inr.gr


Ελληνική ΒιομηχανίαΑρνητικό πρόσημο στην παραγωγή αδρανών υλικών το 2015Σε πτωτική πορεία επανήλθε το 2015, μετά τη θεαματική ανάκαμψη που είχε παρουσιάσει κατά το 2014, ο όγκος παραγωγής της βιομηχανίας εξόρυξης - επεξεργασίας αδρανών υλικών.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις επιχειρηματιών του τομέα, ο συνολικός όγκος εξόρυξης λιθόκοκκων, ψιλού χαλικιού, λιθόσκονης, κροκάλων, αμμοχάλικου και άμμου το 2015 κινήθηκε πτωτικά. Υπολογίζεται ότι η συνολική παραγωγή του τομέα κυμάνθηκε σε επίπεδα που αντιστοιχούν στο 65% περίπου του όγκου εξόρυξης του έτους 2010.

Τα συνολικά έσοδα 85 βιομηχανικών και βιοτεχνικών εταιρειών μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, που ασχολούνται αποκλειστικά ή σε σημαντικό βαθμό με την εξόρυξη ή και επεξεργασία αδρανών υλικών και έχουν κάνει γνωστά τα οικονομικά τους στοιχεία για το 2014, ανήλθαν το έτος αυτό σε 365,5 εκατ. ευρώ και ήταν αυξημένα κατά 40% (+102,2 εκατ. ευρώ).

Μεγάλος αριθμός των εν λόγω εταιρειών συνδυάζουν την εξόρυξη ή και επεξεργασία αδρανών υλικών με την παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος ή και άλλων δομικών υλικών. Κατά συνέπεια, οφείλουν μέρος μόνο του κύκλου εργασιών τους στην εξόρυξη ή και επεξεργασία αδρανών υλικών. Επίσης, πρέπει να συνεκτιμηθεί το γεγονός ότι άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις διέκοψαν ή έπαυσαν τη λειτουργία τους.

Οι επιχειρήσεις αυτές, ως σύνολο, εμφάνισαν το 2014, σε σύγκριση με το 2013, κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 26,5 εκατ. ευρώ, έναντι οριακά θετικού αντίστοιχου αποτελέσματος το 2013 (κέρδη 0,6 εκατ. ευρώ). Επίσης, βελτίωσαν κατά 3,6 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό περιθώριο κέρδους τους (16,9% το 2014, από 13,3% το 2013). Σε απόλυτα μεγέθη οι τελικές ζημιές τους το 2014 μειώθηκαν, ωστόσο παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα (16,3 εκατ. ευρώ το 2014, από 31,7 εκατ. ευρώ το 2013).

Οι 85 επιχειρήσεις στις 31.12.2014 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 644 εκατ. ευρώ και ως σύνολο κατέγραψαν:

  • Μεικτά κέρδη 60,2 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 78% (+26,4 εκατ. ευρώ).

  • Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 26,5 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 0,6 εκατ. ευρώ (+25,9 εκατ. ευρώ περίπου), ίσα προς το 7,4% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 0,2% το 2013.

  • Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 9,7 εκατ. ευρώ, που συνιστούν βελτίωση κατά 26,7 εκατ. ευρώ (ζημιές 17,0 εκατ. ευρώ το 2013) και είναι ίσα προς το 2,7% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -6,7% το 2013.

  • Ζημιές προ φόρων 12,9 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με βελτίωση κατά 17,8 εκατ. ευρώ (ζημιές 30,7 εκατ. ευρώ το 2012) και είναι ίσες προς το -3,6% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -12,1% το 2013.

  • Τελικές ζημιές, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 16,3 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με βελτίωση κατά 15,4 εκατ. ευρώ περίπου (ζημιές 31,7 εκατ. ευρώ το 2013) και είναι ίσες προς το -4,6% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -12,1% το 2013.

Τα συνολικά ίδια κεφάλαια των 85 επιχειρήσεων (271,2 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014) αυξήθηκαν το 2014 κατά 9% (+22,4 εκατ. ευρώ), παρά τις σημαντικές νέες ζημιές, λόγω εισροής νέων κεφαλαίων. Παράλληλα, αυξήθηκε το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων τους (644,1 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) κατά 5% (+29,1 εκατ. ευρώ). Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια των επιχειρήσεων του τομέα βελτιώθηκε σε 42,1%, από 40,5% το 2013.

Μείωση της τάξεως του 2% παρουσίασε, εξάλλου, το πάγιο ενεργητικό τους (296,4 εκατ. ευρώ μαζί με τις συμμετοχές).

Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών των εν λόγω 85 επιχειρήσεων, ορισμένες από τις οποίες οφείλουν μέρος του κύκλου εργασιών και σε παράλληλες τεχνικές - κατασκευαστικές δραστηριότητες, πέραν της παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας αδρανών και άλλων δομικών υλικών. Στις 85 αυτές εταιρείες δεν συμπεριλαμβάνονται άλλες επιχειρήσεις, όπως τσιμεντοβιομηχανίες, τεχνικές και άλλες εταιρείες, οι οποίες επίσης εξορύσσουν και επεξεργάζονται αδρανή υλικά, αλλά οφείλουν σε άλλες δραστηριότητες το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των συνολικών εσόδων τους.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των 85 εταιρειών στη διάρκεια της χρήσης 2014 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 4,1%, έναντι μόλις 0,1% το 2013.

www.inr.gr, 3 Μαρτίου 2016
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, 2014
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 3.3.2016.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ Α.Ε. 1.023 1 430 -71 -70
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε. 1.284 -2 64 -26 -102
ΑΡΙΑΝΤΣΗΣ Π. Β. Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 1.331 4 594 175 80
ΑΡΣΗ Α.Ε. ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 1.476 6 43 -9 -5
ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ Α.Ε. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΑ 4.343 9 2.901 227 75
ΑΧΕΡΩΝ ΜΠΕΤΟΝ - ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε. 2.910 -13 1.294 115 23
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 2.453 -12 2.004 562 371
ΒΟΥΡΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 3.077 -2 860 262 21
ΒΟΥΤΟΣ Γ. Δ. - ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΛΑΤΟΜΕΙΑ 3.090 -6 0 18 -580
ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΑΜΜΟΡΥΧΕΙΑ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ 14.765 1 2.784 728 304
ΕΛΑΨ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΙΚΗ - ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ 5.975 -1 416 120 60
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ A.E. 43.936 8 46.793 2.953 920
ΕΝΩΜΕΝΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 932 18 92 215 95
ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 3.376 -17 5.109 1.035 24
ΖΑΡΡΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 3.127 10 3.134 781 646
ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε. ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 141.218 12 86.409 4.378 -5.202
ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΣ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 1.353 17 765 170 113
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΗ ΜΠΕΤΟΝ - ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Π. ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. 9.532 4 1.348 430 304
ΚΟΚΟΣΑΛΗ ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 3.269 -19 312 -75 -89
ΚΟΡΑΚΑΣ Ν. ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε. 1.195 19 519 178 130
ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ ΑΦΟΙ ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 1.657 -11 846 -46 30
ΚΥΚΛΟΣ Α.Ε. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 2.744 -7 658 -79 -210
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α. Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 2.812 -11 177 -23 -504
ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΦΟΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 1.161 2 149 33 23
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 3.823 -7 3.370 108 -192
ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΛΑΤΟΜΕΙΑ - ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Α.Ε. 49.919 4 50.422 5.148 336
ΛΑΤΟ ΓΑΛΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 4.284 -39 1.404 441 -2.405
ΛΑΤΟΔΟΜΙΚΗ ΚΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 3.314 -6 0 -7 -109
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Α.Β.Ε.Ε. 596 -29 407 148 -77
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΒΟΛΟΥ Κ. & Β. ΝΤΑΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 4.166 1 1.780 118 -74
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ Α.Ε. 756 0 897 32 -12
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΓΟΥΡΝΩΝ Α.Ε. ΟΡΥΧΕΙΑ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ 2.988 -16 2.894 -243 -453
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 6.184 16 3.070 943 395
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Α.Ε. 1.674 -5 464 74 -18
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε. 3.550 0 2.359 142 -14
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ Α.Ε. 339 -2 0 -27 -20
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 18.850 1 2.452 909 118
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ Α.Ε. 13.206 79 6.738 5.066 3.834
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. 1.648 -23 69 -124 -6
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΟΥΚΗ Α.Ε. ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 2.178 6 725 116 52
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΚΡΗΣ Α.Ε. 2.508 1 964 176 51
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΝΑΞΟΥ - Ε. ΛΕΓΑΚΗΣ Α.Ε. 649 -3 228 53 33
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. 767 22 682 185 99
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΞΗΡΟΡΕΜΑΤΟΣ Α.Ε. 2.211 0 13 -29 -29
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Α.Ε. 2.288 12 1.285 422 180
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ Α.Ε. 1.823 222 2.794 268 165
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε. 9.021 -7 10.519 1.891 1.061
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ Α.Ε.Β.Ε. 4.271 -1 483 94 19
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗ - X QUARRIES Α.Ε. 9.014 3 1.783 -131 -380
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΧΟΡΔΑΚΙΟΥ ΛΑ.ΧΟΡ. Α.Ε. 5.618 8 1.698 663 80
ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΒΑΦΕΙΟΧΩΡΙΟΥ Α.Ε. ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 685 -14 133 -49 -86
ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΑΣ Α.Ε. 1.851 2 1.678 119 35
ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε.B.E. ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 5.629 18 1.058 -4 56
ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Α.Ε. 2.492 2 1.706 144 18
ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΜΠΕΤΟΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Α.Β.Τ.Ε.Ε. 1.467 0 1.147 115 41
ΛΑΤΩ Α.Ε. ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ - ΑΜΜΟΥ 2.230 -4 1.000 142 -170
ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ - ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2.607 4 907 237 60
ΜΑΡΟΥΛΗΣ Ι. Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 10.309 -6 1.839 -759 17
ΜΟΡΦΗΣ Δ. - Β. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 1.581 7 565 92 20
ΜΠΕΤΟΝ ΜΕΣΣΑΡΑ Α.Ε. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 5.554 20 4.129 1.303 235
ΜΠΕΤΟΦΙΛ Α.Β.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 4.144 9 1.402 156 17
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. ΛΑΤΟΜΕΙΑ - ΛΑΤΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. 1.878 32 1.177 409 306
ΝΙΚΟΣ Β.Λ.Τ. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΛΑΤΟΜΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 8.391 7 2.967 577 146
ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ Χ. Α.Ε. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 3.953 7 2.197 290 122
ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε. 1.209 -2 405 72 8
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. ΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ 9.222 7 5.961 670 293
ΠΕΡΡΑΚΗΣ Δ. - Ε. ΤΖΙΩΝΑΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 828 -13 871 -45 -72
ΠΕΤΡΑΣ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 1.588 -1 533 76 69
ΠΕΤΣΑ Δ. ΑΦΟΙ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2.103 0 0 1 -4
ΠΛΑΓΙΑΡΙ - ΠΑΥΛΙΔΗΣ Π. Α.Ε. ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 6.112 19 2.776 1.405 1.040
ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ Α.Ε. ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 886 20 438 68 2
ΣΤΑΛΙΚΑΣ Δ. - Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Α.Ε. ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΑ 1.420 6 314 39 17
ΤΑΪΡΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 7.250 -14 7.979 979 -350
ΤΕΚΤΩΝ Α.Ε. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 6.368 -6 1.484 -127 -555
ΤΕΧΝΙΚΗ - ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Α.Ε. 3.102 1 657 156 5
ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ 12.773 -6 5.675 1.089 -248
ΤΟΓΙΑΣ Ν. & Κ. Α.Ε. ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 1.372 -9 311 47 -93
ΤΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε. ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 4.442 4 4.963 1.293 306
ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ Σ. & ΥIΟΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε. 3.272 3 672 149 33
ΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 3.480 1 661 141 -97
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε. 13.912 0 171 4 -1
ΦΡΑΓΚΟΣ Σ. Π. Α.Β.Ε. ΥΛΕΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 10.020 -1 1.275 -265 -253
ΦΡΟΣΥΝΟΥ Σ. ΥΙΟΙ Α.Β.Ε.Ε. FROS BETON - ΛΑΤΟΜΕΙΑ 4.683 -1 6.315 246 8
LAFARGE BETON Α.Β.Ε.Ε. ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 79.581 6 37.474 -11.067 -16.306
MASSIMA ΛΑΤΟΜΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. 4.009 7 467 278 -41
www.inr.gr,  3 Μαρτίου 2016


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS