inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αύξηση πωλήσεων 28%, το 2015, για τη βιομηχανία απορρυπαντικών RolcoΑλμα της τάξεως του 28% παρουσίασαν, κατά το 2015, οι πωλήσεις της Rolco Βιανίλ, μεγαλύτερης ελληνικής βιομηχανίας απορρυπαντικών.

Η σημαντική αύξηση των πωλήσεων της εταιρείας, η οποία σε μεγάλη ιδιόκτητη μονάδα της στον Αγιο Ιωάννη Ρέντη, στον νομό Αττικής, παράγει απορρυπαντικά προϊόντα με δικά της σήματα και με άλλα σήματα για τρίτους, συμπεριλαμβανομένων κορυφαίων πολυεθνικών του τομέα, συνοδεύτηκε από δραστικό περιορισμό των ζημιών της.

Η εταιρεία κατέγραψε το 2015 έσοδα ύψους 33,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι του 2014 κατά 27,8% (+7,3 εκατ. ευρώ). Η εντονότερη εμπορική προώθηση των προϊόντων της που φέρουν τα σήματα «Planet», «Fresh & Clean», «Bionol», «Rol», «White Glo» και «Tact», σε συνδυασμό με την ανάληψη μεγαλύτερου όγκου παραγωγής για τρίτες εταιρείες, ώθησαν στα ύψη τα έσοδά της από τη διάθεση των δικών της προϊόντων και από τις αμοιβές για την παραγωγή προϊόντων για τρίτους.

Το μεικτό περιθώριο κέρδους της βελτιώθηκε κατά 7,4 εκατοστιαίες μονάδες και ανήλθε σε 25,8%, από 18,4% το 2014, με αποτέλεσμα τα μεικτά κέρδη της να ανέλθουν σε 8,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 79,4%.

Κατόπιν αυτών, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) έφτασαν το 1,9 εκατ. ευρώ, από μόλις 0,3 εκατ. ευρώ το 2014, αυξημένα κατά 508,6% και βελτιωμένα ως ποσοστό των πωλήσεων κατά 4,5 εκατοστιαίες μονάδες (5,7%, από 1,2% το 2014). Επίσης, τα κέρδη της προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε 0,5 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 1 εκατ. ευρώ το 2014, δηλαδή η εταιρεία παρουσίασε, σε αυτό το επίπεδο, αποτελέσματα βελτιωμένα κατά 5,4 εκατοστιαίες μονάδες, ως ποσοστό των πωλήσεων (1,6%, από -3,8% το 2014).

Εν τέλει η ROLCO ΒΙΑΝΙΛ, που ελέγχεται από την οικογένεια Σουρουλίδη και αριθμεί σχεδόν επτά δεκαετίες παραγωγικής λειτουργίας, κατέγραψε ζημιές προ φόρων 0,9 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 2,4 εκατ. ευρώ το 2014, δηλαδή ζημιές μειωμένες κατά 60%.

Οι τελικές ζημιές της εταιρείας μετά τον συνυπολογισμό των φόρων της χρήσης διαμορφώθηκαν σε 1 εκατ. ευρώ, μικρότερες από εκείνες του 2014 (2,5 εκατ. ευρώ) κατά 1,5 εκατ. ευρώ σε αξία και κατά 60,7% σε ποσοσό.

Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,4 εκατ. ευρώ (1,3 εκατ. ευρώ το 2014) και χρεωστικούς τόκους 1,5 εκατ. ευρώ (1,35 εκατ. ευρώ το 2014).

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, που η εταιρεία έχει υιοθετήσει εδώ και αρκετά χρόνια.

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, η οποία βαρύνεται με βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό 15,4 εκατ. ευρώ, στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 21,6 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 30,6% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, ύψους 70,6 εκατ. ευρώ. Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (23,2 εκατ. ευρώ) ήταν μικρότερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της (36,7 εκατ. ευρώ) κατά 36,6%.

Οι συνολικές πωλήσεις της την περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 264,6 εκατ. ευρώ.

Η ιστορία της Rolco ξεκίνησε το 1948, όταν ιδρύθηκε στο Μοσχάτο μια πρώτη παραγωγική μονάδα χρωμάτων και απορρυπαντικών, με την επωνυμία ΒΙΑΝΙΛ Χρωματουργεία Μοσχάτου. Δέκα χρόνια αργότερα η εταιρεία παρουσίασε το πρώτο απορρυπαντικό σε μορφή σκόνης, προϊόν αποκλειστικά δικής της έρευνας και παραγωγής. Το «ROL», όπως ονομάστηκε, έμελλε να γράψει ιστορία στην αγορά των απορρυπαντικών. Με την πρωτοποριακή, βιοδιασπώμενη σύνθεσή του, καθιερώθηκε γρήγορα και προτιμήθηκε από τις Ελληνίδες νοικοκυρές. Επίσης, το 1968 η επιχείρηση κυκλοφόρησε το «AVA», πρώτο προϊόν καθαρισμού πιάτων σε υγρή μορφή. Το 2008 η Rolco καινοτόμησε πάλι με το λανσάρισμα της σειράς απορρυπαντικών και καθαριστικών «Planet». H ολοκληρωμένη αυτή σειρά απορρυπαντικών και καθαριστικών ήταν η πρώτη που πιστοποιήθηκε με το ευρωπαϊκό σήμα Ecolabel. Εδώ και δεκαετίες τα προϊόντα της βρίσκονται σε κάθε ελληνικό σπίτι, καθώς συνδυάζουν υψηλή ποιότητα και ελκυστικές τιμές. Το 1962, πρώτο έτος οργανωμένης βιομηχανικής παραγωγής και εμπορικής δραστηριότητάς της, η Rolco είχε μετοχικό κεφάλαιο 14 εκατ. δρχ., στεγαζόταν σε χώρο 6.000 τ.μ. και απασχολούσε 15 εργαζομένους.

Το 2015 η επιχείρηση απασχόλησε 122 εργαζόμενους, έναντι 118 το 2014. Το ίδιο έτος αύξησε κατά 2 εκατ. ευρώ το μετοχικό της κεφάλαιο και δαπάνησε 0,8 εκατ. ευρώ για πάγιες επενδύσεις.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 5 Σεπτεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS