inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Μεγαλύτερα έσοδα και κέρδη, το 2015, για την εταιρεία αναψυκτικών ΛΟΥΞΣυνέχισε και κατά το 2015 τη συνδυασμένη αύξηση των πωλήσεων και του μεριδίου της στην ελληνική αγορά αναψυκτικών και χυμών φρούτων η αχαϊκή εταιρεία ΛΟΥΞ Μαρλαφέκας, που έχει διανύσει έξι και πλέον δεκαετίες από την ίδρυσή της ως μια μικρή επιχείρηση παρασκευής πορτοκαλάδας στο κέντρο της πόλης της Πάτρας και έχει ανέλθει στην πρώτη θέση μεταξύ όλων των ομοειδών βιομηχανιών ελληνικών κεφαλαίων.

Η εταιρεία το 2015 κατέγραψε πωλήσεις ύψους 30 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 4,8% (+1,4 εκατ. ευρώ), σε σύγκριση με το 2014. Οι πωλήσεις αυτές είναι κατά 216,5% υψηλότερες από αυτές που είχε καταγράψει το έτος 2005 (9,5 εκατ. ευρώ), αντανακλώντας μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 21,6% τη δεκαετία 2005-2015.

Αν και το μεικτό της περιθώριο συμπιέστηκε κατά 2,2 εκατοστιαίες μονάδες (στο 59,2% από 61,4% το 2014), η εταιρεία το 2015 παρουσίασε αυξημένα κατά 132,2% κέρδη προ φόρων (3,5 εκατ. ευρώ) και αυξημένα κατά 306% καθαρά κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους (2,3 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν το 2015 σε 4,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 90,4% (+2,05 εκατ. ευρώ), καθώς η χρήση 2014 είχε επιβαρυνθεί με απομειώσεις εμπορικών απαιτήσεων της τάξεως των 2 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της βιομηχανίας στη διάρκεια της χρήσης σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) βελτιώθηκε σημαντικά και ανήλθε σε 11%, έναντι 6,7% το 2014.

Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,84 εκατ. ευρώ (0,77 εκατ. ευρώ το 2014) και χρεωστικούς τόκους μόλις 17.000 ευρώ (18.000 ευρώ το 2014), καθώς η επιχείρηση δεν βαρύνεται με τραπεζικό δανεισμό.

Στις οικονομικές καταστάσεις της για το 2015 έχουν διενεργηθεί προβλέψεις ποσού 4,1 εκατ. ευρώ (3,8 εκατ. ευρώ το 2014), οι οποίες αφορούν προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου (0,5 εκατ. ευρώ), επισφάλειες πελατών (0,7 εκατ. ευρώ), επισφαλή χρεωστικά υπόλοιπα προμηθευτών (0,15 εκατ. ευρώ), επισφάλειες χρεωστών (2,6 εκατ. ευρώ) και αποζημιώσεις προσωπικού (0,2 εκατ. ευρώ).

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, που η επιχείρηση υιοθέτησε για πρώτη φορά τη χρήση 2015, με αναδρομική εφαρμογή από τη χρήση 2014. Λόγω της εφαρμογής των διεθνών προτύπων εμφανίζονται διαφοροποιημένα τα οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2014.

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της οποίας είναι ο Ιω. Μαρλαφέκας της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της, στις 31.12.2015 ανήλθαν σε 26,6 εκατ. ευρώ (24,7 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), αποτελώντας το 67,8% (72,4%) του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, ύψους 39,2 εκατ. ευρώ (34 εκατ. ευρώ). Η απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε καθαρά κέρδη ανήλθε σε 9% (2,4% το 2014).

Σύμφωνα με τις μετρήσεις εταιρειών ερευνών αγοράς, η ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ συνεχίζει να βελτιώνει το μερίδιό της στην ελληνική αγορά.

Η αχαϊκή επιχείρηση παράγει ολοκληρωμένη γκάμα αναψυκτικών σε ευρεία γκάμα συσκευασιών, με τα σήματα λουξ, λουξ Mix και Loux Cola. Επίσης, από το 2008 παράγει και χυμούς φρούτων σε τέσσερις γεύσεις, με το σήμα λουξ. Διαθέτει μονάδα παραγωγής αναψυκτικών και χυμών στην περιοχή Κεφαλόβρυσο, εργοστάσιο παραγωγής πλαστικών συσκευασιών τύπου PET στο Αίγιο και κέντρο διανομής των προϊόντων της στη θέση Σαραβάλιο, απ' όπου διανέμονται ετησίως περί τις 60.000.000 συσκευασίες προϊόντων. Οι εγκαταστάσεις της περιλαμβάνουν στεγασμένους χώρους 7.800 τ.μ. επί συνολικής έκτασης 33.000 τ.μ. Το 2015 δαπάνησε 5,45 εκατ. ευρώ για αγορές ενσώματων παγίων. Το πάγιο ενεργητικό της αυξήθηκε κατά 33,4% και ανήλθε σε 18,2 εκατ. ευρώ. Από το 2008 λειτουργεί και κέντρο logistics των προϊόντων της στην Αττική.

Τα πρώτα της βήματα έγιναν στις αρχές της δεκαετίας του 1950, με παρασκευή πορτοκαλάδας, λεμονάδας και γκαζόζας στο κέντρο της πόλης της Πάτρας. Η μικρή εκείνη επιχείρηση στις αρχές της δεκαετίας του 1970 απασχολούσε δέκα εργαζόμενους και έφτασε να παράγει ημερησίως αναψυκτικά που γέμιζαν 100 κιβώτια. Το 1972 εγκαταστάθηκε στο Κεφαλόβρυσο, κάνοντας το πρώτο μεγάλο βήμα προς τη βιομηχανοποίησή της.

Οι εξαγωγές προϊόντων της συνεισφέρουν περί το 5% των ετήσιων πωλήσεών της και ο στόχος της είναι να ανέλθουν στο 10%. Οι χώρες όπου η επιχείρηση έχει ήδη πραγματοποιήσει εξαγωγές είναι η Γερμανία, ο Καναδάς, η Ιταλία, η Αυστραλία, η Ρουμανία, ο Παναμάς, το Κατάρ, η Αλβανία, η Ελβετία, το Βέλγιο, οι ΗΠΑ, η Ολλανδία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ισραήλ, η Κύπρος, η Μάλτα, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Νότιος Κορέα.

Το 2015 απασχόλησε 93 εργαζόμενους, έναντι 78 το 2014 (+19,2%). Διέθεσε στους μετόχους της μερίσματα 0,42 εκατ. ευρώ (0,495 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Οι συνολικές πωλήσεις της τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 228,4 εκατ. ευρώ. Απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 35,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 15,7% των πωλήσεων και το 13,2% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 27,1 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους κέρδη 22,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9,9% των πωλήσεων και το 12,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της εξεταζόμενης περιόδου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, η εταιρεία ήταν κερδοφόρος και τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις.

Τα ταμειακά της διαθέσιμα στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 8,6 εκατ. ευρώ, έναντι 8,5 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 8 Σεπτεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS