inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Εσοδα 258,9 εκατ. ευρώ και κέρδη 4,2 εκατ. ευρώ, το 2015, για τους Μύλους ΣόγιαςΤο 2015 ήταν άλλη μία κερδοφόρος χρονιά για την εταιρεία Μύλοι Σόγιας, η οποία ασχολείται με την παραγωγή και την εμπορία ελαίων και πρωτεϊνούχων υλών διατροφής, αγροτικών προϊόντων και βιοκαυσίμων, άμεσα ή έμμεσα, μέσω θυγατρικών της.

Ωστόσο, η επιχείρηση «κατέβασε ταχύτητα». Τόσο οι πωλήσεις όσο και η κερδοφορία της αποδυναμώθηκαν.

Σύμφωνα με τον ενοποιημένο ισολογισμό της, τα έσοδα της εταιρείας το 2015 υποχώρησαν σε 258,9 εκατ. ευρώ, υστερώντας εκείνων του 2014 (288,8 εκατ. ευρώ) κατά 10,3% σε ποσοστό ή κατά 29,9 εκατ. ευρώ σε αξία. Το 39,6% των εσόδων της (102,4 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες, καθώς οι εμπορικές δραστηριότητες απέφεραν το 58,8% (152,2 εκατ. ευρώ) και η παροχή υπηρεσιών το υπόλοιπο 1,6% (σχεδόν 4,3 εκατ. ευρώ). Σε σχέση με το 2014 τα συνολικά έσοδα από τη διάθεση εμπορευμάτων μειώθηκαν κατά 13,9%, ενώ τα έσοδα από τις βιομηχανικές δραστηριότητες μειώθηκαν κατά 6,2%.

Από την ελληνική αγορά αντλήθηκε το 75,2% των συνολικών εσόδων (194,6 εκατ. ευρώ), δεδομένου ότι το υπόλοιπο 24,8% (64,3 εκατ. ευρώ) προήλθε από άλλες ευρωπαϊκές αγορές και αγορές τρίτων χωρών. Οι συνολικές εξαγωγές μειώθηκαν κατά 22,4%, ενώ οι εγχώριες πωλήσεις μειώθηκαν κατά 5,5%.

Η επιχείρηση, σημαντικό ποσοστό των εσόδων της οποίας αναλογεί στις πωλήσεις προϊόντων σόγιας και ελαιουργικών προϊόντων, καθώς και στην εμπορία δημητριακών, δεν απέφυγε την κάμψη των μεικτών και των λειτουργικών κερδών της. Μειωμένα ήταν, επίσης, τα κέρδη της προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα τρίτων.

Κατέγραψε το 2015 ενοποιημένα μεικτά κέρδη 21,2 εκατ. ευρώ (-5,5%), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 14,8 εκατ. ευρώ (-15,7%), κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 11,4 εκατ. ευρώ (-18,8%), κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας 6,9 εκατ. ευρώ (-26,8%) και μετά τους φόρους και τα δικαιώματα τρίτων καθαρά κέρδη 4,2 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 32,3% (-2 εκατ. ευρώ).

Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις της τάξεως των 3,3 εκατ. ευρώ (3,4 εκατ. ευρώ το 2014), προβλέψεις για κινδύνους 0,4 εκατ. ευρώ (σχεδόν 2,1 εκατ. ευρώ το 2014) και χρηματοοικονομικές δαπάνες 4,8 εκατ. ευρώ έναντι 5 εκατ. ευρώ το 2014. Οι δαπάνες διάθεσης (4,9 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 24%, σε αντίθεση με τις δαπάνες διοίκησης (4,8 εκατ. ευρώ), που αυξήθηκαν κατά 97,5%. Επίσης, τα λοιπά έσοδα-κέρδη (3,8 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 128,1% ή 2,1 εκατ. ευρώ, αλλά συγχρόνως τα λοιπά έξοδα-ζημιές (4,5 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 111,8% ή 2,4 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014. Τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 επαναδιατυπώθηκαν σύμφωνα με τις νέες λογιστικές αρχές και λογιστικές εκτιμήσεις του σχετικού νόμου.

Τα ενσώματα αναπόσβεστα πάγια στοιχεία του ομίλου στις 31.12.2015 ήταν μειωμένα κατά 8,7%, σε 25,3 εκατ. ευρώ, από 27,7 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Για αγορές παγίων το 2015 δαπανήθηκε 0,7 εκατ. ευρώ (επίσης 0,7 εκατ. ευρώ το 2014).

Τα ίδια κεφάλαιά του στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 62,8 εκατ. ευρώ (60,3 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και ήταν ίσα προς το 41,5% (39,3%) του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων της, ύψους 151,4 εκατ. ευρώ (166,4 εκατ. ευρώ).

Ο τραπεζικός δανεισμός του στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 76,1 εκατ. ευρώ (76,6 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και ήταν κατά 85,5% βραχυπρόθεσμος. Επίσης, οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις του μειώθηκαν κατά 16,5% (-17,5 εκατ. ευρώ) και περιορίστηκαν σε 88,6 εκατ. ευρώ. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (124,4 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 50,7 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών του (73,7 εκατ. ευρώ), αν και οι προβλέψεις απομείωσης επισφαλών απαιτήσεών του υπολείπονταν των κανονικών κατά 1,1 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά του διαθέσιμα στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 14,2 εκατ. ευρώ (3,1 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Για εξασφάλιση των δανείων του ομίλου έχουν παρασχεθεί προσωπικές εγγυήσεις των μετόχων και θυγατρικών, μία των οποίων έχει παραχωρήσει προσημειώσεις υποθήκης ποσού 7,2 εκατ. ευρώ.

Η μητρική εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ, που έχει πρόεδρο τον Κων. Ε. Γιαβρόγλου και διευθύνουσα σύμβουλο τη Μαρία Οφλούδη - Γιαβρόγλου, κατέγραψε το 2015 πωλήσεις 193,2 εκατ. ευρώ (-8,1%), μεικτά κέρδη 13,05 εκατ. ευρώ (-12,5%), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 9,2 εκατ. ευρώ (-21,9%), κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 7,6 εκατ. ευρώ (-24,5%), κέρδη προ φόρων 4,9 εκατ. ευρώ (-37,1%) και μετά τους φόρους καθαρά κέρδη σχεδόν 3,6 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 39,6% (-2,3 εκατ. ευρώ).

Το 38,8% των εσόδων της (75 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες, καθώς οι εμπορικές δραστηριότητες απέφεραν το 57,9% (112 εκατ. ευρώ) και η παροχή υπηρεσιών το υπόλοιπο 3,3% (σχεδόν 6,3 εκατ. ευρώ). Από την ελληνική αγορά αντλήθηκε το 85,1% των συνολικών εσόδων (164,4 εκατ. ευρώ), δεδομένου ότι το υπόλοιπο 14,9% (28,8 εκατ. ευρώ) προήλθε από άλλες ευρωπαϊκές αγορές και αγορές τρίτων χωρών.

Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις του ομίλου βρίσκονται στον νομό Κορινθίας. Στο Καλαμάκι Κορινθίας η μητρική εταιρεία λειτουργεί δυο κύριες μονάδες και διαθέτει λιμενικές εγκαταστάσεις, που διευκολύνουν την προμήθεια πρώτων υλών και την εξαγωγική δραστηριότητα. Η μία μονάδα παραγωγής έχει αντικείμενο την επεξεργασία ελαιούχων σπόρων (σόγιας, ελαιοκράμβης και ηλίανθου) για την παραγωγή βρώσιμων ελαίων και πρωτεϊνούχων αλεύρων, ενώ η άλλη ασχολείται με την επεξεργασία σειράς ακατέργαστων φυτικών ελαίων για την παραγωγή σχετικών προϊόντων.

Η γκάμα των προϊόντων της ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ περιλαμβάνει σογιάλευρα, σογιάλευρα υψηλών πρωτεϊνών, ηλιάλευρα, κραμβάλευρα, σογιέλαιο, ηλιέλαιο, αραβοσιτέλαιο, κραμβέλαιο, βαμβακέλαιο, φοινικέλαιο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ραφινέ ελαιόλαδο και πυρηνέλαιο, λιπαρά οξέα σπορελαίων και ελαιολάδου, καθώς και λινέλαιο.

Στο Καλαμάκι Κορινθίας βρίσκονται, επίσης, οι παραγωγικές εγκαταστάσεις της θυγατρικής εταιρείας Ελληνικά Εκλεκτά Ελαια (HFO), η οποία ελέγχεται κατά 94,8% και τυποποιεί και συσκευάζει ελαιόλαδα, σπορέλαια, καθώς και συναφή delicatessen προϊόντα (ελιές, πάστα ελιάς, αρωματικό ελαιόλαδο, λιαστή ντομάτα και βαλσάμικο ξύδι), ενώ στο Σουσάκι Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας βρίσκονται οι μονάδες παραγωγής της θυγατρικής εταιρείας GF Energy, η οποία ελέγχεται κατά 50% και ασχολείται με την παραγωγή βιοντίζελ. Η HFO, που διαθέτει προϊόντα της μεταξύ άλλων στις ΗΠΑ, την Κίνα και την Ιαπωνία, αποκτήθηκε από τους Μύλους Σόγιας το 2000 και το 2015 κατέγραψε πωλήσεις 15,1 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 25% σε σύγκριση με τις αντίστοιχες του 2014. Η GF Energy, που εξάγει βιοντίζελ μεταξύ άλλων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ομάν και την Τουρκία, ιδρύθηκε το 2006, εγκαινίασε την παραγωγική της δραστηριότητα το 2008 και το 2015 κατέγραψε πωλήσεις 15,1 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 15,1% σε σύγκριση με τις αντίστοιχες του 2014.

Η μητρική εταιρεία, που έχει συνάψει τριετές τραπεζικό δάνειο ποσού 20 εκατ. ευρώ με παροχή προσωπικών εγγυήσεων της μετόχου της Μαρίνας Οφλούδη - Γιαβρόγλου, διαθέτει, ακόμη, τρεις μονάδες συγκέντρωσης, ξήρανσης και αποθήκευσης ελαιούχων σπόρων και άλλων αγροτικών προϊόντων στη Θεσσαλονίκη, τις Σέρρες και την Καβάλα. Εκτός των βιομηχανικών της δραστηριοτήτων, προμηθεύεται και εμπορεύεται σιτάρι, καλαμπόκι, κριθάρι και βρώμη από την Ελλάδα και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και χώρες της Μαύρης Θάλασσας, ενώ πραγματοποιεί εξαγωγές κυρίως σε άλλες βαλκανικές χώρες και άλλες χώρες της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Από το 2006 ελέγχει στη Βουλγαρία το 55% της εταιρείας Vitagrain, που έχει αντικείμενο τη συλλογή και διάθεση αγροτικών προϊόντων. Εως τα μέσα του 2015 κατείχε μερίδιο 55% στην εμπορική εταιρεία SM Trading στη Βρετανία, αλλά το ρευστοποίησε. Επί ελληνικού εδάφους κατέχει, εξάλλου, το 99% της εταιρείας Marine Logistics.

Για την πρόληψη εμπορικών κινδύνων πραγματοποιεί αντιστάθμιση κινδύνου (hedging), μέσω παραγώγων, όπως οι μελλοντικές συμφωνίες (forwards), οι συμβάσεις δικαιωμάτων προαιρέσεως (options) και οι προθεσμιακές συμβάσεις (futures).

Η Μύλοι Σόγιας ιδρύθηκε το 1970 ως επιχείρηση επεξεργασίας σογιόσπορου και παραγωγής σογιέλαιου και σογιάλευρου. Αποτέλεσε συνέχεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας εταιρείας με την επωνυμία Ελαιουργία & Βαμβακουργία Θεσσαλονίκης, που είχαν ιδρύσει οι οικογένειες Αρ. Οφλούδη και Ηλ. Ηλιάδη το 1950. Εγκαινίασε το εργοστάσιό της το 1974 και σε σύντομο χρονικό διάστημα έγινε η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής σογιάλευρου στην Ελλάδα, επεκτεινόμενη σταδιακά σε άλλους παραγωγικούς και εμπορικούς τομείς. Το 1988 έγινε ευρέως γνωστή προτείνοντας στην αγορά το σπορέλαιο «Το Λαμπερό», πρώτο συσκευασμένο σπορέλαιο. Από το 1990 επεκτάθηκε δυναμικά στις αγορές των σπορελαίων και των δημητριακών.

Οι συνολικές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 2,26 δισ. ευρώ. Απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 111,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,9% των πωλήσεων και το 10,1% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 54,6 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους κέρδη 41,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,8% των πωλήσεων και το 10,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της εξεταζόμενης περιόδου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, η εταιρεία ήταν κερδοφόρος και κατά τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις.

Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 160,3 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίoδο, οι μεγαλύτερες πωλήσεις της, ύψους 235,6 εκατ. ευρώ, είχαν καταγραφεί το 2007. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη της μετά τους φόρους, ύψους 7,4 εκατ. ευρώ, είχαν καταγραφεί το 2007.

Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου τη χρονική περίοδο 2005-2015 ανήλθαν σε 2,81 δισ. ευρώ. Απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 155,5 εκατ. ευρώ (5,5% των πωλήσεων και 10,9% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων), κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας 68,4 εκατ. ευρώ (2,4% των πωλήσεων) και μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα τρίτων κέρδη 47,5 εκατ. ευρώ (11,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας).

Το 2015 ο όμιλος απασχόλησε 220 εργαζόμενους, έναντι 219 το 2014. Διέθεσε για αμοιβές και παροχές του διευθυντικού, εργατικού και υπαλληλικού προσωπικού 6,07 εκατ. ευρώ, έναντι 6,11 εκατ. ευρώ το 2014. Σε μέλη διοικητικών και συναφών οργάνων διέθεσε αμοιβές 1,08 εκατ. ευρώ. Η μητρική εταιρεία απασχόλησε 125 εργαζόμενους, έναντι 124 το 2014 και διέθεσε για αμοιβές και παροχές του διευθυντικού, εργατικού και υπαλληλικού προσωπικού 3,99 εκατ. ευρώ, έναντι 4,01 εκατ. ευρώ το 2014. Ως πρώτο μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 2015 διαθέτει στους μετόχους της 0,75 εκατ. ευρώ και στα μέλη της διοίκησής της αμοιβές 0,335 εκατ. ευρώ.

Από κέρδη προηγούμενων χρήσεων το 2015 διετέθησαν στους μετόχους των εταιρειών του ομίλου μερίσματα ύψους 2,77 εκατ. ευρώ, έναντι μερισμάτων 2,21 εκατ. ευρώ που είχαν διατεθεί το 2014.

Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών στα τέλη του 2015 υποχρέωσε με απόφασή του το Ελληνικό Δημόσιο να καταβάλει στην εταιρεία, λόγω ζημιάς που υπέστη από επίμαχες υπουργικές αποφάσεις το έτος 1997, ποσό 0,58 εκατ. ευρώ νομιμοτόκως, με επιτόκιο 6% από την επίδοση της σχετικής αγωγής και έως την εξόφλησή της. Τον Μάρτιο του 2016 το Ελληνικό Δημόσιο άσκησε εναντίον αυτής της απόφασης αναίρεση.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 13 Σεπτεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS