inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Επέστρεψε σε κέρδη, το 2015, η χαρτοβιομηχανία ΠάκοΜε επιτυχία φαίνεται ότι ολοκλήρωσε την αναδιάρθρωσή της η χαρτοποιία ΠΑΚΟ Α. Β. Κολιόπουλος, μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες παραγωγής χαρτοκιβωτίων, η οποία χρησιμοποιεί ανακυκλωμένο χαρτί.

Η ΠΑΚΟ, σε συνεργασία με τη συγγενική της εταιρεία ΠΑΚΟ Βέλου, παράγει συνήθως, ετησίως, περισσότερους από 40.000 τόνους χάρτου.

Με επενδύσεις εκσυγχρονισμού, που πραγματοποίησε τα προηγούμενα χρόνια, έθεσε στόχους τη βελτίωση της παραγωγικότητας, τον αποτελεσματικότερο έλεγχο και την περιστολή του λειτουργικού κόστους και την εξοικονόμηση ενεργειακού κόστους, η σημαντική αύξηση του οποίου σφράγισε αρνητικά την αποδοτικότητά της τα προηγούμενα χρόνια.

Σύμφωνα με τον ισολογισμό της, τα έσοδα της εταιρείας το 2015 ανήλθαν σε 21,1 εκατ. ευρώ, από 18,3 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση (15,8 εκατ. ευρώ το 2013), παρουσιάζοντας αύξηση κατά 15,2% σε ποσοστό και κατά 2,8 εκατ. ευρώ σε αξία.

Η εταιρεία, η οποία διευθύνεται από την Ελένη Κολιοπούλου, πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας, βελτίωσε κατά 1,7 εκατοστιαία μονάδα το μεικτό της περιθώριο (12,3% έναντι 10,6% το 2014 και 5% το 2013), γεγονός που οδήγησε τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στο επίπεδο των 2,025 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 0,875 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+1,15 εκατ. ευρώ ή +131,4%).

Τελικώς η επιχείρηση κατέγραψε κέρδη προ φόρων 0,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,7 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+1 εκατ. ευρώ) και μετά τον συνυπολογισμό των φόρων της χρήσης κέρδη 0,28 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων ζημιών 0,74 εκατ. ευρώ το 2014 (επίσης +1 εκατ. ευρώ). Το προ αποσβέσεων και φόρων αποτέλεσμά της ήταν κέρδη ύψους 1,12 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014. Λόγω της εφαρμογής των τροποποιημένων προτύπων εμφανίζονται διαφοροποιημένα ορισμένα οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2014.

Η Πάκο Α. Β. Κολιόπουλος, που δραστηριοποιείται στον χώρο από το 1960, οπότε ο ιδρυτής της Αναστάσιος Κολιόπουλος ξεκίνησε στο Βέλο Κορινθίας με μια μικρή χαρτοποιητική μηχανή, διαθέτει χαρτοποιητικές μηχανές υψηλής τεχνολογίας, οι οποίες παράγουν χαρτί αποκλειστικά από ανακύκλωση παλαιοχάρτου.

Στεγάζει τις διοικητικές υπηρεσίες της σε ιδιόκτητα γραφεία στην Αθήνα και διαθέτει, από κοινού με τη συγγενική της εταιρεία ΠΑΚΟ Βέλου, τρεις μονάδες παραγωγής:

  • Η πρώτη βρίσκεται στο Βέλο Κορινθίας και παράγει χαρτί συσκευασίας για κυματοειδές χαρτόνι (testliner - fluting - duplex) καθώς και χαρτί κρεπέ, με μια χαρτοποιητική μηχανή.

  • Η δεύτερη και σημαντικότερη μονάδα βρίσκεται στην Πελασγία Φθιώτιδας. Σε έκταση 76.500 τ.μ. παράγεται χαρτί συσκευασίας για κυματοειδές χαρτί (testliner - fluting - duplex) από δύο σύγχρονες χαρτοποιητικές μηχανές. Παράγεται επίσης κυματοειδές χαρτόνι από δύο μηχανές παραγωγής χαρτονιού (corrugators). Η μεταποίηση του χαρτονιού σε χαρτοκιβώτια γίνεται σε μια σειρά κιβωτιοποιητικών μηχανών μεγάλης παραγωγικής δυνατότητας, όπου μπορεί να παραχθεί κάθε είδους χαρτοκιβώτιο (όπως RSC, δίσκοι και die cut).

  • Η τρίτη μονάδα βρίσκεται στη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης σε έκταση 15.875 τ.μ. και λειτουργεί μόνο ως αποθήκη περισυλλογής χαρτιού.

Το 2011 προχώρησε σε απόσχιση μέρους του παραγωγικού δυναμικού της και σε εισφορά του στη συγγενική βιομηχανική εταιρεία ΠΑΚΟ Βέλου, η οποία το 2015 κατέγραψε πωλήσεις 3,05 εκατ. ευρώ (-6,9%) και ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους 145.000 ευρώ.

Είναι γενικώς γνωστό σε όλους στην αγορά, ότι η ΠΑΚΟ είναι συνεπής και αξιόπιστη σε όλες τις συναλλαγές της.

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2000 για τις γραμμές της παραγωγής χαρτιού, κυματοειδούς χαρτονιού και χαρτοκιβωτίων.

Στις 31.12.2015 διέθετε ίδια κεφάλαια 17,35 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 44,6% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, ύψους 38,9 εκατ. ευρώ.

Δηλώνει αισιόδοξη για τη χρήση 2016, καθώς αύξησε τις πωλήσεις της κατά 13,6% και βελτίωσε περαιτέρω τη λειτουργική της κερδοφορία κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της το 2015 προήλθε από τις πωλήσεις χαρτοκιβωτίων που απέδωσαν το 58,3% των συνολικών, δηλαδή σχεδόν 12,3 εκατ. ευρώ. Τα υπόλοιπα έσοδα προήλθαν από τις πωλήσεις χαρτιού και χαρτονιού της ίδιας και της θυγατρικής της ΠΑΚΟ Βέλου.

Στις 30.6.2015 η ΠΑΚΟ είχε αυξήσει το μετοχικό της κεφάλαιο κατά 308.000 ευρώ.

Κατά μέσον όρο το 2015 απασχόλησε 213 εργαζομένους, έναντι 200 το 2014. Για τη μισθοδοσία και λοιπές παροχές στο προσωπικό της διέθεσε 5,33 εκατ. ευρώ το 2015, έναντι 5,38 εκατ. ευρώ το 2014.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 5 Αυγούστου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS