inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Επέστρεψε σε κέρδη, το 2015, η εταιρεία βαφής υφασμάτων ΚολόραΜια από τις παλαιότερες ελληνικές βιομηχανίες του τομέα βαφής και φινιρίσματος υφασμάτων, η ιδρυθείσα πριν από εννέα δεκαετίες στη Θεσσαλονίκη εταιρεία Κολόρα, επέστρεψε το 2015 σε κερδοφόρα αποτελέσματα, αν και δεν απέφυγε τη μείωση των πωλήσεών της.

Η επιχείρηση το 2015 πραγματοποίησε μειωμένες κατά 11,1% πωλήσεις ύψους 10 εκατ. ευρώ, οι οποίες απέδωσαν μειωμένα κατά 30,8% μεικτά κέρδη, ύψους 1,7 εκατ. ευρώ και ίσα προς το 16,6% των εσόδων της, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 21,3% το 2014. Ωστόσο, η απουσία απομειώσεων ενεργητικού, που είχαν σφραγίσει τα αποτελέσματά της το 2014, επέτρεψε την καταγραφή κερδών προ φόρων και τόκων (EBIT) 0,55 εκατ. ευρώ, κερδών προ φόρων 0,54 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρών κερδών 0,52 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 1,7 εκατ. ευρώ το 2014.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014. Λόγω της εφαρμογής των τροποποιημένων προτύπων εμφανίζονται διαφοροποιημένα ορισμένα οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2014.

Η επιχείρηση το 2015 ενσωμάτωσε νέες τεχνολογίες στην παραγωγική διαδικασία και οργάνωσε καλύτερα την παραγωγή της. Αποδίδει την κάμψη των πωλήσεών της το περασμένο έτος κυρίως στις δύσκολες συνθήκες της αγοράς και την έλλειψη κεφαλαίων, μετά την επιβολή των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων. Στοχεύει στην ανάληψη περισσότερων εργασιών για οίκους του εξωτερικού και δηλώνει αισιόδοξη, παρά το γεγονός ότι, όπως αναφέρει, τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει σκληρό και πολλές φορές αθέμιτο ανταγωνισμό. Στους βασικούς στόχους της περιλαμβάνεται η διακράτηση και προστασία της υψηλής ρευστότητάς της.

Τα ίδια κεφάλαια της ΚΟΛΟΡΑ στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 23,5 εκατ. ευρώ και αποτελούσαν το 95,7% του συνόλου των κεφαλαίων που απασχολούσε, ύψους 24,5 εκατ. ευρώ. Παραδοσιακά η επιχείρηση δεν χρησιμοποιεί τραπεζικό δανεισμό, καθώς στήριξε την ανάπτυξή της σε ίδιους πόρους, επανεπενδύοντας το μεγαλύτερο μέρος των κερδών της.

Με άλλη εταιρική μορφή η εταιρεία ιδρύθηκε το 1926 από τον Αλέξανδρο Αποστολίδη. Για πολλά χρόνια ήταν ένα βαφείο-καθαριστήριο ενδυμάτων της Θεσσαλονίκης. Μετά τον πόλεμο, με την επωνυμία Α. Αποστολίδης & Υιός εξελίχθηκε παράλληλα και σε βιομηχανική μονάδα βαφής και φινιρίσματος υφασμάτων, για να κατακτήσει στη συνέχεια, με κριτήριο την οικονομική αποτελεσματικότητα, περίοπτη θέση ανάμεσα σε όλες τις βιομηχανίες του κλωστοϋφαντουργικού κλάδου. Ωστόσο, όπως είναι φυσικό, η κρίση του κλάδου δεν άφησε ανέπαφη την αποδοτικότητά της.

Μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία το 1960, ενώ τη διετία 1969-1970 εγκαταστάθηκε, μεγαλώνοντας το δυναμικό της, σε ιδιόκτητους χώρους στην περιοχή Θέρμη στη Θεσσαλονίκη. Το νέο περιβάλλον έδωσε ώθηση στις εργασίες, με αποτέλεσμα τη δεκαετία του '70 η εταιρεία να γνωρίσει μεγάλη άνθηση. Το 1975 ίδρυσε τμήμα τυποβαφείου και έγινε νέα κτιριακή επένδυση, ενώ δημιουργήθηκε και τμήμα βελούδου. Το 1981 ολοκληρώθηκε μεγάλη κτιριακή επέκταση αυξάνοντας τους στεγασμένους χώρους παραγωγής κατά 50% περίπου και άρχισε η σταδιακή αντικατάσταση των παραδοσιακών βαφικών μηχανών με μηχανές νέας τεχνολογίας overflow.

Στα μέσα της δεκαετίας του '80 η παραγωγή διπλασιάστηκε και η εταιρεία απέκτησε πελατολόγιο αποτελούμενο κυρίως από εξαγωγείς. Το 1985 μετονομάσθηκε σε ΚΟΛΟΡΑ, ενώ απορρόφησε τη συγγενική εταιρεία ΑΡΤΦΙΝ στις 31.5.2000.

Τη δεκαετία του '90 συνεχίστηκαν οι κτιριακές επεκτάσεις της εταιρείας και κυρίως οι επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό, με ιδιαίτερη έμφαση στην ποιοτική διασφάλιση, καθώς και στην αυτοματοποίηση και στον έλεγχο της παραγωγής, με αποτέλεσμα η εταιρεία να εδραιώσει τη φήμη της ως βαφείου-φινιριστηρίου υψηλής ποιοτικής στάθμης και να ξεχωρίσει από τον υπόλοιπο ανταγωνισμό. Οι επενδύσεις της σε μηχανολογικό εξοπλισμό ήταν σημαντικές και στόχευαν σε επεξεργασίες και προϊόντα υψηλότερης προστιθεμένης αξίας που εξασφαλίζουν ικανοποιητικά περιθώρια κέρδους και προοπτικές παραγγελιών για το μέλλον.

Η ΚΟΛΟΡΑ παρέχει τις υπηρεσίες της προς τις κλωστοϋφαντουργικές μονάδες, συνεισφέροντας στις διαδικασίες του φινιρίσματος, της βαφής και του τυπώματος των υφασμάτων, κυρίως των πλεκτών.

Τα συνολικά έσοδά της την περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 137 εκατ. ευρώ και απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 14,75 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,8% των πωλήσεων. Επίσης, απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων 14,7 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους συνολικά καθαρά κέρδη 9,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,1% των πωλήσεων και το 4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Το 2015 η εταιρεία απασχόλησε 115 εργαζομένους (110 το 2014) και διέθεσε για αμοιβές και παροχές προσωπικού 3,78 εκατ. ευρώ (3,85 εκατ. ευρώ το 2014).

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 24 Αυγούστου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS