inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Μειωμένα κέρδη, το 2015, για τη χαρτοβιομηχανία Sofidel GreeceΑύξηση πωλήσεων, αλλά συρρίκνωση της κερδοφορίας της μετά την πρόβλεψη για φόρους, στο επίπεδο του 4,8% των εσόδων, από 8,5% το 2014, κατέγραψε το 2015 η χαρτοβιομηχανία Sofidel Greece, η οποία μέχρι προ τινος έφερε την ονομασία «Πάπυρος», λειτουργεί χαρτοποιία στον νομό Πιερίας και ελέγχεται από ιταλικά κεφάλαια.

Η εταιρεία κατέγραψε το περασμένο έτος πωλήσεις ύψους 26,4 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι του 2014 κατά 3,3% (+0,8 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, λόγω του εντονότερου ανταγωνισμού περιόρισε κατά 3,2 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό περιθώριο κέρδους της, το οποίο συμπιέστηκε σε 9%, από 12,2% το 2014, με συνέπεια τα μεικτά κέρδη της να περιοριστούν σε 2,4 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 24,2%.

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με αυξημένες λειτουργικές δαπάνες, ώθησαν καθοδικά τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στο επίπεδο των 2,4 εκατ. ευρώ, από 3,3 εκατ. ευρώ το 2014, μειωμένα κατά 26,9% και χαμηλότερα ως ποσοστό των πωλήσεων κατά 3,8 εκατοστιαίες μονάδες (9,1%, από 12,9% το 2014).

Εν τέλει η SOFIDEL GREECE, η οποία ιδρύθηκε το 2005 με αντικείμενο την παραγωγή και επεξεργασία χαρτοπολτού και ελέγχεται από τον ιταλικό πολυεθνικό οίκο Sofidel, κατέγραψε κέρδη προ φόρων 1,3 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 2,2 εκατ. ευρώ το 2014, μειωμένα κατά 41,8%. Αντίστοιχα ήταν και τα τελικά κέρδη της εταιρείας μετά την πρόβλεψη για φόρους της χρήσης, λόγω ζημιών σε προηγούμενες χρήσεις.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014. Λόγω της εφαρμογής των τροποποιημένων προτύπων εμφανίζονται διαφοροποιημένα ορισμένα οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2014.

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, η οποία το περασμένο έτος περιόρισε κατά 65% τον τραπεζικό δανεισμό της (3,7 εκατ. ευρώ από 10,6 εκατ. ευρώ), στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 9,7 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 35,4% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, ύψους 27,5 εκατ. ευρώ. Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (10,3 εκατ. ευρώ) ήταν μικρότερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της (13,3 εκατ. ευρώ) κατά 22,2%. Οι συνολικές, δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις της, συνολικού ποσού 17,8 εκατ. ευρώ, μειώθηκαν στη διάρκεια της χρήσης κατά 4,8 εκατ. ευρώ, καθώς το σύνολο ενεργητικού μειώθηκε κατά 3,5 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω δραστικού περιορισμού των εμπορικών απαιτήσεων (-46%). Επί των ενσώματων παγίων στοιχείων της υφίστανται προσημειώσεις ύψους 6,975 εκατ. ευρώ για την εξασφάλιση πιστώσεων.

Στα τέλη του 2015 η εταιρεία απασχολούσε 58 εργαζόμενους, έναντι 57 στα τέλη του 2014. Διέθεσε το 2015 για αμοιβές και λοιπά έξοδα προσωπικού 1,73 εκατ. ευρώ (1,78 εκατ. ευρώ το 2014).

Τα ταμειακά διαθέσιμά της στις 31.12.2015, ύψους 1,7 εκατ. ευρώ, ήταν αυξημένα (0,9 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014).

Οι συνολικές πωλήσεις της την περίοδο 2007-2015, δηλαδή στο διάστημα των εννέα αυτών ετών, ανήλθαν σε 182,5 εκατ. ευρώ και απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 17 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9,3% των πωλήσεων και το 7,4% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων.

Περί το 20% του όγκου παραγωγής της επιχείρησης, η οποία άρχισε την παραγωγική λειτουργία της το 2007, εξάγεται στην Τουρκία, την Αλβανία και τη Βουλγαρία, κυρίως σε συγγενικές επιχειρήσεις του ιταλικού ομίλου. Κατά το 2015 πραγματοποιήθηκαν εξαγωγές-πωλήσεις και προς τη Sofidel America, καθώς και προς τη Sofidel Papier Wern στη Γερμανία.

Πελάτες της εταιρείας στην Ελλάδα είναι, κυρίως, μεγάλες και μικρές εταιρείες παραγωγής καταναλωτικών προϊόντων χάρτου tissue.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της Sofidel Greece στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκε σε 8,7%, από 10,6% το 2014.

Η επιχείρηση δηλώνει αισιόδοξη για το 2016 και τη μελλοντική πορεία της, αναμένοντας καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα λόγω της υλοποίησης προγράμματος περιστολής των δαπανών.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 9 Σεπτεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS