inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Βελτιωμένες οι επιδόσεις της γαλακτοβιομηχανίας Δωδώνη το 2015Χαμηλή μονοψήφια αύξηση εσόδων και, συγχρόνως, εντυπωσιακά βελτιωμένη κερδοφορία, κατέγραψε το 2015 η υπερπενηντάχρονη ηπειρωτική γαλακτοβιομηχανία Δωδώνη, η οποία έχει περιέλθει από την ΑΤΕbank στον έλεγχο του αλλοδαπής προέλευσης επενδυτικού σχήματος SI Food, Ρώσων και Ελλήνων επιχειρηματιών.

Η ΔΩΔΩΝΗ, ως γνωστόν, εδρεύει στα Ιωάννινα και είναι παραγωγός τυροκομικών και άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων.

Σύμφωνα με τον ισολογισμό της, τα έσοδα της εταιρείας από τις πωλήσεις τυροκομικών και άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων της στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά το 2015 ανήλθαν σε 95,4, εκατ. ευρώ, από 92,6 εκατ. ευρώ το 2014 (περί τα 83,1 εκατ. ευρώ το 2013, 83,6 εκατ. ευρώ το 2012, 96,7 εκατ. ευρώ το 2011 και 112,8 εκατ. ευρώ το 2010), παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3% σε ποσοστό και κατά 2,8 εκατ. ευρώ, περίπου, σε αξία.

Η εταιρεία βελτίωσε κατά 4,7 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο (25,4% έναντι 20,7% το 2014), γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο των 24,2 εκατ. ευρώ (+26,5%).

Κατόπιν αυτών, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 9,9 εκατ. ευρώ (+25,1%), ενώ τα κέρδη της προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε 8,85 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 27,9%.

Επίσης, τα κέρδη της προ φόρων ανήλθαν σε 5,2 εκατ. ευρώ (2,4 εκατ. ευρώ το 2014), αυξημένα κατά 121,3%, ενώ τα καθαρά κέρδη της μετά τον συνυπολογισμό των φόρων ανήλθαν σε 3,3 εκατ ευρώ (1,8 εκατ. ευρώ το 2014), αυξημένα κατά 1,5 εκατ. ευρώ ή 86,6%. Εξοδα αναδιοργάνωσης και άλλα μη επαναλαμβανόμενα έξοδα, συνολικού ύψους 2,2 εκατ. ευρώ, μείωσαν αντιστοίχως την ετήσια κερδοφορία.

Στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαιά της ανέρχονταν σε 35,7 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 34,8% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων της, ύψους 102,4 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης σε καθαρά κέρδη είναι 9,7% (5,4% το 2014).

Αντίστοιχες ήταν οι επιδόσεις της εταιρείας και σε ενοποιημένη βάση, από κοινού με θυγατρική της. Ο συνολικός δανεισμός της στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 50,3 εκατ. ευρώ, αυξημένος σε ετήσια βάση κατά 13,4%. Ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός της ήταν ύψους 47,3 εκατ. ευρώ. Μεταξύ των εμπορικών της απαιτήσεων περιλαμβάνεται απαίτηση ύψους 20,9 εκατ. ευρώ, από στρατηγικό, όπως χαρακτηρίζεται, πελάτη.

Η γαλακτοβιομηχανία Δωδώνη παρουσίασε την υψηλότερη κερδοφορία της το 2006 (κέρδη προ φόρων 5,4 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 4,6 εκατ. ευρώ). Τις υψηλότερες πωλήσεις είχε παρουσιάσει τα έτη 2010 και 2008 (112,8 εκατ. ευρώ και 110,4 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως), όταν ανέπτυσσε και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας την περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 1,08 δισ. ευρώ. Απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 85,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,7% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Επίσης, απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων 30,6 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους συνολικά καθαρά κέρδη 23,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων και προς το 2,2% των πωλήσεων της περιόδου.

Το 2015 η ΔΩΔΩΝΗ ίδρυσε στην Ολλανδία τη θυγατρική Dodoni Netherlands με σκοπό τη διαχείριση των απαιτήσεών της από πελάτες του εξωτερικού.

Επίσης, συμμετείχε με μερίδιο 49% στην ίδρυση της εταιρείας Dodoni Dairy Products στην Κύπρο, με σκοπό την κατασκευή και λειτουργία εργοστασίου παραγωγής χαλουμιού.

Στη μονάδα της στα Ιωάννινα υλοποιεί επιχορηγούμενο με 1,4 εκατ. ευρώ επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους 3,6 εκατ. ευρώ, που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του επενδυτικού νόμου 3908/2011. Το πρόγραμμα προβλέπει, μεταξύ άλλων, την προμήθεια νέου εναλλάκτη παστερίωσης γάλακτος, την εγκατάσταση νέας συσκευαστικής μηχανής γάλακτος και αυτόματης γραμμής παραγωγής τυριών τυρογάλακτος, καθώς και την προσθήκη μηχανολογικού εξοπλισμού για τον διπλασιασμό του όγκου παραγωγής γιαουρτιών. Τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του ομίλου αυξήθηκαν το 2015 κατά 10%.

Το επενδυτικό σχήμα SI Food εδρεύει στην Κύπρο και είναι κύριος του 82,35% της ηπειρωτικής γαλακτοβιομηχανίας.

Οι εργαζόμενοι στον όμιλο στα τέλη του 2015 ανέρχονταν σε 333. Ειδικότερα οι εργαζόμενοι στη μητρική εταιρεία είχαν μειωθεί στα τέλη του 2015 σε 324, από 352 στα τέλη του 2014 (-8%). Το συνολικό κόστος μισθοδοσίας που βάρυνε το κόστος πωληθέντων της εταιρείας μειώθηκε το 2015 κατά 1,5%.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 22 Ιουλίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS