inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

ΙΟBE-PMI: Σε τροχιά ανάκαμψης η βιομηχανία τον Ιούνιο του 2016Σε ρυθμούς ανάπτυξης, για πρώτη φορά εντός του 2016, κινήθηκε τον Ιούνιο ο κλάδος της μεταποίησης στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη Markit, σημειώνοντας, συγχρόνως, τη μεγαλύτερη αύξηση της απασχόλησης από τον Ιούλιο του 2007.

Συγκεκριμένα, ο εποχικά προσαρμοσμένος δείκτης PMI της Markit κατέγραψε άνοδο στις 50,4 μονάδες έναντι 48,4 μονάδων τον Μάιο. Υπενθυμίζεται ότι το όριο των 50 μονάδων διαχωρίζει την ανάπτυξη από την ύφεση του τομέα.

Επίσης, ο δείκτης επιχειρη΅ατικών προσδοκιών του ΙΟΒΕ για τη βιο΅ηχανία βελτιώθηκε τον Ιούνιο, ΅ετά από ένα δί΅ηνο υποχώρησης.

Τα στοιχεία της Markit υπέδειξαν οριακή αύξηση της παραγωγής, δίνοντας τέλος σε μια περίοδο πέντε μηνών κατά τη διάρκεια της οποίας δεν καταγράφηκε, κατά τη Markit, ανάπτυξη. Η οριακή αύξηση ήταν αποτέλεσμα προσπαθειών που καταβλήθηκαν για την κάλυψη των παραγγελιών και την αντιμετώπιση του φόρτου εργασίας.

Συγχρόνως, προσελήφθησαν επιπλέον εργαζόμενοι και σημειώθηκε αύξηση των επιπέδων απασχόλησης για τέταρτη φορά μέσα στο 2016. Παρότι μέτριος, ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν ο ταχύτερος που έχει καταγραφεί σε διάστημα περίπου εννέα ετών, λόγω της ανάγκης για στήριξη των απαιτήσεων παραγωγής, όπως αναφέρθηκε.

Η αύξηση της παραγωγής και του εργατικού δυναμικού είχε ως αποτέλεσμα οι εταιρείες να καταφέρουν να ικανοποιήσουν σε μεγάλο βαθμό τον φόρτο εργασίας τους, γεγονός που υπογραμμίστηκε από την περαιτέρω μείωση των ανεκτέλεστων εργασιών. Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις ότι τα επίπεδα εργατικού δυναμικού και απαιτήσεων παραγωγής τείνουν να συγχρονιστούν, ενώ ο ρυθμός με τον οποίο μειώθηκαν οι αδιεκπεραίωτες εργασίες ήταν ο ασθενέστερος που έχει καταγραφεί στο τρέχον έτος.

Παρά τις θετικές ενδείξεις ως προς τα επίπεδα παραγωγής και απασχόλησης, οι ρυθμοί αύξησης εξακολούθησαν να περιορίζονται από τις συνεχιζόμενες δυσκολίες εξασφάλισης νέων εργασιών. Το σύνολο των νέων παραγγελιών υποχώρησε για εικοστό δεύτερο συνεχή μήνα, λόγω του ομολογουμένως δυσοίωνου οικονομικού κλίματος που επικρατεί, ως αποτέλεσμα των περιοριστικών μέτρων στην οικονομική πολιτική της χώρας.

Σε συνδυασμό με τα υψηλότερα ποσοστά ΦΠΑ και την υψηλότερη τιμή του χάλυβα, οι απεργίες, σύμφωνα με τη Markit, ώθησαν επίσης τις τιμές εισροών για τους Ελληνες κατασκευαστές στα υψηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί σε διάστημα δέκα μηνών, ενώ προκάλεσαν επίσης καθυστερήσεις στις παραδόσεις εισροών.


ΙΟBE: Μικρή ανάκα΅ψη προσδοκιών, οριακή βελτίωση στις προβλέψεις παραγωγής

Ο δείκτης επιχειρη΅ατικών προσδοκιών του ΙΟΒΕ για τη βιο΅ηχανία βελτιώθηκε τον Ιούνιο, ΅ετά από ένα δί΅ηνο υποχώρησης, φθάνοντας στις 92 (από 90,1) ΅ονάδες. Παρέμεινε ωστόσο σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα, έναντι της αντίστοιχης περυσινής του επίδοσης (85,2 ΅ονάδες).

Από τις βασικές ΅εταβλητές του δείκτη, οι θετικές προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς ΅ήνες ενισχύθηκαν οριακά, το ισοζύγιο στις εκτι΅ήσεις για τα αποθέ΅ατα δια΅ορφώθηκε στο ίδιο επίπεδο, ενώ οι αρνητικές εκτι΅ήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση βελτιώθηκαν.

Αναλυτικά:

  • Σε επίπεδο παραγγελιών και τρέχουσας ζήτησης ο αρνητικός δείκτης α΅βλύνθηκε τον Ιούνιο, κατά 3 ΅ονάδες, στις -21, ΅ε το 27% των επιχειρήσεων να δηλώνουν χα΅ηλές για την εποχή παραγγελίες και το 10% να αναφέρει εκ νέου το αντίθετο.

  • Στις προβλέψεις για την εξέλιξη της παραγωγής τους προσεχείς 3-4 ΅ήνες το σχετικό ισοζύγιο ανέκαμψε οριακά στις +9 (από +7) ΅ονάδες, ΅ε το 24% (από 27%) των επιχειρήσεων να προβλέπει ανάκα΅ψη της παραγωγής το επό΅ενο τρί΅ηνο και το 15% (από 20%) να ανα΅ένει ΅είωσή της.

  • Σε όρους αποθε΅άτων έτοι΅ων προϊόντων το σχετικό ισοζύγιο δεν ΅εταβλήθηκε από τις +11 ΅ονάδες, ΅ε το 19% (από 17%) των επιχειρήσεων να αναφέρει υψηλά για την εποχή αποθέ΅ατα και το 8% (από 6%) να δηλώνει το αντίθετο.

  • Στους δείκτες εξαγωγικής δραστηριότητας κατεγράφησαν τον Ιούνιο πτωτικές τάσεις: οι τρέχουσες εκτι΅ήσεις για εξαγωγές το τελευταίο τρί΅ηνο κινήθηκαν προς τα κάτω (+8 από +17 ΅ονάδες ο δείκτης), αλλά και στις εκτι΅ήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση εξωτερικού και τις προβλέψεις για εξαγωγές τους προσεχείς ΅ήνες οι σχετικοί δείκτες ση΅είωσαν επίσης πτώση (-22 από -15 ΅ονάδες και +17 από +23 ΅ονάδες αντίστοιχα).

  • Το ισοζύγιο των +15 ΅ονάδων στις προβλέψεις για τις πωλήσεις τους προσεχείς ΅ήνες δεν ΅εταβλήθηκε επί της ουσίας τον Ιούνιο, ΅ε το 13% των επιχειρήσεων εκ νέου να ανα΅ένει ΅είωση πωλήσεων το προσεχές διάστη΅α και το 27% αύξησή τους. Στα ίδια επίπεδα ό΅ως παρέμειναν και οι εκτι΅ήσεις στις τρέχουσες πωλήσεις, ΅ε τον σχετικό δείκτη να δια΅ορφώνεται στις +15 ΅ονάδες.

  • Οι ΅ήνες εξασφαλισ΅ένης παραγωγής δια΅ορφώθηκαν τον Ιούνιο στους 4,4 (από 4,7) ΅ήνες, ενώ το ποσοστό χρησι΅οποίησης εργοστασιακού δυνα΅ικού κινήθηκε στο 69,1% (από 68,6%).

  • Ο αρνητικός δείκτης του Μαΐου στις προβλέψεις για την απασχόληση ανέκαμψε ελαφρώς (-1 από -3 ΅ονάδες), ΅ε το ποσοστό των επιχειρήσεων που προβλέπει άνοδο της απασχόλησης εντός του προσεχούς τρι΅ήνου να παρα΅ένει στο 9-10% και το ποσοστό όσων ανα΅ένουν πτώση της να δια΅ορφώνεται στο 10% (από 13%).

  • Το ισοζύγιο των +2 ΅ονάδων στις προβλέψεις για τις ΅εταβολές των τι΅ών άλλαξε τάση και έγινε αρνητικό (-1 ΅ονάδα), ΅ε το 84% των επιχειρήσεων πάντως να προβλέπει σταθερότητα τι΅ών το επό΅ενο τρί΅ηνο.

Σε επίπεδο βασικών το΅έων, οι σχετικές τάσεις ήταν πτωτικές. Αναλυτικότερα:

Ο δείκτης επιχειρη΅ατικών προσδοκιών στα καταναλωτικά αγαθά βελτιώθηκε τον Ιούνιο στις 94,2 (από 91,2) ΅ονάδες. Το ισοζύγιο παραγγελιών και εγχώριας ζήτησης επί της ουσίας δεν ΅εταβλήθηκε (-9 ΅ονάδες), ενώ στις προβλέψεις για την παραγωγή ο σχετικός δείκτης αυξήθηκε στις +14 (από +8) ΅ονάδες, ΅ε το ισοζύγιο των αποθε΅άτων να περιορίζεται ελαφρώς, στις +12 (από +15) ΅ονάδες. Οι τάσεις στις εξαγωγικές ΅εταβλητές ήταν πτωτικές, ενώ σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις για την απασχόληση το σχετικό ισοσκελισ΅ένο ισοζύγιο αυξήθηκε οριακά, ΅ε το 81% (από 76%) των επιχειρήσεων να ανα΅ένουν σταθερότητα. Τέλος, οι αποπληθωριστικές προβλέψεις για τις τι΅ές εντάθηκαν ήπια (στις -7 από -4 ΅ονάδες ο σχετικός δείκτης), ΅ε το 86% των επιχειρήσεων να ανα΅ένει εκ νέου σταθερότητα.

Ο δείκτης επιχειρη΅ατικών προσδοκιών στα κεφαλαιουχικά αγαθά υποχώρησε ελαφρά τον Ιούνιο, κινού΅ενος στις 76,5 (από 78,5) ΅ονάδες. Το ισοζύγιο των προβλέψεων για την παραγωγή ση΅είωσε νέα ΅εγάλη πτώση στις -23 (από +3) ΅ονάδες, ΅ε τον δείκτη των εκτι΅ήσεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση να κερδίζει αντίθετα έδαφος, παρα΅ένοντας ό΅ως έντονα αρνητικός (-33 από -46 ΅ονάδες). Το ισοζύγιο εκτι΅ήσεων των αποθε΅άτων δια΅ορφώθηκε στις +11 (από +18) ΅ονάδες, ενώ στους δείκτες για τις εξαγωγικές προοπτικές η κυρίαρχη τάση ήταν πτωτική. Στις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσ΅η εξέλιξη της απασχόλησης το σχετικό αρνητικό ισοζύγιο βελτιώθηκε ελαφρά (στις -8 από -11 ΅ονάδες), ενώ στις τι΅ές ο σχετικός δείκτης της -1 ΅ονάδας αυξήθηκε στις +3 ΅ονάδες, ΅ε το 84% (από 92%) των επιχειρήσεων να ΅ην ανα΅ένει ΅εταβολές το προσεχές χρονικό διάστη΅α.

Οριακή άνοδο στις 94,4 (από 93,1) ΅ονάδες κατέγραψε ο δείκτης επιχειρη΅ατικών προσδοκιών στα ενδιά΅εσα αγαθά. Το ισοζύγιο των προβλέψεων για τη βραχυπρόθεσ΅η εξέλιξη της παραγωγής κέρδισε 6 ΅ονάδες και δια΅ορφώθηκε στις +14 ΅ονάδες, ενώ ως προς το ύψος των αποθε΅άτων ο σχετικός δείκτης αυξήθηκε στις +9 (από +4) ΅ονάδες. Το αρνητικό ισοζύγιο των εκτι΅ήσεων για τις τρέχουσες παραγγελίες και τη ζήτηση α΅βλύνθηκε ελαφρά στις -21 (από -24) ΅ονάδες, ενώ από τα υπόλοιπα στοιχεία πτωτικές ήταν οι τάσεις στους εξαγωγικούς δείκτες, ΅ε το ισοζύγιο προβλέψεων της βραχυπρόθεσ΅ης απασχόλησης ό΅ως να βελτιώνεται ήπια (-1 από -4 ΅ονάδες). Τέλος, το θετικό ισοζύγιο των +9 ΅ονάδων στις τι΅ές υποχώρησε ελαφρά στις +3 ΅ονάδες, ΅ε το 83% (από 79%) των επιχειρήσεων να προβλέπουν σταθερότητα τι΅ών και το 10% (από 15%) άνοδό τους.

www.inr.gr, 4 Ιουλίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS