inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ζημιές 11,1 εκατ. ευρώ, το 2015, για την εκτυπωτική βιομηχανία IRISΗ περαιτέρω μείωση της παραγωγής του εκτυπωτικού τομέα, λόγω της γενικότερης κρίσης και της μείωσης των δραστηριοτήτων του εκδοτικού τομέα, αποτυπώθηκε πλήρως και κατά το 2015 στην εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών της εταιρείας Εκτυπώσεις IRIS, μεγαλύτερης εκτυπωτικής βιομηχανίας της χώρας.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον ενοποιημένο ισολογισμό της εταιρείας, η οποία ελέγεχεται από τον εκδοτικό όμιλο Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη και από τον εκδοτικό όμιλο Πήγασος, τα έσοδά της τον περασμένο χρόνο περιορίστηκαν σε 45,1 εκατ. ευρώ, από 50,3 εκατ. περίπου ευρώ το 2014 (54,2 εκατ. ευρώ το 2013), παρουσιάζοντας μείωση κατά 10,3% σε ποσοστό και κατά 5,2 εκατ. περίπου ευρώ, σε αξία, σε ετήσια βάση.

Η επιχείρηση κατέγραψε, παρά τον έντονο ανταγωνισμό, μεικτά κέρδη 1,8 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών ζημιών 1,1 εκατ. ευρώ το 2014, επαναφέροντας σε θετικά επίπεδα το μεικτό της περιθώριο. Κατόπιν αυτού, τα λειτουργικά αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), αν και παρέμειναν αρνητικά, βελτιώθηκαν σε ζημιές 0,6 εκατ. περίπου ευρώ, από ζημιές 2 εκατ. ευρώ το 2014.

Η IRIS κατέγραψε ζημιές προ φόρων 8,65 εκατ. ευρώ το 2015 έναντι αντίστοιχων ζημιών 12,565 εκατ. ευρώ το 2014 (13,8 εκατ. ευρώ το 2013), μειωμένες δηλαδή κατά 3,9 εκατ. ευρώ (+31,1%). Μετά την πρόβλεψη για φόρους οι τελικές ζημιές ήταν 11,1 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 13,6 εκατ. ευρώ το 2014 (13,8 εκατ. ευρώ το 2013), μειωμένες δηλαδή κατά 2,6 εκατ. ευρώ (+18,8%). Ο αναβαλλόμενος φόρος επιβάρυνε τα τελικά αποτελέσματα κατά 2,3 εκατ. ευρώ (1 εκατ. ευρώ το 2014).

Επίσης, τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 3,2 εκατ. ευρώ (6,2 εκατ. ευρώ το 2014), χρεωστικούς τόκους 4,9 εκατ. ευρώ (4,45 εκατ. ευρώ το 2014) και προβλέψεις 2,6 εκατ. ευρώ (1,5 εκατ. ευρώ το 2014).

Η χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας εξασθένησε ακόμη περισσότερο, με τα ίδια κεφάλαια (μόλις 0,6 εκατ. ευρώ) να αντιστοιχούν στο 0,7% μόνο του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων (91,5 εκατ. ευρώ). Στην έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή σημειώνεται ως θέμα έμφασης το ενδεχόμενο ανεπάρκειας του κεφαλαίου κίνησης της εταιρείας. Στις 31.12.2015 το κυκλοφορούν ενεργητικό του ομίλου ήταν της τάξεως των 24,1 εκατ. ευρώ, ενώ οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του ανέρχονταν σε 84,3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 70,5 εκατ. ευρώ ήταν δανειακές υποχρεώσεις. Επί των ακινήτων της, στο Κορωπί Αττικής, έχει εγγραφεί προσημείωση ύψους 58,5 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση ομολογιακού δανείου, το οποίο από το 2015 έχει καταστεί βραχυπρόθεσμα απαιτητό. Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας και των θυγατρικών της Ν. Λιάπης Βιβλιοδετική και Iris Συσκευασίες στις 31.12.2015 ήταν 0,7 εκατ. ευρώ (0,5 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Η μητρική εταιρεία, η οποία κατέγραψε, όπως και ο όμιλος, πωλήσεις 45,1 εκατ. ευρώ (-9,7%), ανέφερε ζημιές 10,9 εκατ. ευρώ μετά την πρόβλεψη για φόρους (13,9 εκατ. ευρώ το 2014). Στις 31.12.2015 απασχολούσε 218 εργαζόμενους έναντι 235 στις 31.12.2014 (και 239 έναν χρόνο πριν). Στις εγκαταστάσεις της διαθέτει τέσσερις εκτυπωτικές γραμμές για περιοδικά, βιβλία και διαφημιστικά έντυπα, καθώς και έξι εκτυπωτικές γραμμές για εφημερίδες. Για τις δαπάνες μισθοδοσίας και λοιπές παροχές του προσωπικού διέθεσε περίπου 8,3 εκατ. ευρώ, έναντι 8,8 εκατ. ευρώ το 2014 (-6,6%).

Οι συνολικές πωλήσεις της μητρικής IRIS ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, πρόεδρος και αντιπρόεδρος της οποίας είναι ο Σταύρος Π. Ψυχάρης και ο Φώτης Γ. Μπόμπολας, αντιστοίχως, την περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 925,7 εκατ. ευρώ. Απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 48,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5,2% των πωλήσεων και προς το 2,9% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου.

Για το 2016, όπως και το 2015, η επιχείρηση επιδιώκει την αύξηση των εσόδων της από εκτυπωτικές εργασίες για τρίτες επιχειρήσεις, καθώς συνεχίζεται η πτώση των εκτυπωτικών εργασιών για περιοδικά και εφημερίδες των μετόχων της. Προσδοκά την επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), πράγμα που δεν κατόρθωσε το 2015.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 29 Ιουλίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS