inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Στα 17,3 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις της Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου το 2015Στα 17,3 εκατ. ευρώ ανήλθαν, κατά το 2015, οι πωλήσεις της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου, η οποία λειτουργεί μεγάλη τυροκομική μονάδα, παράγει πατατόσπορο και διαθέτει συσκευαστήρια πατάτας και άλλων αγροτικών προϊόντων του νησιού.

Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου ιδρύθηκε το 1926 από μικρή ομάδα παραγωγών του νησιού, με σκοπό την υποστήριξη των αγροτικών τους δραστηριοτήτων. Το 1961 ίδρυσε ένα πρώτο τυροκομείο στο νησί για την τυροκόμηση μικρών ποσοτήτων γάλακτος. Σταδιακά εξελίχθηκε και το 1985 προχώρησε σε εκσυγχρονισμό και διεύρυνση των παραγωγικών εγκαταστάσεών της με τη δημιουργία νέας μονάδας, καθώς και σε αύξηση της παραγωγής και της γκάμας των προϊόντων της, παραμένοντας ακόμα και σήμερα προσηλωμένη στην ποιότητα και τις παραδοσιακές αξίες της ελληνικής τυροκομίας.

Βασικότερα προϊόντα της Ένωσης, που έχει μετεξελιχθεί σε ανώνυμη εταιρεία με τη μορφή της αγροτικής εταιρικής σύμπραξης, είναι τα σκληρά και άλλα τυριά της (γραβιέρα, κεφαλοτύρι, λευκό τυρί, σκληρό τυρί, ξινότυρο, ξινομυζήθρα και άλλα), καθώς και οι πιστοποιημένες-τυποποιημένες πατάτες Νάξου, για την οποία επίσης είναι γνωστή. Ακόμη, η Ένωση παράγει γάλα, βούτυρο και γιαούρτι. Η γραβιέρα Νάξου έχει αποσπάσει, ως γνωστόν, πληθώρα βραβείων από ελληνικούς και διεθνείς φορείς.

Το 2015 πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 17,3 εκατ. ευρώ, οι οποίες απέδωσαν κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 0,72 εκατ. ευρώ, κέρδη προ φόρων 0,35 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρά κέρδη 0,25 εκατ. ευρώ.

Σε σχέση με το 2014, αυξήθηκαν οι πωλήσεις κατά 0,79 εκατ. ευρώ (4,8%), τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) κατά 0,09 εκατ. ευρώ (14,7%), τα κέρδη προ φόρων κατά 0,11 εκατ. ευρώ (46,1%) και τα καθαρά κέρδη κατά 0,045 εκατ. ευρώ (22%), καθώς ο φορολογικός συντελεστής ανήλθε σε 29%, από 14,5% το 2014. Οι χρεωστικοί τόκοι της χρήσης, που μείωσαν αναλόγως τα αποτελέσματα, ήταν 0,37 εκατ. ευρώ (0,385 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Τα καθαρά κέρδη της αντιπροσωπεύουν μέση ετήσια απόδοση των ιδίων κεφαλαίων της 4,1%. Με κριτήριο τα κέρδη προ φόρων η απόδοση ανέρχεται σε 5,8%.

Η βελτίωση των αποτελεσμάτων στηρίχτηκε στη διεύρυνση των πωλήσεων και την ενδυνάμωση του μεικτού περιθωρίου κέρδους κατά 1,8 εκατοστιαία μονάδα, στο 18,3%, από 16,5% το 2014, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο των 3,2 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών 2,7 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+16%).

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014. Λόγω της εφαρμογής των τροποποιημένων προτύπων εμφανίζονται διαφοροποιημένα ορισμένα οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2014.

Το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων της ΕΑΣ Νάξου στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 18,1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 6,2 εκατ. ευρώ (34,1%) ήταν ίδια κεφάλαια της εταιρείας. Την ίδια ημερομηνία το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (11,2 εκατ. ευρώ) ήταν μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της (10,9 εκατ. ευρώ) μόνο κατά 2,5%. Η εταιρεία μείωσε τον αποκλειστικά βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό της σε 6,5 εκατ. ευρώ, από 6,7 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν.

Στις 31.12.2015 τα ταμειακά διαθέσιμά της ανέρχονταν σε 0,6 εκατ. ευρώ (0,4 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Η αναπρόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2015 ήταν 6,9 εκατ. ευρώ, έναντι 7 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014.

Η ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΝΑΞΟΥ, στην οποία συσπειρώνονται 26 πρωτοβάθμιοι συνεταιρισμοί με 3.274 φυσικά μέλη, το 2015 προχώρησε σε σύναψη συμφωνίας συμβολαιακής κτηνοτροφίας με την Τράπεζα Πειραιώς, όσον αφορά τα τυροκομικά προϊόντα της. Μέσω του προγράμματος συμβολαιακής κτηνοτροφίας της Τράπεζας, ο κτηνοτρόφος έχει στη διάθεσή του την απαιτούμενη ρευστότητα με άκρως ανταγωνιστικούς όρους τη στιγμή που τη χρειάζεται, αλλά και εγγυημένη την πληρωμή της παραγωγής που έχει συμφωνήσει να παραδώσει στην Ένωση.

Τα τυροκομικά προϊόντα της Ένωσης, πρόεδρος της οποίας είναι ο Δημ. Γ. Καπούνης, φτάνουν στην αγορά μέσω της εμπορικής εταιρείας Leader, ενώ οι τυποποιημένες πατάτες της προωθούνται από την ίδια την Ένωση στην κεντρική λαχαναγορά Αθηνών και σε μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ.

Πέρα από τις παραγωγικές δραστηριότητές της, η Ένωση εμπορεύεται αγροτικά εφόδια και ζωοτροφές, αντιπροσωπεύει άλλες εταιρείες ειδών διατροφής και ποτών και λειτουργεί λιανεμπορικά καταστήματα.

Εχει στο ενεργητικό της εξαγωγές τυροκομικών προϊόντων της στο Βέλγιο, τη Γερμανία, τη Δανία, τις ΗΠΑ και τη Σουηδία. Η γαλακτοκομική μονάδα της, στη θέση Γλυνάδο της Νάξου, περιλαμβάνει βιομηχανικούς και λοιπούς χώρους 3.370 τ.μ. Οι εργαζόμενοι στο τυροκομείο ανέρχονται σε 35, ενώ το σύνολο των εργαζομένων στην Ένωση ανέρχεται σε 81 με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου και 35 με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 28 Σεπτεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS