inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη 6,1 εκατ. ευρώ, το 2015, για τη βιομηχανία μαρμάρου Δ. Ν. ΧαριτόπουλοςΠοσοστιαία αύξηση πωλήσεων άνω του 30% και των κερδών μετά την πρόβλεψη για φόρους κατά 75%, στο επίπεδο του 55,1% των πωλήσεων, κατέγραψε το 2015 η βιομηχανία εξόρυξης και επεξεργασίας μαρμάρου Δ. Ν. Χαριτόπουλος, η οποία φέρει τον διακριτικό τίτλο «Μάρμαρα Σκύρα» και λειτουργεί λατομείο και εργοστάσιο στο διάσημο για το λευκό του μάρμαρο νησί Θάσος, στον νομό Καβάλας.

Η σημαντική αύξηση των πωλήσεων της εταιρείας, το 2015, συνοδεύτηκε από εκτόξευση των περιθωρίων κέρδους της σε επίπεδα που δεν έχουν ανάλογό τους στην ελληνική βιομηχανία.

Η εταιρεία κατέγραψε το περασμένο έτος πωλήσεις ύψους 11,1 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι του 2014 κατά 30,5% (+2,6 εκατ. ευρώ). Συγχρόνως, βελτίωσε κατά οκτώ εκατοστιαίες μονάδες το ήδη πολύ υψηλό μεικτό περιθώριο κέρδους της, το οποίο ανήλθε σε 75,7%, από 67,7% το 2014, με αποτέλεσμα τα μεικτά κέρδη της να ανέλθουν σε 8,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 45,9%.

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με λοιπά έσοδα, ώθησαν τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στο επίπεδο των 8,8 εκατ. ευρώ, από 5 εκατ. ευρώ το 2014, αυξημένα κατά 76,3% και βελτιωμένα ως ποσοστό των πωλήσεων κατά 20,6 εκατοστιαίες μονάδες (79,2%, από 58,6% το 2014).

Εν τέλει η Δ. Ν. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΜΑΡΜΑΡΑ ΣΚΥΡΑ, που ιδρύθηκε με άλλη εταιρική μορφή το 1972, εξελίχθηκε σε ΑΕ το 1985 και ελέγχεται από την ομώνυμη οικογένεια επιχειρηματιών, κατέγραψε κέρδη προ φόρων 8,5 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 4,8 εκατ. ευρώ το 2014, αυξημένα κατά 79,3%. Τα τελικά κέρδη της εταιρείας μετά τον συνυπολογισμό των φόρων της χρήσης διαμορφώθηκαν σε 6,1 εκατ. ευρώ, μεγαλύτερα από εκείνα του 2014 (3,5 εκατ. ευρώ) κατά 2,6 εκατ. ευρώ σε αξία και κατά 75,4% σε ποσοσό.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014. Λόγω της εφαρμογής των τροποποιημένων προτύπων εμφανίζονται διαφοροποιημένα ορισμένα οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2014.

Περί το 70% της ετήσιας παραγωγής της εταιρείας απορροφάται από άλλες ελληνικές επιχειρήσεις μαρμάρου, που προχωρούν σε επεξεργασία του. Γύρω στο 30% διατίθεται σε χώρες όπως η Κίνα, το Ιράκ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Σαουδική Αραβία.

Το λατομείο της επιχείρησης εξορύσσει ετησίως περί τα 5.000 κ.μ. ογκομαρμάρων, 35.000 τόνους ξοφαριών μαρμάρου και 6.000 κ.μ. αδρανών υλικών. Επίσης, το εργοστάσιό της παράγει ετησίως περί τα 20.000 τ.μ. μαρμαροπλακών και 90.000 τ.μ. καδρετών μαρμάρου.

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, η οποία δεν βαρύνεται με τραπεζικό δανεισμό, στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 28,8 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 91,2% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, ύψους 31,6 εκατ. ευρώ. Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (17,1 εκατ. ευρώ) ήταν πολλαπλάσιο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της (2,6 εκατ. ευρώ). Ποσό 6,5 εκατ. ευρώ του συνολικού ενεργητικού της (20,5%) αντιπροσωπεύει ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμά τους. Επίσης, ποσό 7 εκατ. ευρώ του συνολικού ενεργητικού της (22%) αντιπροσωπεύει συμμετοχές σε συγγενικές επιχειρήσεις και κοινοπραξίες.

Το 2015 η εταιρεία απασχόλησε 55 εργαζόμενους, έναντι 51 το 2014. Διέθεσε για αμοιβές και παροχές προσωπικού 1,63 εκατ. ευρώ (1,65 εκατ. ευρώ το 2014). Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ανά εργαζόμενο, το 2015 ήταν της τάξεως των 111.300 ευρώ. Για μέρισμα στους μετόχους διατίθενται από τα κέρδη του 2015 ποσό 2,04 εκατ. ευρώ και 4,65 εκατ. ευρώ από κέρδη προηγούμενων χρήσεων (1,56 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα ταμειακά διαθέσιμά της στις 31.12.2015, ύψους 6,5 εκατ. ευρώ, ήταν αυξημένα (6,3 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014).

Οι συνολικές πωλήσεις της την περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 64,2 εκατ. ευρώ και απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 40 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 62,3% των πωλήσεων και το 22,2% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Επίσης, απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων 37,3 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους συνολικά καθαρά κέρδη 27,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 42,5% των πωλήσεων και το 16,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Η επιχείρηση διαβλέπει περαιτέρω προοπτικές ανάπτυξης και διεύρυνσης των πωλήσεών της σε αγορές του εξωτερικού κατά το τρέχον έτος.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 27,8%, από 19,2% το 2014.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 23 Σεπτεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS