inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Εσοδα 232,5 εκατ. ευρώ και κέρδη 6,2 εκατ. ευρώ, το 2015, για τη φαρμακευτική ΒιανέξΠωλήσεις 232,5 εκατ. ευρώ και κέρδη 6,2 εκατ. ευρώ μετά την πρόβλεψη για φόρους, σε ενοποιημένη βάση, κατέγραψε το 2015 η φαρμακοβιομηχανία ΒΙΑΝΕΞ, η οποία διαθέτει σε παγκοσμίου φήμης φαρμακευτικούς οίκους της Ευρώπης και των ΗΠΑ το μεγαλύτερο μέρος του όγκου των φαρμάκων που παράγει στα τέσσερα εργοστάσιά της.

Η επιχείρηση, ως γνωστόν, παράγει φάρμακα για λογαριασμό πολλών διεθνών οίκων, ακόμη και ανταγωνιστών της, τόσο για την ελληνική αγορά όσο και για την ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά, καθώς και για την ιαπωνική, αλλά και την κινεζική αγορά, στην οποία το 2014 διατέθηκαν οι πρώτες μεγάλες παρτίδες φαρμάκων.

Το 2015, σύμφωνα με τον 15ο ενοποιημένο ισολογισμό της, τα έσοδά της ανήλθαν σε 232,5 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 9,6% (+20,4 εκατ. ευρώ), καθώς διεύρυνε περαιτέρω τις διεθνείς δραστηριότητές της.

Τα ενοποιημένα κέρδη της Βιανέξ προ φόρων και τόκων (EBIT) αυξήθηκαν κατά 67% και ανήλθαν σε 10,6 εκατ. ευρώ, παρά την κάμψη του συντελεστή του μεικτού κέρδους της (23,9%, από 24,1% το 2014). Το γεγονός αυτό οδήγησε στην καταγραφή αυξημένων κατά 108,8% κερδών προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας, ύψους 8,2 εκατ. ευρώ (+4,3 εκατ. ευρώ). Μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας τα καθαρά κέρδη της ήταν ύψους 6,2 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 127,1% (+3,45 εκατ. ευρώ).

Στη διεύρυνση της κερδοφορίας επέδρασε καθοριστικά η συμπίεση των δαπανών διάθεσης κατά 3,3 εκατ. ευρώ (52 εκατ. ευρώ ή 22,4% των πωλήσεων, έναντι 55,3 εκατ. ευρώ ή 26,1% των πωλήσεων το 2014).

Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων 1,9 εκατ. ευρώ (2 εκατ. ευρώ το 2014). Επίσης, με απομείωση περιουσιακών στοιχείων 0,1 εκατ. ευρώ. Αντιθέτως, ευνοήθηκαν με έσοδα 0,15 εκατ. ευρώ από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων. Σε σχέση με το 2014, τα λοιπά έξοδα-ζημιές μειώθηκαν κατά 5,3 εκατ. ευρώ (2,8 εκατ. ευρώ έναντι 8,1 εκατ. ευρώ), ενώ τα λοιπά έσοδα-κέρδη μειώθηκαν κατά 5,4 εκατ. ευρώ (0,9 εκατ. ευρώ έναντι 6,3 εκατ. ευρώ). Το κόστος χρηματοοικονομικής λειτουργίας απορρόφησε 2,5 εκατ. ευρώ (1,1% των πωλήσεων), έναντι 2,4 εκατ. ευρώ το 2014 (επίσης 1,1% των πωλήσεων).

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014. Τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 επαναδιατυπώθηκαν σύμφωνα με τις νέες λογιστικές αρχές και λογιστικές εκτιμήσεις του σχετικού νόμου.

Η επιχείρηση, η οποία ανήκει στην οικογένεια Παύλου Δ. Γιαννακόπουλου και λειτουργεί τρεις βιομηχανικές μονάδες στην Αττική (δυο στην Παλλήνη και μία στη Μεταμόρφωση) και μία στην Πάτρα, απασχολεί περισσότερους από 1.000 εργαζόμενους. Στα τέλη του 2014 απασχολούσε, από κοινού με θυγατρική της, συνολικά 1.088 εργαζομένους (1.074 στα τέλη του 2013, 1.031 στα τέλη του 2012 και 996 στα τέλη του 2011).

Τα ενσώματα αναπόσβεστα πάγια στοιχεία της αυξήθηκαν το 2015 κατά 10,1% σε 30,5 εκατ. ευρώ, από 27,7 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, καθώς υλοποιήθηκαν επενδύσεις προσθήκης νέου μηχανολογικού εξοπλισμού.

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων τρίτων, στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 33,15 εκατ. ευρώ (30,7 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και ήταν ίσα προς το 19,9% (22%) του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων της, ύψους 166,2 εκατ. ευρώ (139,6 εκατ. ευρώ).

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός της στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 36,8 εκατ. ευρώ (33,8 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και ήταν στο σύνολό του σχεδόν βραχυπρόθεσμος. Επίσης, οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις της αυξήθηκαν κατά 22% (+24 εκατ. ευρώ) και ανήλθαν σε 133 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (130,5 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 15,5 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της (115 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 4,1 εκατ. ευρώ (2,1 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Η ΒΙΑΝΕΞ παράγει, εισάγει, συσκευάζει, προωθεί και διανέμει έναν μεγάλο αριθμό γνωστών φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που καλύπτουν διάφορες θεραπευτικές κατηγορίες, όπως αντιυπερτασικά, υπολιπιδαιμικά, αντιβιοτικά, αναλγητικά και αντιφλεγμονώδη, αντιελκωτικά, αντικαρκινικά, αντιπαρκινσονικά και αντιεπιληπτικά, αντιγλαυκωματικά και οφθαλμολογικά, καθώς και εμβόλια. Συνεργάζεται με σημαντικούς φαρμακευτικούς οίκους της Ευρώπης, των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας, με βάση συμφωνίες που διακρίνονται σε συμφωνίες παραγωγής και χρήσης σήματος κατόπιν αδείας (license agreements) για προϊόντα που παρασκευάζει ή και συσκευάζει και διαθέτει στην ελληνική αγορά, αποκλειστικής διανομής εισαγόμενων προϊόντων (distribution agreements) στην ελληνική αγορά, προμήθειας πρώτων υλών (supply agreements), παραγωγής προϊόντων τρίτων κατ' αποκοπή (facon, contract manufacturing), καθώς και φυσικής διανομής προϊόντων τρίτων κατ' αποκοπή (physical distribution agreements), που αφορά μόνο τη διανομή των προϊόντων.

Η μητρική εταιρεία, η οποία κατέχει μετοχές μη εισηγμένων επιχειρήσεων αξίας κτήσεως 2,9 εκατ. ευρώ, το 2015 κατέγραψε πωλήσεις 210,3 εκατ. ευρώ (+1,6%), μεικτά κέρδη 54,1 εκατ. ευρώ (+8,3%), κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 11,5 εκατ. ευρώ (+70%), κέρδη προ φόρων 9,1 εκατ. ευρώ (+109,5%) και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρά κέρδη 6,5 εκατ. ευρώ (+125%). Τα κέρδη αυτά αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της χρήσης 19,9% (7,8% το 2014).

Οι συνολικές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 3,12 δισ. ευρώ. Απέδωσαν συνολικά μεικτά κέρδη 1,05 δισ. ευρώ, ίσα προς το 33,6% των πωλήσεων. Επίσης, κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 474,2 εκατ. ευρώ. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 405,1 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους κέρδη 276,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,9% των πωλήσεων και το 76% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της εξεταζόμενης περιόδου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, η εταιρεία ήταν κερδοφόρος και τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι μεγαλύτερες πωλήσεις της, ύψους 376,9 εκατ. ευρώ, είχαν καταγραφεί το 2009. Τα μεγαλύτερα κέρδη της μετά τους φόρους, ύψους 51,5 εκατ. ευρώ, είχαν καταγραφεί το 2008. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 249,7 εκατ. ευρώ.

Ο εξοπλισμός της παρέχει στην εταιρεία τη δυνατότητα να παράγει ετησίως, μεταξύ άλλων μορφών και συσκευασιών φαρμάκων, περί τα 2 δισ. δισκία και τα 150 εκατ. κάψουλες, με λειτουργία των εργοστασίων σε μία βάρδια εργασίας.

Σε ενοποιημένη βάση η ΒΙΑΝΕΞ τη χρονική περίοδο 2005-2015 πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 3,17 δισ. ευρώ, οι οποίες απέδωσαν καθαρά κέρδη 276,7 εκατ. ευρώ μετά την πρόβλεψη για φόρους και το μερίδιο των δικαιωμάτων μειοψηφίας.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των δραστηριοτήτων της στον τομέα της έρευνας για την παραγωγή νέων φαρμακευτικών προϊόντων, μετέχει στον ελληνικό τεχνοβλαστό ELDRUG, προκειμένου να αναπτυχθούν καινοτομικά εργαστηριακά προϊόντα με αντιυπερτασική δράση. Τα εν λόγω προϊόντα έχουν συντεθεί στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών από καταξιωμένους ερευνητές του και προστατεύονται με διεθνείς αιτήσεις ευρεσιτεχνίας.

Επίσης, ελέγχει την εταιρεία ΒΙΑΝ, η οποία έχει αντικείμενο τη διάθεση μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων και παραφαρμακευτικών προϊόντων.

Τον Ιούνιο του 2013 η ΒΙΑΝΕΞ είχε υπογράψει συμφωνία με τον αμερικανικό όμιλο Lilly, βάσει της οποίας παρασκευάζει και διαθέτει στη διεθνή αγορά φαρμακοτεχνικές συσκευασίες νέου ενέσιμου φαρμάκου.

Το 2014 είχε εγκαινιάσει, βάσει συμφωνίας με τη Lilly, την παραγωγή βανκομυκίνης για την αγορά της Κίνας, προωθώντας το εξαγωγικό αναπτυξιακό μοντέλο της, σύμφωνα με τον μακρόπνοο στρατηγικό σχεδιασμό της. Διαβλέποντας τη συνεχή αυξητική τάση για παραγωγή αντιβιοτικών λυόφιλων προϊόντων, πριν από 12 χρόνια η ΒΙΑΝΕΞ άρχισε να επενδύει στην κατασκευή των απαραίτητων υποδομών, στην προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού, την εγκατάσταση και τον έλεγχό του, καθώς και στην επάνδρωσή του με το κατάλληλο εργατικό δυναμικό, ώστε να εξασφαλίζονται μεγάλες παραγωγικές δυνατότητες. Για τον λόγο αυτό δαπανήθηκαν περισσότερα από 11 εκατ. ευρώ, με προοπτική συμπληρωματικών επενδύσεων 2 εκατ. ευρώ τη διετία 2015-2016. Η συνολική αυτή επένδυση αυτή εκτιμάται ότι έχει τοποθετήσει τη ΒΙΑΝΕΞ στις τρεις καλύτερες φαρμακοβιομηχανίες στη λυοφιλοποίηση πανευρωπαϊκά.

Το 2014 είχαν εξαχθεί στην Κίνα περί τα 2 εκατ. φαρμακοτεχνικές συσκευασίες βανκομυκίνης, με την προοπτική ο όγκος αυτός να ανέλθει το 2015 σε 6 εκατ. φαρμακοτεχνικές συσκευασίες συσκευασίες και να αυξηθεί περαιτέρω το 2016.

Από τα κέρδη της χρήσης 2015 η επιχείρηση διαθέτει εφέτος στους μετόχους της μέρισμα 6,27 εκατ. ευρώ. Το 2015 διέθεσε στους μετόχους της συνολικό μέρισμα 23,17 εκατ. ευρώ, από τα κέρδη της χρήσης 2014 και παλαιότερων χρήσεων.

Για το 2016, με δεδομένο ότι συνεχίζονται οι μειώσεις των τιμών των φαρμάκων στην εγχώρια αγορά, η εταιρεία ευελπιστεί ότι οι επιδόσεις της θα είναι αντίστοιχες εκείνων του 2015.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 13 Σεπτεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS