inr.gr


Ελληνική ΒιομηχανίαΚάμψη παραγωγικών μεγεθών στις ιχθυοκαλλιέργειες το 2015Κάμψη εκτιμάται ότι παρουσίασε κατά το 2015 ο συνολικός όγκος παραγωγής της ιχθυοκαλλιεργητικής βιομηχανίας, η οποία το 2014 είχε καταγράψει μειωμένες ζημιές και διανύει περίοδο εκτεταμένων χρηματοοικονομικών και λειτουργικών αναδιαρθρώσεων.

Ο τομέας το 2014 είχε εμφανίσει μείωση των ζημιών του και μειωμένες κατά 16%, πλην όμως και πάλι υψηλές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Οι ελληνικές ιχθυοκαλλιεργητικές βιομηχανίες ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων που ασχολούνται σε μεγάλο βαθμό με τη συσκευασία των προϊόντων ιχθυοκαλλλιέργειας, σύμφωνα με τα εταιρικά τους αποτελέσματα το 2014 κατέγραψαν, επίσης, αυξημένα, πλην όμως ισχνά ίδια κεφάλαια, αλλά και δυσβάστακτη δανειακή επιβάρυνση. Ο λόγος των ξένων κεφαλαίων στο σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων στον τομέα διαμορφώθηκε σε 96,9%, από 98,4% το 2013.

Οι συνολικές πωλήσεις 88 επιχειρήσεων του τομέα μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, υποχώρησαν το 2014 σε 665,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 6%. Δεδομένου ότι ορισμένες εταιρείες το 2014 διέθεσαν την παραγωγή τους σε συγγενικές επιχειρήσεις τους, οι πραγματικές πωλήσεις του τομέα είναι μικρότερες. Επίσης, το 2014 συνεχίστηκε η διαδικασία απορρόφησης θυγατρικών από τις μητρικές εταιρείες τους.

Οι 88 εταιρείες, που έχουν αποκλειστικό ή βασικό αντικείμενο την παραγωγή και συσκευασία προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειών και οφείλουν σε αυτές τις δραστηριότητες το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους, στις 31.12.2014 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως του 1,2 δισ. ευρώ και κατέγραψαν:

  • Μεικτά κέρδη 77,5 εκατ. ευρώ, που συνιστούν βελτίωση κατά 162,1 εκατ. ευρώ (μεικτές ζημιές 66,6 εκατ. ευρώ το 2013) και είναι ίσα προς το 11,6% των πωλήσεων έναντι αντίστοιχου ποσοστού -9,4% το 2013.

  • Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 17,4 εκατ. ευρώ, που συνιστούν βελτίωση κατά 155,8 εκατ. ευρώ (ζημιές 138,4 εκατ. ευρώ το 2014) και είναι ίσα προς το 2,6% των πωλήσεων έναντι αντίστοιχου ποσοστού -19,6% το 2013.

  • Ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) 4,4 εκατ. ευρώ, που συνιστούν βελτίωση κατά 156,5 εκατ. ευρώ (ζημιές 161,0 εκατ. ευρώ το 2012) και είναι ίσες προς το -0,7% των πωλήσεων έναντι αντίστοιχου ποσοστού -22,8% το 2013.

  • Ζημιές προ φόρων 85,4 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 66%(+165,4 εκατ. ευρώ), αφού το 2013 ήταν ύψους 250,75 εκατ. ευρώ, ίσες προς το -12,8% των πωλήσεων έναντι αντίστοιχου ποσοστού -35,5% το 2014.

  • Τελικές ζημιές, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 82,7 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 65% (+154,4 εκατ. ευρώ), αφού το 2013 ήταν ύψους 237,1 εκατ. ευρώ, ίσες προς το -12,4% των πωλήσεων έναντι αντίστοιχου ποσοστού -33,6% το 2013.
Τα αθροιστικά τελικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων του τομέα το 2013 είχαν επηρεαστεί καθοριστικά, ως γνωστόν, από λογιστικές απομειώσεις με βάση την τρέχουσα αξία των βιολογικών στοιχείων του ενεργητικού και των συμμετοχών σε άλλες εταιρείες, καθώς και από την αύξηση των χρηματοοικονομικών δαπανών και άλλων δαπανών για την αναδιοργάνωση των μεγαλύτερων εταιρειών.

Τα συνολικά ίδια κεφάλαια των 88 επιχειρήσεων (μόλις 36,4 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014) αυξήθηκαν το 2014 κατά 89% (+17,1 εκατ. ευρώ), σε συνθήκες μείωσης του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων (1.187,6 εκατ. ευρώ) κατά 4% (-48,9 εκατ. ευρώ).

Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών των επιχειρήσεων, μερικές από τις οποίες οφείλουν μέρος του κύκλου εργασιών τους σε άλλες, συμπληρωματικές δραστηριότητες.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των 88 επιχειρήσεων στη διάρκεια της χρήσης 2014 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν θετική, αλλά εξαιρετικά χαμηλή (1,5% από -11,2% το 2013).

Σε ενοποιημένη βάση, από κοινού με θυγατρικές στις οποίες συμμετέχουν με πλειοψηφικά είτε με μειοψηφικά ποσοστά, οι μεγάλες βιομηχανίες του τομέα κατέγραψαν φυσικά διαφορετικά οικονομικά μεγέθη.

www.inr.gr, 9 Μαρτίου 2016
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ,  2014
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 09.03.2016.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΛΙΕΙΑ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 6.856 3 5.508 231 176
ΑΜΠΩΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 7.128 -10 6.532 364 30
ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Α.Ε. 92.859 -12 67.685 2.227 -2.615
ΑΣΤΕΡΑΣ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 1.989 7 420 66 -31
ΑΣΤΕΡΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 5.313 -4 6.294 -1.903 -1.856
ΑΥΛΑΚΙ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ Ε.Π.Ε. 1.543 -12 694 25 0
ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 59.015 10 42.503 2.953 419
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. Α.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 1.486 3 1.469 59 56
ΓΡΑΜΜΟΣ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 7.605 8 5.419 -111 -248
ΔΙΑΠΟΡΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 1.256 -10 1.003 108 62
ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 70.910 -21 30.997 -6.442 -50.203
ΔΩΤΩ Α.Β.Ε.Ε. ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ - ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ 477 72 230 10 9
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΑΡΙΑ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. 6.429 3 4.051 257 110
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 62.494 -19 36.082 -14.410 -15.816
ΕΝΑΛΙΟΣ ΙΟΝΙΟΥ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 2.109 2 589 80 36
ΕΥΒΟΪΚΗ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 64 -18 9 5 0
ΕΥΡΩΦΑΡΜΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. 1.143 -23 317 38 15
ΖΕΡΒΑΣ - ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.Γ.Ε. 2.425 77 528 27 6
ΙΧΘΥΜΕ ΜΕΡΑΝΤΖΗΣ Β. & Λ. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Ε.Π.Ε. 3.375 4 2.801 203 53
ΙΧΘΥΟΕΥΒΟΪΚΗ Ε.Π.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 1.785 -22 1.239 138 37
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ - GREEK FISH Α.Ε. 584 -5 5 -10 -94
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Ε.Π.Ε. 2.622 -7 1.645 299 265
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Α.Ε. 2.417 5 1.550 76 9
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΒΟΝΙΤΣΑ ΖΕΦΡΙΟΣ Α.Ε. 1.752 25 1.166 20 10
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. 4.781 26 4.826 1.019 673
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Ε.Π.Ε. 517 10 190 55 29
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΦΟΡΚΥΣ Α.Ε. 36.744 -11 25.668 2.747 1.350
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΑΛΚΗΣ Α.Ε. 848 5 225 78 53
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΕΡΥΣΣΟΥ Ε.Π.Ε. 2.313 9 1.795 148 0
ΙΧΘΥΟΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ Ε.Π.Ε. 330 -2 119 18 11
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 23.924 10 26.615 2.853 1.556
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ Α.Ε. 7.680 2 6.258 644 334
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ Α.Ε. 860 -73 2.777 -351 -390
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΟΣΤΡΙΑΛΙ Α.Ε. 450 -28 237 17 3
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΥ ΙΧΘΥ-ΠΑ Α.Ε. 4.070 4 792 21 -32
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΑΜΗΣ Ε.Π.Ε. 1.046 11 307 12 0
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. 203.075 9 117.881 12.775 3.283
ΚΑΛΛΟΝΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 154 -16 0 -59 -66
ΚΑΛΥΨΩ Α.Ε. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ 590 3 52 18 13
ΚΑΡΠΑΣΙΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 1.666 -8 1.008 24 2
ΚΑΡΧΑΡΙΑΣ Ε.Π.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ 8.137 -48 3.664 220 99
ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ ΙΧΘΥΟΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε. 9.843 -8 1.184 349 28
ΚΙΡΦΙΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 913 22 929 253 124
ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ I. ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ FAMILY Α.Ε. 12.126 0 439 -1.729 -3.071
ΚΟΤΥΧΙ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ Α.Ε. 193 -3 324 72 58
ΛΑΜΠΡΑΝΟ ΕΛΛΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 2.129 -33 3.552 329 198
ΛΑΣΚΑΡΑ ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε. 4.003 21 2.459 77 15
ΛΕΟΝΤΙΤΣΗΣ Β. Α.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 2.146 7 1.818 251 139
ΛΕΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 2.427 103 367 -123 -123
ΛΩΡΙΔΑ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 1.978 0 1.252 273 170
ΜΑΡΑΛΙΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 133 -8 0 -7 -10
ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ - ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΕΡΟΥ Α.Ε. 14.634 1 7.264 437 -718
ΜΑΥΡΗ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 3.949 -3 1.608 -161 -334
ΜΕΓΑΛΗ ΑΓΙΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 2.216 0 1.305 -314 -348
ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ Γ. & Π. Α.Ε. ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 14.257 -37 6.243 -4.234 -5.290
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 340.705 -4 158.012 14.354 -8.499
ΝΙΚΟΦΑΡΜ Ε.Π.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 1.359 -9 1.664 148 39
ΝΙΜΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΜΗΣ Α.Ε. 13.415 15 5.564 526 236
ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ Α.Ε. 1.728 -1 503 58 -16
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΕΛΙΟΥ & ΣΟΛΟΜΟΥ 12.103 36 6.262 1.567 1.018
ΟΡΛΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 2.825 17 787 -200 -209
ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ Γ. ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ Α.Ε. 2.102 -6 1.939 271 115
ΠΕΚΑΜ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε. 1.040 11 402 95 59
ΠΕΤΑΛΑ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 9.982 18 7.490 708 442
ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε. 1.328 -1 0 -5 -20
ΠΙΤΡΟΠΑΚΗ Θ. ΥΙΟΙ & ΣΙΑ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΙΡΟΥ 820 -2 633 32 -16
ΣΑΩ Α.Β.Ε.Ε. ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 5.341 1 6.198 -161 -308
ΣΕΙΡΙΟΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ Α.Ε. 1.917 -39 199 35 29
ΣΙΜΩΝΗ ΑΦΟΙ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. 3.535 -4 263 6 -119
ΣΚΑΛΩΜΑ Α.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 2.726 60 2.126 159 113
ΣΠΑΡΦΙΣ A.E. ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 2.467 -34 758 -1.513 -1.855
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΤΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 4.744 5 807 358 4
ΥΔΡΟΒΙΟΣ Ε.Π.Ε. ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 897 9 398 -40 -48
ΦΕΙΔΩ Α.Ε. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 1.729 7 1.397 -14 -35
ΦΟΡΤΟΥΝΑ Α.Ε. ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ 786 13 205 -54 -84
ΧΑΒΙΑΡΑΣ Μ. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 876 5 227 47 56
ΩΡΙΩΝ ΙΧΘΥΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 3.977 1 1.424 250 142
AURORA SALMON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΧΘΥΗΡΩΝ Α.Ε. 3.640 8 688 46 1
BLUE FARM ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ Α.Ε. 4.308 -12 5.205 625 358
DEEP A.E.B.E.ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 7.369 -2 146 -12 -297
EUROTRUT - ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΧΟΧΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 4.741 18 1.653 435 275
LION Α.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 8.839 -2 4.930 338 -182
MARICOM FISH ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 2.446 21 472 63 20
PLAGTON A.E. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ 4.812 -7 3.250 76 -23
SEAFARM IONIAN A.E. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 8.431 -28 7.350 -1.048 -2.067
STRATOS Α.Ε. ΠΑΧΥΝΣΗ ΙΧΘΥΔΙΩΝ 5.763 35 3.064 92 16
TASTY FISH ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Ε.Π.Ε. 2.022 -2 1.788 100 3
VIKING ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ A.B.E.E. 7.084 363 68 31 -68
www.inr.gr, 9 Μαρτίου 2016


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS