρήσεων στη διάρκεια της χρήσης 2014 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) βελτιώθηκε σε 4,3%, από 3,8% το 2013, παραμένοντας σε χαμηλά επίπεδα.

www.inr.gr, 5 Φεβρουαρίου 2016
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ,  2014
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 05.02.2016
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΔΑΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ Α.Β.Ε.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 2.934 3 1.481 324 314
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ. Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 941 -2 327 60 1
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 1.052 -5 1.096 211 141
ΑΘΗΝΑ ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 205 5 27 10 6
ΑΚΕΨΙΜΑΪΔΗΣ ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΕΣ Α.Ε. 1.392 -1 659 95 33
ΑΛΦΑ ΠΑΚ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 3.624 -5 1.963 170 46
ΑΛΦΑ ΩΜΕΓΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. 1.169 -1 802 139 25
ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 1.905 -7 1.391 308 37
ΑΝΔΡΕΟΥ Α. Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 3.567 -17 2.008 -45 -20
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 662 0 197 69 3
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ 8.240 8 6.299 1.269 737
ΑΞΕΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 1.806 -13 1.654 -55 28
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Β.Ε.Ε. 7.946 3 9.059 910 -783
ΑΡΓΩ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 1.378 -4 1.312 359 170
ΑΣΠΙΩΤΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α.Ε. 229 1 206 -10 -12
ΑΣΤΡΑΝΕΤ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 1.389 -5 67 98 27
ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Μ. ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Β.Ε. 1.583 -1 84 -25 -25
ΒΓΟΝΤΖΑ Θ. ΥΙΟΙ ΛΥΧΝΙΑ Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 8.131 -4 5.578 614 -35
ΒΕΝΕΤΟ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 318 274 556 71 25
ΒΩΣΣΟΣ Δ. Χ. Ε.Π.Ε. ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 478 49 586 230 165
ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 1.214 3 707 68 -23
ΓΙΟΥΝΙΠΡΙΝΤ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΩΝ 765 1 1.205 65 34
ΓΚΟΡΗΣ Γ. - Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 2.494 18 4.544 311 132
ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΓΡΑΜΜΑ Α.Ε. 351 12 196 35 7
ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΜΕΛΙΣΣΑ Α.Ε. 2.790 1 906 309 98
ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 1.457 11 196 13 10
ΓΡΑΦΟΤΥΠ Α.Β.Ε.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 1.223 0 222 18 -28
ΓΡΑΦΟΤΥΠΙΚΗ Α.Ε. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ 1.675 -12 1.533 -50 -285
ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ Ε.Π.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 1.879 0 1.001 83 34
ΔΕΡΒΗ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΟΦΣΕΤ Α.Ε.Β.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 2.053 0 550 -88 -134
ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 6.636 -5 1.237 224 -80
ΔΙΑΣΤΑΣΙΣ Α.Β.Ε.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 2.100 16 2.427 416 51
ΔΙΚΑΙΟΣ Ι. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 1.042 -16 318 -72 -165
ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝ 5 - ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε. 774 -3 490 47 18
ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 1.001 12 1.336 214 165
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 20.423 2 5.282 -854 -1.698
ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 1.003 -8 133 5 -32
ΕΛΛΗΝΟΤΥΠΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΕΤΙΚΕΤΕΣ 2.560 -4 1.603 159 22
ΕΜ - ΕΣ ΠΡΕΣΣ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 10.626 -6 1.903 587 -295
ΕΜΜΑΝΟΥΗΗΛΙΔΟΥ Χ. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 152 -57 82 9 -5
ΕΜΠΛΟΚΟ GR Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 2.467 5 2.893 312 24
ΕΝΤΥΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ε.Π.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 954 18 675 141 42
ΕΝΤΥΠΟΣΙΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 845 -3 573 93 10
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΕΙΔΗ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 2.424 3 167 139 -92
ΕΠΙΝΟΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ Ε.Π.Ε. 288 -3 250 17 10
ΖΩΡΤΙΚΗΣ - ΙΔΕΑ GROUP Α.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 458 3 485 55 -4
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - D.P.A. Α.Ε. 17.124 6 4.528 364 -1.030
ΗΛΙΑΝΘΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 1.177 -4 808 27 15
ΗΛΙΟΤΥΠΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 1.883 -5 1.373 306 89
ΙΚΟΝΑ Ν. Γ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 626 3 404 66 2
ΙΝΦΟΡΜ Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΕΝΤΥΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 111.474 30 31.875 875 25.380
ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ - PROMOMESSAGE ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 406 10 229 -3 -46
ΚΑΜΠΥΛΗ Α.Β.Ε.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 2.674 3 2.419 177 55
ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ Σ. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 23.603 23 14.461 3.926 1.807
ΚΑΣΤΟΡΗΣ Δ. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 1.207 -12 412 165 -65
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΑΦΟΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΕ 3.560 -8 2.952 558 5
ΚΕΝΤΡΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 1.105 0 559 106 64
ΚΛΑΔΑΣ Μ. & Η. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 1.660 -4 565 181 25
ΚΟΚΚΙΝΗ Ε. - Ν. ΛΑΓΟΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 310 -6 172 47 18
ΚΟΝΤΟΡΟΥΣΗ ΑΦΟΙ Ε.Π.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 2.817 6 696 97 -27
ΚΟΣΜΟΣ Ε.Π.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 697 8 272 134 130
ΚΟΥΒΕΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 670 35 444 154 143
ΚΟΥΤΡΟΥΔΙΤΣΟΣ Δ. - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 1.084 -5 542 37 -69
ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΒΑΘΥΤΥΠΙΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε. 3.299 14 4.203 459 323
ΛΙΑΠΗΣ Ν. ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΗ Α.Ε. 791 -33 2.388 -21 -342
ΛΥΧΝΟΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. 1.561 -8 512 108 -89
ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 6.408 -8 1.891 597 44
ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Ν. & ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 971 -64 827 46 108
ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 13.595 -86 0 433 -81.788
ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΙΑ ΚΡΗΤΗΣ - CRETA CAN Α.Β.Ε.Ε. 2.593 2 1.631 173 21
ΜΙΚΕΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΧΑΡΤΟΥ 1.505 10 1.404 292 89
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 1.482 -19 882 134 22
ΝΑΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 4.739 22 823 223 64
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ Ε.Π.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 49 -85 73 -20 -259
ΝΤΑΪΑΜΟΝΤ ΠΡΙΝΤ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΕΣ ΕΝΤΥΠΩΝ 3.532 29 5.598 863 457
ΞΗΡΑΔΑΚΗΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 4.999 -12 4.170 322 -10
ΟΚΤΩΡΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΗ Α.Ε. 1.046 -12 135 70 -155
ΟΠΤΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ CD-ROM 11.391 -24 3.869 79 -1.085
ΟΡΦΑΝΟΣ Μ. Α.Ε.Β.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 4.309 3 2.216 405 123
ΠΑΝΤΥΠΟ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 1.795 -1 52 -39 -42
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Κ. Ι. ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε. 2.061 3 299 111 22
ΠΑΠΥΡΟΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 5.407 -2 307 -55 -2
ΠΕΠΠΑΣ Ι. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 1.728 6 1.439 335 115
ΠΕΡΓΑΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 3.865 -7 996 -7 -27
ΠΙΛ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 409 48 110 92 51
ΠΙΡΟΓΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 66 35 47 10 7
ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 426 8 115 -26 -31
ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝ Α.Ε. 3.959 -5 1.503 107 -183
ΠΡΕΣΠΑΚ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε. 2.426 -10 535 59 -276
ΠΡΙΝΤ ΠΡΟΤΖΕΚΤΣ Ε.Π.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 500 14 408 45 -3
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 433 21 501 104 80
ΡΟΗ ΑΦΟΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 6.118 4 5.756 275 -77
ΣΑΚΑΛΗΣ Ι. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε. 377 -33 141 45 24
ΣΑΞΙΩΝΗΣ - FLEXO ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 1.692 13 1.755 358 135
ΣΙΜΑΤΟΥ ΑΦΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 779 -14 522 146 -20
ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Φ. Α.Β.Ε.Ε. ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 3.108 9 3.375 188 32
ΣΚΑΛΤΣΑΣ Α. Α.Β.Ε.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 3.948 -6 3.404 504 216
ΣΟΥΛΑΚΟΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 6.264 -7 4.585 806 186
ΣΠΥΡΟΥ Μ. & ΣΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε. 3.690 2 2.710 241 152
ΣΤΑΘΑΤΟΣ Ε. Α.Ε.Β.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 4.837 0 1.645 784 505
ΣΥΚΑΡΗΣ Γ. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 3.525 -1 40 -51 -48
ΤΑΧΥΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΓΡΑΒΑΝΗΣ Ε.Π.Ε. 3.701 -3 1.228 150 -29
ΤΕΧΝΟΓΡΑΜΜΗ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 425 -7 186 -29 -38
ΤΖΕΜΑ Α.Ε. ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ 2.485 -2 1.144 384 175
ΤΖΙΟΡΙΔΗΣ Α. Α.Β.Ε. ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΕΣ - ΔΩΡΑ 622 6 162 25 10
ΤΟΠΠΑΝ ΕΛΛΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε. 1.065 9 422 100 60
ΤΟΥΜΠΗΣ Μ. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 4.542 2 1.781 231 -5
ΤΡΙΚΑΛΙΑΡΗΣ Η. Ι. ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ Α.Ε. 3.184 -6 1.104 347 22
ΤΣΙΜΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΥΚΑΜΠΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 29.985 -5 27.367 1.971 -924
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΝ Α.Ε. ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 491 -18 308 27 -21
ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ - ΧΑΛΟΥΛΑΚΟΣ Α.Ε. 556 -17 536 50 -22
ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 20.171 -56 3.582 -9.884 -18.482
ΤΥΠΟΚΑΡΤ Ε.Π.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΩΝ 709 -1 196 65 1
ΤΥΠΟΚΡΕΤΑ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Β.Ε. 5.900 -6 3.047 613 158
ΤΥΠΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 3.573 -1 1.612 156 -84
ΦΗΜΗ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Μ.ΕΛ.ΠΑ. Α.Ε. 626 -2 0 106 26
ΦΟΥΣΑΡΑΣ - DEMPHOUS Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΕΣ 1.026 -8 229 -50 -72
ΦΩΤΟΛΙΟ & ΤΥΠΙΚΟΝ Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 6.242 3 2.929 335 29
ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε. 40.302 -8 18.222 1.211 -1.205
ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 1.026 111 1.433 55 9
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Κ. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Ε.Π.Ε. 61 74 110 35 23
ΧΑΤΖΗΖΑΦΕΙΡΙΟΥ Β. - Φ. ΚΟΧΡΗΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 3.872 8 1.454 452 372
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε. 61.983 4 56.506 9.840 646
ΧΡΩΜΟΤΥΠ Α.Ε. ΚΑΘΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 1.999 15 2.693 171 100
ΨΙΜΥΘΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Ε.Π.Ε. 366 21 300 78 53
ALBERT ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε. 234 26 0 69 49
ALTA GRAFICO A.E. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ 1.495 16 1.031 132 91
ALTERVISION ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Ε. 245 0 138 32 26
ASTERIAS GRAPHIC DESIGN GROUP Ε.Π.Ε. 644 -6 450 33 -28
BAKIS A.E.B.E. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ 907 7 906 255 162
BRIEF ME ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 137 -81 321 -66 -70
CARTA ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ A.E. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 7.201 -2 3.732 450 190
COLIBRI A.E. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 545 6 474 27 17
COLOR NETWORK ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Ε.Π.Ε. 299 25 323 75 46
COLOUR UNIT A.B.E.E. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 317 -14 110 67 -9
COVERPLAST Γ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 3.382 -19 2.078 416 -305
DATA PRINT A.E.Β.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 2.587 2 1.026 206 -10
DIGITAL PRESS HELLAS Α.Ε. ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ 16.214 -6 3.271 49 -565
DOCULAND ΕΝΤΥΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. 1.574 13 1.297 51 -1
DOT IMAGING - ΚΕΝΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Ε.Π.Ε. 20 -95 85 -113 -304
DOT REPRO Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 1.772 -8 566 100 49
EURODISC A.E. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 762 -12 317 -16 -30
GIESECKE & DEVRIENT ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ Α.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 16.145 50 12.680 1.736 625
GRAFO A.E. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 1.214 2 609 60 -28
GRAPHIC ARTS A.E. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 3.150 2 458 165 52
GRAPHOPRESS Ε.Π.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 411 0 91 4 -6
HROMAXX Ε.Π.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 156 -4 32 19 18
ICR ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΒΑΘΥΤΥΠIΑΣ 10.404 11 6.972 750 31
INDICO Α.Ε. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 754 2 76 72 50
IRIS ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ A.E.B.E. 100.882 -10 49.945 -2.766 -13.918
IRIS ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Α.Ε.Β.Ε. 41 -95 2.011 47 -113
KAPPAPRINT Ε.Π.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 1.808 20 1.824 460 294
LOGO GRAMMA ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ A.E. 2.160 27 1.747 159 -33
MESPITSER A.B.E. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 3.543 1 1.852 211 -1
MIND TINT Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ 446 25 895 170 95
MULTI COLOR PACK Ε.Π.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 198 -8 202 48 28
MULTIMEDIA Α.Ε. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΥΠΟΥ 2.220 0 904 -22 -127
NEXT Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 1.616 -4 1.645 193 65
ON DEMAND ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ A.E. 651 -5 478 115 25
PAPER GRAPH ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. 1.652 5 2.837 259 80
PILLAR Α.Ε. ΚΛΑΣΙΚΕΣ & ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 790 3 788 77 18
PRINT STORY ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Ε.Π.Ε. 196 1 48 16 10
PRISMA - ΧΑΡΑΞΕΙΣ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΒΑΘΥΤΥΠΙΑΣ Α.Ε. 5.711 4 3.513 372 51
PROFILM PACK A.E. ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ 1.226 -14 1.208 81 20
QUALITY - ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Α.Ε. 1.228 -4 687 129 9
RED NOTOS PRINT Ε.Π.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΩΝ 485 -3 343 27 8
REPRO TIME - ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ A.E. 1.755 2 1.183 60 24
SKY PRINTING A.E. ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 3.590 104 5.073 583 394
SMART PRINT Ε.Π.Ε. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 1.215 13 883 282 201
THESS PRINT Α.Ε. ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 1.246 28 2.387 80 9
TS CONVERTING E.Π.Ε. ΥΛΙΚΑ ΕΥΚΑΜΠΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1.122 15 1.934 506 367
WHALE GRAPHICS Α.Ε. ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ 1.378 37 1.227 232 115
www.inr.gr, 5 Φεβρουαρίου 2016


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS