inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία


Θεαματική αύξηση μεγεθών στη βιομηχανία τσιγάρων το 2015Ανοδική ήταν η πορεία του όγκου παραγωγής και των εσόδων της ελληνικής βιομηχανίας τσιγάρων το 2015.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, τόσο ο ο όγκος παραγωγής όσο και τα έσοδα της ελληνικής καπνοβιομηχανίας το περασμένο έτος παρουσίασε διψήφια ποσοστιαία άνοδο.

Αναλυτικότερα, ο όγκος παραγωγής του κλάδου παρουσίασε, ανά μήνα και συνολικά κατά το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου -Δεκεμβρίου, τις ακόλουθες ποσοστιαίες μεταβολές: +21,5% τον Ιανουάριο (-20,9% τον ίδιο μήνα του 2014), +28,1% τον Φεβρουάριο (-12,8%), +56,5% τον Μάρτιο (-16,4%), +24,0% τον Απρίλιο (-17,9%), +19,8% τον Μάιο (+0,8%), +18,4% τον Ιούνιο (+1,1%), +13,7% τον Ιούλιο (-11,5%), +38,1% τον Αύγουστο (-5,3%), +11,4% τον Σεπτέμβριο (+6,1%), +10,4% τον Οκτώβριο (-0,5%), +9,7% τον Νοέμβριο (+1,6%), -5,9% τον Δεκέμβριο (+24,7%) και συνολικά +18,8% το δωδεκάμηνο (-4,4% το προηγούμενο δωδεκάμηνο), σε επίπεδα που είναι υψηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2010 κατά 17,2%.

Επίσης, τα έσοδά του παρουσίασαν, ανά μήνα και κατά το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου, τις ακόλουθες ποσοστιαίες μεταβολές: +25,4% τον Ιανουάριο (-14,3% τον ίδιο μήνα του 2014), +18,0% τον Φεβρουάριο (+2,9%), +63,0% τον Μάρτιο (-19,8%), +48,7% τον Απρίλιο (-19,1%), +32,1% τον Μάιο (-6,2%), +23,7% τον Ιούνιο (-3,5%), +21,7% τον Ιούλιο (-18,3%), +44,2% τον Αύγουστο (-17,1%), +8,4% τον Σεπτέμβριο (+14,8%), +7,6% τον Οκτώβριο (+9,6%), +3,5% τον Νοέμβριο (+14,1%), -2,5% τον Δεκέμβριο (+35,9%) και συνολικά +23,0% το δωδεκάμηνο (-2,3% το προηγούμενο), σε επίπεδα που είναι υψηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2010 κατά 22,8%.

Ο ολιγομελής βιομηχανικός τομέας των τσιγάρων είχε εμφανίσει το 2014, σε σύγκριση με το 2013, βελτιωμένα κατά 42% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 91,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 22,1% των συνολικών εσόδων του (17,2% το 2013), σε συνθήκες αύξησης των εσόδων του από τη διάθεση εγχωρίως παραγόμενων και εισαγόμενων προϊόντων κατά 10% και βελτίωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του κατά 2,7 εκατοστιαίες μονάδες (36,0% το 2014, από 33,3% το 2013).

Τα συνολικά έσοδα των τριών ελληνικών βιομηχανιών τσιγάρων είχαν ανέλθει το 2014 σε 413,6 εκατ. ευρώ και ήταν αυξημένα κατά 36,6 εκατ. ευρώ (+10%).

Οι τρεις εταιρείες στις 31.12.2014 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 792 εκατ. ευρώ και ως σύνολο κατέγραψαν:

- Μεικτά κέρδη 149,0 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 19% (+23,4 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 91,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 42% (+26,9 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 72,65 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 58% (+26,7 εκατ. ευρώ) και ίσα προς το 17,6% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 12,2% το 2013.

- Κέρδη προ φόρων 88,4 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με βελτίωση κατά 133% σε ποσοστό και κατά 50,5 εκατ. ευρώ σε αξία (κέρδη 37,9 εκατ. ευρώ το 2013) και είναι ίσα προς το 21,4% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 10,0% το 2013, εν μέρει λόγω εισροής έκτακτων, ανόργανων εσόδων.

- Καθαρά κέρδη, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 65,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 423% σε ποσοστό και κατά 53,2 εκατ. ευρώ σε αξία (κέρδη άνω των 12,5 εκατ. ευρώ το 2013) και είναι ίσα προς το 15,9% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 3,3% το 2012.

Με βάση τα αποτελέσματά τους μετά την πρόβλεψη για φόρους, μία επιχείρηση βελτίωσε κατά 22,2 εκατ. ευρώ την κερδοφορία της, η δεύτερη βελτίωσε τα αποτελέσματά της κατά 19,6 εκατ. ευρώ επιστρέφοντας από ζημιές σε κέρδη και η τρίτη μείωσε κατά 11,4 εκατ. περίπου ευρώ τις ζημιές της.

Τα ίδια κεφάλαια των τριών επιχειρήσεων (454,0 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014) αυξήθηκαν το 2014 κατά 17% (+65,7 εκατ. ευρώ). Παράλληλα, το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων τους (792,4 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) αυξήθηκε κατά 4% (+29,9 εκατ. ευρώ). Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια των επιχειρήσεων του τομέα ανήλθε σε 57,3%, από 50,9% το 2013.

Μικρή μείωση παρουσίασε, εξάλλου, το πάγιο ενεργητικό τους (289,7 εκατ. ευρώ μαζί με τις συμμετοχές).

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των τριών καπνοβιομηχανιών στη διάρκεια της χρήσης 2014 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) βελτιώθηκε σε 11,6%, από 8,5% το 2013.

www.inr.gr, 17 Μαρτίου 2016
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ,  2014
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 17.03.2016.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. 386.071 12 189.974 72.155 61.924
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ 333.325 -7 202.422 16.803 4.632
ΣΕΚΑΠ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 72.959 27 21.247 2.656 -814
www.inr.gr, 17 Μαρτίου 2016


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS