inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αύξηση πωλήσεων, το 2015, για τη χαρτοβιομηχανία El PackΑύξηση πωλήσεων, η οποία συνοδεύτηκε από διεύρυνση της λειτουργικής κερδοφορίας, παρουσίασε το 2015 η τριαντάχρονη, εγκατεστημένη στην Πάτρα βιομηχανία χάρτου, χαρτοκιβωτίων και άλλων χάρτινων ειδών συσκευασίας EL PACK.

Είναι κορμός του ομίλου El Pack, που ελέγχει τις χαρτοβιομηχανίες ΣΙΓΜΑ ΠΑΚ και ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΦΘΙΩΤΟΔΟΣ, εξασφαλίζοντας την καθετοποίηση των δραστηριοτήτων της. Ελέγχεται από τις οικογένειες Αντ. Σπυράκη και Κυρ. Βουλγαράκη, ιδρύθηκε το 1986 και έχει αντικείμενο την παραγωγή κυματοειδούς χαρτονιού, χαρτοκιβωτίων και χαρτοτελάρων, όπως και η θυγατρική Σίγμα Πακ. Η Χαρτοποιία Φθιώτιδος παράγει ανακυκλωμένο χαρτί συσκευασίας.

Σύμφωνα με τον ενοποιημένο ισολογισμό της, τα έσοδα της El Pack το περασμένο έτος ανήλθαν σε 39,65 εκατ. ευρώ, από 37,4 εκατ. ευρώ το 2014, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,9% σε ποσοστό και κατά 2,2 εκατ. ευρώ, σε ετήσια βάση.

Η επιχείρηση περιόρισε οριακά το μεικτό περιθώριο κέρδους της, στο 27,4%, από 27,5% το 2014, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο των 10,9 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών 10,3 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+5,7%).

Συγχρόνως, κατέγραψε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 6,5 εκατ. ευρώ, από 6,25 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, αυξημένα κατά 3,8% (16,4% ως ποσοστό των πωλήσεων, από 16,7% το 2014). Επίσης, κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 4,8 εκατ. ευρώ, από 4,55 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, αυξημένα κατά 5,2% (12,1% των πωλήσεων, από 12,2% το 2014).

Η επιχείρηση, με πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αντ. Σπυράκη, παρουσίασε τελικώς κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας 1,9 εκατ. ευρώ, έναντι σχεδόν ισόποσων αντίστοιχων κερδών το 2014, αυξημένα κατά 0,08 εκατ. ευρώ (+4,3%). Μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας τα κέρδη της ήταν ύψους 0,6 εκατ. ευρώ το 2015, έναντι αντίστοιχων καθαρών κερδών περίπου 1,1 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, μειωμένα κατά 0,5 εκατ. ευρώ (-47,9%), καθώς ενισχύθηκε το μερίδιο των φόρων και των δικαιωμάτων μειοχηφίας.

Τα καθαρά κέρδη της αντιπροσωπεύουν μέση ετήσια απόδοση των ιδίων κεφαλαίων της 6,8%.

Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,7 εκατ. ευρώ (επίσης 1,7 εκατ. ευρώ το 2014) και χρεωστικούς τόκους 2,4 εκατ. ευρώ (2,7 εκατ. ευρώ το 2014).

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, για πρώτη φορά, αναδρομικά από τη χρήση 2014. Λόγω της εφαρμογής των διεθνών λογιστικών προτύπων εμφανίζονται διαφοροποιημένα ορισμένα οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2014.

Το σύνολο των ενοποιημένων απασχολουμένων κεφαλαίων της επιχείρησης στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 63,1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 12,4 εκατ. ευρώ (19,7%) ήταν ίδια κεφάλαια της εταιρείας και τρίτων μετόχων. Την ίδια ημερομηνία το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (23,9 εκατ. ευρώ) ήταν μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της (19,7 εκατ. ευρώ) κατά 21,5%. Επίσης, στις 31.12.2015 τα ταμειακά διαθέσιμά της ανέρχονταν σε 0,4 εκατ. ευρώ (0,2 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Συγχρόνως, η εταιρεία αύξησε σε 33,9 εκατ. ευρώ, από 33,4 εκατ. ευρώ το 2014, τις δανειακές υποχρεώσεις της, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων (68,4%) ήταν μακροπρόθεσμο. Για την αντιμετώπιση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού της η επιχείρηση τον Μάρτιο του 2016 αντικατέστησε μέρος του, ύψους 18 εκατ. ευρώ, με δάνειο εξαετούς διάρκειας από τις τράπεζες Eurobank, Πειραιώς, Attica Bank και Εθνική Τράπεζα, με εγγυήσεις από τους μετόχους της και τη θυγατρική Χαρτοποιία Φθιώτιδας. Επίσης, με μακροπρόθεσμο δάνειο από την Alpha Bank υποκατέστησε βραχυπρόθεσμο δάνειο 1,9 εκατ. ευρώ. Οι εξασφαλίσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εκχωρήσεις απαιτήσεων από συμβάσεις ασφάλισης, ενεχυριασμένους τραπεζικούς λογαριασμούς και μελλοντική υποθήκη επί μηχανημάτων.

Στη διάρκεια του 2015 ο όμιλος δαπάνησε περίπου 1,6 εκατ. ευρώ για ενσώματες και άυλες πάγιες επενδύσεις (0,5 εκατ. ευρώ το 2014).

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού του ομίλου στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) βελτιώθηκε σε 10,3%, από 9,6% το 2014.

Επίσης, οι ταμειακές ροές του ομίλου από τις λειτουργικές του δραστηριότητες ανήλθαν σε 1,8 εκατ. ευρώ, από 0,3 εκατ. ευρώ το 2014.

Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου την περίοδο 2006-2015, δηλαδή στο διάστημα των δέκα αυτών ετών, για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, ανήλθαν σε 387,9 εκατ. ευρώ και απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 57,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 14,8% των πωλήσεων και το 10,5% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Επίσης, απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας 8,4 εκατ. ευρώ (2,2% των πωλήσεων) και μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας συνολικά καθαρά κέρδη 3,7 εκατ. ευρώ (ίσα προς το 12,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της El Pack κατά την εξεταζόμενη περίοδο).

Όπως και ο όμιλος, έτσι και η μητρική εταιρεία El Pack ΑΕ το 2015 δεν βελτίωσε την τελική κερδοφορία της, ενώ παρουσίασε και μικρή κάμψη εσόδων.

Συγκεκριμένα, κατέγραψε έσοδα 32,8 εκατ. ευρώ (-0,9%), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 3,8 εκατ. ευρώ (+1,9%), κέρδη προ φόρων 0,6 εκατ. ευρώ (-27,9%) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κέρδη 0,1 εκατ. ευρώ (-80,6%).

Οι συνολικές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας την περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 375,5 εκατ. ευρώ και απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 40,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,8% των πωλήσεων και το 7,3% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Επίσης, απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων 5,8 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους συνολικά καθαρά κέρδη 3,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,8% των πωλήσεων και το 2,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Οι πωλήσεις της το έτος 2005 ήταν ύψους 30,7 εκατ. ευρώ.

Η αναπρόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2015 περιορίστηκε σε 13,7 εκατ. ευρώ, από 13,9 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014.

Οι εγκαταστάσεις της αχαϊκής βιομηχανίας, στη ΒΙΠΕ Πατρών, καλύπτουν στεγασμένη έκταση 17.000 τ.μ., επί ιδιόκτητων οικοπέδων έκτασης 53 στρεμμάτων.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της μητρικής εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρέμεινε σταθερή, σε 7,5%.

Κατά μέσον όρο, το 2015 η εταιρεία απασχόλησε 175 εργαζόμενους, έναντι 171 το 2014.

Ο όμιλος το 2015 απασχόλησε 246 εργαζόμενους, έναντι 237 το 2014. Οι εγκαταστάσεις της Σίγμα Πακ στο Καπανδρίτι Αττικής καλύπτουν στεγασμένη έκταση 7.650 τ.μ., ενώ αυτές της Χαρτοποιίας Φθιώτιδας, στη Δαμάστα του νομού Φθιώτιδας, καλύπτουν στεγασμένη έκταση 9.300 τ.μ. Οι πωλήσεις της πρώτης ανήλθαν σε 5 εκατ. ευρώ το 2015, ενώ της δεύτερης ήταν ύψους 16,4 εκατ. ευρώ.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 21 Σεπτεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS