inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία


Αύξηση της παραγωγής απορρυπαντικών το 2015Αύξηση παρουσίασε κατά το 2015 ο όγκος παραγωγής της ελληνικής βιομηχανίας απορρυπαντικών και συναφών προϊόντων, η οποία το 2014 είχε καταγράψει χαμηλή μονοψήφια αύξηση πωλήσεων και βελτιωμένα λειτουργικά αποτελέσματα.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο όγκος παραγωγής απορρυπαντικών και προϊόντων πλύσης την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2015 σημείωσε αύξηση κατά 2,0%, σε σύγκριση με την ίδια χρονική περίοδο του 2014. Επίσης, ήταν αυξημένος κατά 12,9% σε σύγκριση με τον όγκο παραγωγής των προϊόντων αυτών της ίδιας χρονικής περιόδου του έτους 2010.

Τα συνολικά έσοδα 21 βιομηχανικών και βιοτεχνικών εταιρειών μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, που ασχολούνται αποκλειστικά ή σε σημαντικό βαθμό με την παραγωγή απορρυπαντικών και συναφών προϊόντων πλύσης και καθαρισμού και έχουν κάνει γνωστά τα οικονομικά τους στοιχεία για το 2014, είχαν ανέλθει το έτος αυτό σε 163,4 εκατ. ευρώ και ήταν αυξημένα κατά 2% (+3,8 εκατ. ευρώ).

Ορισμένες από τις εν λόγω εταιρείες συνδυάζουν την παραγωγή απορρυπαντικών και συναφών προϊόντων με την παραγωγή άλλων χημικών αλλά και διαφορετικών προϊόντων, καθώς και με την εισαγωγή και διάθεση απορρυπαντικών ή άλλων προϊόντων. Συνεπώς, δεν οφείλουν το σύνολο του κύκλου εργασιών τους στην κύρια δραστηριότητά τους.

Οι επιχειρήσεις αυτές, ως σύνολο, εμφάνισαν το 2014, σε σύγκριση με το 2013, αυξημένα κατά 5% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 16,3 εκατ. ευρώ, έναντι 15,6 εκατ. ευρώ. Επίσης, βελτίωσαν το μεικτό περιθώριο κέρδους τους (29,5% το 2014, από 27,6% το 2013). Τα αποτελέσματά τους προ φόρων βελτιώθηκαν θεαματικά (κέρδη 56,4 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 1,6 εκατ. ευρώ), λόγω έκτακτων εσόδων εαιρείας του τομέα με συμμετοχές σε άλλες επιχειρήσεις. Επίσης, τα αποτελέσματά τους μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν αναλόγως βελτιωμένα. Εξαιρουμένης της προαναφερθείσας εταιρείας προκύπτουν βελτιωμένα αποτελέσματα προ φόρων και ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους.

Οι 21 αυτές επιχειρήσεις στις 31.12.2014 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 316 εκατ. ευρώ και ως σύνολο κατέγραψαν:

  • Μεικτά κέρδη 48,2 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 9% (+4,1 εκατ. ευρώ).

  • Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 16,3 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών άνω των 15,6 εκατ. ευρώ (+0,7 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 10,0% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 9,8% το 2013.

  • Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 6,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 21% (5,2 εκατ. ευρώ το 2013) και ίσα προς το 3,8% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 3,3% το 2013.

  • Κέρδη προ φόρων 56,4 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με βελτίωση κατά 54,8 εκατ. ευρώ (κέρδη 1,6 εκατ. ευρώ το 2013). Εξαιρουμένης της προαναφερθείσας εταιρείας προκύπτουν κέρδη προ φόρων 1,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών προ φόρων 1,2 εκατ. ευρώ (+2,3 εκατ. ευρώ).

  • Καθαρά κέρδη, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 53,8 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με βελτίωση κατά 54,5 εκατ. ευρώ (ζημιές 0,7 εκατ. ευρώ το 2013). Εξαιρουμένης της προαναφερθείσας εταιρείας προκύπτουν ζημιές 0,8 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων ζημιών 2,5 εκατ. ευρώ (+1,7 εκατ. ευρώ).
Τα συνολικά ίδια κεφάλαια των 21 επιχειρήσεων (136,3 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014) αυξήθηκαν το 2014 κατά 22% (+24,7 εκατ. ευρώ). Παράλληλα, αυξήθηκε το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων τους (316,0 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) κατά 5% (+16,4 εκατ. ευρώ). Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια των επιχειρήσεων του τομέα ανήλθε σε 43,1%, από 37,2% το 2013. Οριακή αύξηση παρουσίασε, εξάλλου, το πάγιο ενεργητικό τους (163,1 εκατ. ευρώ).

Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών των εν λόγω είκοσι επιχειρήσεων. Στις 21 αυτές εταιρείες δεν συμπεριλαμβάνονται άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες επίσης παράγουν ομοειδή προϊόντα, αλλά οφείλουν σε άλλες δραστηριότητες το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των συνολικών εσόδων τους.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των 21 εταιρειών στη διάρκεια της χρήσης 2014 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρέμεινε σταθερή στο επίπεδο του 5,2%.

www.inr.gr, 8 Φεβρουαρίου 2016
           
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ,  2014
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 08.02.2016.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Ι. ΜΕΝΤΙΚΕΡ Α.Β.Ε.Ε. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 7.431 -3 2.663 108 -411
ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 40.782 0 27.110 1.793 -230
ΘΑΝΟΣ Σ. Ι. Α.E.Β.Ε. ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.671 -1 1.531 94 -55
ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ - ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 2.012 34 944 196 139
ΜΑΛΙΚΟΥΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΣΑΠΩΝΟΣ - ΑΡΚΑΔΙ Α.Ε. 1.715 -3 1.963 86 6
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ - ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 2.668 34 2.691 1.079 781
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ 36.622 2 17.170 2.035 -68
ΡΟΒΕΛ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΑΠΩΝΩΝ 1.256 8 562 95 53
ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΙΑ ΑΓΝΟ Ε.Π.Ε. 1.305 -5 184 89 -47
COLGATE PALMOLIVE HELLAS Α.Β.Ε.Ε. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 67.724 23 17.956 4.337 54.648
DALCOCHEM A.B.E.E. ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1.583 16 1.422 174 112
DON - POL A.E. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 13.425 9 12.526 218 53
ECOLAB Α.Ε.Β.Ε. ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 14.164 3 18.680 1.049 121
FLOS - ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Γ. Α.Β.Ε.Ε. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 5.043 0 2.329 427 -90
GLASS CLEANING Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 7.972 -3 5.376 512 1
GOLDEN CHEMICALS A.B.E.E. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΧΗΜΙΚΑ 3.546 0 1.486 260 44
NILO Α.Β.Ε.Ε. ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 1.884 16 1.373 109 -26
ROLCO ΒΙΑΝΙΛ Α.Β.Ε. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΣΑΠΩΝΕΣ 69.355 3 26.204 313 -2.486
SKOT Α.Ε. ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 7.149 4 5.440 233 -17
TOPFEEL A.B.E.E. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΧΑΡΤΙΚΑ 867 -1 870 38 2
UNILEVER - KNORR A.B.E.E. ΤΡΟΦΙΜΑ & ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 26.805 -6 14.921 3.073 1.298
www.inr.gr, 8 Φεβρουαρίου 2016


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS