inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία


Μεικτές τάσεις στη βιομηχανία μεταφορικών μέσων το 2015Μεικτές τάσεις παρουσίασαν κατά το 2015 ο όγκος της παραγωγής και τα έσοδα της ελληνικής βιομηχανίας μεταφορικών μέσων, καθώς έχει περιοριστεί σε υποτυπώδη επίπεδα ή έχει ανασταλεί η παραγωγική δραστηριότητα σειράς ναυπηγοεπισκευαστικών επιχειρήσεων και εταιρειών μηχανοκίνητων οχημάτων.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, κατά το 2015 ο όγκος παραγωγής των εταιρειών μηχανοκίνητων οχημάτων μειώθηκε κατά 11,5%, σε επίπεδα που είναι κατά 41,9% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2010, ενώ ο όγκος παραγωγής των εταιρειών λοιπού εξοπλισμού μεταφορών αυξήθηκε κατά 7,2%, σε επίπεδα που είναι κατά 69,4% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2010, με συνέπεια, λόγω του ειδικού βάρους των τελευταίων, να πιθανολογείται ελαφρά ανάκαμψη της συνολικής παραγωγής τους.

Συγχρόνως, τα έσοδα των εταιρειών μηχανοκίνητων οχημάτων αυξήθηκαν κατά 9,5%, σε επίπεδα που είναι κατά 29,3% χαμηλότερα από τον κύκλο εργασιών τους το έτος 2010, ενώ τα έσοδα των εταιρειών λοιπού εξοπλισμού μεταφορών αυξήθηκαν κατά 45,2%, σε επίπεδα που είναι κατά 63,2% χαμηλότερα από τον κύκλο εργασιών τους το έτος 2010, με συνέπεια να πιθανολογείται αύξηση του συνολικού, αθροιστικού κύκλου εργασιών των εταιρειών μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών.

Ο κλάδος των ελληνικών βιομηχανιών μεταφορικών μέσων, όπως εκφράζεται από 172 επιχειρήσεις του που έχουν γνωστοποιήσει την οικονομική τους θέση για το 2014, είχε εμφανίσει το έτος αυτό, σε σύγκριση με το 2013, χαμηλά και μειωμένα κατά 35% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 15,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,8% των συνολικών εσόδων του έναντι αντίστοιχου ποσοστού 4,5% το 2013, σε συνθήκες αύξησης των εσόδων του κατά 2% και κάμψης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του (20,1% το 2014, από 20,3% το 2013).

Κατέγραψε μειωμένες κατά 70% ζημιές προ φόρων (13,8 εκατ. ευρώ έναντι 46,7 εκατ. ευρώ) και μετά την πρόβλεψη για φόρους μειωμένες κατά 61% τελικές ζημιές (22,5 εκατ. ευρώ έναντι 58,1 εκατ. ευρώ).

Τα συνολικά έσοδα των 172 βιομηχανικών και βιοτεχνικών ΑΕ και ΕΠΕ μεταφορικών μέσων, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων για το 2014 έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το έτος αυτό σε 543,8 εκατ. ευρώ και ήταν αυξημένα κατά 10,9 εκατ. ευρώ (+2,0%).

Οι 172 αυτές επιχειρήσεις ασχολούνται με την κατασκευή, μετασκευή, συναρμολόγηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και εξοπλισμού μεταφορών. Αρκετές από αυτές έχουν αντικείμενο τη συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων και ασχολούνται συγχρόνως με την εμπορία οχημάτων, άλλων μεταφορικών μέσων και σχετικού εξιπλισμού. Συνεπώς, δεν οφείλεται στην κατασκευή, μετασκευή, συναρμολόγηση και επισκευή των προϊόντων αυτών το σύνολο των εσόδων τους.

Στις 31.12.2014 οι επιχειρήσεις αυτές διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως του 1,9 δισ. ευρώ και, ως σύνολο, κατέγραψαν:

  • Μεικτά κέρδη 109,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1% σε σύγκριση με το 2013 (+1,4 εκατ. ευρώ).

  • Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 15,5 εκατ. ευρώ, που είναι μειωμένα κατά 8,5 εκατ. ευρώ σε αξία και κατά 35% σε ποσοστό (κέρδη 24,0 εκατ. ευρώ το 2013).

  • Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 8,2 εκατ. ευρώ, που συνιστούν βελτίωση κατά 8,4 εκατ. ευρώ σε αξία (ζημιές 0,2 εκατ. ευρώ το 2013) και είναι ίσα προς το 1,5% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 0,0% το 2013.

  • Ζημιές προ φόρων 13,8 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με βελτίωση κατά 70% σε ποσοστό και κατά 32,9 εκατ. ευρώ σε αξία (ζημιές 46,7 εκατ. ευρώ το 2013) και είναι ίσες προς το -2,5% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -8,8% το 2013.

  • Τελικές ζημιές, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 22,5 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με βελτίωση κατά 61% σε ποσοστό και κατά 35,7 εκατ. ευρώ σε αξία (ζημιές 58,1 εκατ. ευρώ το 2013) και είναι ίσες προς το -4,1% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -10,9% το 2013.

Τα ίδια κεφάλαια των 172 επιχειρήσεων στις 31.12.2014 ήταν οριακά θετικά (3,6 εκατ. ευρώ), καθώς μειώθηκαν κατά 30,1 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, αυξήθηκε το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων τους (1,89 δισ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) κατά 3% (+47,8 εκατ. ευρώ). Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια των επιχειρήσεων του τομέα διαμορφώθηκε σε μόλις 0,2%, από μόλις 1,8% το 2013. Το κυκλοφορούν ενεργητικό τους στις 31.12.2014 ήταν κατά 23,2% μικρότερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους.

Μείωση κατά 2% παρουσίασε, εξάλλου, το πάγιο ενεργητικό τους (671,5 εκατ. ευρώ μαζί με τις συμμετοχές), που περιλαμβάνει μεγάλης λογιστικής αξίας ασώματες ακινητοποιήσεις.

Με κριτήριο τα τελικά, καθαρά αποτελέσματα κερδοφόρες ήταν, οριακά έστω, οι 95 από τις 172 επιχειρήσεις (55,2% του συνόλου), σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 77 εταιρείες (44,8% του συνόλου), οι οποίες παρουσίασαν ζημιές, οριακές έστω. Τα συνολικά καθαρά κέρδη των 95 κερδοφόρων ήταν 22,1 εκατ. ευρώ περίπου, ενώ οι συνολικές καθαρές ζημιές των 77 ζημιογόνων ήταν 44,6 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, από το σύνολο των 172 επιχειρήσεων:

  • 71 επιχειρήσεις (41,3% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2013, παρέμειναν και κατά το 2014 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη ύψους 18,8 εκατ. ευρώ έναντι 15,3 εκατ. ευρώ το 2013, αυξημένα κατά 3,5 εκατ. ευρώ.

  • 21 επιχειρήσεις (12,2%) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2013, με κέρδη 2,2 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2014 ζημιές ύψους 1,7 εκατ. ευρώ, έχοντας έτσι απώλειες ύψους 3,9 εκατ. ευρώ.

  • 56 επιχειρήσεις (32,6%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2013, παρέμειναν και κατά το 2014 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 42,9 εκατ. ευρώ έναντι 56,4 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 13,5 εκατ. ευρώ.

  • 24 επιχειρήσεις (13,9%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2013, με ζημιές 19,2 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2014 κέρδη της τάξεως των 3,4 εκατ. ευρώ, έχοντας ωφέλεια άνω των 22,6 εκατ. ευρώ.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού (αρχής και τέλους της χρήσης) των 172 βιομηχανικών και βιοτεχνικών ΑΕ και ΕΠΕ μεταφορικών μέσων σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν μόλις 0,8% το 2014, έναντι 1,3% το 2013.

www.inr.gr, 10 Μαΐου 2016ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ,  2014 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   Πωλήσεις EBITDA ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
(χιλ. ευρώ) ±% (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ) (χιλ. ευρώ)
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ Α.Ε. ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 1.999 47 3.137 295 125
ΑΛΦΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 832 -2 146 55 39
ΑΛΦΑ ΜΑΡΙΝ Ε.Π.Ε. ΜΕΛΕΤΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ 2.316 36 2.377 1.044 693
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Κ. - Α. ΤΣΟΤΡΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2.809 12 2.835 378 166
ΑΝΔΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ Ε.Π.Ε. 1.174 5 222 96 57
ΑΝΤΩΣΗ Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ 1.050 -16 1.751 -109 -177
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΦΟΙ Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 567 6 358 65 30
ΑΣΤΕΡΙΑΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΠΛΟΙΩΝ 491 -11 52 -22 -40
ΑΣΤΡΟ ΓΚΡΟΥΠ ΣΕΡΒΙΣ Α.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 763 10 1.375 39 27
ΑΤΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ABO - DEMAN Α.Β.Ε. 6.283 85 2.729 478 233
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 8.820 -2 2.240 121 -181
ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 126 13 280 7 4
ΒΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ 778 -21 353 13 -11
ΒΗΤΑΣ Α.Ε. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 3.855 3 474 32 -153
ΒΙΚΙΝΓΚ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΛΟΙΩΝ 1.540 22 945 254 237
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΞΑΤΜΙΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - BEDA Α.Β.Ε.Ε. 1.195 -1 683 -98 -114
ΒΙΟΦΛΑΝ ΑΦΟΙ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΦΛΑΝΤΖΕΣ 3.365 -2 1.358 280 137
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Π. E.Π.Ε. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 204 -2 317 10 6
ΓΡΑΜΜΗ ΞΑΝΘΗ Α.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 996 -1 87 18 -146
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Ζ. Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1 0 24 -54 -54
ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ Ν. Α.Β.Ε.Ε. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΕΡΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 6.002 -3 4.549 650 206
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΙ Α. Π. ΑΦΟΙ Α.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 3.940 -15 958 -371 -884
ΔΡΑΜΑΛΗΣ Σ. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΒΑΦΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ε.Π.Ε. 188 -7 379 74 23
ΕΕΣΣΤΥ - ROSCO Α.Ε. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 80.536 9 29.465 -1.265 -2.035
ΕΛΑΣΜΑΤΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΑΡΜΑΓΕΔΩΝ Α.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ 897 24 1.385 77 4
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ Α.Ε. 7.783 1 1.548 -137 -184
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 3.168 22 202 -43 -94
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΡΟΠΕΛΕΣ Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ 1.157 52 514 178 109
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜHXANIA Α.Ε. 934.253 3 98.028 20.454 1.594
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΔΥΣΕΩΝ Ε.Π.Ε. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΟΙΩΝ 292 -6 159 63 32
ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Ν. Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 308 -4 195 4 -15
ΖΑΜΠΟΥΡΗΣ Α.Ε. ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 3.540 0 3.539 620 202
ΖΗΣΙΜΟΣ Ν. Ε.Π.Ε. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ 649 -3 0 -16 -17
ΖΟΥΜΠΑΝΕΑΣ Ν. Μ. ΑΣΤΕΡΑΣ Ε.Π.Ε. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 294 13 111 29 8
ΗΛΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ Α.Ε. 4.283 3 232 207 118
ΗΛΙΑΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ Α.Ε. ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ 6.994 -1 515 426 52
ΗΝΩΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΟΙΩΝ 1.967 -5 423 70 31
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Ε. ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 3.792 -17 917 -104 -283
ΙΝΤΕΡΑΣΙΣΤΑΝΣ Α.Ε. ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1.184 -7 3.107 -11 -95
ΙΝΤΕΡΜΑΡΙΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α.Ε. 2.070 9 744 360 88
ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΟΧΗΜΑΤΑ 10.358 20 2.901 402 -6
ΚΑΛΑΘΑΣ Α. Α.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 633 -8 135 3 3
ΚΑΟΥΣΗΣ Α. Α.Ε. ΟΧΗΜΑΤΑ - ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ 28.296 -9 24.659 4.329 2.787
ΚΑΠΟΤΗ Ι. - PALEROS Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΚΑΦΩΝ 684 20 1.138 211 192
ΚΑΠΠΑ ΜΕΤΑΛ Ε.Π.Ε. ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ 913 -8 879 35 9
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Γ. EUROSCAN Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 2.167 15 897 247 147
ΚΑΡΕΚΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 433 -46 351 70 -8
ΚΑΡΝΑΓΙΑ ΣΥΡΟΥ Α.Ε. 716 -3 96 73 18
ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ - 3 CAT Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2.309 23 270 23 -1
ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟ ΘΑΛΑΜΗΓΩΝ Ε.Π.Ε. 182 -3 126 42 28
ΚΙΟΛΕΪΔΗΣ Ν. Α.Ε.Β.Ε. ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ 41.286 -6 3.075 -2.445 -66
ΚΟΚΚΙΝΗΣ Π. Ε.Π.Ε. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΟΙΩΝ 1.439 -6 821 160 45
ΚΟΚΟΤΗ ΑΘ. ΑΦΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΠΟΔΗΛΑΤΑ - ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ 5.762 -12 4.628 763 284
ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ Ν. Α.Ε. ΣΙΔΗΡΟΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.566 7 6 -7 24
ΚΟΥΚΙΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 1.722 2 845 233 91
ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ Α.Ε. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2.962 -6 1.646 54 -214
ΚΡΑΧΤΗΣ Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 35 -17 133 -14 -16
ΚΥΚΛΟΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 6.345 -8 4.478 552 259
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1.244 1 799 -2 -57
ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ Σ. Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ 538 -3 154 -23 -22
ΛΑΤΣΗΣ Α.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 519 -5 506 29 -17
ΛΙΑΝΟΣ Γ. - Π. ΒΑΡΒΑΡΗΓΟΣ Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1.850 34 8.851 53 21
Μ.Μ. ΝΑΒΕΠ Α.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ 1.795 46 674 224 156
Μ.Μ. ΝΑΒΕΠ Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ 4.789 0 0 -13 -13
ΜΑΚΡΗ Π. ΑΦΟΙ - ΠΛΟΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 426 -2 0 -16 -11
ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ 27.192 3 9.497 -54 -169
ΜΑΝΤΟΣ Ζ. Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ 2.453 4 977 126 16
ΜΑΡΑΚΗΣ Α. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ε.Π.Ε. 220 -28 17 3 1
ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. 1.097 2 1.445 108 -29
ΜΕΓΑΝΤΑΪΒ Ε.Π.Ε. ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ 138 39 162 55 34
ΜΕΝΤΗ ΑΦΟΙ Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 163 -11 107 -19 -19
ΜΕΡΚΟΥΡΑΚΗΣ Ι. ΚΕΝΤΡΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε. 327 -15 0 -29 -55
ΜΗΝΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1.108 -7 316 -32 -60
ΜΗΤΣΟΥ Ε. AUTO ALL Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 97 -24 505 -102 -105
ΜΠΕΚΡΗΣ Θ. & ΣΙΑ ΕΠΕ ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ - ΜΑΡΙΝΑ 539 -31 276 -8 -9
ΜΥΡΣΙΝΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 844 -5 438 63 -11
ΝΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ 2.011 2 351 61 34
ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΚΥΝΟΣΟΥΡΑΣ Α.Ε. 1.135 -5 467 -27 -40
ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΟΣ Α.Ε. 5.306 -1 17 -215 -237
ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ Ε.Π.Ε. 330 20 254 119 68
ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Α.Ε. 5.273 -3 10.567 158 -47
ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΧΑΛΚΙΤΗ Α.Ε. 2.885 -6 2.475 235 173
ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε. 227.519 1 8.733 -23.266 -27.691
ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ - ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. 36.106 -10 21.852 -71 -2.584
ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΚΑΦΩΝ A.E. IONION MARIN 1.214 -14 1.016 411 254
ΝΑΥΤΕΞ Ε.Π.Ε. ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1.356 8 914 231 97
ΝΑΥΤΟΣΩΛ Α.Ε. ΝΑΥΠΗΓΙΚΑ ΕΡΓΑ 1.426 -30 383 217 -3
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε. 6.342 46 3.897 517 85
ΝΙΚΑΣ Α. Α.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ 1.851 -10 2.620 90 42
ΝΟΡΘ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 496 -31 417 -165 -204
ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗΣ Μ. Α.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 3.041 -9 1.732 -160 -306
ΝΤΑΚΑΡ ΣΕΡΒΙΣ Α.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 652 -8 186 -92 -114
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ 6.078 2 2.290 381 64
ΠΑΤΗΡΑ Ι. ΥΙΟΙ  Α.Ε. ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 695 -4 1.019 -2 -30
ΠΕΒΣΣΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΙΛΑΝΣΙΕ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1.323 1 17 -9 -100
ΠΕΚΕΦΑ Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 190 10 118 35 18
ΠΕΠΟΝΗ Θ. & Β. Α.Ε. ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 867 2 313 -81 -65
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. Α.Ε.Β.Ε. ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ - ΟΧΗΜΑΤΑ 59.161 -6 66.427 3.245 1.148
ΠΛΑΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 168 23 247 8 -4
ΠΛΑΝΑΚΟ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΑΦΩΝ 11.034 1 426 -474 -705
ΠΡΟΠΟΡΕΙΑ Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 259 3 312 8 -1
ΠΡΩΤΕΥΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 482 -8 95 -33 -59
ΠΥΡΡΟΣ Α.Ε. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 92 11 36 4 3
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Μ. Α.Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ 945 1 76 24 5
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Α.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 499 5 520 84 113
ΡΗΓΑΣ Ν. & Ε. Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1.167 1 634 131 42
ΣΑΒΒΑΤΗΣ Σ. Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1.655 -14 1.265 167 12
ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 3.433 -2 70 36 7
ΣΕΡΒΙΣΛΑΝΤ Α.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 632 -5 346 67 10
ΣΕΦΕΡΙΑΔΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΣΟΥΣΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 4.287 3 1.315 -65 -71
ΣΙΔΕΡΗΣ Α. & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 64 -10 101 -16 -16
ΣΙΤΤΑΣ - ΦΛΑΣΚΗΣ Α.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2.428 -13 543 -286 -334
ΣΚΑΒΑΣ - ΚΟΡΜΠΑΚΗΣ AUTO ΣΕΡΒΙΣ Ε.Π.Ε. 254 3 643 -128 -146
ΣΚΑΝΤΡΑΚ ΣΕΡΒΙΣ Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2.189 -7 2.470 244 129
ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΑΦΟΙ Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 754 15 554 128 73
ΣΥΝΕΡΤΖΙ Α.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 3.012 -2 4.592 355 89
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 16.680 472 4.932 -284 -786
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΚΗ  - ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ Ε.Π.Ε. 223 24 159 43 30
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ε.Π.Ε. 1.043 4 144 65 6
ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ Δ. Π. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε. 3.745 4 1.181 144 -5
ΤΑΡΣΑΝΑΣ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε. 213 64 128 62 36
ΤΕΚΝΟΣΤΥΛ Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΙΔΗ 5.217 24 9.262 2.263 843
ΤΕΜΑΞ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ - ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ 5.092 147 1.970 264 50
ΤΕΦΑΣ Ι. & Η. Λ. - ΝΑΥΠΗΓΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 4.911 3 2.597 867 577
ΤΕΧΝΙΚ ΤΕΣΤ Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 27 -25 2 -8 -8
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΡΜΟΝΙΑ Ε.Π.Ε. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΟΙΩΝ 828 48 976 93 61
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΥ Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ 1.499 27 682 78 55
ΤΕΧΝΟΚΙΝΗΣΗ - ΦΑΝΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 296 4 276 19 5
ΤΟΥΡΜΠΟ ΜΑΡΕ Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 1.834 15 1.885 140 57
ΤΟΥΡΜΠΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ 1.245 2 426 42 24
ΤΥΛΙΓΑΔΑ ΑΦΟΙ  Α.Β.Ε.Ε. ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1.949 -2 1.189 108 45
ΦΟΙΝΙΞ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ 486 25 1.182 36 19
ΦΡΑΝΤΖΗΣ Γ. Ε.Π.Ε. ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 1.272 7 2.624 170 111
ΧΑΛΚΙΑΣ Γ. Α.Ε.Β.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 919 -10 410 -134 -154
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ - ΜΑΝΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 482 -5 224 -14 -38
ARCO Ε.Π.Ε. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΟΙΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.738 26 3.978 589 285
ATHENIAN ENGINEERING A.E. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 16.487 -1 0 -14.007 -2.023
ATK GROUP AUTO GAS Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 335 -10 286 21 9
ATS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Ε. 483 14 1.338 230 180
AUTO GAS CENTER LPG & CNG Α.Ε. ΟΧΗΜΑΤΑ 501 -11 454 -11 -16
AUTOMANIA A.B.E.E. ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 9.012 -1 1.268 214 -68
AUTOSYNTHESIS Ε. ΣΦΥΡΙΔΗΣ Ε.Π.Ε. ΟΧΗΜΑΤΑ 44 7 115 23 14
AUTOTECHNICA HELLAS A.E. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 8.181 30 11.861 1.995 1.418
D-TEC MARINE Ε.Π.Ε. ΚΑΣΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΑΦΩΝ 395 -1 34 -9 -9
DECON A.Τ.E. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΟΙΩΝ 18.925 -7 5.876 -789 -1.969
DRAGO BOATS ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ A.E. 6.846 0 1.510 288 -87
EVOLUTION CENTER Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 80 -2 31 8 3
GRANTEX ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΡΕΝΩΝ A.E. 10.386 -2 14.772 2.904 1.797
GREEK AIR Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 1.732 39 2.283 182 49
HATKAR SERVICE - ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ A.E. 5.967 2 4.774 -28 -413
INJEGOV ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Α.Ε. 2.549 -4 1.788 474 172
INTERAUTO A.E. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 996 -20 1.701 -73 -129
INTERBOAT Ε.Π.Ε. ΦΟΥΣΚΩΤΑ ΣΚΑΦΗ 1.492 -2 268 -51 -58
JET ENGINEERING A.E. ΕΙΔΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 2.816 -13 193 -51 -1
M&M A.E. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ 707 73 1.949 351 324
MERSER N. H. ΜΑΧΑΙΡΑΣ - ΕΠΙΣΚΕΥH ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. 1.575 11 2.204 25 -60
MSE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ Ε.Π.Ε. 121 -42 143 7 -1
NAVI MARINE A.E.B.E. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ 1.686 -37 1.121 48 8
NORSAFE WATERCRAFT ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ 9.970 0 9.634 131 332
NOVITOR A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 3.802 0 429 32 1
OLYMPIC AUTOGAS Ε.Π.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ 140 -38 194 5 5
OLYMPIC MARINE ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ A.E. 27.503 -2 3.345 1.141 210
PLANATECH A.E. ΦΟΥΣΚΩΤΑ ΣΚΑΦΗ 1.707 -7 87 -65 -105
PRIVATSEA MARINΕ A.E. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 23.808 0 1.173 -323 -192
SERVICE CENTER Ε.Π.Ε. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΟΙΩΝ 380 0 183 37 11
SIELMAN A.E. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 11.744 38 7.428 1.918 1.375
SMALL & SMART SERVICES A.E. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 124 -15 220 -7 -13
SPEED ΜΟΤΟΡ Η. ΜΑΡΑΚΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 104 -34 46 -86 -86
T.R.S. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΥΠΕΡΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Π.Ε. 835 99 876 385 246
TROPICAL A.E. ΕΙΔΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 2.160 -37 69 -245 -300
VULCAN ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ Ε.Π.Ε. 202 -6 39 21 8
YACHT PPS ΒΑΦΕΣ ΣΚΑΦΩΝ - ΘΑΛΑΜΗΓΩΝ Ε.Π.Ε. 53 15 18 -4 -6
YACHTING PROTECTION Ε.Π.Ε. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ 15.995 -10 51.015 5.066 2.973


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS