inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ζημιές 31,5 εκατ. ευρώ, το 2015, για την υαλουργία Γιούλα


Ζημιές ύψους 31,5 εκατ. ευρώ, που οφείλονται κατά το μεγαλύτερο μέρος τους σε έκτακτες, μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες, κατέγραψε το 2015 η υαλουργική βιομηχανία Γιούλα, ως όμιλος, αν και βελτίωσε εντυπωσιακά τη λειτουργική κερδοφορία της προ τόκων και αποσβέσεων.

Η ελληνική επιχείρηση, που λειτουργεί ως ΑΕ από το 1959 και προϋπήρχε ως προσωπική εταιρεία από το 1947, έχει εξελιχθεί, ως γνωστόν, στη μεγαλύτερη υαλουργία στα Βαλκάνια και σε μια από τις μεγαλύτερες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς ελέγχει έξι βιομηχανικές εταιρείες γυάλινων φιαλών και γυάλινων επιτραπέζιων ειδών στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Ουκρανία.

Σε ενοποιημένη βάση, από κοινού με τις θυγατρικές της, η ΓΙΟΥΛΑ το 2015 πραγματοποίησε πωλήσεις 218,5 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι αυτών του 2014 κατά 7% (+14,2 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω έντονα ανοδικής πορείας των πωλήσεων της ρουμανικής θυγατρικής Stirom, μετά την ανακατασκευή κλιβάνου της. Περί τα 199,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή το 91,2% των συνολικών πωλήσεων, προήλθαν από τη διάθεση φιαλών συσκευασίας, με το υπόλοιπο 8,8% (19,3 εκατ. ευρώ) να αφορά επιτραπέζια και άλλα προϊόντα από γυαλί.

Η μητρική ελληνική εταιρεία συνέβαλε στις ενοποιημένες πωλήσεις με 41,4 εκατ. ευρώ (18,9% των συνολικών), η βουλγαρική Drujba με 98,35 εκατ. ευρώ (45%), η ρουμανική Stirom με 53,2 εκατ. ευρώ (24,3%) και οι λοιπές εταιρείες συνεισέφεραν τα υπόλοιπα 25,6 εκατ. ευρώ (11,8%).

Η συνολική παραγωγή ανήλθε σε 570.996 τόνους, σημειώνοντας αύξηση 5,9% (+31.577 τόνοι). Αφορούσε κατά 546.583 τόνους προϊόντα συσκευασίας και κατά 24.413 τόνους προϊόντα επιτραπέζιας χρήσης.

Το μεικτό περιθώριο κέρδους της επιχείρησης βελτιώθηκε οριακά (26,3%, από 26,1% το 2014), εν πολλοίς λόγω της μείωσης της τιμής κτήσης του φυσικού αερίου κατά 14,9% και της παράλληλης μείωσης της κατανάλωσης φυσικού αερίου ανά παραγόμενο τόνο κατά 5,1%, με αποτέλεσμα τα μεικτά κέρδη της να ανέλθουν στο επίπεδο των 57,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 7,4% (+4 εκατ. ευρώ).

Επίσης, λόγω δραστικής μείωσης των δαπανών εμπορικής και διοικητικής λειτουργίας (14,1% των πωλήσεων από 17,4% το 2014 ) και απουσίας απομειώσεων ενεργητικού, κατεγράφησαν αυξημένα κατά 16,6% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 64,8 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 55,6 εκατ. ευρώ το 2014 (+9,2 εκατ. ευρώ). Βελτιωμένα ήταν και τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT), σε 25,5 εκατ. ευρώ, από 19,6 εκατ. ευρώ το 2014 (+30,3% ή +5,9 εκατ. ευρώ). Ως ποσοστό των πωλήσεων, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 29,7%, από 29,2% το 2014, ενώ τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε 11,7%, από 9,6% το 2014.

Ωστόσο η επιχείρηση παρουσίασε ενοποιημένες ζημιές προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας 27,6 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 18,4 εκατ. ευρώ το 2014 (-12,6% των πωλήσεων έναντι -9%), αυξημένες κατά 9,2 εκατ. ευρώ σε αξία και κατά 50% σε ποσοστό. Οι τελικές ζημιές της εταιρείας μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 31,5 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 20,05 εκατ. ευρώ το 2014, αυξημένες κατά 11,5 εκατ. ευρώ σε αξία και κατά 57,3% σε ποσοστό.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με έκτακτα, μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια ύψους 20,7 εκατ. ευρώ, που αφορούν ελλείμματα αποθεμάτων (8,3 εκατ. ευρώ) και προβλέψεις απαξίωσης αποθεμάτων (6,3 εκατ. ευρώ), επισφαλών απαιτήσεων (4,2 εκατ. ευρώ) και εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων (σχεδόν 2 εκατ. ευρώ). Ακόμη, με συναλλαγματικές διαφορές 4,1 εκατ. ευρώ (6,9 εκατ. ευρώ το 2014), κυρίως λόγω υποτίμησης του ουκρανικού νομίσματος χρίβνια έναντι του ευρώ κατά 36,4%.

Επίσης, τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 39,3 εκατ. ευρώ (36 εκατ. ευρώ το 2014) και χρεωστικούς τόκους 28,3 εκατ. ευρώ (31 εκατ. ευρώ το 2014), καθώς η επιχείρηση βαρύνεται με σημαντικές δανειακές υποχρεώσεις και υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, το συνολικό ύψος των οποίων στις 31.12.2015 ήταν 320,5 εκατ. ευρώ, έναντι 319,3 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014 (+0,4%).

Τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, που η επιχείρηση εφαρμόζει από ετών.

Τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης, η οποία ελέγχεται σε ποσοστό 72,9% από την οικογένεια Βουλγαράκη και συνδιευθύνεται από τους Ευ. Κ. Βουλγαράκη και Αναστ. Κ. Βουλγαράκη, στις 31.12.2015 ήταν αρνητικά κατά 34,4 εκατ. ευρώ (4,8 εκατ. ευρώ ήταν τα κεφάλαια τρίτων), ενώ το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων ανέρχόταν σε 383 εκατ. ευρώ. Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (136 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 25,6 εκατ. ευρώ χαμηλότερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της (161,6 εκατ. ευρώ), οι οποίες μειώθηκαν στη διάρκεια του έτους κατά 19%, καθώς οι μακροπρόθεσμες αυξήθηκαν κατά 23,2% και αποτελούν πλέον το 60,8% των συνολικών, ύψους 412,6 εκατ. ευρώ, έναντι 50,5% έναν χρόνο πριν. Τα ταμειακά της διαθέσιμα στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 3,2 εκατ. ευρώ (11,2 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Η αναπρόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της εταιρείας και των θυγατρικών της στις 31.12.2015 ήταν 242,7 εκατ. ευρώ, έναντι 247,1 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014.

Η ΓΙΟΥΛΑ άρχισε να μεταμορφώνεται σε όμιλο το 1997 με την εξαγορά της υαλουργίας Drujba Glassworks στη Βουλγαρία, όπου το 2005 εξαγόρασε και τη New Glass. Επεκτάθηκε στη Ρουμανία το 2003, με την εξαγορά της Stirom, για να συνεχίσει την επέκτασή του στην Ουκρανία το 2005, με την εξαγορά των εταιρειών Biomedsklo και Bucha Glassworks. Εκτός από γυάλινα προϊόντα συσκευασίας και επιτραπέζια είδη, παράγει πλέον γυάλινα είδη για φάρμακα και διακοσμητικό τζάμι. Επίσης, ελέγχει στη Σερβία την εταιρεία επεξεργασίας υαλοθραύσματος Serbian Recycling και στη Βουλγαρία την εταιρεία παραγωγής υλικών συσκευασίας Ampalaj Sofia. Με επτά μεγάλες βιομηχανικές μονάδες, με 15 κλιβάνους τήξεως γυαλιού και 49 γραμμές σχηματοδότησης προϊόντων, είναι σε θέση να παράγει ετησίως περισσότερα από 2 δισ. τεμάχια προϊόντων γυάλινης συσκευασίας, 125 εκατ. τεμάχια προϊόντα επιτραπέζιων γυάλινων ειδών, 52.000 τόνους φαρμακευτικού γυαλιού και 650.000 τ.μ. διακοσμητικού τζαμιού.

Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου την περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 2,31 δισ. ευρώ και απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 579,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 25,1% των πωλήσεων και το 12,3% του μέσου συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου.

Η ελληνική μητρική εταιρεία, η υαλουργία της οποίας στο Αιγάλεω Αττικής έχει ετήσια παραγωγική δυναμικότητα σημαντικά υψηλότερη των 300 εκατ. τεμαχίων φιαλών και βάζων σε πληθώρα σχεδίων και χρωμάτων, με έναν κλίβανο τήξεως γυαλιού και τέσσερις γραμμές σχηματοδότησης προϊόντων συσκευασίας, το 2015 κατέγραψε πωλήσεις 46,7 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι αυτών του 2014 κατά 12,7% (-6,8 εκατ. ευρώ). Ο όγκος της παραγωγής της (343,9 εκατ. τεμάχια 88.646 τόνων) μειώθηκε κατά 3% σε τεμάχια και κατά 2% σε τόνους, ενώ οι πωλήσεις της σε τεμάχια (411 εκατ.) αυξήθηκαν κατά 1,7%.

Το μεικτό περιθώριο κέρδους της συρρικνώθηκε (19,4%, από 22% το 2014), με αποτέλεσμα τα μεικτά κέρδη της να μειωθούν σε 9 εκατ. ευρώ (-23,2%). Ωστόσο, εμφάνισε βελτιωμένα κατά 6,9% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 10 εκατ. ευρώ και βελτιωμένα κατά 76,1% κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) ύψους 2,7 εκατ. ευρώ. Ως ποσοστό των πωλήσεων, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 21,5%, από 17,6% το 2014, ενώ τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε 5,8%, από 2,9% το 2014.

Παρά ταύτα, παρουσίασε ζημιές προ φόρων 7 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών προ φόρων 14,9 εκατ. ευρώ το 2014, τα οποία οφείλονταν σε έκτακτα χρηματοοικονομικά έσοδα 27,1 εκατ. ευρώ. Οι τελικές ζημιές της εταιρείας μετά την πρόβλεψη για φόρους διαμορφώθηκαν σε 9,6 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 14,6 εκατ. ευρώ το 2014 (-24,2 εκατ. ευρώ). Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με έκτακτα, μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια ύψους 8,1 εκατ. ευρώ (ελλείμματα αποθεμάτων, προβλέψεις απαξίωσης αποθεμάτων, επισφαλών απαιτήσεων και εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων), με αποσβέσεις 7,3 εκατ. ευρώ (7,8 εκατ. ευρώ το 2014) και χρεωστικούς τόκους 3,85 εκατ. ευρώ (13,7 εκατ. ευρώ το 2014). Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (49,1 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 33,1 εκατ. ευρώ χαμηλότερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της (82,2 εκατ. ευρώ).

Οι συνολικές πωλήσεις της την περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 689,3 εκατ. ευρώ και απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 122,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 17,7% των πωλήσεων.

Ο όμιλος επισημαίνει ότι έχει εξασφαλίσει ικανοποιητικά ανοικτά πιστωτικά όρια από πιστωτές του και αισιοδοξεί ότι θα διασφαλιστεί η επαρκής χρηματοδότησή του για την κάλυψη των χρηματοδοτικών και λειτουργικών αναγκών του. Εστιάζει τις προσπάθειές του στη σταθεροποίηση της πορείας και των βασικών λειτουργικών οικονομικών μεγεθών του.

Οι θυγατρικές του ανέρχονται σε 20, εκ των οποίων συμμετοχικές είναι οι εταιρείες Yalos Holdings Overseas, Glasstank, Ivaglass Manufacturers, Bareck Overseas, Hellenic Recycling Company, Uglass Holdings, Glassinvest, Yioula Overseas, Beluxen Enterprises, M.G.L. Mediterranean Glass και Alpha Glass.

Το 2015 η μητρική εταιρεία απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 246 εργαζόμενους, έναντι 281 στις 31.12.2014. Διέθεσε για αμοιβές και παροχές προσωπικού 9,8 εκατ. ευρώ (11,9 εκατ. ευρώ το 2014). Οι αμοιβές ανώτερων διοικητικών - διευθυντικών στελεχών απορρόφησαν 1 εκατ. ευρώ (1,1 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Ο όμιλος απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 1.980 εργαζόμενους, έναντι 2.007 στις 31.12.2014. Διέθεσε για αμοιβές και παροχές προσωπικού 29,5 εκατ. ευρώ (29,9 εκατ. ευρώ το 2014).

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 31 Αυγούστου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS