inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Επέστρεψε σε κέρδη, το 2015, η πτηνοτροφική βιομηχανία ΝιτσιάκοςΣε κερδοφόρα αποτελέσματα επέστρεψε, κατά το 2015, η πτηνοτροφική βιομηχανία Θ. Νιτσιάκος, η οποία είναι η μεγαλύτερη του τομέα της μεταξύ όλων των ιδιωτικών, μη συνεταιριστικών εταιρειών, με κριτήριο τις πωλήσεις.

Η επιχείρηση, που εδρεύει στα Ιωάννινα, κατέγραψε πωλήσεις αυξημένες σε σχέση με το 2014 κατά 10,7% σε ποσοστό ή κατά 22,9 εκατ. ευρώ, σε αξία. Επίσης, αναλόγως αυξημένες ήταν οι πωλήσεις της επιχείρησης σε ενοποιημένη βάση, από κοινού με τις θυγατρικές της. Τόσο η μητρική εταιρεία όσο και ο όμιλος κατέγραψαν κέρδη, έναντι ζημιογόνων αποτελεσμάτων το 2014.

Αναλυτικότερα, η μητρική εταιρεία, που διαθέτει μεγάλες βιομηχανικές και συναφείς πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στα Ιωάννινα, κατέγραψε πωλήσεις ύψους 236,7 εκατ. ευρώ, οι οποίες προήλθαν από τις δραστηριότητές της στον πτηνοτροφικό τομέα, αλλά και από την παραγωγή και εμπορία άλλων προϊόντων κρέατος, ζωοτροφών, αλεύρων και δημητριακών. Μολονότι δεν μπόρεσε να βελτιώσει τον συντελεστή του μεικτού κέρδους της (9,3% το 2015 έναντι επίσης 9,3% το 2014), η επιχείρηση συμπίεσε δραστικά τις λειτουργικές δαπάνες της, με αποτέλεσμα να παρουσιάσει κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) ύψους 7,6 εκατ. ευρώ, βελτιωμένα σε σχέση με το 2014 κατά 292% σε ποσοστό ή κατά 5,7 εκατ. ευρώ σε αξία και ίσα προς το 3,2% των πωλήσεων (0,9% το 2014).

Κατόπιν αυτού, εμφάνισε κέρδη προ φόρων 4,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών προ φόρων 2,2 εκατ. ευρώ το 2014 (+6,3 εκατ. ευρώ) και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρά κέρδη 2,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών μετά τους φόρους 2,3 εκατ. ευρώ το 2014 (+5 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη αυτά είναι ίσα προς το 1,2% των πωλήσεων (-1,1% το 2014) και αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της χρήσης 14,4% (-11,1% το 2014).

Στην καταγραφή κερδών επέδρασαν καθοριστικά η βελτίωση των μεικτών κερδών (22 εκατ. ευρώ) κατά 2,2 εκατ. ευρώ, η συμπίεση των δαπανών διάθεσης (14 εκατ. ευρώ) κατά 5,5% και των δαπανών διοίκησης (2 εκατ. ευρώ) κατά 5,6%, αλλά και η αύξηση των λοιπών εσόδων-κερδών κατά 1,3 εκατ. ευρώ (2,7 εκατ. ευρώ από 1,4 εκατ. ευρώ το 2014) και η μείωση των λοιπών εξόδων-ζημιών κατά 1,2 εκατ. ευρώ (1,3 εκατ. ευρώ από 2,5 εκατ. ευρώ το 2014). Συγχρόνως, θετικά συνέβαλε η μείωση των χρηματοοικονομικών δαπανών σε σχεδόν 3,6 εκατ. ευρώ (1,5% των πωλήσεων), έναντι 4,2 εκατ. ευρώ το 2014 (1,95% των πωλήσεων).

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014. Τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 επαναδιατυπώθηκαν σύμφωνα με τις νέες λογιστικές αρχές και λογιστικές εκτιμήσεις του σχετικού νόμου.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2014, σύμφωνα με τον ισολογισμό που είχε δημοσιευτεί το 2015, είχαν επιβαρυνθεί με ποσό 1,72 εκατ. ευρώ, μόνο, για την επίπτωση επίδικης απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού που είχε επιβάλει στην επιχείρηση πρόστιμο 8,56 εκατ. ευρώ, κατηγορώντας την για παράβαση των κανόνων ελεύθερου ανταγωνισμού. Κατά την ίδια χρήση οι προβλέψεις απομείωσης επισφαλών απαιτήσεων υπολείπονταν των απαιτούμενων κατά 2,4 εκατ. ευρώ.

Τα ενσώματα αναπόσβεστα πάγια στοιχεία της επιχείρησης στις 31.12.2015 ήταν μειωμένα κατά 4,7%, σε 24,5 εκατ. ευρώ, από 25,7 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Το πάγιο ενεργητικό της στα τέλη της χρήσης 2015 περιελάμβανε συμμετοχές σε συγγενικές επιχειρήσεις αξίας 6,1 εκατ. ευρώ (5,6 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 20,2 εκατ. ευρώ (17,5 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και ήταν ίσα προς το 16,1% (15%) του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων της, ύψους 125,4 εκατ. ευρώ (117,1 εκατ. ευρώ).

Ο τραπεζικός δανεισμός της στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 61 εκατ. ευρώ (58,3 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και ήταν κατά 70,5% βραχυπρόθεσμος. Επίσης, οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, αυξήθηκαν κατά 5,5% (+5,5 εκατ. ευρώ) και ανήλθαν σε 105,1 εκατ. ευρώ. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (93 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 9,1 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της (83,9 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 3,7 εκατ. ευρώ (4,3 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Οι συνολικές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 1,53 δισ. ευρώ. Απέδωσαν συνολικά μεικτά κέρδη 167 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,9% των πωλήσεων. Επίσης, κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 33,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,2% των πωλήσεων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν ζημιές 1,8 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους ζημιές 5,3 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 0,3% των πωλήσεων και το 2,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της εξεταζόμενης περιόδου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, η εταιρεία ήταν κερδοφόρος τις επτά από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις, αλλά είχε παρουσιάσει υψηλές ζημιές (5,9 εκατ. ευρώ) το 2006. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 80,8 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση, που διευθύνεται από τον ιδρυτή της Θεόδ. Νιτσιάκο, ξεκίνησε τις δραστηριότητές της, με άλλη εταιρική μορφή, το 1972, με μια μικρή μονάδα αναπαραγωγής πατρογονικών ορνίθων λίγο έξω από τα Ιωάννινα. Το 1980 έθεσε σε λειτουργία πτηνοσφαγείο στο Ροδοτόπι Ιωαννίνων. Το 1993 κατασκεύασε μονάδα παραγωγής ζωοτροφών στα Ιωάννινα και το 1995 μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία. Το 2001 εξαγόρασε πτηνοτροφείο στη Νιγρίτα Σερρών και το 2002 δημιούργησε στα Δολιανά Ιωαννίνων φάρμα 2.100 στρεμμάτων για βιολογικές καλλιέργειες και εκτροφή ελευθέρας βοσκής, ενώ ήδη είχε επεκταθεί αυτοτελώς ή μέσω θυγατρικών στην παραγωγή και διάθεση διαφόρων προϊόντων κρέατος, που περιλαμβάνει πλέον κρέας κουνελιού και γαλοπούλας, αλλαντικά και προϊόντα χοιρινού κρέατος για μαζική κατανάλωση, όπως σουβλάκια και γύρος, σε εγκαταστάσεις στα Ιωάννινα και την Αρτα.

Το 2003 απέκτησε δεύτερο εργοστάσιο ζωοτροφών στην Αρτα, ενώ το 2005 κατασκεύασε νέο τυποποιητήριο προϊόντων κρέατος και μονάδα παραγωγής τροφών για ζώα συντροφιάς στη Βιομηχανική Περιοχή Ιωαννίνων. Το 2008 έφτιαξε εργοστάσιο καύσης υποπροϊόντων για την παραγωγή ενέργειας. Το 2013 και το 2014 προχώρησε σε εγκατάσταση λεβήτων βιομάζας σε όλες τις εγκαταστάσεις της, οι οποίες περιλαμβάνουν, ακόμη, μονάδες παραγωγής αλεύρων για ανθρώπινη χρήση και φυραμάτων στη Θεσσαλονίκη. Επίσης, το 2014 διεύρυνε τις εμπορικές της δραστηριότητες, που αφορούν μεταξύ άλλων και σογιάλευρα, συνάπτοντας συμβόλαια για την εξαγωγή 20.000 τόνων σκληρού σιταριού ελληνικής παραγωγής.

Οι δραστηριότητες της εταιρείας στον πτηνοτροφικό τομέα καλύπτουν την αναπαραγωγή, την εκκόλαψη, την πάχυνση, την παρασκευή πτηνοτροφών, τη σφαγή και την επεξεργασία και μεταποίηση νωπών και κατεψυγμένων πουλερικών, μέσω δικών της και συνεργαζόμενων μονάδων στην Ηπειρο, τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Η παραγωγή της, μέρος της οποίας εξάγεται στη Βουλγαρία, την Ιταλία, την Αλβανία, την π.Γ.Δ.Μ. και την Κύπρο, συμπεριλαμβάνει αυγά εκκολάψεως και νεοσσούς.

Σε ενοποιημένη βάση, από κοινού με τις θυγατρικές της, η Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ το 2015 κατέγραψε πωλήσεις ύψους 239,8 εκατ. ευρώ (+10,3%), μεικτά κέρδη 23,9 εκατ. ευρώ (+12,2%), κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 6,5 εκατ. ευρώ (+857,4%), κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας 2,5 εκατ. ευρώ (έναντι ζημιών 4,2 εκατ. ευρώ) και μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα τρίτων καθαρά κέρδη 2,3 εκατ. ευρώ (έναντι ζημιών 2,9 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια ύψους 149,3 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη της αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 10,1%.

Θυγατρικές της είναι οι βιομηχανικές εταιρείες ΑΓΡΟΠΑ και ΦΟΥΝΤ ΜΑΣΤΕΡ και η εταιρεία Θ. Νιτσιάκος Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις, η οποία είναι ιδιοκτήτης των ξενοδοχειακών μονάδων Du Lac στα Ιωάννινα και Marilena Premium στην Κέρκυρα.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 13 Σεπτεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS