inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ζημιές 1,7 εκατ. ευρώ, το 2015, για την εταιρεία Γαία ΤρόφιμαΜειωμένες πωλήσεις, αλλά και ζημιές για τρίτο συνεχόμενο έτος, αυξημένες μάλιστα, κατέγραψε το 2015 η εξαγωγική κατά βάση και πολυβραβευμένη για την ποιότητα των προϊόντων της βιομηχανική εταιρεία Γαία Τρόφιμα, η οποία ασχολείται συγχρόνως με την τυποποίηση ελαιολάδου και ελιών και την παραγωγή και τυποποίηση σαλατών, λαχανικών, σαλτσών, πολτού ελιάς και ξιδιού, εν μέρει για λογαριασμό τρίτων.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1992 και λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρεία από το 1995. Εδρεύει στην Αθήνα, διαθέτει βιομηχανική μονάδα στην Αιτωλοακαρνανία, διευθύνεται από τον Α. Κεφαλογιάννη και έχει λάβει ποικίλες διεθνείς διακρίσεις για το Εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο που διαθέτει. Για την ανάπτυξη της δραστηριότητάς της στον τομέα αυτό το 2015 επεδίωξε συνεργασία με την Ενωση Συνεταιρισμών της Σητείας Κρήτης.

Εξάγει περί το 75-80% της παραγωγής της στις χώρες Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Βραζιλία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία, Ιταλία, Καναδάς, Κίνα, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Ολλανδία, Ρουμανία, Ρωσία, Σλοβενία, Σουηδία και Φινλανδία, με το σήμα της «Gaea» ή σήματα τρίτων εταιρειών. Περί το 80% των εσόδων της προκύπτει από τη διάθεση ελαιολάδου και ελιών, καθώς η δραστηριότητα των λοιπών σκευασμάτων με συνταγές μεσογειακής κουζίνας συνεισφέρει περί το 20%. Οι αγορές της Γερμανίας, της Αυστρίας και σκανδιναβικών χωρών αποδίδουν, συνήθως, περί το 35-40% των πωλήσεών της.

Βάσει του ισολογισμού της, τα ενοποιημένα έσοδα της εταιρείας το 2015 περιορίστηκαν σε 12,25 εκατ. ευρώ, από 12,7 εκατ. περίπου ευρώ το 2014, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 3,3% σε ποσοστό ή κατά 0,415 εκατ. ευρώ σε αξία. Προφανώς η επιχείρηση δεν μπόρεσε να αντισταθμίσει με ανάλογες πωλήσεις σε άλλες χώρες τις απώλειες που προκάλεσαν τα εμπορικά και οικονομικά εμπόδια προώθησης προϊόντων της στη ρωσική αγορά.

Δεδομένου ότι το μεικτό της περιθώριο συμπιέστηκε κατά 3,4 εκατοστιαίες μονάδες (24,6% από 28% το 2014), κατεγράφησαν μειωμένα κατά 15,1% μεικτά κέρδη, ύψους 3,015 εκατ. ευρώ. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 1,2 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 178,9%. Ως ποσοστό των πωλήσεων οι ζημιές της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 10%, από 3,5% το 2014.

Αναλόγως αυξημένες ήταν οι ζημιές της εταιρείας προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας, καθώς ανήλθαν σε 1,95 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 1,2 εκατ. ευρώ το 2014 (-67% ή -0,8 εκατ. περίπου ευρώ). Επίσης, οι ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε σχεδόν 1,7 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 1,2 εκατ. ευρώ το 2014 (-37,6% ή -0,45 εκατ. περίπου ευρώ).

Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,2 εκατ. ευρώ (επίσης σχεδόν 0,2 εκατ. ευρώ το 2014) και χρεωστικούς τόκους 0,6 εκατ. ευρώ (0,5 εκατ. ευρώ το 2014).

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, που η επιχείρηση έχει από ετών υιοθετήσει.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της ΓΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ στις 31.12.2015 ήταν αρνητικό (-1,895 εκατ. ευρώ τα κεφάλαια της εταιρείας και -0,3 εκατ. ευρώ τα κεφάλαια τρίτων), ενώ το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων της ανερχόταν σε 10,8 εκατ. ευρώ. Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (6,2 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 2,5 εκατ. ευρώ μικρότερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της (8,7 εκατ. ευρώ). Οι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις της αυξήθηκαν κατά 21,9% και ανέρχονταν σε 7,2 εκατ. ευρώ (5,9 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), εκ των οποίων τα 3,8 εκατ. ευρώ ήταν βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα. Επίσης, οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις της ανήλθαν σε 13 εκατ. ευρώ (+16,1% ή +1,8 εκατ. ευρώ). Στις αρχές του 2015 η επιχείρηση σύναψε ομολογιακό δάνειο 2 εκατ. ευρώ από τη γερμανική Zertus.

Η αναπρόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 4,3 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης 4,3 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Για αγορά παγίων το 2015 διέθεσε 0,2 εκατ. ευρώ. Επί των παγίων της στις 31.12.2015 υφίσταντο εμπράγματα βάρη ποσού 6,7 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων.

Η μητρική εταιρεία Γαία Τρόφιμα ελέγχει πλήρως την κυπριακή εταιρεία Gaea Foods Products, το 35% της εταιρείας Κρήτων Νέκταρ που παρασκευάζει και διακινεί είδη τροφίμων με το σήμα Cretan Nectar, καθώς και το 50,1% της ανενεργής πλέον εταιρείας ελαιολάδου Αγροτικός Συνεταιρισμός Κριτσάς - Γαία. Επίσης, εμμέσως ελέγχει το 35% της ρωσικής εμπορικής εταιρείας Astoria. Το 2015 συνέστησε τη θυγατρική εταιρεία Gaea North America, με έδρα στο Μαϊάμι, καθώς διευρύνθηκε η διάδοση των προϊόντων της σε πόλεις των ΗΠΑ.

Κατέγραψε το περασμένο έτος πωλήσεις 12,2 εκατ. ευρώ, οριακά μικρότερες από τις ενοποιημένες και μειωμένες κατά 3,6%, σε σύγκριση με το 2014. Τα αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν αρνητικά (-0,2 εκατ. ευρώ), αλλά βελτιωμένα. Οι ζημιές της προ φόρων (1,3 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 5,2%. Επίσης, οι ζημιές της μετά την πρόβλεψη για φόρους (0,9 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 40,3%. Το 2015 ήταν τρίτο συνεχόμενο ζημιογόνο έτος για την εταιρεία, με κριτήριο τα τελικά αποτελέσματα μετά την πρόβλεψη για φόρους.

Επιδίωξή της είναι να καταστήσει το σήμα «Gaea» συνώνυμο της κορυφαίας ποιότητας ελαιολάδου διεθνώς, αλλά και να δημιουργήσει ένα ελληνικό «καλάθι» εκλεκτών προϊόντων διατροφής, με επίκεντρο το ελαιόλαδο.

Η βιομηχανική μονάδα της, με στεγασμένη επιφάνεια 6.500 τ.μ., λίγο έξω από την πόλη του Αγρινίου σε έκταση 15.000 τ.μ., περιλαμβάνει τέσσερις γραμμές παραγωγής. Η πρώτη εμφιαλώνει ελαιόλαδο και έχει δυναμικότητα 6.000 μπουκάλια την ώρα, η δεύτερη εμφιαλώνει ελιές (7.000 βάζα/ώρα), η τρίτη παράγει spreads και sauces (3.500 βάζα/ώρα), ενώ η τέταρτη παρασκευάζει snack pack ελιών (3.000 packs/ώρα.)

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας την περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 115,1 εκατ. ευρώ και απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 3,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3% των πωλήσεων και το 2,9% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Τα συνολικά αποτελέσματά της προ φόρων ήταν ζημιές 3,25 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους ζημιές 3,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,3% των πωλήσεων. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 6,2 εκατ. ευρώ. Με κριτήριο τα αποτελέσματα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κερδοφόρος κατά τις έξι από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις και ζημιογόνος τις υπόλοιπες πέντε (2015, 2014, 2013, 2006 και 2005).

Στα τέλη του 2015 απασχολούσε 51 εργαζόμενους, έναντι 53 στα τέλη του 2014. Για αμοιβές διοικητικών-διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,7 εκατ. ευρώ (επίσης 0,7 εκατ. ευρώ το 2014).

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 14 Σεπτεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS