inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Πωλήσεις 72,9 εκατ. ευρώ και διπλάσια κέρδη, το 2015, για τη Barilla HellasΑυξημένες πωλήσεις μετά από μια τριετία εξασθένησής τους, καθώς και διπλασιασμό των κερδών της μετά την πρόβλεψη για φόρους, κατέγραψε το 2015 η βιομηχανία Barilla Hellas.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, τα έσοδα της εταιρείας παραγωγής και εμπορίας ζυμαρικών και άλλων ειδών διατροφής το 2015 ανήλθαν σε 72,9 εκατ. ευρώ, από σχεδόν 72,6 εκατ. ευρώ το 2014, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,5% σε ποσοστό ή κατά 0,3 εκατ. ευρώ, σε αξία, σε ετήσια βάση.

Μαζί με τα εγχωρίως παραγόμενα και τα εισαγόμενα ζυμαρικά της με τα σήματα Misko και Barilla, η επιχείρηση διαθέτει στην αγορά σάλτσες και άλλα προϊόντα διατροφής. Τα έσοδα από τις βιομηχανικές δραστηριότητες αποτέλεσαν το 80,5% των συνολικών εσόδων της, αυξήθηκαν κατά 3,4% και ανήλθαν σε 58,7 εκατ. ευρώ, ενώ αυτά από τις εμπορικές δραστηριότητες αποτέλεσαν το 19,5% των συνολικών, μειώθηκαν κατά 10% και ήταν ύψους 14,2 εκατ. ευρώ. Οι εξαγωγές, αν και μειώθηκαν κατά 6%, συνεισέφεραν 19,5 εκατ. ευρώ ή το 26,7% των εσόδων.

Η Barilla Hellas, η οποία λειτουργεί βιομηχανική μονάδα ζυμαρικών στη Θήβα στον νομό Βοιωτίας και μύλο άλεσης σίτου στον Βόλο στο νομό Μαγνησίας, βελτίωσε κατά 1,8 εκατοστιαία μονάδα τον συντελεστή του μεικτού κέρδους της (37,4% έναντι 35,6% το 2014), παρά τη σημαντική αύξηση που παρουσίασαν οι τιμές του σιταριού το δεύτερο εξάμηνο του 2014. Το γεγονός αυτό οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 27,2 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών 25,8 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+5,4%). Για τον λόγο αυτό εμφάνισε αυξημένα κατά 24,2% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 6,2 εκατ. ευρώ και ίσα προς το 8,6% των πωλήσεων (6,9% το 2014). Επίσης, παρουσίασε αυξημένα κατά 63,2% κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT), ύψους 4,5 εκατ. ευρώ και ίσα προς το 6,2% των πωλήσεων (3,8% το 2014), εν μέρει λόγω μειωμένων αποσβέσεων.

Οι δαπάνες διάθεσης των προϊόντων μειώθηκαν κατά 2,1%, ενώ αυτές της διοικητικής λειτουργίας αυξήθηκαν κατά 2,9%. Επίσης, οι δαπάνες διαφήμισης συγκρατήθηκαν στο 1,6 εκατ. ευρώ (από 1,64 εκατ. ευρώ το 2014). Ακόμη, το κόστος της ενέργειας μειώθηκε κατά 0,5 εκατ. ευρώ.

H επιχείρηση κατέγραψε τελικώς το 2015 κέρδη προ φόρων της τάξεως των 4,4 εκατ. ευρώ (6% των πωλήσεων) και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρά κέρδη 3 εκατ. ευρώ (4,1% των πωλήσεων), που είναι αυξημένα έναντι εκείνων του 2014 κατά 61,1% και 103,3%, αντιστοίχως.

Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,7 εκατ. ευρώ (2,3 εκατ. ευρώ το 2014) και χρεωστικούς τόκους 0,18 εκατ. ευρώ (0,04 εκατ. ευρώ το 2014), καθώς η επιχείρηση βαρύνεται με τραπεζικό δανεισμό μόνο 1,5 εκατ. ευρώ (1,2 εκατ. ευρώ το 2014), που αφορά προεξόφληση επιταγών πελατών της.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014. Λόγω της εφαρμογής των τροποποιημένων προτύπων έχουν αναδιατυπωθεί ορισμένα οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2014.

Η Barilla Hellas έφερε την ονομασία Misko. Το 1927, σε ένα μικρό εργαστήριο στον Πειραιά, είχαν ξεκινήσει δυο ελληνικές οικογένειες να παρασκευάζουν τα ζυμαρικά που έμελλε, με το σήμα Misko, να γίνουν η πιο αγαπημένη μάρκα ζυμαρικών των Ελλήνων. Η φήμη των προϊόντων της Misko, που κυριάρχησαν στις διατροφικές προτιμήσεις των Ελλήνων, εξαπλώθηκε σε πολλές χώρες, ως τις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Ιαπωνία. Η ιδρυθείσα το 1877 ιταλική εταιρεία Barilla, μεγαλύτερη βιομηχανία ζυμαρικών στον κόσμο με περισσότερους από 15.000 εργαζόμενους, 49 παραγωγικές μονάδες που εξάγουν προϊόντα τους σε 150 χώρες και ετήσια παραγωγή 3.000.000 τόνων ειδών διατροφής, απέκτησε τη Misko το 1991. Η ιστορία της αριθμεί τέσσερις γενιές Barilla και 139 χρόνια από τότε που ο Pietro Barilla άνοιξε στην Πάρμα της Ιταλίας ένα μικρό κατάστημα πώλησης άρτου και ζυμαρικών. Με την πάροδο του χρόνου η Barilla εξελίχθηκε σε παγκόσμιο κολοσσό στη βιομηχανία ζυμαρικών, σαλτσών και αρτοσκευασμάτων και αυθεντικός πρεσβευτής της ιταλικής γαστριμαργικής κουλτούρας.

Με σκοπό να αξιοποιήσει ολόπλευρα το δυναμικό και τα πλεονεκτήματα της ελληνικής θυγατρικής του, ο ιταλικός όμιλος την αναδεικνύει σε εφαλτήριο επέκτασης στις αγορές άλλων χωρών, καθιστώντας την διοικητικό κέντρο για τις δραστηριότητές της στην Ανατολική Ευρώπη. Η ελληνική εταιρεία έχει την ευθύνη για την προώθηση των προϊόντων του μεγαλύτερου διεθνούς ομίλου ζυμαρικών στις εξής 18 χώρες, πέραν της Ελλάδας: την Αλβανία, την π.Γ.Δ.Μ., την Εσθονία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, τη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Πολωνία, την Κροατία, τη Σλοβενία, τη Ρουμανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Ουγγαρία, τη Σερβία, τη Σλοβακία, την Τσεχία, το Μαυροβούνιο και το Κόσοβο.

Η Barilla Hellas, που έχει την έδρα της στην Αθήνα, εξάγει σεβαστό μέρος της παραγωγής της στην Ιταλία και σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας. Οι πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών της σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις του ιταλικού ομίλου, όπως η Barilla G&R Frateli, Barilla Singapore και Barilla Espana, το 2015 ανήλθαν σε 16,3 εκατ. ευρώ, ενώ οι αγορές αγαθών και υπηρεσιών από συνδεδεμένες επιχειρήσεις του ομίλου ήταν ύψους 9,5 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση έχει δώσει έμφαση στην προώθηση των προϊόντων Misko ολικής άλεσης, ισχυροποιώντας τη θέση της στην επί μέρους αγορά, όπου κατέχει ηγετική θέση με το σήμα Barilla. Συγχρόνως, συνεχίζει την προώθηση παραδοσιακών σειρών, όπως η φούξια σειρά Misko και η μπλε σειρά Barilla, αλλά και καινοτομικών προϊόντων των δυο μαρκών, όπως τα Barilla Piccolini και τα Misko Γεύσεις Ελλάδος.

Τα ίδια κεφάλαια της Barilla Hellas, η οποία διευθύνεται από τον Γιώργο Σπηλιόπουλο, ανέρχονταν στις 31.12.2015 σε 43,2 εκατ. ευρώ (42,6 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 66,1% (64,5%) του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων της, ύψους 65,4 εκατ. ευρώ (66 εκατ. ευρώ).

Τα ταμειακά της διαθέσιμα στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 8,3 εκατ. ευρώ (4,1 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Για αγορές παγίων το 2015 δαπάνησε 1,7 εκατ. ευρώ (1,6 εκατ. ευρώ το 2014), που αφορούσε κυρίως προσθήκη νέου μηχανολογικού εξοπλισμού. Το έτος αυτό ολοκληρώθηκε επένδυση στη μονάδα του Βόλου, με την οποία η εταιρεία είναι σε θέση να παράγει ολόκληρη την ποσότητα σιμιγδαλιού που χρειάζεται για την παραγωγή ζυμαρικών. Τα ενσώματα αναπόσβεστα πάγιά της ανήλθαν στο τέλος της χρήσης σε 21,1 εκατ. ευρώ (20,1 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης 2014).

Η εταιρεία ευελπιστεί ότι κατά το 2016 θα επιτύχει μικρή έστω αύξηση του κύκλου εργασιών της στην ελληνική και τη διεθνή αγορά, χωρίς να αναπροσαρμόσει τις τιμές των προϊόντων της. Επίσης, ότι θα επιτύχει περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητας των επενδυμένων κεφαλαίων. Για τον σκοπό αυτό προσπαθεί να αξιοποιήσει καλύτερα τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε αγορές της Ανατολικής Ευρώπης.

Απασχόλησε το 2015, υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, κατά μέσον όρο 197 εργαζόμενους (203 το 2014) και διέθεσε για αμοιβές και παροχές προσωπικού 8,11 εκατ. ευρώ (8,42 εκατ. ευρώ το 2014). Για αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησής της διέθεσε 0,48 εκατ. ευρώ (0,44 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Το μέρισμα της μητρικής εταιρείας Barilla από τα περυσινά κέρδη της Barilla Hellas ανέρχεται σε 3,3 εκατ. ευρώ, ενώ το αντίστοιχο μέρισμα έναν χρόνο πριν ήταν 2,3 εκατ. ευρώ και δυο χρόνια πριν 4,2 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις της ελληνικής εταιρείας τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 784,7 εκατ. ευρώ. Απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 88,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 11,3% των πωλήσεων και το 13,9% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 47 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους κέρδη 30,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,8% των πωλήσεων και το 7,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της εξεταζόμενης περιόδου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, η εταιρεία ήταν κερδοφόρος και τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι μεγαλύτερες πωλήσεις της, ύψους 82,8 εκατ. ευρώ, είχαν καταγραφεί το 2008. Τα μεγαλύτερα κέρδη της μετά τους φόρους, ύψους 4 εκατ. ευρώ, είχαν καταγραφεί το 2010.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 9,6%, ενώ ήταν 7,6% το 2014.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 8 Σεπτεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS