inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ζημιές 10 εκατ. ευρώ κατέγραψε η βιομηχανία ξυλείας Alfa Wood το 2015Ζημιές 10 εκατ. ευρώ, σε ενοποιημένη βάση, κατέγραψε το 2015 η βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου Alfa Wood.

Η επιχείρηση, η οποία περιελάμβανε στις τάξεις της την ανενεργή πλέον βιομηχανική εταιρεία Σέλμαν, αποτελούσε έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πάνελ τεχνητής ξυλείας στα Βαλκάνια, δραστηριοποιούμενη στην παραγωγή πάνελ μελαμίνης, ινοσανίδας (MDF), κόντρα πλακέ, δαπέδων πριστών και laminate, πάγκων εργασίας, καπλαμά, διακοσμητικών επιφανειών, αρμοκαλύπτρων και λακαριστού mdf, με παραγωγικές εγκαταστάσεις στη Ροδόπη, τη Λάρισα, τα Γρεβενά, τις Σέρρες και τη Βάρνα της Βουλγαρίας. Ωστόσο, επλήγη καίρια από την κατάρρευση της εγχώριας ζήτησης.

Επηρεασμένος από τη συνεχιζόμενη καθίζηση του εγχώριου κλάδου της οικοδομής, κατά το 2015 ο όμιλος παρουσίασε μειωμένα κατά 1% έσοδα, ύψους 34,1 εκατ. ευρώ, παρά την άνοδο των τιμών σειράς προϊόντων του κλάδου.

Επίσης, δεν μπόρεσε να βελτιώσει το μεικτό περιθώριο κέρδους του, με συνέπεια να καταγράψει μειωμένα κατά 15,5% μεικτά κέρδη, ύψους 4,95 εκατ. ευρώ. Κατόπιν αυτού, παρουσίασε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μόλις 0,7 εκατ. ευρώ και μετά την αφαίρεση των αποσβέσεων ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) 2,2 εκατ. ευρώ.

Τα προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας αποτελέσματα του ομίλου τη χρήση 2015 ήταν ζημιές 7,9 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας ζημιές 10,05 εκατ. ευρώ.

Αντιθέτως, τη χρήση 2014 ο όμιλος είχε εμφανίσει κέρδη, λόγω λογιστικών διευθετήσεων και έκτακτων εσόδων.

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας στις 31.12.2015 ήταν αρνητικά (-15,3 εκατ. ευρώ), ενώ το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων ανερχόταν σε 125,2 εκατ. ευρώ. Επίσης, στις 31.12.2015 το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (21,1 εκατ. ευρώ) ήταν ίσο μόνο προς το 22,4% των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της (94,1 εκατ. ευρώ).

Στο απόγειο της ισχύος του, το έτος 2010, όταν λειτουργούσε ακόμη η εταιρεία Σέλμαν, ο όμιλος Alfa Wood είχε παρουσιάσει πωλήσεις ύψους 118,7 εκατ. ευρώ.

Παρά την αποδυνάμωσή του, πάντως, ο όμιλος συνεχίζει να αναπτύσσει εξαγωγική δραστηριότητα, έχοντας στο ενεργητικό του, κατά το παρελθόν, πωλήσεις σε περισσότερες από 25 χώρες.

Στο πλαίσιο των συνθηκών που επικρατούν στον κλάδο της, η επιχείρηση εξακολουθεί να εστιάζει τις προσπάθειές της στη στήριξη των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών της, τη συμπίεση των δαπανών και τον περιορισμό του κόστους λειτουργίας.

Παράλληλα, βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις πιστώτριες τράπεζες, με σκοπό την αναδιάρθρωση του υφιστάμενου δανεισμού του ομίλου. Το σύνολο των δανείων της εταιρείας στις 31.12.2015 ήταν βραχυπρόθεσμα απαιτητό και ανερχόταν σε 65,7 εκατ. ευρώ, έναντι 60,7 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014.

Η Alfa Wood επιχείρησε ανεπιτυχώς, ως γνωστόν, να εξελιχθεί σε μεγάλου μεγέθους σύγχρονη εταιρεία επεξεργασίας ξύλου τόσο για τα ελληνικά όσο και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Στα εργοστάσιά της που συνεχίζουν τη λειτουργία τους ενσωματώνει προηγμένες τεχνολογίες, ώστε να έχει τη δυνατότητα να παράγει -με ποιοτικά πιστοποιημένες πρώτες ύλες- προϊόντα υψηλής και σταθερής ποιότητας. Πριν εξαγοράσει τη Σέλμαν, η εταιρεία είχε προχωρήσει σε δυναμική επέκταση των δραστηριοτήτων της, αποκτώντας την επί σειρά ετών ανενεργό βιομηχανία Πίνδος. Στα Γρεβενά η Alfa Wood κατασκεύασε εργοστάσιο παραγωγής MDF, μοναδικό στην Ελλάδα, με επένδυση που προσέγγισε τα 55 εκατ. ευρώ. Τα κεφάλαια επενδύθηκαν τόσο στην ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων, που καταλαμβάνουν χώρο 29.000 τ.μ. δομημένης επιφάνειας, όσο και κυρίως σε μηχανήματα παραγωγής MDF υψηλής ποιότητας.

Η μητρική εταιρεία Alfa Wood, που εδρεύει στη Λάρισα, κατέγραψε το 2015 έσοδα 27,7 εκατ. ευρώ (-0,5%), ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 0,6 εκατ. ευρώ (κέρδη 0,4 εκατ. ευρώ το 2014), ζημιές προ φόρων 5,9 εκατ. ευρώ (3,9 εκατ. ευρώ το 2014) και μετά την πρόβλεψη για φόρους ζημιές 6,4 εκατ. ευρώ (5,5 εκατ. ευρώ το 2014).

Στις 31.12.2015 η εταιρεία απασχολούσε 136 εργαζόμενους (141 στις 31.12.2014). Από κοινού με τις θυγατρικές της απασχολούσε 214 εργαζόμενους (225 στις 31.12.2014 και 1.044 τέσσερα χρόνια νωρίτερα, στις 31.12.2010).

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 7 Σεπτεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS