inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία


Eπιταχυνόμενη συρρίκνωση της βιομηχανίας ενδυμάτων το 2015Μειωμένη παραγωγή και μειωμένα έσοδα, με επιταχυνόμενους ρυθμούς, παρουσίασε κατά το 2015 η ελληνική βιομηχανία ενδυμάτων, η οποία το 2014 δεν μπόρεσε να βελτιώσει την αποδοτικότητά της.

Ο κλάδος κατέγραψε μειωμένη παραγωγική δραστηριότητα το 2015, με διπλάσιο ρυθμό σε σχέση με το 2014.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η ποσοστιαία μεταβολή του όγκου της παραγωγής του το 2015, ανά μήνα και συνολικά κατά το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου, έχει ως εξής: -19,1% τον Ιανουάριο (-14,1% τον ίδιο μήνα του 2014), +3,4% τον Φεβρουάριο (-10,5%), -15,3% τον Μάρτιο (-4,2%), -11,1% τον Απρίλιο (-10,1%), -10,3% τον Μάιο (-3,6%), -11,0% τον Ιούνιο (-20,6%), -26,8% τον Ιούλιο (+8,0%), -21,8% τον Αύγουστο (-14,4%), -15,8% τον Σεπτέμβριο (+8,8%), -21,8% τον Οκτώβριο (+11,5%), -17,2% τον Νοέμβριο (-2,5%), +1,5% τον Δεκέμβριο (-22,7%) και συνολικά -13,7% το δωδεκάμηνο (-6,7% το προηγούμενο δωδεκάμηνο), σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2010 κατά 45,9%.

Αρνητικά εξελίχθηκαν συγχρόνως και τα έσοδά του. Συγκεκριμένα, η εξέλιξη του κύκλου εργασιών του κλάδου το 2015, ανά μήνα και κατά το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου, έχει ως εξής: -19,1% τον Ιανουάριο (-8,2% τον ίδιο μήνα του 2014), -21,7% τον Φεβρουάριο (-12,0%), -20,2% τον Μάρτιο (-12,6%), -14,8% τον Απρίλιο (-18,0%), -20,4% τον Μάιο (+5,4%), -10,1% τον Ιούνιο (-4,4%), -28,1% τον Ιούλιο (-1,9%), -27,8% τον Αύγουστο (-23,5%), -26,6% τον Σεπτέμβριο (-3,1%), -28,3% τον Οκτώβριο (+9,7%), -14,5% τον Νοέμβριο (-20,6%), -4,2% τον Δεκέμβριο (-18,0%) και συνολικά -18,7% το δωδεκάμηνο (-10,0% το προηγούμενο), σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2010 κατά 47,5%.

Ο κλάδος της παραγωγής ενδυμάτων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα 214 εταιρειών του που έχουν γνωστοποιήσει τα οικονομικά τους αποτελέσματα του έτους 2014, εμφάνισε το έτος αυτό, σε σύγκριση με το 2013, μειωμένα κατά 16% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της τάξεως των 48,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,5% των συνολικών εσόδων τους (7,5% το 2013), σε συνθήκες μείωσης των εσόδων κατά 2% και βελτίωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του κατά 1,9 εκατοστιαία μονάδα (28,6% το 2014, από 26,7% το 2013).

Παρουσίασε δυσμενέστερα κατά 2,8 εκατ. ευρώ αποτελέσματα προ φόρων (κέρδη 7,9 εκατ. ευρώ έναντι 10,7 εκατ. ευρώ το 2013) και μετά την πρόβλεψη για φόρους δυσμενέστερες κατά 2,8 εκατ. ευρώ ζημιές (3,7 εκατ. ευρώ έναντι 0,9 εκατ. ευρώ το 2013).

Τα συνολικά έσοδα των 214 βιομηχανικών και βιοτεχνικών ΑΕ και ΕΠΕ του κλάδου, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων για το 2014 έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το έτος αυτό σε 753,9 εκατ. ευρώ.

Οι 214 αυτές εταιρείες παραγωγής ενδυμάτων, οι οποίες σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό ασχολούνται και με την εμπορία ενδυμάτων τρίτων ή συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οφείλοντας σε αυτή τη δραστηριότητα σημαντικό μέρος των συνολικών εσόδων τους, στις 31.12.2014 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως του 1,06 δισ. ευρώ. Ως σύνολο κατέγραψαν:

- Μεικτά κέρδη 215,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 5% (+9,8 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 48,8 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 16% (-9,1 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 30,2 εκατ. ευρώ, που συνιστούν επιδείνωση κατά 10,6 εκατ. ευρώ (κέρδη 40,8 εκατ. ευρώ το 2013) και είναι ίσα προς το 4,0% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 5,3% το 2013.

- Κέρδη προ φόρων 7,9 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με επιδείνωση κατά 26% σε ποσοστό και κατά 2,8 εκατ. ευρώ σε αξία (κέρδη 10,7 εκατ. ευρώ το 2013) και είναι ίσα προς το 1,0% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 1,4% το 2013.

- Τελικές ζημιές, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 3,7 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με επιδείνωση κατά 308% σε ποσοστό και κατά 2,8 εκατ. ευρώ σε αξία (ζημιές 0,9 εκατ. ευρώ το 2013) και είναι ίσες προς το -0,5% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -0,1% το 2013.

Τα ίδια κεφάλαια των 214 επιχειρήσεων (410,3 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014) μειώθηκαν το 2014 κατά 5% (-21,7 εκατ. ευρώ). Παράλληλα, το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων τους (1,06 δισ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) μειώθηκε κατά 3% (-28,6εκατ. ευρώ). Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια των επιχειρήσεων του τομέα υποχώρησε σε 38,7%, από 39,7% το 2013. Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού τους στις 31.12.2014 (726,3 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 61,9% μεγαλύτερο από το σύνολο των βραχυπρόθεσμων οφειλών τους (448,6 εκατ. ευρώ).

Μείωση κατά 5% παρουσίασε, εξάλλου, το πάγιο ενεργητικό τους (333,5 εκατ. ευρώ μαζί με τις συμμετοχές).

Αναλυτικότερα, με βάση τα αποτελέσματά τους μετά την πρόβλεψη για φόρους, από το σύνολο των 214 επιχειρήσεων:

- 98 επιχειρήσεις (45,8% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2013, παρέμειναν και κατά το 2014 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη ύψους 18,0 εκατ. ευρώ έναντι 21,4 εκατ. ευρώ το 2013, μειωμένα κατά 3,4 εκατ. ευρώ.

- 27 επιχειρήσεις (12,6%) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2013 με κέρδη 2,2 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2014 ζημιές 5,2 εκατ. ευρώ περίπου, έχοντας απώλειες ύψους 7,4 εκατ. ευρώ.

- 61 επιχειρήσεις (28,5%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2013, παρέμειναν και κατά το 2014 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 23,6 εκατ. ευρώ έναντι 18,8 εκατ. ευρώ το 2013, αυξημένες κατά 4,8 εκατ. ευρώ.

- 28 επιχειρήσεις (13,1%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2013 με ζημιές 5,7 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2014 κέρδη της τάξεως των 7,0 εκατ. ευρώ, έχοντας ωφέλεια άνω των 12,7 εκατ. ευρώ.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των 214 επιχειρήσεων στη διάρκεια της χρήσης 2014 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) συμπιέστηκε σε 4,6%, από 5,3% το 2013.

www.inr.gr, 23 Μαρτίου 2016
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ,  2014
* Βάσει στοιχείων που ήταν διαθέσιμα στις 23.03.2016.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ - ΑVRA FURS Α.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 441 -5 58 -3 -5
ΑΓΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 432 3 0 -6 -52
ΑΘΗΝΑΙΑ - Μ. ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΕΩΣ 916 4 376 80 20
ΑΘΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ 4.382 -15 2.531 178 -108
ΑΜΠΑΤΖΗΣ Χ. & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε. ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 976 -11 1.268 -286 -300
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Δ. - ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ Α.Ε. 1.114 -15 133 44 4
ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΑΦΟΙ - GENESIS Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 1.915 -7 822 -85 -168
ΑΡΙΑΔΝΗ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΛΕΚΤΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 652 -3 0 -7 28
ΑΡΧΟΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 1.216 10 745 37 6
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Α.Ε. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 1.545 -1 2.334 56 8
ΑΣΠΙΣ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 5.822 7 1.635 187 29
ΒΑΡΝΗΣ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 5.804 -15 2.905 244 86
ΒΕΛΟΥΔΑΚΗΣ Χ. Ε.Π.Ε. ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 402 -3 534 -82 -100
ΒΙΟΧΑΡ - MATOU FRANCE Α.Ε. ΠΑΙΔΙΚΑ ΡΟΥΧΑ 3.669 1 3.229 203 -46
ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ Α. - NEW AGE Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 3.678 -6 7.854 720 325
ΓΙΑΝΝΕΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 3.162 1 1.253 250 -5
ΓΙΩΡΑΣ - ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ Α.Ε. 13.849 6 4.196 620 22
ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 1.485 -1 997 60 0
ΓΚΕΚΑΣ Γ. Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 2.418 -6 650 -69 -139
ΓΚΛΙΑΓΙΑ Ν. ΑΦΟΙ Α.Β.Ε. ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ 21.363 7 16.185 2.758 915
ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ Ε. - JOYCE A.B.E.E. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 3.037 14 4.124 864 579
ΓΝΑΦΑΚΗΣ Μ. Α.Ε. ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 3.955 -1 22 -93 -181
ΓΟΥΝΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ - 32 ABOVE A.E. 827 12 1.391 126 57
ΓΡΑΒΑΣ Γ. Μ. Ε.Π.Ε. ΓΟΥΝΙΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 6.339 -13 3.913 163 134
ΔΗΜΗΤΡΑΣ Θ. - DIPLEX A.B.E.E. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 1.221 0 0 -18 -23
ΔΟΜΝΑ - VERO COLLECTION Α.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 2.518 -3 675 67 3
ΔΟΥΡΟΣ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 9.709 -7 3.776 117 -738
ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 22.703 -20 2.736 -3.018 5.892
ΕΛΒΙΤΕΞ ΕΞΠΟΡΤ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 4.769 0 4.008 122 70
ΕΛΛΑΣ ΜΙΝΚ ΦΑΡΜ A.E. ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ  ΖΩΩΝ - ΓΟΥΝΟΠΟΙΙΑ 3.592 -9 1.325 -257 -99
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΕΡΜΑΤΩΝ Α.Ε. 267 2 134 2 2
ΕΠΙΛΕΚΤΑ ΠΛΕΚΤΑ Α.Ε. 1.122 -10 1.448 102 65
ΖΕΡΔΕΒΑΣ Α. Α. FEMALE FASHION A.B.E.E. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 1.544 -2 3 -6 -35
ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 10.201 -4 3.971 397 -184
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Θ. Α.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ - ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 1.549 -4 0 30 -39
ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 1.772 2 170 34 10
ΙΝΤΕΡΤΖΗΝΣ Ε.Π.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 397 -9 126 19 1
ΙΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ 698 -16 268 -12 -39
Κ.Τ.Κ. Α.Ε. ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ 5.325 -32 417 184 -301
ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ Σ. Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 2.837 -5 4.650 171 59
ΚΑΛΕΣΤΕΣΙΑ Α.B.E.Ε. ETOIMΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 4.775 -13 8.283 98 77
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ Μ. Η. ΦΑΝΕΛΛΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 2.359 0 343 -46 -67
ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ Φ. - ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ Α.Ε. 5.879 11 1.629 198 -3
ΚΑΡΑΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 2.364 5 2.494 318 129
ΚΑΡΑΤΖΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΟΥΝΑΣ 6.551 31 2.288 21 -12
ΚΕΝΤΗΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΙΕΡΑΤΙΚΑ ΑΜΦΙΑ 743 -2 358 29 14
ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΝΔΥΣΗΣ 606 0 278 4 -14
ΚΟΛΙΟΣ Σ. Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 948 -4 2.174 56 34
ΚΟΛΛΗΣ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. 961 -2 1.066 57 34
ΚΟΜΠΕΛ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 842 1 560 46 21
ΚΟΥΣΤΕΝΗ Ν. Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ - ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΕΙΔΗ 5.465 -23 2.547 -443 -597
ΚΡΑΝΙΑΣ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ - AVANTI FURS Α.Ε.Β.Ε. 9.396 -24 9.166 717 80
ΚΥΡΙΑΚΟΥ Ι. Α.Ε. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 3.162 3 4.096 154 35
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Χ. Κ. Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 128 -4 33 9 10
ΚΩΦΙΔΗΣ Σ. & ΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 2.958 3 4.245 139 72
ΛΑΓΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΓΟΥΝΟΠΟΙΙΑΣ 5.675 4 3.538 110 47
ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ Κ. Α.Ε. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 1.021 -23 1.450 -54 -82
ΛΕΓΓΕΡΑ Γ. Κ. - NICE - TEXTILE A.Ε. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 1.939 -15 4.575 108 43
ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. A.B.E. ΕΝΔΥΜΑΤΑ ELBA 563 -41 0 -27 -22
ΛΟΛΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 5.695 0 2.359 47 -354
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. 2.792 -10 615 -29 -119
ΜΑΝΟΥΕΛ ΕΝΔΥΜΑΤΑ Α.Ε.Β.Ε. 515 7 596 12 4
ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΓΟΥΝΙΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 11.281 23 12.524 517 17
ΜΑΣΣ ΦΑΣΙΟΝ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΜΑΚΟ 2.877 -3 5.367 169 127
ΜΑΣΣΕΛΟΣ - NOTA Α.Ε. ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ 2.175 8 1.445 96 22
ΜΑΣΤΟΡΙΔΗΣ & ΤΟΜΑΣΚΕΣΗ Ε.Π.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 712 -10 494 108 6
ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ Α. - UNITEX Ε.Π.Ε. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 493 -23 2.151 32 14
ΜΕΛΤΕΜΙ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 2.141 13 2.628 90 49
ΜΕΝΤΙΤΕΡΑΝΙΑ ΤΕΞΤΙΛ Ε.Π.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 558 23 1.257 105 81
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1.636 -19 1.134 16 -7
ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ 27.880 -4 11.815 -180 -2.507
ΜΙΧΟΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 3.027 -8 1.324 -96 -124
ΜΟΖΑΪΚΑ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ Ε.Π.Ε. 4.279 8 1.588 64 0
ΜΟΝΤΕΛΙΝΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 2.855 110 2.150 181 95
ΜΟΡΑΓΛΗΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΝΔΥΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. 3.209 -20 1.543 354 249
ΜΟΥΔΙΩΤΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 664 1 705 32 19
ΜΟΥΤΣΙΟΣ Δ. Α.Ε. ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙΔΗ - ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ 1.212 -1 441 -45 -45
ΜΠΑΖΙΑΝΑΣ Κ. & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 675 -10 774 57 3
ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ Γ. & Χ. - ΑΝΘΟΤΕΞ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 941 0 139 18 10
ΜΠΑΝΤΗΛΑΣ Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ Α.Ε. 959 0 1.416 215 163
ΜΠΑΡΜΠΑΣ Ν. Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ - ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 4.474 -2 35 179 0
ΜΠΕΤΤΙΝΑ - ΕΙΔΗ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 17.113 -9 9.914 378 -261
ΜΠΙΘΑΡΑΣ Α. Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 2.991 -5 2.104 -1 -174
ΜΠΟΥΡΤΖΟΥ Κ. ΑΦΟΙ Α.Ε. ΓΟΥΝΟΠΟΙΙΑ 3.896 139 2.257 240 13
ΜΠΡΑΝΙΔΗΣ Π. Ε.Π.Ε. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 201 2 267 48 35
ΝΑΚΟΥ Χ. ΑΦΟΙ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ 3.975 21 84 57 10
ΝΑΝΑ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 989 -6 49 -31 -120
ΝΤΕΡΠΟΥΛΗ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΝΔΥΣΗΣ 6.561 -5 3.373 660 91
ΟΡΕΣΤΙΑΣ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 6.725 10 2.766 172 20
Π-Κ-Ζ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 4.461 27 7.191 289 186
ΠΑΛΚΟ Α.Ε. ΦΑΝΕΛΛΟΠΟΙΙΑ 10.154 1 4.177 7 13
ΠΑΠΑΓΕΡΙΔΗΣ Δ. & ΥΙΟΙ DOLPHIN A.B.E.E. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 879 -8 373 42 -7
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Β. & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΤΙΡΑΝΤΕΣ - ΖΩΝΕΣ 282 6 224 38 24
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α. - ΚΟΝΤΡΑΣΤ Ε.Π.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 297 -13 1.429 44 22
ΠΑΡΘΕΝΗ Ο. Ε.Π.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 746 16 531 67 26
ΠΑΡΝΑΣΑ Α. Ε.Π.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 1.186 8 1.601 174 135
ΠΕΡΒΕΝΗΣ Α. Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 2.134 7 6.852 133 102
ΠΕΤΒΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ Α.Ε.Β.Ε. 625 2 0 -12 4
ΠΕΤΣΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ 12.637 -19 14.544 432 -364
ΠΡΕΤΤΟ A.E. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 4.594 26 5.542 277 134
ΡΕΚΟ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 1.653 2 387 74 3
ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ Α. Ε.Π.Ε. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 2.996 2 1.663 84 39
ΡΟΗΛ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 811 4 248 4 2
ΡΟΥΣΟΥΛΗΣ Μ. Α.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΟΥΝΑΣ 4.853 -13 1.228 -273 -275
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Μ. Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 7.345 -3 6.951 207 -60
ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. Α.Β.Ε.E. ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ 13.981 5 5.285 472 -394
ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α. Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 470 -1 14 -6 -6
ΣΕΛΕΚΤ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ Α.Ε. 180 -7 92 1 -10
ΣΙΑΜΙΔΗΣ Κ. Α.Ε. ΥΦΑΣΜΑΤΑ - ΕΝΔΥΜΑΤΑ 14.139 2 6.251 1.138 6
ΣΟΥΛΗΣ - ΚΙΟΥΝΙΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ 9.202 -3 2.762 653 -64
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. & ΥΙΟΙ - ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ Α.Ε. 11.987 15 4.491 942 6
ΣΤΑΜΑΤΗΣ Γ. Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ 3.475 3 2.868 413 253
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. & ΣΙΑ - ABOTIS Ε.Π.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 2.007 31 2.868 138 58
ΣΦΥΓΜΟΣ ΜΟΔΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 1.580 2 2.787 119 70
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν. Α.Ε. ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 4.718 2 1.523 33 30
ΤΖΙΑΝΙ Ε.Π.Ε. ΓΟΥΝΟΠΟΙΙΑ 551 31 78 15 -11
ΤΟΚΟΣ Α. - Χ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΦΕΙΑ Α.Β.Ε. 3.371 -1 2.177 353 136
ΤΟΥΝΤΑ Α. Α.Β.Ε.Ε. ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 304 -11 257 -10 -21
ΤΟΨΗΣ Δ. ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ A.E. 1.032 10 156 57 70
ΤΡΑΞ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 6.227 5 3.617 983 740
ΤΡΙΚΟΠΛΕΞ Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 3.987 -3 5.210 -230 -128
ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ Α. Α.Ε. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 486 -38 131 10 -14
ΤΣΟΥΚΑ ΑΦΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ Α.Ε.Β.Ε. 12.131 -6 5.941 90 -689
ΦΑΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. Α.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 5.171 1 37 -24 -24
ΦΡΑΓΚΟΣ - MANDARINO A.E. ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 19.674 7 12.432 427 -407
ΧΑΛΙΜΟΥ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 3.039 4 4.326 238 53
ΧΑΡΑΧΟΥΣΗΣ Π. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ Α.Ε. 1.265 2 295 40 13
ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ Σ. Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 3.548 -5 1.183 214 -7
ΧΗΡΑΣ Γ. & ΥΙΟΙ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 2.483 14 3.975 497 184
ΧΙΛΛΕΡ Β. - ΟΤΤΙΜΟ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 823 16 1.874 64 7
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.T.Ε. ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 11.744 -9 4.082 639 -979
A.X.F. A.E. ΕΝΔΥΜΑΤA - ΥΦΑΣΜΑΤA 56.478 3 32.575 3.394 55
ACCESS Α.Β.Ε.Ε. ETOIMA ΕΝΔΥΜΑΤA 3.818 11 5.429 391 163
ACTIVE A.E.Β.Ε. ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ 6.008 -16 4.644 530 377
AGELINA - ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α. Α.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤA 3.863 -11 4.345 380 88
ALOUETTE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. 15.126 -26 9.685 -4.131 -5.586
ANEL Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 3.462 -3 6.111 168 18
ANORAK HELLAS Ε.Π.Ε. ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 510 -28 447 24 10
ASTROPEL A.Β.Ε.Ε. ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ 6.472 -1 906 -33 -326
B&F Α.Β.Ε.E. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤA 54.282 -4 54.210 7.709 1.416
BELLINO A.E. ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 1.091 -4 737 57 41
BLUE POINT Σ. Ν. ΑΡΓΥΡΟΣ A.E. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 24.058 15 19.594 1.797 -1.061
BODYTALK Α.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 15.198 1 16.555 2.653 1.576
BONACHERO A.E.B.E. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 1.018 7 606 23 16
C.B.S. CLOTHING BUSINESS SERVICES A.E. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 1.916 20 1.698 398 286
CALSTA WORK WEAR A.E. ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 2.004 -6 860 -13 -146
COTTON FASHION A.E. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 4.783 -30 11.492 686 289
COTTON HOUSE A.E. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 2.193 24 5.882 466 177
D.K.S. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. 4.942 -18 12.030 2.623 1.890
D.M.N. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. 2.014 -10 2.145 33 -126
D.N.A. ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. 442 -34 396 -57 -91
DAY A.E. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 2.664 2 3.044 129 27
DIEN ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ A.E. 4.140 29 7.971 905 615
DIMIS A.E. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 10.534 -24 14.505 1.670 1.003
DOM Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 891 -2 231 32 8
EDWARD ΕΝΔΥΣΗ A.B.E.E. 4.499 -3 4.954 304 21
ELINAL A.B.E.E. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 1.979 -19 484 59 -11
EMBROTEX ΤΟΓΚΑΣ Α.Ε. ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ - ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ 2.441 24 6.794 604 417
ERTON GROUP Π. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ A.B.E.E. ΓΟΥΝΟΠΟΙΙΑ 14.674 -17 5.719 -122 -891
EUROFASHION Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 1.199 0 3 -6 -6
EVA JO !!! Α.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 4.039 32 10.801 1.610 1.271
EXPOPEL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΓΟΥΝΟΠΟΙΙΑ A.E. 14.232 24 7.415 736 68
FASHIONET A.E. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 946 12 808 48 9
FOREL A.Ε.B.E. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 7.427 -2 5.985 377 154
FREE WAVE Ε.Π.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 479 16 3 -15 -38
GELATO A.E.B.E. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 405 -1 704 10 3
GEORGY Ε.Π.Ε. ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 1.515 -1 613 24 -88
GOLD FISH A.E. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 620 1 513 23 6
GRUPPO BIZZARO ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ Α.Ε. 5.948 4 1.336 100 -37
GRUPPO PAPARAZZI Ε.Π.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΛΕΚΤΩΝ 1.297 -1 836 196 121
GTK FASHION A.E.B.E. ΕΣΩΡΟΥΧΑ - ΜΑΓΙΟ 825 3 618 123 84
HIGH FASHION Α.Ε. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 2.822 1 1.662 190 11
HYPE A.B.E.E. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ 1.845 -2 2.125 64 7
INTERPLEX A.E. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ 996 -10 505 -16 -54
KASSANDER ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. 587 -41 48 -244 -229
KNOW - HOW Γ. ΠΑΥΛΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 1.471 -2 255 44 -31
KOMOTEX Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ 16.257 1 9.901 608 234
LAPEL A.E. ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 4.562 2 1.311 173 2
LAPIN HOUSE ΣΤ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ A.B.E.E. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 19.463 -2 24.602 1.111 85
LIONS FASHION Ε.Π.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 319 -21 704 -262 -303
LORINE - Π. ΠΑΝΤΑΖΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 232 -30 25 23 -119
LUI E LEI Α.Β.Ε.Ε. ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 529 -2 671 110 74
MAESTRI Ε.Π.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 513 32 993 169 123
MANETTI A.E. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ 3.834 13 3.163 448 234
MARIA MANOLIA A.E. ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ 840 3 396 40 20
MARIBELLE Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 680 -2 80 -46 -41
MARIO Α.Ε. ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 2.058 6 561 148 -6
MERCURY CORPORATION ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ A.B.E. 6.616 39 12.717 1.669 1.226
MILO ΣΙΟΥΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Α.Ε. 3.005 -6 274 -96 -190
PALM TEXTILES A.E. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 488 4 1.603 16 5
POSITIVO FASHION Ε.Π.Ε. ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 893 -8 4 -55 -59
PRESTIGE A.E.Β.Ε. ΥΦΑΣΜΑΤΑ - ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 6.235 5 4.602 315 2
RAXEVSKY Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 18.956 -18 7.486 -3.450 -4.228
S.N. FURS A.E. ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ 3.484 -12 910 -436 -498
SARAH LAWRENCE A.E. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 8.183 4 6.831 308 -258
SEA SHELL Α.Ε. ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 2.416 -12 1.318 -51 -154
SMART A.B.E.E. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 2.529 -12 315 -344 -346
SPRINT Α. ΛΟΥΚΑΡΗ - Β. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ A.Β.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΑ 2.994 -7 317 53 -224
STAFF Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 52.597 -3 21.320 2.729 -524
SUPERIOR UNDIES A.B.E.E. ΚΑΛΤΣΕΣ - ΕΝΔΥΜΑΤΑ 15.438 -10 15.345 1.222 -1.378
TERLANA A.E. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 14.584 -2 2 -22 -947
TERLANA EXPORTS ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ - ΕΝΔΥΣΗ Α.Ε. 1.072 -3 11 -17 -19
TERRYLAND A.E. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 210 -5 30 20 -24
THEIA Ε.Π.Ε. ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 323 -17 100 -18 -56
TOI & MOI A.B.E.E. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 16.162 -4 13.084 1.100 -21
TRIMAR Ε.Π.Ε. ΒΑΦΗ - ΛΕΥΚΑΝΣΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 699 2 1.035 145 26
UNION 3 FASHION Ε.Π.Ε. ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΕΩΣ 2.544 -12 12.394 471 291
VAMP A.B.E.E. ΠΙΤΖΑΜΕΣ - ΕΣΩΡΟΥΧΑ - ΜΑΓΙΟ 3.597 -10 3.595 322 116
VARONIC Α.Ε. ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΜΠΛΟΥΖΩΝ 3.374 0 1.242 85 -66
VASSOTI Α.Ε. ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 561 -2 0 -8 -7
VENER A.E. ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ 1.241 -12 1.731 85 -166
VERSAVI ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 2.247 -20 1.026 29 16
VERTIGO FASHION Ε.Π.Ε. ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 898 26 4.003 145 96
ZEDA ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙΔΗ Α.Ε. 12.303 2 119 288 -277
ZIC ZAC Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 1.743 2 3.229 157 28
www.inr.gr, 23 Μαρτίου 2016 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS